ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ GATUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPŁASZCZKOWATE to:

żółwie spłaszczone, Dermatemydidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, której cechą jest występowanie w miejscu połączenia karapaksu z plastronem kilku rzędów niewielkich tarczek; pod koniec mezozoiku była bardzo liczna na wszystkich kontynentach, współcześnie żyje tylko jeden jej gatunek (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ GATUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.808

TEMPERATURA UPAŁU, ROZWIĄZŁOŚĆ, AMBITNOŚĆ, OKSOKWAS, RODMAN, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, ASTROWATE, MASZYNA INDUKCYJNA, URIAL, RAJA POLARNA, CHIŃSKA TORTURA WODNA, DUJKER ABBOTTA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, SZPETNOŚĆ, KARMIDŁO, RAFAEL, NÓŻ MYŚLIWSKI, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, WAR, PRZEKOPNICA ARKTYCZNA, ŚWIERZBOWIEC ŚWINKI MORSKIEJ, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, BRZYTWOSTEREK, MAMUT KARŁOWATY, CZTERDZIESTÓWKA, FREE JAZZ, ZERWA GŁÓWKOWATA, FACHOWOŚĆ, LASKA, MOA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PRZECIWOBRAZ, BIELAK, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, WSZECHDZIEJE, MELON, ZUELLE, OCEANNIK BIAŁOBREWY, AUTUNIT, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KAMPYLOGNATOIDY, DRZEWO MONTEZUMY, UPOJNOŚĆ, WANIENKA, OPROWADZACZKA, RYSOWNICA, CZOSNEK KANADYJSKI, ŁĄCZNIK OLEJOWY, ŁABĘDŹ KRZYKLIWY, ŁOPATOGŁÓW, HAŁAŚNIK MASKOWY, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, DZIWOLICZEK OKAZAŁY, SYKOMORA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, HINAJANA, SKORPUCHOWATE, BOCJA WSPANIAŁA, MEPROBAMAT, BYLICA SZAROTOWATA, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, ŚLEPUCHOWATE, MANTA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, ŚNIEŻYCZKA DROBNA, CZIRU, DELFIN GANGESOWY, MATE, WYSMUKLICA NYLANDERA, TULIPAN PÓŹNY, PIES OZDOBNY, OBRĘB EWIDENCYJNY, TURZYCA MICHELA, WIDEOROZMOWA, SZLACHAR, PRYSZNIC, ŁYKOWATOŚĆ, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, DUBAJ, MOTOR, TAG, KRUMMHORN, KONDOROWATE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, ŚLEDŹ PATAGOŃSKI, LAMNOWATE, BAKTERIE METANOGENICZNE, TEST ZDERZENIOWY, TRÓJSKRZYN PSTRY, ŻACHWA, JOJO, NERKOWIEC, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, PRECYZYJNOŚĆ, RUBASZNOŚĆ, PAZURKOWCE, RAK SZWEDZKI, TRASZKA NADDUNAJSKA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, SOSNA GĘSTOKWIATOWA, DOMICYL, KOŁOSZ SZCZELINOWY, JESIOTR ROSYJSKI, BIELISTKA SINA, GÓRALEK STEPOWY, TANAGRYJKA, KŁĄB PSZCZELI, JELEŃ, SŁONKA, CIENIAS, MARYNISTYKA, RYBA KOPALNA, DELTA DIRACA, SZMOTŁOCH PROSTOLISTNY, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, ŻÓŁW DIAMENTOWY, ERYTROZUCHY, LATANIE PRECYZYJNE, RACJONAŁ, WEŁNIAKOWE, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, BRANDYS, DZIERZYK SENEGALSKI, WZW G, FAJANS, NOC, MALINA TEKSZLA, KIEŁŻOWATE, GEKON KONCERTOWY, MODEL, SMOK WAWELSKI, DIMER, PLAKAT, PRZYCZYNA MATERIALNA, STRĄGOWCE, KĄTNIK LEŚNY, PRÓCHNICZEK OBUPŁCIOWY, SŁOWO, PUSTKOWIK BIAŁOSKRZYDŁY, MEGAPOZYTYW, PONURNIK, KOŃ LIPICAŃSKI, OPOZYCJA, CO, TURZYCA HOSTA, TRON BOŻY, SMOLUCH, NĘDZA, BEZJĘZYKOWE, INWOLUCJA, BOŻYSZCZE, UTYLITARNOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ŻYWOKOST, ASPARAGUS, PROFESOR, PERKOZ BIAŁOCZUBY, STAN WZBUDZONY, PIERŚCIEŃ ZBIORÓW, ŻYWA LEKCJA, PRĄD JEDNOFAZOWY, BYSTROŚĆ, PIANISSIMO, INDEKS, LAMPA OLEJNA, ANTONÓWKA ZWYKŁA, SMUŻKA LEŚNA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SULFACETAMID, USTERZENIE PŁYTOWE, WSZECHWŁADNOŚĆ, KSIĘGA INWENTARZOWA, DIALEKTYKA, RZEKA, BIAŁY KRUK, ZESPÓŁ TURCOTA, IAPETUS, TEATR EPICKI, BIEG, LODOWIEC ALPEJSKI, WYPAŁ, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, WĄTŁOŚĆ, ANTYLOPA KARŁOWATA, ODWRÓCONY DASZEK, GRUSZE ZACHODNIE, BYK FALARISA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, PIGWOWIEC JAPOŃSKI, FILEMON JASNOSZYI, KACZKA EDREDONOWA, KRZYŻOWE, GUARANA, GRZYB MODRZEWIOWY, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, THALBER, ZACHYLNIK, MLECZARKA, DELFIN PACYFICZNY, SZACHOWNICA PUNNETTA, SZYP, ŚPIEWACZKA KRASNOGŁOWA, STRZECHEWKA BRUZDOWANA, DZIÓBKOWIEC ZETTERSTEDTA, HLAK, MIERIS, TYSIĘCZNIK, POPYT PROPORCJONALNY, FUTURE, DOKŁADNOŚĆ, CIAŁO STAŁE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BĄCZEK, TORFOWIEC NASTROSZONY, EGOISTYCZNOŚĆ, DEKANAT, DRACHMA, OPIESZAŁOŚĆ, DOKUMENT PAPIESKI, ZWINNIK OBRZEŻONY, TRÓJLIST ZIELONY, CZAPRAK, KORYTKO, RUCH KRZYWOLINIOWY, NIWELIZM, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, LIMBA SYBERYJSKA, IRREDENTYZM, RÓJKA, WILGA BRUNATNA, PŁASKODZIUR TRÓJKĄTNY, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, TRANSSEKSUALISTKA, BOUGUER, KARO, CZERYMOJA, SROGOŚĆ, ALBATROS CIEMNOSKRZYDŁY, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, KRÓTKODZIOBEK, TRANCE, ACENA SINA, CZUBACZOWATE, MEGAHIT, OKO, SARDELA POŁUDNIOWA, FOLGA, BORNICA, UKŁAD JEZDNY, TERAPENA OZDOBNA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, POROBNICA WŁOCHATKA, OSOBA TRZECIA, BARCZATKA, WASABI, DŁUGOBIEGI, PETRYFIKACJA, KOBZA, REKIN CHOCHLIK, ŁACINNIK, ZBROJÓWKA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, AEDICULA, ADIAFORA, POLNIK ZIEMNOWODNY, BALET, KRZYŻAKOWATE, WODY ARTEZYJSKIE, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, PIĘTRO, PARZĘCHLIN BŁOTNY, SROKACZ CZARNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CZERWONA WDOWA, SZTUBACKOŚĆ, SZABAS, KROKUS OKAZAŁY, BATALION WARTOWNICZY, KUSTOSZ, KANTAROWCZYK DUŻY, KOZIOŁ OFIARNY, MISKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DZIWNY ATRAKTOR, TRZCINNIK, EDAM, KRAS, BINARYZM, KONDOMINIUM, RYSUNEK, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, SYNOD, ?TKAŃCOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ GATUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ GATUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPŁASZCZKOWATE żółwie spłaszczone, Dermatemydidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, której cechą jest występowanie w miejscu połączenia karapaksu z plastronem kilku rzędów niewielkich tarczek; pod koniec mezozoiku była bardzo liczna na wszystkich kontynentach, współcześnie żyje tylko jeden jej gatunek (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPŁASZCZKOWATE
żółwie spłaszczone, Dermatemydidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, której cechą jest występowanie w miejscu połączenia karapaksu z plastronem kilku rzędów niewielkich tarczek; pod koniec mezozoiku była bardzo liczna na wszystkich kontynentach, współcześnie żyje tylko jeden jej gatunek (na 14 lit.).

Oprócz ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ GATUNEK sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ GATUNEK. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x