PRZEDSTAWICIELKA GRUPY LUDÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY JĘZYKÓW SEMICKICH, ZAMIESZKUJĄCEJ BLISKI WSCHÓD I PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEMITKA to:

przedstawicielka grupy ludów posługujących się językami należącymi do rodziny języków semickich, zamieszkującej Bliski Wschód i północną Afrykę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIELKA GRUPY LUDÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY JĘZYKÓW SEMICKICH, ZAMIESZKUJĄCEJ BLISKI WSCHÓD I PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.020

REGENT, TRZMIEL KOŁNIERZYKOWY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, DWUDZIESTA CZWARTA, PIEKARNIA, BERYL, SZAŁAMAJA, SZCZOTECZKA, STWIERDZENIE, GRAWIMETRIA, ALEPA KALA, PIASKOWIEC, KOLEBKA, SOPLICA AUSTRALIJSKA, KOSMATKA GAJOWA, ANARCHISTKA, OWSICA, OSTRYGA, PARTER OGRODOWY, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, SORGO ALEPSKIE, JĘZYK MANSYJSKI, FAETON, ŻYWOTNIK NIBYOLBRZYMI, KASZTANÓWKA WIELKA, KAKAOWIEC, AGREST CHIŃSKI, NET, PTASZNIK GIGANT, FUNK ART, MIODÓWKA PRZEPASANA, PRZESUWNIK, PANIEŃSKI KORZEŃ, DREDNOT, RYNEK DETALICZNY, WYSPA MAN, NARCYZ TRZYPRĘCIKOWY, BÓBR EUROPEJSKI, ŚWIERK KŁUJĄCY, LAMPARCIK CZERWONOBREWY, KARLIK ŚREDNI, CZARODZIEJ, OŚRODEK, BIEG, OKSZA, MEJLOWANIE, KUJA CZUBATA, SYSTEM WBUDOWANY, LEMUR MOKOK, TŁUSZCZYK, KOMITET, FLAMING MAŁY, PINGWIN GRUBODZIOBY, NAUKA, TEMPERAMENCIK, HIGIENA WETERYNARYJNA, ZGNIŁY KOMPROMIS, KANIUK STEPOWY, BŁOTNICA SITOWA, PUDU, KWADRATNIKOWATE, MYSZOWATE, DESZCZÓWKA, ROŻENIEC ŻÓŁTODZIOBY, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, KOZIOŁ, ORLICZKA USZKOWATA, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, ELISMA, CEPISKO, JABŁOŃ PURPUROWA, ANTYLOPA NIEBIESKA, PRUSACKI, KUSACZ OZDOBNY, RYŻOWIEC, ROTATOR, GAZELA ŚRODKOWOSOMALIJSKA, ALPINARIUM, CZOSNEK OSOBLIWY, ANOLIS KUBAŃSKI, POSEŁ DIETETYCZNY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, UWAGA, SZAMA, PRUSKI DRYL, FAŁSZYWA LISZKA, PACAN, WAPNIARKA, UBYCIE, ŻABA LATAJĄCA JAPOŃSKA, WIETNICA, SUBTERRANEOTERAPIA, KAPITULANT, IMPALA, ŻYWNOŚĆ, PRYSZNIC, STOŻEK WULKANICZNY, BIAŁORUSKI, KALEKA UMYSŁOWY, SCYNK PASKOWANY, TRZMIELOJAD, ADRES FIZYCZNY, INLET, RZEKOTKA ZIELONA, ASTER SERCOWATY, TRAGANEK DŁUGOKWIATOWY, RYŻOJAD, WŁAŚCIWOŚĆ, DRUK ROZSTRZELONY, PŁOMYK, KAWIA DOMOWA, TYFLOPEDAGOGIKA, ANTYLOPA, BILBIL OKULAROWY, PUSTYNNIK TYBETAŃSKI, MORZYK ŻAŁOBNY, GUZOŃ PAJĘCZARZ, LUŹNOŚĆ, PEGMATYT, RUMIAN BARWIERSKI, PRZEDNÓWEK, PŁYTA, POKŁAD GÓRNY, SERNICA, KUBECZEK, DOŚWIADCZENIE, NESODAKTYL, HESPEROZAUR, TRZĘSIEC, SKAŁA GŁĘBINOWA, SOFCIK, WYTŁACZANKA, ZWINNIK JARZENIEC, PINGWINY, KUMAK, TURZYCA HARTMANA, ESKIMOSKI, CYLINDEREK, NIEPARKA, OCTOWIEC, JAK, LEPKOŚĆ CEN, LEWORĘKI, ZASTRZYK, KLUCHY, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, KOMUNA, OSZOŁOM, DROGA, SIERPOWIEC JEZIORNY, ZSYP, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, KONGIJSKI, JAGODOWIEC WIELKOKWIATOWY, WOMBAT TASMAŃSKI, ŻÓŁW WĘŻOSZYI, BINOKLE, BEZCELOWOŚĆ, SKRĘTEK WĄSKOOTWOROWY, KLESZCZAK, SOWA, WIETEK GORCZYCZNIK, ESTRADA, WYRÓB CUKIERNICZY, BELOTKA, WJAZD, ZMARTWIENIE, MULGARA, KORMORAN NIEBIESKOOKI, WIKARYZM EKOLOGICZNY, NARCYZ BIAŁY, TULIPAN BATALINA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ZAMIENIALNOŚĆ, ENKLAWA, PAŁKA MALEŃKA, TOREBKA, WIZA IMIGRACYJNA, FIGURKA TANAGRYJSKA, PRZYSPOSOBIONY, SAMOŁÓWKA, PARARABDODON, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, BĄCZEK AMERYKAŃSKI, KOLCZATKA AUSTRALIJSKA, ORZECH KOKOSOWY, MRÓWNIK, MIODOJAD BIAŁOUCHY, DECERNAT, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, LIRA, BENTEWI, KORMORAN ŻAŁOBNY, WYŁADOWANIE KORONOWE, PERKOZ ROGATY, MEDYCYNA KOSMICZNA, ORBITA, GAWĘDA, DEATH METAL, CRIOLLO, BECZKA, PEPINIERA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, BŁYSZCZAK PÓŁOBROŻNY, TURANIEC, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, KABARET, NAWŁOĆ, WERSYFIKACJA, PTASZNIK SŁONECZNY, GRACILIRAPTOR, BROMOLEJ, NOWOGWINEJKA, KOLORYSTA, NASADA, MINOG MORSKI, PARALITYTAN, BOROWIK SZLACHETNY, WAMPIR, FARERSKI, CZOP, GEORGIA, BAKUN, MUSTEL PSI, FLAMING KARMAZYNOWY, PÓJDŹKA, BUCHTA, DERYWACJA FLEKSYJNA, EUGLENA ZIELONA, LANCRET, ALDROWANDA PĘCHERZYKOWATA, URZĄDZENIE RADIOWE, KONTAKT, SODOMA I GOMORA, PEŁNIA, NOSACZ MENTAWAJSKI, AMFIBIA, OGONÓWKA DUŻA, AMAZONKA, SEWEL, ZROSTNICZEK, GŁAGOLICA, TONIN, TRAKEN, FAKTOLOGIA, DZIERZBIK ZBROCZNY, JODŁA VEITCHA, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, RACHUNEK WEKTOROWY, ARKA, PIANKA, ZWINNIK NADOBNY, FALA ODBITA, SKALIRZĘS, ZŁOTLIN, GRZYBEK JAPOŃSKI, ABDERA, GÓRALEK STEPOWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KOMPLEKS ŻYTNI, ALIGATOR CHIŃSKI, PAROZĄB SZTYWNY, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, KONCERT, SINOWENATOR, KRYL, EWOKACJA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, RAJSKIE ZIARNO, TRZMIEL DRZEWNY, MODRASZEK WIESZCZEK, TROMPA, ZJAWISKO THOMSONA, WSPÓŁBRZMIENIE, ODNÓŻA, PANGOLIN, SZROTÓWEK ROBINIACZEK, GRABEN, CZEPOTA GAMBIR, GALISYJSKI, HAUCH, ŚWIERK MAKSYMOWICZA, SKROMNOŚĆ, PACHNICA, CHMIELOWIEC, BALSA, MAGNETYT, RZEKOTKA DRZEWNA, ORONGO, SKALA PODATKOWA, KOKOS, SURMIA, TRUFLA, WYCIĄG TOWAROWY, WYKLUCZENIE, ZŁOCIK KARAIBSKI, POZA, ŻONGLERKA, ?MAKAK BRODATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIELKA GRUPY LUDÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY JĘZYKÓW SEMICKICH, ZAMIESZKUJĄCEJ BLISKI WSCHÓD I PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIELKA GRUPY LUDÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY JĘZYKÓW SEMICKICH, ZAMIESZKUJĄCEJ BLISKI WSCHÓD I PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEMITKA przedstawicielka grupy ludów posługujących się językami należącymi do rodziny języków semickich, zamieszkującej Bliski Wschód i północną Afrykę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEMITKA
przedstawicielka grupy ludów posługujących się językami należącymi do rodziny języków semickich, zamieszkującej Bliski Wschód i północną Afrykę (na 7 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIELKA GRUPY LUDÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY JĘZYKÓW SEMICKICH, ZAMIESZKUJĄCEJ BLISKI WSCHÓD I PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZEDSTAWICIELKA GRUPY LUDÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY JĘZYKÓW SEMICKICH, ZAMIESZKUJĄCEJ BLISKI WSCHÓD I PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast