ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRIBLING to:

zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)DRYBLING to:

zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.441

PIĄTA WODA PO KISIELU, BEZROBOCIE CYKLICZNE, KOŁO PODBIEGUNOWE, KURAK, MUZYKA TŁA, OBERLANDER, MEDYCYNA PALIATYWNA, DAWKA PROGOWA, RANA, PLAC, WYSŁUGA LAT, PUCHLINA WODNA, SAJETA, ŚWIAT DYSKU, ZAPALENIE, ŁAMANIEC, OKULARY, WESOŁOŚĆ, RUCH OPORU, PLACÓWKA RODZINNA, MAŁPY WĄSKONOSE, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ŚWIĘTA, SIEROTA, NIEDOPOWIEDZENIE, MYDELNICZKA, DZIEWCZYNKA, MUTACJA ZMIANY SENSU, CHELAT, TŁO, CUKIER MLEKOWY, RADIESTETA, ANONS, PUCÓWKA, ZEGAR ATOMOWY, POWIATÓWKA, SPIŻARNY, OKRASA, CZEKAN, EPUZER, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ZESTAW, BARANEK, GLOBULINA, MIODOWÓD, AEROLOGIA, PEPPERONI, RÓJ, BIMBROWNIA, AOJDA, AGREGACJA, ETERIA, MUZA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, DENIKER, SZALKA PETRIEGO, MIŚ, INTERDYKT, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, MILTON ERICKSON, DOMEK DLA LALEK, DOWCIP, ASYSTENTKA, GŁOWA PAŃSTWA, ZATOKA, SZABLA, AKCENT, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PRZYBYSZKA, DÓŁ PACHOWY, MANIAK, STUPOR, APTAMER, ZADYCHRA POSPOLITA, ANAMORFOZA, KRUCHOŚĆ, WYSPA KUCHENNA, CHEMIA FIZYCZNA, ARENDARZ, ZEBROID, NIEREGULARNOŚĆ, TRZON MACICY, KARNACJA, NAKŁAD POŁOWOWY, BIEG ALPEJSKI, ZBROJNIK, POLEWA, UKŁAD PIRAMIDOWY, PRZEŚCIERADŁO, IMIĘ, EPIZAUR, NASTURCJA, FASOLA ZŁOTA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, SOS MALTAŃSKI, KONFORMER, ŚWISTUŁA, ALKOHOLIZM, SPIRALA, IMIESŁÓW BIERNY, WĄTROBIANKA, DYM, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, CŁO IMPORTOWE, WIELKI ATRAKTOR, RURKA INTUBACYJNA, BOMBA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, PRZEŻYCIE, WYLICZANKA, IMPULS, GARNITUR, SPÓŁKA CICHA, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, STATEK KORSARSKI, AUTARCHA, FIGA Z MAKIEM, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SZCZĘKOWIEC, GIGANT, NATURALIZM, CHOROBA ALPERSA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WYCINEK, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, SZCZUDŁO, DRAPAK, PORZĄDEK CIĄGŁY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, POMALOWANE, POKUTA, FORMACJA SKALNA, SURDYNKA, FORMACJA DEFENSYWNA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ŁĘG JESIONOWY, STRACCIATELLA, DEKONCENTRACJA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, PRACOWNIK LEŚNY, EDYKUŁA, SUBIEKT, MAŁY PALEC, PODRYG, WSTECZNICTWO, EŁK, ŚLIZGAWKA, USTAWA EPIZODYCZNA, TURGOR, CHOROBA KENNEDY'EGO, KOBIETA SPOD LATARNI, FROTKA, KIERAT, BĄK, GOTÓWKA, ŻABA KATOLICKA, FILAKTERIA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, POCISK PODKALIBROWY, PLANETARIUM, PARAGENEZA, BRODAWKA, KARDIOIDA, CIUĆMA, PUSTELNICZKA, KTOŚ, HAFT, ODKŁACZACZ, KOKORYCZKA, LAUDATOR, SZYSZKA, KURATOR, BEZPIECZEŃSTWO, BEZCZELNOŚĆ, RURA, DOSTĘP, FALA WZROSTOWA, PALATOGRAM, ADRESAT, RASTER, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, WRZECIENNIK, WEŁNIAKOWE, SUKCESIK, UCHWYT, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, TAROK, MOST PONTONOWY, WIR PYŁOWY, MAJZA, OTRUCIE, GAZYFIKACJA, PRYMAT, ŚRODKOWY PALEC, DZWONY RUROWE, KŁAKI, KASA ZAPOMOGOWA, PRZEMYT, KULTURA JĘZYKA, WYŁAM, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, MIŚ, ROLA, RYBY MORSKIE, MISJONARZ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PRYSZNIC, GALERY, MINISTERSTWO, ŁOWCZY, WIĄZADŁO, REZYDENT, COCKNEY, GATUNEK ZAGROŻONY, BRZOZOWATE, GRAB, ENERGETYKA WIATROWA, BRAT POLSKI, KOSTIUM, KRĘPACZKI, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, STWORZENIE, HISTORYK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, DROGA KROPELKOWA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DOBÓR GENETYCZNY, MALIMO, NATRĘT, PAWILON, OTWARCIE RÉTIEGO, HRABINI, BARIERA TECHNICZNA, KONTRAPUNKT, ALIT, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, WIRKI, OSTRYGOJAD, TĘTNICA SKRONIOWA, DUCHOWY OJCIEC, LICZBA DOSKONAŁA, KURT, HODOWLA TKANKOWA, MOTYW, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, ALGOAZAUR, RZEŹNIK, CZWORONÓG, PASEK, FRAMUGA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, OSTRY BRZUCH, POMNIK, BITNOŚĆ, ZMIENNA NIEZALEŻNA, APOLIŃSKOŚĆ, KONTRABANDZISTA, MARSZ ŚMIERCI, SKAŁA, GENERALISSIMUS, TYGIELEK, PARKA, ŁAPACZKA, ŻAKARD, KOLEGIUM, STYL KORYNCKI, UMOWA O DZIEŁO, ESKORTA, AMFILADA, INDYWIDUALNOŚĆ, MARIO, TYMIANEK, ŚWIĄTKI, BAZYLIKA KATEDRALNA, KOTYLION, ROZTWÓR BUFOROWY, CIOS, MANIPULATOR, TAMBURMAJOR, CELT, TURBINA RUROWA, LINIA ZABUDOWY, AWANTURA, FOWIZM, SIATKOWIEC, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, RZEMIOSŁO, CHMURA KŁĘBIASTA, DELAWIRDYNA, LUK, UPRAWA, TANK, PRZEDZIAŁ, WYMIANA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ŁUK JARZMOWY, ŻYDOWIN, IKAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.441 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRIBLING, zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)
DRYBLING, zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRIBLING
zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.).
DRYBLING
zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.).

Oprócz ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA inni sprawdzali również:

cecha tego, co jest centralnie umiejscowione ,
czerpakowy podnośnik używany w górnictwie ,
metoda analizy zbiorów wielu elementów, która opiera się na tworzeniu skupień przez łączenie mniejszych zbiorowisk ,
chęć do działania ,
kolor w kartach, który jest w stanie przebić inne karty o kolorach nieatutowych ,
malarz radziecki (1902-69) sceny rodzajowe, pejzaże ,
Himantopus himantopus knudseni - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku szczudłak zwyczajny (Himantopus himantopus) ,
mieszkaniec Ghany, człowiek pochodzenia ghańskiego ,
Nephelium lappaceum - gatunek rośliny z rodziny mydleńcowatych ,
mieszanina elektronów i pozytonów ,
pisarz (1850-1920), poezje, dramaty, powieści, „Bolesław Śmiały”, „Żydzi” ,
mieszkaniec ziem polskich, członek narodu polskiego ,
Oxyura vittata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
przygnębiająco mała kwota pieniędzy ,
rodzaj wysokokalorycznego i taniego deseru w postaci bardzo słodkiej pianki podawanej w waflowym kubku, przypominający z wyglądu lody włoskie, od czego pochodzi jego nazwa ,
żydowskie pieczywo obrzędowe, placek z mąki przaśnej składanych jako nakazany przez prawo mojżeszowe rodzaj bezkrwawej ofiary ,
parlamentarzysta ,
żona prezydenta ,
skrót/symbol boliwara ,
astronom angielski ur. w 1915 r.; teoria ciągłego powstawania materii ,
członek hakaty, niemieckiej organizacji nacjonalistycznej ,
miasto w środkowej Argentynie, jeden z głównych ośrodków przemysłowych, kulturalnych i naukowych Argentyny ,
u ludzi widoczne na szyi uwydatnienie chrząstki tarczowatej rozwijające się po dojrzewaniu, zwłaszcza u mężczyzn ,
przedpotopowy słoń ,
mały kawałek jakiegoś materiału ,
cecha światła - to, że jest słabe, mało wyraźne ,
tkanina bawełniana ,
bałtycka ryba z rzędu płastug ,
gwiazdozbiór nieba północnego ,
pulchna, miękka tkanina bawełniana o luźno skręconym podwójnym wątku, grubsza flanela

ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA. Dodaj komentarz (0)

      4 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x