DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ OPISEM, KLASYFIKACJĄ I BADANIEM KRYSZTAŁÓW, KRYSTALITÓW ORAZ SUBSTANCJI O STRUKTURZE CZĘŚCIOWO UPORZĄDKOWANEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSTALOGRAFIA to:

dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ OPISEM, KLASYFIKACJĄ I BADANIEM KRYSZTAŁÓW, KRYSTALITÓW ORAZ SUBSTANCJI O STRUKTURZE CZĘŚCIOWO UPORZĄDKOWANEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.277

JEDENASTKA, TERIOLOGIA, KLESZCZE, OKRĘŻNOŚĆ, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DOŚWIADCZENIE, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, INSTYTUCJA, KAPOK, STYL KORYNCKI, TERAPIA ZAJĘCIOWA, REAKTOR JĄDROWY, EPIMER, TOLERASTA, OSTATNIA PROSTA, STROFANTYNA, ANTOCYJANIDYN, SZMATA, OLEJOWIEC, DEMENCJA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, SZKŁO WENECKIE, LAWA PODUSZKOWA, SZKOŁA ŚREDNIA, BAJDA, WIDŁOZĄB LEŚNY, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, TEMPERATURA ROSY, PRZECIEK, HIPOTELORYZM, TREPANGOWCE, POZYCJA BALETOWA, UCHO ZEWNĘTRZNE, FARMAKOEKONOMIKA, MIT, NASTROSZEK BRUCHA, AUTOSANIE, PRZEMYTNIK, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, HULK, TENISÓWKI, CZUWAK, WZROST GOSPODARCZY, PROMIENIOWANIE ALFA, KOMPLEKS PSZENNY, REAKTYWACJA, KLOPS, ZNACZNIK, RĘKA SZPONIASTA, SZOT, SOLENIK, MAORYJSKI, USTERZENIE MOTYLKOWE, ROZŁOŻENIE SIĘ, STRZEMIĘ, BLOK KONTYNENTALNY, WITEKS CZCZONY, ENDOSZKIELET, METAJODAN(VII) SODU, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, OPIEKUN FAKTYCZNY, SOKOLSTWO, BUKAT, MAJMA, DWUPRZODOZĘBOWCE, VERAIKON, KROK SKRZYŻNY, ASPIRANT, MILLET, BASKINA, EUROPALETA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, SKÓRNIK, ZESPÓŁ USHERA, GONIOMETRIA STATYCZNA, ADRES FIZYCZNY, PRZESYŁ, POKARM, EGALITARYZM, GATUNEK ZAWLECZONY, BROMOLEJ, KURDUPLOWATOŚĆ, PŁASZCZ DOLNY, SZTORMLINA, PRYSKAWKA, ZATRZYMANIE SIĘ, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, SEJMIK RELACYJNY, BUNKIER, BAKTERIA ŚLUZOWA, NERWIAK ZARODKOWY, NAFCIARSTWO, TRZEPACZ, PODKÓWKA, JĘZYK EZOPOWY, DEDUPLIKACJA, BIEG PATROLOWY, SEJMIK GENERALNY, SZAMOTANINA, OBSUWISKO, LEJNIA, NATRĘT, NIEWOLA EGIPSKA, OPIESZAŁOŚĆ, WIGILIA, WROTKARSTWO FIGUROWE, PRZECIWUTLENIACZ, SKAŁA METAMORFICZNA, SYLWA, GHUL, INTERGLACJAŁ, KODYFIKATOR, ROZSADNIK, USYTUOWANIE, ZNIECZULENIE, HIGHLAND, ODDANIE, RYBAKÓWKA, WIKARYZM, GRANDA, INSTAGRAMER, DĄBROWIANIN, MUSZLA KONCERTOWA, FRAGMENTACJA PLECHY, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOŃ ANDALUZYJSKI, NADPŁYNNOŚĆ, TRUFLA, DOROŻKARSTWO, GONDOLA, ALKOHOLAN, BROŻEK, PŁYN ETYLOWY, ANTYCYPACJA, BOHATER LIRYCZNY, NIEGOŚCINNOŚĆ, KRYSZTAŁEK, ROZDRABNIACZ, BEZGRANICZNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, PROSTNICA, RZECZY OSTATNIE, GOTOWOŚĆ BOJOWA, KABLOWIEC, NATURA, MRUKOKSZTAŁTNE, PRZEKUPIEŃ, JAZZÓWKA, CHONDRA, KACAPSKI, POJEDYNEK, NASIENNIK, MASTYGONEMA, SKORUPA, METODA ODCHYLEŃ, SEKRETARZ, ODLEWARKA, KRYZA, SZABLA, CIAŁO AMORFICZNE, KARTAGIŃSKI, DRZWI WAHADŁOWE, NAPARZANKA, ABISAL, GĄSIOR, GNIOTOWCE, KISZKA STOLCOWA, ANKSJOGENIK, RESTRUKTURALIZACJA, OŚCIEŻNICA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, WŁÓKNIAK TWARDY, POCHRZĘST, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, REJON, ALGORYTM JAKOBIANOWY, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, GŁOGOWIANKA, HIPIS, PRZEKWIT, ZIELONA FALA, HOMOGENIZATOR, SAMOLOT MYŚLIWSKI, SIATKA, STORCZYKARNIA, KUJNOŚĆ, GLOTTODYDAKTYKA, BRIE, GULASZ, PULSACJA, CZŁOWIEK PIÓRA, HYDROAKUSTYKA, DRĘTWA BRUNATNA, OBSUWISKO, NACJA, PRZERABIACZ, RUCHOMY PIASEK, FENICKI, KAMIZELKA, BACIK, BOCZEK, TRZEJ KRÓLOWIE, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, SZARA MYSZKA, TRAPER, KROKIEW, PANADA, OKRUCH, FULMAR ZWYCZAJNY, TELLUREK, GRACA, WZORZEC ANALITYCZNY, DUŃSKI, POROZUMIENIE PŁACOWE, SKALA STAROGRECKA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, BITELS, OJCZYZNA, GLOBIGERYNA, PORÓD KLESZCZOWY, DRGANIE AKUSTYCZNE, OBSZAR WODNY, TABLICA CAYLEYA, CHONDRYTY, KLASA, ARTEFAKT, UCISK, WSPOMNIENIE, STATEK POWIETRZNY, REWIZJONIZM, NIEPRZYJACIEL, SCHRONISKO, KONTRALT, SZPRYCKA, ZBIORKOM, BANAN, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, STRATEG, POSIADY GÓRALSKIE, SWAWOLA, ORTOBENZOCHINON, EPIFIT, KUSZYK, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, DEKORATORKA WNĘTRZ, SAMOZAPŁON, KOKILKA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, IZBA, RACHUNKOWOŚĆ, ZDJĘCIE STYKOWE, KARBIDKA, TYP, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, FUTURE PROGRESSIVE, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WĘŻYK, DOJŚCIE, STYL CASUALOWY, SONOMETR, WIRTUALIZACJA, PRAWO MOORE'A, CHOROBA WRZODOWA, HANDLARZ, SYLWETA, PROMIEŃ ALFA, KURNIK, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PADOK, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, TEBY, DRZEWKO, POWSTRZYMANIE, CHASEREK, GUZ KULSZOWY, SUBWOOFER AKTYWNY, RURALISTYKA, CZERSKA, SUPERNOWA TYPU IB, URUK-HAI, BRZESZCZANKA, KOMBINACJA ALPEJSKA, AURORACERATOPS, FILAKTERIA, RAJTUZY, UMOWA O PRACĘ, SOLARZ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, POTENCJAŁ DZETA, MIŁOŚĆ, DENDROMETRIA, MIĘKISZ POWIETRZNY, KILBLOKI, ROBEREK, STEREOIZOMER, GARDEROBA, ?BOMBA KOBALTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ OPISEM, KLASYFIKACJĄ I BADANIEM KRYSZTAŁÓW, KRYSTALITÓW ORAZ SUBSTANCJI O STRUKTURZE CZĘŚCIOWO UPORZĄDKOWANEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ OPISEM, KLASYFIKACJĄ I BADANIEM KRYSZTAŁÓW, KRYSTALITÓW ORAZ SUBSTANCJI O STRUKTURZE CZĘŚCIOWO UPORZĄDKOWANEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSTALOGRAFIA dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSTALOGRAFIA
dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ OPISEM, KLASYFIKACJĄ I BADANIEM KRYSZTAŁÓW, KRYSTALITÓW ORAZ SUBSTANCJI O STRUKTURZE CZĘŚCIOWO UPORZĄDKOWANEJ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ OPISEM, KLASYFIKACJĄ I BADANIEM KRYSZTAŁÓW, KRYSTALITÓW ORAZ SUBSTANCJI O STRUKTURZE CZĘŚCIOWO UPORZĄDKOWANEJ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x