NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ OFIARAMI PRZESTĘPSTW ORAZ BADANIEM ROLI OFIARY W GENEZIE PRZESTĘPSTWA, ZWŁASZCZA USTALENIEM CZYNNIKÓW TWORZĄCYCH PODATNOŚĆ NA STANIE SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA TEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIKTYMOLOGIA to:

nauka zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ OFIARAMI PRZESTĘPSTW ORAZ BADANIEM ROLI OFIARY W GENEZIE PRZESTĘPSTWA, ZWŁASZCZA USTALENIEM CZYNNIKÓW TWORZĄCYCH PODATNOŚĆ NA STANIE SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA TEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.907

HAITAŃSKI, HELIOFIT, INŻYNIER DUSZ, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, THINK TANK, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, WANGA BŁĘKITNA, STRAŻ OGNIOWA, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, SEKSUOLOGIA, SAŁATKA, WIDLISZEK, NAKURWIENIE SIĘ, AWANTURNICA, SORT MUNDUROWY, BRYZG, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, MEDYCYNA SĄDOWA, CZAROWNICA, MAŁOŚĆ, MASIELNICZKA, WARZYWNIAK, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, LAPAROSKOPIA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, TOROS, WIZJER, OBRONA, MAMUT WŁOCHATY, KOŃ NA PATYKU, TWÓR, GAP NIEBIESKONOGI, KURIER TATRZAŃSKI, OPUSZCZENIE, ODPROMIENNIK, WRÓG, PULSARY, KURZYSKO, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KARETKA REANIMACYJNA, RODZAJ MĘSKI, POKŁAD GŁÓWNY, ZNAMIĘ BECKERA, SZOT, NIEOBLICZALNOŚĆ, LODOWIEC, MALKONTENCTWO, KWAS MLEKOWY, PLATFORMA SPRZĘTOWA, GRADACJA, TURBINA CIEPLNA, STEROWNOŚĆ, POJAZD KONNY, KOMÓRKA KERRA, BALOWICZ, TIOMERSAL, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, IMIENINY, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, NEUROEKONIMIA, DREPANOZAUR, MOTOR, MINISTERSTWO, DESKA KLOZETOWA, ORIENTACJA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, LITEWSZCZYZNA, ZACIĘCIE, TRÓJKĄT, WYMIOTY, CUKIER LODOWY, KURATORKA, PERYGLACJAŁ, DESOCJALIZACJA, GARBARZ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, MAJÓWKA, PERKOZ, HEAVY METAL, RANEK, NIEUCHWYTNOŚĆ, MIŚ, PERŁOZ, WIĘZADŁO, FLĄDRA, WYLEW, WSTRZYMANIE, ORGAN PROMULGACYJNY, WKŁAD GRUNTOWY, PODSADKA, CZYSZCZARNIA, PERKOZEK, KSIUTY, MECHANIK SAMOCHODOWY, ODWSZALNIA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, KUPIEC, KOTERYJNOŚĆ, BARCZATKA GŁOGÓWKA, MIEDNICZKA, JEŻOWIEC JADALNY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, MYDELNICZKA, RUCH DROGOWY, RACHUNKI, CHOROBA KAHLERA, MUSAKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, DIAKONAT, ŻYWIOŁOWOŚĆ, UBOŻENIE, NAKRYCIE, GEOMETRIA ANALITYCZNA, DZIEŃ, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, DUKLA WIERTNICZA, PODRZEŃ GARBATY, ANGLOSASKI, ZIEMNIAK SKROBIOWY, PANI, DETENCJA SĄDOWA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, SIAD TURECKI, FAZA, GNIOTOWNIK, TWIST, ELEKTROMEDYCYNA, STACJA KOPULACYJNA, PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY, WYGA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KULON, LANSJER, PODANIE, UKŁAD LIMBICZNY, NIECKA, SPIRALA ARCHIMEDESA, KULCZYBA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, KORPUS NAWOWY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, OBIEKTYW, HALLOWEEN, BLOK, KOBIETA SPOD LATARNI, CYFRA, DOMENA INTERNETOWA, JOGIZM, BOROWODOREK, ROSA MIODOWA, ŻYWY TRUP, JĘZYK WEWNĘTRZNY, JĘZYK AFRYKANERSKI, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, BREK, ANTYLOPA, NACIĄG, FORMACJA, UKRZYWDZONY, GRACA, PATRIARCHALIZM, CHELATACJA, SKLEPIENIE SIECIOWE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, HIPOTEKA, IZBA, PASZTETNIK, RUMIAN RZYMSKI, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, CAP, WYRWIZĄB, OPIEKA SPOŁECZNA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ZRAZÓWKA, ADLER, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KOREK, BOA CZERWONOOGONOWY, KNOCKDOWN KARATE, SALWINIOWCE, ARACHNOLOGIA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, SŁUPOZĘBNE, RAMA KOMUNIKACYJNA, KORBACZ, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, FRYZYJSKI, NIEZDYSCYPLINOWANIE, USTNOŚĆ, MIMETYZM, ŁAD KORPORACYJNY, SZOK CENOWY, TABORYTA, MĘŻNOŚĆ, DZIEŻA, MUZYK, POŻAR, GAWĘDA, PODCIEP, ŁUK DZIENNY, DINOCEFALE, NIENOWOCZESNOŚĆ, LOGIKA FILOZOFICZNA, FTYZJOLOGIA, SEZON, SZUM NADMIAROWY, WŚCIEKLICE, NEOGAULLIZM, CYBERPUNK, WYŻERACZ, HAFLINGER, GRAF EULEROWSKI, WYZIEWY, IZOTROPIA, PIEC WANNOWY, KSIĘGA HODOWLANA, OOLOGIA, SENTYMENTALNOŚĆ, NAKŁAD POŁOWOWY, PUSTYNNICA KATOLICKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, KONFEKCJONER, CZARCIA MIOTŁA, SCHRONISKO, CHAŁTURNIK, CYNAMON, UTATSUZAUR, TARSKI, ZACHOWANIE, ULEGŁOŚĆ, CERKIEWSZCZYZNA, KIELON, CIEPŁE KRAJE, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SZTUKA MYKEŃSKA, PODATEK MAJĄTKOWY, EFEKT LOTOSU, BAJT, TERYLEN, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, BIOMECHANIKA, PRACOWNIA, KOSZT RODZAJOWY, WĘGIEL KENELSKI, HETEROTROFIZM, KRANIOLOGIA, ICHTIOBIOLOGIA, OBROŻA, GOTOWALNIA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, FILM KATASTROFICZNY, ZROBIENIE RUCHU, MATEMATYKA, HEPTAPTYK, DŻDŻOWNICA, PRZESUWALNOŚĆ, VIP, AKTYNOWIEC, MENU, PODWODNY LOTNISKOWIEC, SUPERBOMBOWIEC, PIERWOTNIAK, PLAMKA FORDYCE'A, CZAKRAM, STADIALNOŚĆ, FIGÓWKA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, DOMINACJA ZUPEŁNA, BUKMACHERSTWO, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, ZNAMIENITOŚĆ, KURATELA, WYWIAD, BANK, PRZYCZEPNOŚĆ, KURZA STOPKA, BOTULIZM DZIECIĘCY, IRGA POMARSZCZONA, PIEKARNIA, KANCLERZ, WŁOSKI, DENAZYFIKACJA, KADŹ ZACIERNA, WIDLICZKA, PĄK, GEOLOGIA STRUKTURALNA, OGNISKO, MECHANIKA, SAŁATA, WERSJA STABILNA, JĘZYK LINGALA, TRAFIENIE, SZEPT, METACENTRUM, ?SAMOCHÓD OSOBOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.907 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ OFIARAMI PRZESTĘPSTW ORAZ BADANIEM ROLI OFIARY W GENEZIE PRZESTĘPSTWA, ZWŁASZCZA USTALENIEM CZYNNIKÓW TWORZĄCYCH PODATNOŚĆ NA STANIE SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA TEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ OFIARAMI PRZESTĘPSTW ORAZ BADANIEM ROLI OFIARY W GENEZIE PRZESTĘPSTWA, ZWŁASZCZA USTALENIEM CZYNNIKÓW TWORZĄCYCH PODATNOŚĆ NA STANIE SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA TEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIKTYMOLOGIA nauka zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIKTYMOLOGIA
nauka zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu (na 12 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ OFIARAMI PRZESTĘPSTW ORAZ BADANIEM ROLI OFIARY W GENEZIE PRZESTĘPSTWA, ZWŁASZCZA USTALENIEM CZYNNIKÓW TWORZĄCYCH PODATNOŚĆ NA STANIE SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA TEMU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ OFIARAMI PRZESTĘPSTW ORAZ BADANIEM ROLI OFIARY W GENEZIE PRZESTĘPSTWA, ZWŁASZCZA USTALENIEM CZYNNIKÓW TWORZĄCYCH PODATNOŚĆ NA STANIE SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA TEMU. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x