TEORIA I PRAKTYKA POSŁUGIWANIA SIĘ ODDZIAŁAMI WOJSKOWYMI DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU; NAJNIŻSZY POZIOM SZTUKI WOJENNEJ, NIŻSZY OD SZTUKI OPERACYJNEJ I STRATEGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAKTYKA to:

teoria i praktyka posługiwania się oddziałami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu; najniższy poziom sztuki wojennej, niższy od sztuki operacyjnej i strategii (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAKTYKA

TAKTYKA to:

skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu (na 7 lit.)TAKTYKA to:

dziedzina sztuki wojennej obejmująca teorię i praktykę prowadzenia walk (na 7 lit.)TAKTYKA to:

strategia (na 7 lit.)TAKTYKA to:

metoda działania (na 7 lit.)TAKTYKA to:

opracowany sposób walki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEORIA I PRAKTYKA POSŁUGIWANIA SIĘ ODDZIAŁAMI WOJSKOWYMI DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU; NAJNIŻSZY POZIOM SZTUKI WOJENNEJ, NIŻSZY OD SZTUKI OPERACYJNEJ I STRATEGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.762

ŁUPIEŻ PSTRY, BEZPARDONOWOŚĆ, MIELINA, WAŁĘSAK, STACJA REDUKCYJNA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, WZROST, STARA MALUTKA, MOIETY, WYPITEK, POŚCIELÓWKA, PUNKT ROSY, PROTOHISTORIA, SZCZOTECZKA, POŻAR, RELA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, DERBY, ZOOFAGI, TEORIA DESCENDENCJI, DŁAWIK, AORTA BRZUSZNA, STOPA, MARKIZA, KABINA, GATUNEK POGRANICZNY, MIĘDLARKA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, TRAFUNEK, TRASZKA PIRENEJSKA, PRZYĆMIENIE, RYBA AKWARIOWA, ŻYWIEC, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, STATEK KABLOWY, GRZEBUŁA, BASEN OCEANICZNY, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, PAMIĘĆ, BEANIA, PRZYTUŁEK, REZERWACJA, BLISKOŚĆ, CHRYSTUSOWIEC, KRONIKARKA, MUCHOMOR BULWIASTY, KOKILKA, POKÓJ, WICIOKRZEW, CHLEWNIA, BŁYSK, PIĘĆDZIESIĄTKA, MEJLOWANIE, NITRO, CHOMIK DŻUNGARSKI, BARCZATKA, KASSIL, CEZ, BASEN, RZUTKI, SPRAWOWANIE, TENOR DRAMATYCZNY, HAREM, SZYB WINDOWY, AMPER, OSIEMDZIESIĄTKA, KRZYWA PROSTOWALNA, GRA SINGLOWA, FUNDUSZ PŁAC, WIDOWNIA, POWSTANIE LISTOPADOWE, MISKA, SIAD TURECKI, FURAŻ, FERIE, ILOCZYN MIESZANY, OSTOJA, DUKLA WIERTNICZA, BROŃ TERMOJĄDROWA, RIST, STRZĘPIEL, GORYCZKA CHMIELOWA, NASTAWNOŚĆ, KOMISANT, ZĘBNICA, ZWÓJKI, UKŁAD NARZĄDÓW, WIELKI PALEC, KOD, KENOZOIK, SKRĘCANIE, ROCZNIKARZ, EKSPAT, TREN, PRZEDSZKOLE, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, TWARDY TYŁEK, RUGI, USKOK, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, RUSKI, DŻINN, IZOLATORIUM, AKR, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, TRIADA KARTAGENERA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, ATLAS, KOCZKODAN, INTERMEZZO, TELETRANSMISJA, WYŻ, BADANIE, KANONIER, MIEJSCE ZEROWE, PATRIARCHALIZM, ANALITYK, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, ŻŁÓB, PIĘKNODUCH, DÉJA VU, MORESKA, PASKÓWKI, RÓWNANIE CAŁKOWE, KUCHNIA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, DWA OGNIE, SUTEK, REAKTOR JĄDROWY, AEROLOGIA, MAŁY FIAT, CYTOMEGALIA, JUFERS, KOTYLION, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, KSYLOFON, ZEWNĘTRZE, PIĘKNOŚĆ, ZASTANOWIENIE, TUNEZYJSKI, MŁYNEK DO ODPADÓW, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, WJAZD, APPELLATIVUM, MECHANIKA KONSTRUKCJI, OGRANICZENIE, BARBARZYŃSKOŚĆ, FRAZA, SOGDYJSKI, TEK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PANI, KUSICIEL, BARWA OCHRONNA, POSŁANIEC, KROATYSTYKA, WAGON DOCZEPNY, AMFIUMY, SAMOJEDZI, WYLĘG, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, BODZIEC WARUNKOWY, EKONOMIA ROZWOJU, PAS, PLEUSTOFIT, NIECHCIUCH, CZUSZKA, KARMA, NIEKONSEKWENCJA, STRĄGA, IDENTYFIKACJA, ŻAKINADA, SETKA, DIZAJN, TRADYCYJNOŚĆ, WYDARZENIE, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, KROK ŁYŻWOWY, FILOLOGIA ORIENTALNA, EPISJER, DŻIN, STRAŻ POŻARNA, WIĄZANIE, ASIA, BAZA NAMIOTOWA, WIRULENCJA, PRZESZKODOWIEC, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, JĘZYK KANANEJSKI, SZPANERSTWO, SZAKAL, ODRĘTWIENIE, SZAROTA BŁOTNA, STREFA KONWEKTYWNA, WYROBNIK, EKSTRUZJA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, SKLEP WARZYWNY, ANGLOARAB SHAGYA, BUTELKA MIAROWA, OSTATNIA POSŁUGA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TOSKAŃSKI, DIZAJNERKA, HYDROAKUSTYKA, RESPONSYWNOŚĆ, WYPUSTEK, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PIOTRUŚ, HARMONIJKA USTNA, WYKONANIE, OSKOMIAN, SUBSKRYPCJA, CIĄG, INFORMACJA, MARSZAND, LINOWIEC, PRZEWÓD, MIARA PROBABILISTYCZNA, POPĘDLIWOŚĆ, KAMBUZ, SUPERNOWA TYPU IB, BRAT POLSKI, KASZTAN, DZIAŁALNOŚĆ, LIQUID, DEMISEKSUALIZM, ZWID, TEREN ZIELENI, LINOTYP, KLESZCZE, ESPRESSO, MAN, FONIATRIA, KOALA, ZALEW, PLUTONOWY, PROMOCJA, MORFOGENEZA, JON HYDROKSYLOWY, PILARZE, NASADKA, SKÓRNIK, SAMOREGULACJA, PROTROMBINA, CYNGIEL, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, TINA, EWOKACJA, TERYNA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, SZABROWNIK, FARBIARSTWO, DYGESTORIUM, STADIALNOŚĆ, LIST PRZEWODNI, LINIA BRZEGOWA, KONFIGURACJA, BAKTERIE METANOGENNE, METATEKST, OPOZYCJONISTA, MACIEJKA, PĄCZEK, OIOM, SPRAWNOŚĆ, DRÓŻKA, PERYPATETYK, BUJAK, WRZAWA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, SYRYNGA, JEJMOŚĆ, PŁYWACZOWATE, WYŚWIETLARNIA, LIPODYSTROFIA, WYSPA KONTYNENTALNA, HARROD, RUMSZTYK, CHART, POCZĄTEK, STACJA KOPULACYJNA, SERIA KWALIFIKACYJNA, ZBÓJNICKI, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, WEZWANIE, GLIF, PODUSZKA KURTYNOWA, WIDEOMAN, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, GADY SSAKOZĘBNE, WODY ŚRÓDLĄDOWE, GAMEPLAY, MUFKA, DZIECKO EPOKI, ?RUMIAN SZLACHETNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.762 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEORIA I PRAKTYKA POSŁUGIWANIA SIĘ ODDZIAŁAMI WOJSKOWYMI DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU; NAJNIŻSZY POZIOM SZTUKI WOJENNEJ, NIŻSZY OD SZTUKI OPERACYJNEJ I STRATEGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEORIA I PRAKTYKA POSŁUGIWANIA SIĘ ODDZIAŁAMI WOJSKOWYMI DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU; NAJNIŻSZY POZIOM SZTUKI WOJENNEJ, NIŻSZY OD SZTUKI OPERACYJNEJ I STRATEGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAKTYKA teoria i praktyka posługiwania się oddziałami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu; najniższy poziom sztuki wojennej, niższy od sztuki operacyjnej i strategii (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAKTYKA
teoria i praktyka posługiwania się oddziałami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu; najniższy poziom sztuki wojennej, niższy od sztuki operacyjnej i strategii (na 7 lit.).

Oprócz TEORIA I PRAKTYKA POSŁUGIWANIA SIĘ ODDZIAŁAMI WOJSKOWYMI DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU; NAJNIŻSZY POZIOM SZTUKI WOJENNEJ, NIŻSZY OD SZTUKI OPERACYJNEJ I STRATEGII sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TEORIA I PRAKTYKA POSŁUGIWANIA SIĘ ODDZIAŁAMI WOJSKOWYMI DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU; NAJNIŻSZY POZIOM SZTUKI WOJENNEJ, NIŻSZY OD SZTUKI OPERACYJNEJ I STRATEGII. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast