ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRIBLING to:

zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)DRYBLING to:

zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.441

CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MACHNIĘCIE KOZŁA, MIESIĘCZNIK, ŻUBR WĘGIERSKI, TRANSURAN, KOD GENETYCZNY, LEK PRZECIWWIRUSOWY, TERMINAL PROMOWY, GŁĘBSZE UCZUCIE, PRĄD, JAŁMUŻNIK, MIKROSTRUKTURA, CZARNY PUNKT, WYŚCIG, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, STARA MALUTKA, RADIOGRAFIA, AZYL, AKUMULACJA, WODA LECZNICZA, GERANOZAUR, STOPA NARZUTU, RÓŻDŻKARZ, WIECZÓR PANIEŃSKI, SKALA STAROGRECKA, BARKAS, SZPIK, EMISJA, DZIEWICA, WYKRZYKNIENIE, KUDŁACZ, KOMEDIALNIA, RASZKA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, ZMIERZCH CYWILNY, WYDATEK RZECZOWY, RINFORZANDO, WINA, OBŁĄKANY, SZABLA, PUSTA STRUNA, STYPENDIUM SOCJALNE, SOKOLE OKO, LINGAM, SZPONTON, MOLINO, PŁYTA GŁÓWNA, ERGASTULUM, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, POMPA ODŚRODKOWA, POJAZD, LAMPROFIR, NUMULIT, SZATA, MASZYNKA, TESSERA, OBEJMA, TRÓJBÓJ NOWOCZESNY, WYŻERACZ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, AKATALEKSA, GŁOWA PAŃSTWA, MARTA, LICZEBNIK, INDIANKA, KADŹ ZALEWNA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, EKRAN, KATECHUMEN, AKT, WICIOWIEC, GOMBROWICZ, SOCZEWICA, PREPARAT, PIZZER, POŁOŻNICTWO, ABSORPCJA, BIEG PATROLOWY, OCTOWNIA, CHOROBA PROMIENNA, DZIADZIENIE, FERRYT, MANIERY, OOLOGIA, TABLICA STEROWNICZA, YORKSHIRE PUDDING, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KREWETKA ATLANTYCKA, WODOROST, POCHODZENIE, PROKSEMIKA, PING-PONG, DANA, KREOLKA, ODRZUT, ŻABA Z JUNIN, IMMUNIZACJA BIERNA, WIELOPŁETWIEC, SUSZARKA, PRZEŚWIETLENIE, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, POPYT, OBRĘCZ, PRZEZIERNIK, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, PRZEBITKA, BROGSY, UDERZENIE, NUTACJA, PRZEZIERNOŚĆ, SKLEP, KOSMOLOGIA, FOOTBALL, TALERZ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, STRZELNICA, RADIO TRANZYSTOROWE, BOCZNICA, DRUGA NATURA, DROZD, GEKON PAZURZASTY, E-LIQUID, OBSZAR NIEOGRANICZONY, DOBB, SAMOGŁOSKA, MIKROCHIRURGIA, BROŃ, NIEZGRABA, OSPALSTWO, ANALFABETA, WYZIEW, UKŁAD ELEKTRONICZNY, SOCJALDEMOKRATA, POCHMIEL, REŻIM, KANAŁ, SZALKA PETRIEGO, PUPCIA, OSOBA, SKŁAD DRUKARSKI, SET, KAND, KOSZ, SUWNICA BRAMOWA, OMYŁKA, TEŚCIK, PIRAT, SEMESTR ZIMOWY, FREE JAZZ, PORNOGRAFIA TWARDA, CZŁONEK RODZINY, TRZYMADŁO, PLACYK, RÓŻNICA, BEZGŁOWOŚĆ, ABNEGAT, STALÓWKA, SPORTSMENKA, ODNOWICIEL, POLÓWKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, WYDAWNICTWO ZWARTE, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, HACJENDA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, RYBA UKWIAŁOWA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KARLIK ŚREDNI, DOROBEK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, BUT, KINO DOMOWE, NARADA, GÓRKA, AWIATYKA, GOL SAMOBÓJCZY, WITEKS CZCZONY, ELEWATOR ZBOŻOWY, ALFABET GRECKI, BASEN, TORBACZE, ŚREDNICA KĄTOWA, WOLUMEN OBROTÓW, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, SIEĆ, GALARETKA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, SZALENIEC, SKOPEK, ASTRACHAN, BANAN, ŁĄKOTKA, CYJANELLA, DZIKI ZACHÓD, PEPINIERA, KIOSK, TAJEMNICA ADWOKACKA, LICYTACJA, WOREK, KŁĄB PSZCZELI, NIERZĄDNICA, OKRUTNOŚĆ, MATURZYSTA, GRÓDŹ, TOWARZYSZ BRONI, BACIK, DENDROMETRIA, STAN, KWASKOWATOŚĆ, REP, CZŁON PODRZĘDNY, DZBANEK NA KWIATY, LEMONIADA, KANAPKA, OSIEDLE, ALBUMIK, LAMINAT, MUZA, SPŁATA, KOŃ KLADRUBSKI, KONIUNKCJA, SAKWA, MYJNIA, PROTEST SONG, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, WYROSTEK BARKOWY, SIODŁO, ROZPADLINA, KRAWAT, DORTMUNDER, KARTA RABATOWA, MARRAN, PRZEPROST, OBÓZ, KONOTACJA, GORĄCZKA ZŁOTA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, SOK, ZAPARZACZ, GONIEC CZARNOPOLOWY, DROGA, REJON, DWUDZIESTA CZWARTA, IMPREGNAT, CZAS PÓŁTRWANIA, KOMBATANCKOŚĆ, JASZCZUR, POJAWIENIE SIĘ, GAŁĘŹNIK, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, POPIELNIK, ŚMIERDZIEL, SZKRAB, OUTSIDER, BAZAROWICZ, KOLIBER, POWTARZALNOŚĆ, PTASZNIK OGNISTY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, WASĄG, WELON, RESTAURATOR, BROKER UBEZPIECZENIOWY, AFRYKANISTYKA, SUCHAR, LUSTRO, KASTYLIJSKI, ANEMOSTAT, GEKONEK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, BARSZCZ BIAŁY, OKRES ZALICZALNY, HISZPAŃSKOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, FECHMISTRZ, MIKROKLIMAT, TELESKOP, SEKS, BROŃ SPORTOWA, SPAD, KANAŁOPATIA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, KORYTO RZEKI, BÓBR EUROPEJSKI, BRODAWKOWIEC CZYSTY, TKANINA UBRANIOWA, BUŁKA MONTOWA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, ZASTÓJ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, LABIRYNT, KOSMOS, AMFILADA, RESTAURATOR, ZASUWNICA, POŚCIELÓWKA, SAGAN, ?JARZMO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.441 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRIBLING zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)
DRYBLING zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRIBLING
zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.).
DRYBLING
zagrywka sportowa, która ma na celu zmylenie przeciwnika i zatrzymanie piłki, polegająca na wykonywaniu szybkich zagrań piłką (kozłowania, kopania, przerzucania) połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczekiwanymi zmianami kierunku lub tempa poruszania się zawodnika (na 8 lit.).

Oprócz ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ZAGRYWKA SPORTOWA, KTÓRA MA NA CELU ZMYLENIE PRZECIWNIKA I ZATRZYMANIE PIŁKI, POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU SZYBKICH ZAGRAŃ PIŁKĄ (KOZŁOWANIA, KOPANIA, PRZERZUCANIA) POŁĄCZONYCH Z NAGŁYMI ZWROTAMI CIAŁA I NIEOCZEKIWANYMI ZMIANAMI KIERUNKU LUB TEMPA PORUSZANIA SIĘ ZAWODNIKA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x