GATUNEK PTAKA Z RODZINY PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULIDAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA to:

gatunek ptaka z rodziny papug wschodnich (Psittaculidae) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK PTAKA Z RODZINY PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULIDAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.921

WZDRĘGA, PLĄDRAK CZARNY, KRUCJATA, RÓŻNOZĄB GUZKOWATY, POROBNICA, KONDOR, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, PITOMBA, SZLACHAR, BYLICA NADMORSKA, BYDLĘCA GĘBA, ZDEB, SPUSZCZEL, IRGA, PASARELLA, PÓJDŹKA ARABSKA, DZIWOOK MODROLICY, TAKKA, TRZASKACZ WĄSATY, LORI POTTO, MIODÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, CHIMERA, WRÓBEL ZŁOTY, LIGAWA, SZPONDER, KAŁUGA, OSTRĘŻYNA, GWOŹDZIAK CZARNOKUTNEROWATY, CZAPLA SZAROBRZUCHA, KECZUA, ANTYLOPA SKOCZEK, USZATEK BRĄZOWY, BUSZÓWKA RDZAWOCZELNA, GYMNARCHUS NILOWY, PIERSIOPŁAWKA, KORONA CIERNIOWA, KRASNOGONKA KRÓTKODZIOBA, KARLIK SZPONIASTY, KUMAK GÓRSKI, MUSTEL, KROPIATKA, BIELISTKA BLADA, PIĘKNISK POMIDOROWY, TRZMIELEC ŻÓŁTY, KORMORAN ŻAŁOBNY, BETEL, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, HUBA BIAŁAWA, GRZYB OKAZAŁY, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, SZARAŃCZA, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, ŚLEDŹ CZARNOMORSKI, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, WRÓBEL CYNAMONOWY, DELFIN DŁUGODZIOBY, SZYPSZYNIEC RÓŻANY, OSTROLOT DUŻY, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, GRA WYŚCIGOWA, WIETLICA, ANTYLOPA NIEBIESKA, PIŻMOWIEC, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, DZIERZBIK CZERWONOGARDŁY, DZIWOOK BIAŁOCZELNY, EUKALIPTUSOWIEC, LANGUSTA, KORMORAN CZARNOCZELNY, ŚWIERZBOWIEC ŚWINKI MORSKIEJ, TRZYNIEC, WYJCE, LANGUR WSPANIAŁY, KAWA, GRUBOSKÓRZEC WYSPOWY, SKAKUNY, BURZYK CZARNY, KRAKWA, DRZEWIAK BENNETTA, ŻABA LATAJĄCA JAPOŃSKA, OSIEC KORÓWKOWY, JEDLICA, GRZECHOTNIK WAGLERA, FAŁDÓWKA UNITKA, PAKA, RYBOŁÓW KARAIBSKI, CHASZCZAK ALDABRAŃSKI, RAMIENICA DELIKATNA, SMUKLICA MCHOWA, DRAKON, ŚMIESZKA, GATUNEK PRZYPADKOWY, LAMPARCIK STROJNY, STRZYŻYK, GALAGO GRUBOOGONOWY, MONETKA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KOLCOPIÓREK RUDY, PŁUCNICA, BŁYSKOTKA, GRZYB WILCZY, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, GERMAŃSKI, KACYK PÓŁNOCNY, OKAPI, BRATEK POLNY, CZWOROLIST NIEPEŁNY, POKRZYWA KONOPIOLISTNA, BUŁAT, AFROWENATOR, ŚWIERGOT, MANAT AFRYKAŃSKI, LANGUSTA EUROPEJSKA, BIZON PRERIOWY, KOŹLAK, HULMAN SZARY, SOWA, KOLORADO, BYDŁO, PIJAWKA LEKARSKA, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, TAWROSZ, CZEREŚNIA, PTASZNIK WIELOBARWNY, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, JEŻYNA POPIELICOWA, MAKI MYSZKA, ŻABA KRZYŻOWA, WIGNA, KOSZATNICZKA, PERILLA ZWYCZAJNA, NIEDŹWIEDŹ SZARY, ISTIODAKTYL, KRZAKÓWKA WYSPOWA, OGNICA PROMIENIOPŁETWA, JELEŃ KALAMIAŃSKI, LILIANKA, OMIEG KAUKASKI, DIDINIUM, TOBOŁKI, KOCZKODAN CZERWONOBRZUCHY, SARADELA, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, SARDYNKA EUROPEJSKA, ZIEMNODROZD DUŻY, ŁABĘDŹ CZARNY, NIEROZWIDNIA, DUGOŃ, RZĘŚNIA, ŻÓŁTOGŁÓWKA, KOZIORÓG, TWARDZIOSZEK, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, STOKÓWKA ŻÓŁTOCZELNA, PTASZYNIEC, WARZĘCHA ZWYCZAJNA, IBIS OLIWKOWY, STONÓG MYSZATY, SARDYNOPS, PUCH KIELICHOWY, LEGENDA, TURECZNIA, ŻÓŁW PROMIENISTY, PAWIAN CZAKMA, STOKŁOSA JAPOŃSKA, PIŻMAK, TRZMIELEC OGRODOWY, WINODAŃ, ROZRZUTKOWATE, PŁOŻYMERZYK POKREWNY, MAJNA, SŁONECZNIK, MALARSTWO IKONOWE, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, SARDYNY, WODNICZKA, SZAFRAN, KAŁANEK, KRATNIK, JABŁOŃ PURPUROWA, STRZELEC KENIJSKI, SĘPY, GRZYB PRAWY, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, KOZICA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ŁAZIEC, CZARCIE ŻEBRO, PIENIĄŻEK, JELEŃ, PODGORZELEC, ROZKOLEC, MAGELANKA SKALNA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, RYDZ, PRZEZIERNIK BUKOWIEC, LEMUR KATTA, OGOŃCZYK, SALWINIA USZKOWATA, GŁOWOCIS CHIŃSKI, GALASÓWKA DĘBIANKA, PODRZEŃ, GATUNEK POGRANICZNY, KONDOR OLBRZYMI, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, SALAMANDRA, MODROLOTKA CZUBATA, DABOJA LEWATYŃSKA, ŻARŁACZ SZARY, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, KÓZKA, BIAŁOUSZKA, PERLICA CZARNOBRODA, DELFIN TROPIKALNY, KRZAKÓWKA WACHLARZOWATA, JODŁA, MIODÓWKA KARDYNALSKA, KRETEŃSKA MYSZ KOLCZASTA, WARAN GRAYA, BARWIENIEC CZERWONY, KRYSZTAŁ, ARRAU, RZEKOTKA NOWOGWINEJSKA, RIDBOK SZARY, KULICZEK, ANTAR POLARNY, KOB LICZI, BOGATKA, TRZYKROTKA SOMALIJSKA, FIOŁEK KANADYJSKI, LWIA PASZCZA, CEJLOŃSKI AGREST, SOSNA WYDMOWA, SZURPEK BEZZĘBNY, JERA WIĘKSZA, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, KUKAWCZYK MAŁY, PODKŁAD, BLESKOTKA, PĘCZCA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, BRZOSTOWNICA, LESZCZYK, ORLICZKA ZĄBKOWANA, BOCZEŃ, RZĘSA PURPUROWA, REKINEK PLAMISTY, KUKUŁA SUNDAJSKA, PCHŁA MORSKA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, CYTWAR, DALIA AMGUEMSKA, ARAKANG, CZOSNEK DZIWNY, OPOS KRÓTKOOGONOWY, PIETRUSZKA, SIEWRUGA, PAŁANKA WĘDROWNA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, RUPNIK, KOSMATKA GAJOWA, WIECHLINA WĄSKOLISTNA, STARZEC POPIELNIK, BRODEK MUROWY, MEWA DUŃSKA, AFROTROGON ZIELONY, MYSZOŁÓW SZEROKOSKRZYDŁY, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, TATARSKI, PYRGUN NAZIELNY, CYPRYŚNIK MEKSYKAŃSKI, LEWIZJA, OSPILEN JADALNY, KAWKA, ALEUCKI, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, RZODKIEWNIK, BORZEŚLAD, ŻAŁOBNICA LEŚNA, ŻMIJA KARŁOWATA, MERZYK OBRZEŻONY, JĘZYK OMOTYCKI, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, KIEŁŻ RZECZNY, CIBORA BRUNATNA, BOŻA KRÓWKA, WŁOŚNICA, MOCZARNIK BŁOTNY, STOKŁOSA DŁUGOOŚCISTA, SIT BAŁTYCKI, CHORAŁ LUTERAŃSKI, HUZAR RUDY, NOMOKANON, ?MANGUSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK PTAKA Z RODZINY PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULIDAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK PTAKA Z RODZINY PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULIDAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA gatunek ptaka z rodziny papug wschodnich (Psittaculidae) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA
gatunek ptaka z rodziny papug wschodnich (Psittaculidae) (na 23 lit.).

Oprócz GATUNEK PTAKA Z RODZINY PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULIDAE) sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULIDAE). Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x