SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA ŁĘKACH PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄCYCH SIĘ Z PUNKTÓW PODPARCIA - JEDNEJ LUB KILKU KOLUMN WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKLEPIENIE PALMOWE to:

sklepienie zbudowane na łękach promieniście rozchodzących się z punktów podparcia - jednej lub kilku kolumn wewnątrz pomieszczenia (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA ŁĘKACH PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄCYCH SIĘ Z PUNKTÓW PODPARCIA - JEDNEJ LUB KILKU KOLUMN WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.237

PUCHAR, FUTURYSTYCZNOŚĆ, OŚWIECICIEL, STYKÓWKA, ILUZORYCZNOŚĆ, SCIENCE FICTION, WYSTĘPOWANIE, ŚCIĘCIE, STEROWIEC SZKIELETOWY, LIBERIA, GRUCZOŁ MEIBOMA, DZIURAWY WOREK, ROZPADLINA, GALIARDA, POLIGLOTA, CZAS, INSTRUMENT, PIKIEL, OBCY, CIOTCZYSKO, PM, TEST ATOMOWY, ODSKOK, FOREMKA, PĘCHERZYK, MOZZARELLA, PIGWA, MATURA, KONTROLA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, TRZMIELOJAD, ŚWIT KALENDARZOWY, DEATH METAL, CYGAN, ULUBIENIEC MUZ, GRUBOŚĆ, SIEKANIEC, DANDYSKI, ZAGRYWKA, KITAJ, RABA, GRZYB SKALNY, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, BYK, DRĄG, NEOPOGAŃSTWO, CANOSSA, PIANISTYKA, KWIATEK, SILOS ZBOŻOWY, NIEDORÓBKA, ŁBISKO, TEMPERATURA ZAPŁONU, PIKIEL, WŁASOWIEC, TAŚMA, RUMIAN SZLACHETNY, CUDOWRONKA, PAŹDZIERZ, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, MATRONA, ZGRED, ŹDZIERSTWO, IMPREGNAT, PRZEGRODA, JĘZYK ELFÓW, LARGO, SMAKOWITOŚĆ, OKRZOSEK, PANDA, ŻYWY TRUP, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, SILNIK INDUKCYJNY, GALETA, GLORIETA, MONARCHIA ELEKCYJNA, AKOMPANIAMENT, REPETYCYJNOŚĆ, AFERA, KLIN, JĘZYK ANGIELSKI, MEGATSUNAMI, TYTULATURA, LILIOWCE, WPADKA, PUSZCZYK, DERBY, KRIONIKA, PISARZ POLNY, ACEFALIA, TREN, NEKROMANTA, PODUSZKA POWIETRZNA, ŚCISŁY POST, FORMA DRUKOWA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, DOBYTEK, ARENDARZ, PRZEDZIAŁ, FILM SF, KOMÓRKA MACIERZYSTA, PATRON, BRÓG, CHOROBA UHLA, EFEKT LOTOSU, ŚWINKA, DEFICYT, CYBERPANK, SYLABA OTWARTA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, BASENIK, KRĘGOSŁUP, DYNAMICZNE PAKIETOWANIE, WYTRAWERSOWANIE, PIŻMOSZCZUR, KANTOR, NAPÓJ WINOPODOBNY, CINGULUM, WIDMO ATOMOWE, SZCZYTÓWKA, BOHATER LIRYCZNY, WROTKARSTWO FIGUROWE, MRÓWNIK, PANORA, AMYLOFAGIA, POROZUMIENIE PŁACOWE, STATEK, OZNAKA, NARNIA, BACHUS, KRÓTKOSZ SZORSTKI, HADIS, BRUMBY, PERUKARSTWO, DÓŁ, OSIOŁ DOMOWY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, WIADRO, STAROŻYTNICTWO, GAWOT, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, CELKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, APELACJA, WŁODZIMIERZ, KOMPLEKS, JĘZYK, DWA OGNIE, KRATKA ODPŁYWOWA, JAZ RUCHOMY, KOSZYK, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, SUKMANA, BRODAWKA PŁASKA, HIPPISKA, APRIORYZM, MARKIZETA, REKOGNICJA, ANOMALIA UHLA, STARUNEK, CYTRYNADA, PRZYWODZICIEL, BANNER, SOS MORNAY, LESŁAW, NAROST, MISIACZEK, SĘDZIA KALOSZ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, PŁYN NASIENNY, WYDZIELANIE, NASTAWA OŁTARZOWA, KIJEK, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, KOSTKA, TWARZYCZKA, OFICYNA DRUKARSKA, GOŚĆ, ŁUK BLOCZKOWY, ZAPROSZENIE, POŻYCZKA, UDŹWIG, MAŁPA WĄSKONOSA, NEUROPRZEKAŹNIK, STACJA POSTOJOWA, TRIATLON, PAPRYKARZ, GONIEC BIAŁOPOLOWY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, REJESTR, KASTYLIJSKI, BELEMNITY, KILOGRAM, SUROWICA, NESTOR, ROTMISTRZ, SUPERTOSKAN, NADNOSIE, CARAT, REWIR, KOLOR OCHRONNY, SŁUP, BALZAK, KNEBEL, GRZEBIEŃ, KRĘG SZCZYTOWY, WIECHA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, ZAKŁADKA, BABOCHŁOP, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, KOKILKA, NIGER, KURTYNA SKALNA, PRZEPOWIADACZ, TAŚMA, RAPTULARZ, SPRZEDAŻ, DZIADEK DO ORZECHÓW, INTELEKTUALISTA, GAJ, ORIENTACJA, WIHAJSTER, PASO PERUWIAŃSKI, ŻOŁDAK, AREA, NATURA, LINIA BRZEGOWA, REGENERATOR, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, RYFT, DZIELNICA HISTORYCZNA, CIĘŻKIE DZIAŁA, LATOROŚL, ZBOŻE, RÓŻOWA LANDRYNKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ANALIZA, JEHOLOPTER, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, METODYKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ANAMORFOZA, WĄŻ, SIŁA PŁYWOWA, NAZAREJCZYK, GEN PLEJOTROPOWY, SZTUBA, REWIZJONIZM, RESORTACJA GENOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, MSZYCZNIK, ABSTRAKCJONISTA, BĘBEN TAKTOWY, KAMIKAZE, WŁADZUCHNA, TYPOGRAFIA, REGUŁA, NIECHLUJA, WELUR, MIKROPRZEŁĄCZNIK, ROZBUDOWA, DIMER, ORION, WSPÓŁUCZEŃ, POMOST, SŁOWO, MULTIPLEKS, GOSPODARKA RABUNKOWA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, ŚCIANA, NASTAWNOŚĆ, OFICYNA WYDAWNICZA, ALKILACJA, OKRZYK, KOŃ HOLSZTYŃSKI, KOMEDIALNIA, SZTAFAŻ, CHARTER, SKUPINA, DMUCHAWA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MEDIANTA, METEOR, KOLAUDACJA, EFEKT DOPPLERA, UPARTOŚĆ, SALWA, ZIELONI, ODLEWACZ, SZABROWNIK, PALATYNKA, ASYSTA, GARDEROBA, POBORCA, PACZKA, ZLEW, ASTRONOMIA POZYCYJNA, ?HAFT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.237 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA ŁĘKACH PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄCYCH SIĘ Z PUNKTÓW PODPARCIA - JEDNEJ LUB KILKU KOLUMN WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA ŁĘKACH PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄCYCH SIĘ Z PUNKTÓW PODPARCIA - JEDNEJ LUB KILKU KOLUMN WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKLEPIENIE PALMOWE sklepienie zbudowane na łękach promieniście rozchodzących się z punktów podparcia - jednej lub kilku kolumn wewnątrz pomieszczenia (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKLEPIENIE PALMOWE
sklepienie zbudowane na łękach promieniście rozchodzących się z punktów podparcia - jednej lub kilku kolumn wewnątrz pomieszczenia (na 17 lit.).

Oprócz SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA ŁĘKACH PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄCYCH SIĘ Z PUNKTÓW PODPARCIA - JEDNEJ LUB KILKU KOLUMN WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA ŁĘKACH PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄCYCH SIĘ Z PUNKTÓW PODPARCIA - JEDNEJ LUB KILKU KOLUMN WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast