MUZYCZNY INSTRUMENT PERKUSYJNY, KTÓREGO KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z METALOWYCH RUR ZAWIESZONYCH NA RAMIE; DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU UDERZANIA RUR SPECJALNYM DREWNIANYM MŁOTKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZWONY to:

muzyczny instrument perkusyjny, którego konstrukcja składa się z metalowych rur zawieszonych na ramie; dźwięk powstaje w wyniku uderzania rur specjalnym drewnianym młotkiem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZWONY

DZWONY to:

spodnie z nogawkami wyraźnie rozszerzającymi się w dolnej części (od wysokości kolan) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUZYCZNY INSTRUMENT PERKUSYJNY, KTÓREGO KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z METALOWYCH RUR ZAWIESZONYCH NA RAMIE; DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU UDERZANIA RUR SPECJALNYM DREWNIANYM MŁOTKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.950

BAZA NOCLEGOWA, KROPLÓWKA, CZEPINY, POMPA WYPOROWA, PRASOWNIA, DOBRY ZNAJOMY, EKSTREMIZM PRAWICOWY, TASMANIOZAUR, SZCZEBIOT, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PRZEMYSŁ, CHOROBA WERLHOFA, MIRLITON, STYL WIKTORIAŃSKI, PLATYNOGŁÓWKA, PUB, EDOMETR, KECZUA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ENKLAWA, GLINA LODOWCOWA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, PONDERABILIA, BAR SAŁATKOWY, NIEPOKORNOŚĆ, KATAR KISZEK, PANNA W WIEKU POBOROWYM, LICZNIK ISKROWY, CHORDOFON, BIAŁY ROSJANIN, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, ZABURZENIE AFEKTYWNE, PUNKT PODSŁONECZNY, ART ROCK, PARALAKSA, UKŁAD HAMULCOWY, ABSORPCJA, ŚWIAT DYSKU, KOMÓRKA MATECZNA, EMBLEMAT, PŁOTKA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, MÓWNOŚĆ, TALERZ PERKUSYJNY, OBIJACZ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, URBANIZACJA, PÓŁKRUCHE CIASTO, ODNÓŻA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, ZESPÓŁ DRAVET, AERODYNAMIK, LUKIER, DEKLARACJA, BIERNY OPÓR, IMPRESYJNOŚĆ, ROSTBEF, KLON, MAZAJA, JEZIORO POLITROFICZNE, PATRON, ETIUDA, PRZEŚMIECHY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ELIKSIR ŻYCIA, BROGSY, ZBROJENIE SIĘ, OŚLA CZAPKA, KLATKOWIEC, SERIALIZM, WUEF, GLOTTODYDAKTYKA, PLEBEJKA, GŁOS STROIKOWY, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, SAMOROZPAD, POTRZASK, FLET, MOWA WIĄZANA, ANTYIMPERIALISTA, MIRAŻ, OWOC, BIOMAGNIFIKACJA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, DUCHAMP, DILPAK, KRAKOWIAK, PŁYN, PODCIEP, PODATEK MAJĄTKOWY, MIRAŻ, PRAŻONKA, PLATFORMA WIDOKOWA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, SZKŁO ORGANICZNE, GRECKI, DRĘTWA, GÓRNICTWO OTWOROWE, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, POSPOLITE RUSZENIE, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, METEOR, ODLEŻYNA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, REPETYTYWNOŚĆ, HERB, PODGLĄDACTWO, KWADRATURA, BYT, SAMOŁÓWKA, KOSTUREK, ANOMALIA MAGNETYCZNA, SYNERGIA, TARCZA KRYSTALICZNA, PANDURINA, ORKIESTRION, PŁOMIEŃ, EFEKTOR, RONDO, EKSPERYMENT KLINICZNY, LODOWIEC HIMALAJSKI, ADHEZJA, APEL, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, OKNO TEKTONICZNE, ZAWIKŁANIE, POJAZD SAMOCHODOWY, OKRĘT-BAZA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, DYSTORSJA, PEDET, EPUZER, SPÓŹNIALSTWO, KRYSZTAŁ, BEZPIEŃKA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ŚRUBOKRĘT, DOWÓD WPROST, TRIADA CHARCOTA, BOREWICZ, SEKRETARZ, SKÓRA WŁAŚCIWA, WŚCIEKŁY PIES, MAMUT POŁUDNIOWY, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, SEKS, WALKA, ERA KENOZOICZNA, CRACKER, POLIPTYK, KÓŁECZKO, POLISA LOKACYJNA, PETROCHEMIKALIA, NIEDOROZWÓJ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, HYDROFOB, PODŁOGA, KATASTROFA KOSMICZNA, OZONOSFERA, POLONEZ, OLEJ MIGDAŁOWY, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, GRAFICZKA, MORFOTROPIA, BRAT SYJAMSKI, BEZDOTYKOWIEC, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, ZMIERZCH, STRATEG, REGRESJA PROBITOWA, PRZEDNÓWEK, GITARA BASOWA, POLAK, BEZRĄBEK, IRISH DRAUGHT, POLKA, AKTUALIZOWANIE SIĘ, TERCJA, JAMA STAWOWA, CYFRONIK, APLIKACJA, CHOROBA PICKA, ESPERANTYSTA, ODSZCZEPIEŃSTWO, HAJS, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, GŁÓD, ROMBOŚCIAN, BURŻUJSTWO, GRZECHOT, KUPLER, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, CHAŁTUROWIEC, KRÓTKOŚĆ, NUMERATOR, SZCZUR POLINEZYJSKI, STAROŻYTNICTWO, ROSYJSKI, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, TERMIN STANOWCZY, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, WIGILIA, MŁODZIEŻOWIEC, CHOROBA CORIEGO, ANAFORYCZNOŚĆ, WICIOWCE, POTNICA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, ŁUPEK DACHOWY, KARUK, WIROPŁAT, KAWKA, ARPEGGIO, CHONDRA, ANGELOLOGIA, STUK, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, ASTROSPEKTROSKOPIA, SZLAK ŻEGLUGOWY, HARMONIJKA KLAWISZOWA, ZAKRYSTIA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, LINIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SWAWOLNIK, AKREDYTYWA, ŻELAZICA, WÓZEK INWALIDZKI, AMNEZJA POURAZOWA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, SPORT ZIMOWY, CHOROBA RUBARTHA, WEKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, FLUWIOGLACJAŁ, PRZESZKODOWIEC, METATEKST, ATTACHAT, SZWABSKI, OGON, HALOGENOWODÓR, POPRZECZNICA, JASKÓŁKA, DZIANINA, KLUCZ DYSZKANTOWY, MALAKOLOGIA, HEKSAMETR, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, ODPÓR, KLAWICYTERIUM, OTĘPIENIE, WĄTEK, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, PÓJDŹKA, TOLERANCJA WYMIARU, ISKRA ELEKTRYCZNA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, SERYJNY MORDERCA, OGRANICZONOŚĆ, ORZECH KOKOSOWY, TRANSMISJA, SHAMISEN, SZYSZEŃ, FUTURE, ŚLICZNOŚĆ, IMMUNOCHEMIA, ZYGOTARIANIN, NIEWYRAŹNOŚĆ, MORDOKLEJKA, UTLENIANIE, WIRUS, KOLORYSTA, IMPOSTOR, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, MORS, HEIMAT, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, MIŚ, NACJA, KRZYWUŁA, OSKARŻONY, KICZUA, WEGETARIANIN, ŁOPATECZKA, KORBACZ, ARYJSKOŚĆ, KONTYNGENT TARYFOWY, KONTRETYKIETA, SKÓRNIK, PRZESTĘPCA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, KATEGORYCZNOŚĆ, ?SCHLANIE SIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUZYCZNY INSTRUMENT PERKUSYJNY, KTÓREGO KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z METALOWYCH RUR ZAWIESZONYCH NA RAMIE; DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU UDERZANIA RUR SPECJALNYM DREWNIANYM MŁOTKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUZYCZNY INSTRUMENT PERKUSYJNY, KTÓREGO KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z METALOWYCH RUR ZAWIESZONYCH NA RAMIE; DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU UDERZANIA RUR SPECJALNYM DREWNIANYM MŁOTKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZWONY muzyczny instrument perkusyjny, którego konstrukcja składa się z metalowych rur zawieszonych na ramie; dźwięk powstaje w wyniku uderzania rur specjalnym drewnianym młotkiem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZWONY
muzyczny instrument perkusyjny, którego konstrukcja składa się z metalowych rur zawieszonych na ramie; dźwięk powstaje w wyniku uderzania rur specjalnym drewnianym młotkiem (na 6 lit.).

Oprócz MUZYCZNY INSTRUMENT PERKUSYJNY, KTÓREGO KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z METALOWYCH RUR ZAWIESZONYCH NA RAMIE; DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU UDERZANIA RUR SPECJALNYM DREWNIANYM MŁOTKIEM sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - MUZYCZNY INSTRUMENT PERKUSYJNY, KTÓREGO KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z METALOWYCH RUR ZAWIESZONYCH NA RAMIE; DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU UDERZANIA RUR SPECJALNYM DREWNIANYM MŁOTKIEM. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x