COŚ, CZEMU DAJE SIĘ PIERWSZEŃSTWO W DZIAŁANIACH, COŚ BARDZO WAŻNEGO DLA KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRIORYTET to:

coś, czemu daje się pierwszeństwo w działaniach, coś bardzo ważnego dla kogoś (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRIORYTET

PRIORYTET to:

ogólnie sformułowany cel, który poprzez bardziej szczegółowe działania ma być realizowany jako jeden z punktów zakładanych w projekcie; część oferty urzędników, większa całość, która wyznacza kierunek, cel poszczególnych czynności, aktywności przeznaczanych do realizacji (na 9 lit.)PRIORYTET to:

wielka waga, pierwszeństwo pomiędzy innymi sprawami, rzeczami (na 9 lit.)PRIORYTET to:

usługa pocztowa, w której przesyłka ma szybcej dojść do adresata (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CZEMU DAJE SIĘ PIERWSZEŃSTWO W DZIAŁANIACH, COŚ BARDZO WAŻNEGO DLA KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.300

ZUPA Z GWOŹDZIA, KUPRÓWKA, PLEUSTOFIT, PANAMA, OCIEKACZ, NIECKA, RZEP, PĘD, MOTYLEK, JEDNORAZOWOŚĆ, WZGLĄD, TEORIA HOMOTOPII, OSTRZAŁ, TAŁATAJSTWO, DODATEK MIESZKANIOWY, CHLUBA, ANTAŁECZEK, WYROK, BŁONICA KRTANI, PRZYRZĄD OPTYCZNY, HISZPAN, SZMALCÓWKA, NORKA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, POWTÓRZENIE, KOD, BOMBA NEUTRONOWA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, BUROZIEM, BRODACZ MONACHIJSKI, BEZBRZEŻE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, SKOK, DOSTRZEGALNOŚĆ, KOZIOŁ, DYSLEKSJA, RADIOELEKTRYKA, BRONCHOGRAFIA, JĘDZA, MUFLA, HUTA SZKŁA, EUPELYKOZAURY, MIŁOŚĆ, DEKURIA, ATRYBUT, PIASKOWIEC KWARCOWY, POLIMORFIZM, WYCISK, SAMOUK, RATING, TOPINAMBUR, BRANIE PRZYKŁADU, KOKOSOWY INTERES, CHŁOPIĘCOŚĆ, CELTYJKA, KOLEJ GONDOLOWA, CHOROBA VELPEAUA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, FILOLOGIA ROSYJSKA, GŁASZCZKOCHODY, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, CHAŁTURNIK, DEPTAK, PODŁUŻNOŚĆ, CHOROBA REUMATYCZNA, WOŁEK, PRZEDŁUŻACZ, SEROWNIA, GARBARZ, PEPTON, ZUCH, INTERPOZYCJA, SIODŁO, IZOLACJA, KOMEDIA NISKA, DEKLARACJA, SUBIEKTYWISTA, NUR LODOWIEC, NARCYZ, PODZIAŁ, MIĘSOPUST, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, ZNAK DROGOWY, ADRES LOGICZNY, NIEMĘSKOŚĆ, RESPONDENT, STÓŁ MONTAŻOWY, WEZWANIE, POROŚLE, KREDYT SUSZOWY, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, WYWALENIE SIĘ, GŁOGOWIEC, ZAPŁATA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SERAJ, PLACÓWKA RODZINNA, PRZEŚMIEWKA, USTNIK, EWANGELIA, TŁO, POMÓR, WAMPIRZYCA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, RAPTULARZ, TAGER, REKREACJA, OWCA, OFIARODAWCA, ANGOBA, MATEMA, ARTROZA, SAMOGŁOSKA, OKRUCH SKALNY, ROLA, WIRTUOZERSTWO, PIES GOŃCZY, PODGLĄDACTWO, SIEKIERA, SYMETRIA, DYSKWALIFIKACJA, KOŚĆ SKOKOWA, DELICJA, MIÓD SPADZIOWY, GRABEN, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ETOLOGIA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, APLIKACJA, POTENCJAŁ, KOLORYSTA, NIEDBALSTWO, DROGA PRZEZ MĘKĘ, FILEMON CIEMNY, FILOZOF, MODYFIKACJA, NOSACZ, ARSENAŁ, MORFOFONEMIKA, ŚMIEĆ, SPRZĄGLE, ROZJAZD, WOKALIZA, MARCÓWKA, DZIAD, FLAGRUM, ACAN, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, OSOBOGODZINA, BARSZCZ BIAŁY, PANNA NA WYDANIU, SZAMKA, INWARIANT, CYKL MIESIĘCZNY, SMAR, ŁASICA, WYKLUCZENIE, LOTNY FINISZ, UZBRAJANIE SIĘ, PISTACJA TERPENTYNOWA, MEDYCYNA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MATMA, HISPANO, STANOWISKO, OKTAEDRYT, ASTRACHAN, SEMITOLOG, JĘZYK OBCY, ZBIERACZ, SPĘKANIE, NELSON, CYKL JAJNIKOWY, SKARYFIKACJA, LATANINA, GRZYB SKALNY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PIETROW, PRZEDSZKOLE, TIOMERSAL, PŁASZCZ KĄPIELOWY, CHANSON, PRZYLEPNOŚĆ, PERON, KARTACZ, LIŚCIONOGI, USZKO, CUDOTWÓRCZYNI, GÓRNICTWO NAFTOWE, LABORKA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, BIOFLAWONOID, WYWÓD, CWAJNOS, ANTYROMANTYZM, PLATT, CHORÓBKA, GŁÓWKA, ZMAGANIA, GENOMIKA STRUKTURALNA, PLENIPOTENT, MAŁPA WĄSKONOSA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, POBOŻNE ŻYCZENIE, KORONA, KACZUSZKA, STAN, PRZYBŁĘDA, WARSTWA KULISTA, PIEKARNIA, SŁUŻBISTKA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PIJALNIA, MIJANY, ISKRA ELEKTRYCZNA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, KIJEK, WSCHODEK, RURKOZĘBNE, BADANIE JAKOŚCIOWE, KULTYWAR, JOGURCIK, IKAR, REFLEKSOLOG, KONIEC, MOLOSY, CZEKAN, KUROBRÓD SIODŁATY, OBRZĘKI, GRZEBIEŃ, BOKÓWKA, ROŻEN, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KRYKIET, TOR, ODSKOK, GÓRNICTWO OTWOROWE, DINODONTOZAUR, DŁUŻNIK, IRGA POZIOMA, KREOLKA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PRZECHÓW, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, BOROWINA, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, FRAGMENTACJA PLECHY, SIKORY, LITEWSZCZYZNA, POLONIZATOR, UBÓJ, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, DZIEWIARKA, HOLOGRAM, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, NOWOBOGACKI, DWÓJECZKA, WEKSYLOLOGIA, SKÓRA WŁAŚCIWA, KUBECZEK, DOSADNOŚĆ, ARPEGGIO, NIMB, MAHAJUGA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, BRAT POLSKI, MOHRG, FILOLOGIA ANGIELSKA, ROKIETOWATE, KOLEJNA WODA PO KISIELU, ALPINARIUM, KOCHANIE, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, LICZBA NIEWYMIERNA, BŁONICA GARDŁA, BLOK, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, JĘZYK PRASEMICKI, STAN ALARMOWY, BALANSJER, LEGENDA, NET, WSKAZÓWKA, DRZEWO KAUCZUKOWE, OBRONA KERESA, ZESTRZAŁ, BANALNOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, PRZEDMORZE, KOSZT KONTROLI, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PROKSEN, ORBITA, IMPAS, PATRON, ?OAZA SPOKOJU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CZEMU DAJE SIĘ PIERWSZEŃSTWO W DZIAŁANIACH, COŚ BARDZO WAŻNEGO DLA KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CZEMU DAJE SIĘ PIERWSZEŃSTWO W DZIAŁANIACH, COŚ BARDZO WAŻNEGO DLA KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRIORYTET coś, czemu daje się pierwszeństwo w działaniach, coś bardzo ważnego dla kogoś (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRIORYTET
coś, czemu daje się pierwszeństwo w działaniach, coś bardzo ważnego dla kogoś (na 9 lit.).

Oprócz COŚ, CZEMU DAJE SIĘ PIERWSZEŃSTWO W DZIAŁANIACH, COŚ BARDZO WAŻNEGO DLA KOGOŚ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - COŚ, CZEMU DAJE SIĘ PIERWSZEŃSTWO W DZIAŁANIACH, COŚ BARDZO WAŻNEGO DLA KOGOŚ. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast