Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRIBLING to:

zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)DRYBLING to:

zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.678

DIAGNOSTA, DYPTYK, PŁOTKA, STOPOFUNT, PALARNIA, OKREŚLENIE, ZBROJENIE SIĘ, METR, CHOROBA ALKOHOLOWA, LIEBERMANN, PODRYWACZKA, APELACJA, SFORMUŁOWANIE, OBRÓBKA CIEPLNA, ZASUWNICA, LOGIKA FILOZOFICZNA, CEMENTOWE BUTY, INWALIDA WOJSKOWY, ACHONDRYT, CYMBAŁY, KOŚCISTOŚĆ, PRZĘŚLIK, UKRZYWDZONY, TYGRYSIE OKO, TEORIA CIAŁ, PADAŁKA, CHMURZENIE CZOŁA, UWAŻNOŚĆ, ZEGAR WIEŻOWY, RAJZBRET, MURZYSKO, MODULACJA SKROŚNA, LUSTRO WENECKIE, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, LB, CZŁONEK RODZINY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, OUTSIDER, LODÓWKA, SZYSZKA, ANALIZA EKONOMICZNA, SEN ZIMOWY, MISJONARZ, GALERIA, ANIMIZM, ARENGA PIERZASTA, OFICJEL, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SAMOZAPALENIE, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, FRAZA, SPÓŁKA POWIĄZANA, IRRADIACJA, APOLLIŃSKOŚĆ, KLEKOTKA, ZAMROŻENIE PŁAC, DYREKTOR KREATYWNY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, FAŁD, SĄSIEDZKOŚĆ, PRZEWÓD ŻERDZIOWY, ANTYROMANTYZM, INDIAŃSKI, IDENTYFIKACJA, ARGUMENT, SZARLATAN, SONAR, SŁUGUS, SAROS, PODSKAKIWACZ, MIRLITON, OCZYSZCZALNIK, ARABICA, KESON, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, JĘZYK AJNOSKI, DOMENA PUBLICZNA, KOMPATYBILNOŚĆ, KREDKA ŚWIECOWA, CECHA POŚREDNIA, NAMOLNOŚĆ, DAGLEZJA SINA, WATA CELULOZOWA, PARTIA, TROMPA, WALIDACJA, FAKT PRAWNY, PŁAZY BEZOGONOWE, SOCJOPSYCHOLOGIA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, POŻYTECZNY IDIOTA, KRĄŻENIE OBOCZNE, STOPA FUNDAMENTOWA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, MAŁY PIK, FASETA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, SONG, KRZYWA BALISTYCZNA, RAK PRĘGOWATY, KIŚCIEŃ, POTRZEBA, GLUKOMETR, ZŁOTOROST, PODJAZD, BIURO ŁĄCZNIKOWE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, SPAWĘKI, LABORKA, NADLOTKA, ARCUS TANGENS, LIGATURKA, NAKŁAD POŁOWOWY, FETA, WOLANT, WIELOFAZOWOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, GOSPODARKA, SAMOGON, KWAS NAFTENOWY, ZAWARTOŚĆ, PIEŚŃ, ROSZPONKA, PAS MIEDNICZNY, PIKSEL, JON HYDROKSYLOWY, POLITYK, LISTA STARTOWA, ALUMINOGRAFIA, PASSEPIED, FILOLOGIA, PREPARAT CHEMICZNY, CZOŁÓWKA, ŻAKIET, KOMITET KOORDYNACYJNY, PĘCZAK, WYSTARCZALNOŚĆ, KROTOCHWILA, RÓW MELIORACYJNY, KALATOS, ZASUWA, DIAGRAM FAZOWY, WELUR, ŻÓŁW SŁONIOWY, DOKSOLOGIA, BOŚNIACKOŚĆ, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, BUZIA, OSTATNIE PODRYGI, MUR, KOMISUROTOMIA, GŁADKOMÓZGOWIE, WZORZEC, ŻEBRO, ODMIANKA, ATREZJA POCHWY, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, AUTOTOMIA, PRYMITYWIZM, TARANTELA, ROZBIÓR, BURSZTYNIARZ, NARODOWOŚĆ, MARKIZA, PIGUŁKA GWAŁTU, DZIECKO ULICY, OLEWKA, KOKSOWNIK, LEP, SMOLT, ŁAWNIK, ROŚLINA, CHRYSTIANIA, CZARCIE NASIENIE, LISTEK, DZIESIĘCINA, ŁASKUN, GERMANISTYKA, BŁYSK, BEETHOVEN, ARTEFAKT, ATTACHAT, RAFA, KOŃ LUZYTAŃSKI, KOMBATANTKA, DYFTERIA, KONFORMISTA, GERRYMANDERING, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SEMIWEGETARIANIN, SEKULARYZACJA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, UWAGA, INSTRUMENTALISTYKA, DERBY, PROMIEŃ, POTWÓR, STEEL PAN, KONIUSZEK SERCA, DERP, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, GŁOŻYNA, GALARETA WHARTONA, TARTINKA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, CEDUŁA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, DYSZEL, FILEMON CIEMNY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, DZIEWIĘTNASTKA, ELIMINACJE, FOSFATAZA ALKALICZNA, SIORKA, WARIACJA, PIRAMIDKA, PLAGA, KONWENCJONALIZM, AGRARYZM, BRUTALNOŚĆ, NIEDOKRWIENIE, LUZAK, ZACHŁYST, OBRÓBKA TERMICZNA, MROCZEK POSREBRZANY, MIZUNA, WIZAŻYSTKA, ANOMALIA UHLA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, EGZEKUCJA KOMORNICZA, TOSKAŃSKI, ELEKTRODA KALOMELOWA, BŁĘDNIK KOSTNY, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, ZŁOTOWŁOSA, OBROŃCZYNI, AKOMODACJA, RURA OGNIOWA, TKANINA UBRANIOWA, DZIAŁ WODNY, RODZINA NUKLEARNA, DYNGUS, FLAMENCO, RUCHLIWOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, IMINA, SZORSTKOŚĆ, MAKAGIGA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, BENCHMARKING, AVIZO, SZKARADZIEŃSTWO, WICIOKRZEW, SIANO, WYRAJ, PROFESJONALISTA, TOR, KOPARKA, KASZTELAN, NÓŻ BOJOWY, KOŁOWRÓT, PRAWNICTWO, WYTWÓR, KARTACZ, ŁAŃCUSZEK, KUCHNIA, PARTER, SAMORZĄD, OKŁAD, BŁONKA, TELETURNIEJ, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, FARSZ, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, AKTYWNOŚĆ, SEKCIARZ, OBLĘŻENIEC, ODBYTNICA, DOM AUKCYJNY, YORKSHIRE PUDDING, FRANCUZ, ARANŻER, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, LAMA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, POZIOM, ZDRAJCZYNI, KLON, POLIGAMIA, KONWOKACJA, KOPISTA, MIEJSCE, ROBOTA, USTERZENIE PIONOWE, MOLINO, TABU, HERTZ, STRAŻ GMINNA, BARSZCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.678 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dribling, zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)
drybling, zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRIBLING
zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.).
DRYBLING
zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x