PIES SZCZEGÓLNIE PREDYSPONOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI STRÓŻA, RÓŻNIĄCY SIĘ OD OBRONEGO TYM, ŻE BĘDZIE ALARMOWAĆ WŁAŚCICIELA (A OBRONNY BĘDZIE ZAPOBIEGAĆ I BRONIĆ); PIES BARDZO CZUJNY I PODNOSZĄCY ALARM GŁOŚNO SZCZEKAJĄC, KIEDY TYLKO KTOŚ OBCY WKROCZA NA STRZEŻONY PRZEZ NIEGO TEREN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIES STRÓŻUJĄCY to:

pies szczególnie predysponowany do pełnienia funkcji stróża, różniący się od obronego tym, że będzie alarmować właściciela (a obronny będzie zapobiegać i bronić); pies bardzo czujny i podnoszący alarm głośno szczekając, kiedy tylko ktoś obcy wkrocza na strzeżony przez niego teren (na 14 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIES SZCZEGÓLNIE PREDYSPONOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI STRÓŻA, RÓŻNIĄCY SIĘ OD OBRONEGO TYM, ŻE BĘDZIE ALARMOWAĆ WŁAŚCICIELA (A OBRONNY BĘDZIE ZAPOBIEGAĆ I BRONIĆ); PIES BARDZO CZUJNY I PODNOSZĄCY ALARM GŁOŚNO SZCZEKAJĄC, KIEDY TYLKO KTOŚ OBCY WKROCZA NA STRZEŻONY PRZEZ NIEGO TEREN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.824

CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, NAWIS, TRWAŁOŚĆ, PIES TERAPEUTYCZNY, DELEGACYJKA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, AMFITEATR MORENOWY, ARBA, OMŁOT, OKRES, FALA DŹWIĘKOWA, DNO, EKRANOPLAN, ANTECEDENCJA, OMASTA, RADA GABINETOWA, TEORIA MNOGOŚCI, ARCUS SECANS, BUDYŃ, TRANSFORMISTA, SMOCZEK, AFEKT PATOLOGICZNY, KLESZCZE, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, UGÓR, FILOZOFIA MATEMATYKI, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, AZYL, SIEDLISKO, MIŚ, HERNYSTIR, JAMS, GREEN, ZUCH, NERECZNICA VILLARA, EXPRES, DŁUGOŚĆ, RYBA MAŚLANA, MALARSTWO TABLICOWE, WSZOŁY, KÓŁKO I KRZYŻYK, ZAŚCIANEK, PARA, NIEZRĘCZNOŚĆ, NIESKALANOŚĆ, SZLAM, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, BEZDOTYKOWIEC, HAŁAŚNIK, LIST ZASTAWNY, SKRZYDEŁKO, PRZYRZĄD OPTYCZNY, TECHNIKA ŚWIETLNA, ALKALIZACJA, NADŚWIADOMOŚĆ, STRÓŻÓWKA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, TWARDA SZTUKA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, SKURWYSYŃSTWO, POSTOŁ, PLEMIĘ, HIPERFOKALNA, GEKON, NÓŻKA, ANGOBA, PAŁASZ, PISMO WĘZEŁKOWE, OBCY, KRZYŻYK, DOM REKOLEKCYJNY, KŁOBUK, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, BATYST, KOMUNA MIEJSKA, HELIOMETR, TRÓJKĄT, SPOŻYCIE, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, LAWA TRZEWIOWA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PARK, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, METODOLOGIA NAUK, STOŻEK NAPŁYWOWY, BAWÓŁ, DACH ŚWIATA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KRAKELURA, PRZYLEPNOŚĆ, KAZAMATA, ZLEWKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, GNIOTOWE, PŁASKONOS, POWIERZCHNIA WALCOWA, FLOPS, ZAGŁADA, LB, WZROST GOSPODARCZY, METEORYT, KWATERA OKIENNA, PACZKA, RYBA DRAPIEŻNA, LUTERSTWO, DETALISTA, BIDON, JAŁTA, CYK, CZEKAN, PUNKT WYPADOWY, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, MAMUT KOLUMBIJSKI, TORPEDA AKUSTYCZNA, KASTA, KOD DWÓJKOWY, PRZESZKODOWIEC, POZYTYWKA, FLAGOWIEC, TUNIKA, ZMIERZANIE, EROS, CYKLON, PAREMIOGRAFIA, KOMEDIANT, SZATAN, MIANOWANIEC, NIESKOŃCZONOŚĆ, KOSMOS, MEADE, DATEK, OSTRONÓG, TYRANIA, STYGON, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ZAKON MENDYKANCKI, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, TARSKI, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, PALEOORNITOLOGIA, AGREGATOR, PASTWA, AERONOMIA, KONCEPT, NATURA, PIĘTNO, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, INGRESJA MORZA, CIERŃ W OKU, KABEL, WARSTWA ŚCIERALNA, TEREN PRZEMYSŁOWY, ŁUCZNIK, BUTELCZYNA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, TURMALIN, OSOWSKI, NIEŻYWOŚĆ, ELITARYSTA, BŁĄD, FIRMAMENT, STRATYFIKACJA, TERMOGRAM, SPÓŁKA CICHA, FRANIA, FORMALIZM JONESA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ZBIORÓWKA, PLIK NAGŁÓWKOWY, FRAKCJONISTA, WOREK TRENINGOWY, GOOGLE, CHRZEST, ŚLEDZIOPODOBNE, GÓWNOBURZA, CUGANT, WYCHOWANIE FIZYCZNE, AWIACJA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, WIGILIA, PŁYTKI TALERZ, UKŁAD DARLINGTONA, ŻYWIENIE, INTERAKTYWNOŚĆ, WYWÓZKA, PROMIEŃ ALFA, GWAJAK, BANAN, TRANSPORTER, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, FRYGOWIE, DIAFON, PRZEMYSŁ, PINGWIN BIAŁOBREWY, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, STATYSTYKA OPISOWA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, TONUS MIĘŚNIOWY, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, AGROWŁÓKNINA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DZIEŁO POŚREDNIE, ZOOFAGIA, STANDARDBRED, ERGONOMIA, RUCHOMY PIASEK, SUPORT, KRZYŻMO, DZWONY, KOŁO WERTYKALNE, BIEGUN GALAKTYCZNY, STRUKTURA FUNKCYJNA, SZCZYPIOREK, SALMONELLA, CHATA, SEKWENCJA TATA, ARMINIANIZM, PUNK, AVENSIS, CHRYSTIANIA, CYKL WEGETACYJNY, SPRZEDAŻ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, MAGNES, DRUMFILL, HUROŃSKI, WIELKOLUD, ALFONS, INTERFEJS, ZŁY CZŁOWIEK, ZIMA, PEDAGOG SPECJALNY, ODPŁYW, CLEVELAND BAY, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KULCZYBA, TENDENCJA, DIAKON, RYNEK, NEGACJONISTA, WAPIENNICTWO, DZIEWIARKA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, BIEL, DŁUGOSZPON, ZWARTOŚĆ, SYNEK MAMUSI, DOGI, OSŁONICA, SEMITYSTA, KRĘCIEK, PROFITENT, ANIMIZM, DROGA KROPELKOWA, SZTURMAK, ZGNIŁY KOMPROMIS, SPRAWDZIAN, WYJCE, BALSA, PSYCHOBIOLOGIA, SUKMANA, MINIATURA, TORT DOBOSZA, PROWENTOWY, ROZRABIACZ, FARMAKOGENETYKA, FEROMON, PĘTLA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, PŁASZCZ WODNY, SAMSON, PLAGA, MULDA, WSTRZYMANIE, DOUBLE DUTCH, ORGANISTA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KORONKA BRUKSELSKA, OBRONA HOLENDERSKA, EGZEKUCJA, PTAK ŁOWNY, ROZCZAROWANIE, MRÓWNIKOWATE, FERRYT, PIŁKARZ, STADIALNOŚĆ, PROMIEŃ, CEBULA, BIEDA, ÓSMY CUD ŚWIATA, BROŃ KONWENCJONALNA, PATELNIA, FTYZJATRIA, AEROLIT, ?PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIES SZCZEGÓLNIE PREDYSPONOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI STRÓŻA, RÓŻNIĄCY SIĘ OD OBRONEGO TYM, ŻE BĘDZIE ALARMOWAĆ WŁAŚCICIELA (A OBRONNY BĘDZIE ZAPOBIEGAĆ I BRONIĆ); PIES BARDZO CZUJNY I PODNOSZĄCY ALARM GŁOŚNO SZCZEKAJĄC, KIEDY TYLKO KTOŚ OBCY WKROCZA NA STRZEŻONY PRZEZ NIEGO TEREN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIES SZCZEGÓLNIE PREDYSPONOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI STRÓŻA, RÓŻNIĄCY SIĘ OD OBRONEGO TYM, ŻE BĘDZIE ALARMOWAĆ WŁAŚCICIELA (A OBRONNY BĘDZIE ZAPOBIEGAĆ I BRONIĆ); PIES BARDZO CZUJNY I PODNOSZĄCY ALARM GŁOŚNO SZCZEKAJĄC, KIEDY TYLKO KTOŚ OBCY WKROCZA NA STRZEŻONY PRZEZ NIEGO TEREN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIES STRÓŻUJĄCY pies szczególnie predysponowany do pełnienia funkcji stróża, różniący się od obronego tym, że będzie alarmować właściciela (a obronny będzie zapobiegać i bronić); pies bardzo czujny i podnoszący alarm głośno szczekając, kiedy tylko ktoś obcy wkrocza na strzeżony przez niego teren (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIES STRÓŻUJĄCY
pies szczególnie predysponowany do pełnienia funkcji stróża, różniący się od obronego tym, że będzie alarmować właściciela (a obronny będzie zapobiegać i bronić); pies bardzo czujny i podnoszący alarm głośno szczekając, kiedy tylko ktoś obcy wkrocza na strzeżony przez niego teren (na 14 lit.).

Oprócz PIES SZCZEGÓLNIE PREDYSPONOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI STRÓŻA, RÓŻNIĄCY SIĘ OD OBRONEGO TYM, ŻE BĘDZIE ALARMOWAĆ WŁAŚCICIELA (A OBRONNY BĘDZIE ZAPOBIEGAĆ I BRONIĆ); PIES BARDZO CZUJNY I PODNOSZĄCY ALARM GŁOŚNO SZCZEKAJĄC, KIEDY TYLKO KTOŚ OBCY WKROCZA NA STRZEŻONY PRZEZ NIEGO TEREN sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PIES SZCZEGÓLNIE PREDYSPONOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI STRÓŻA, RÓŻNIĄCY SIĘ OD OBRONEGO TYM, ŻE BĘDZIE ALARMOWAĆ WŁAŚCICIELA (A OBRONNY BĘDZIE ZAPOBIEGAĆ I BRONIĆ); PIES BARDZO CZUJNY I PODNOSZĄCY ALARM GŁOŚNO SZCZEKAJĄC, KIEDY TYLKO KTOŚ OBCY WKROCZA NA STRZEŻONY PRZEZ NIEGO TEREN. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x