CHOROBA BAKTERYJNA KRTANI, KTÓREJ OBJAWY TO ZWĘŻENIE SIĘ SZPARY GŁOŚNI (OBRZĘK I NALOT NA STRUNACH GŁOSOWYCH), STALE NASILAJĄCA SIĘ DUSZNOŚĆ, GŁOŚNY, SZCZEKAJĄCY KASZEL, NARASTAJĄCA CHRYPKA (ZMIENIAJĄCA SIĘ W BEZGŁOS W KOŃCOWYM STADIUM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁONICA KRTANI to:

choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 13 lit.)DŁAWIEC to:

choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 7 lit.)KRUP to:

choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA BAKTERYJNA KRTANI, KTÓREJ OBJAWY TO ZWĘŻENIE SIĘ SZPARY GŁOŚNI (OBRZĘK I NALOT NA STRUNACH GŁOSOWYCH), STALE NASILAJĄCA SIĘ DUSZNOŚĆ, GŁOŚNY, SZCZEKAJĄCY KASZEL, NARASTAJĄCA CHRYPKA (ZMIENIAJĄCA SIĘ W BEZGŁOS W KOŃCOWYM STADIUM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.481

MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ABORTERKA, WZNOWIENIE, CENUROZA, ŚLIZG, KUC SZETLANDZKI, BŁONA PŁYWNA, ZACHLANIE SIĘ, MEDYCYNA PRACY, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, MASA RELATYWISTYCZNA, POLOWANIE, WSCHÓD, IMPRESARIAT, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, HUTNICTWO, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, PROGRAM, RYFLA, JĘZYK KARYJSKI, NET, KIERKI, ALLEL RECESYWNY, PAŹ ŻEGLARZ, POLIMODALNOŚĆ, BRANIE ROZWODU, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, SEMITKA, NUMER TAKTYCZNY, PIECZYNG, CHOROBA WŚCIEKŁYCH KRÓW, MORENA DENNA, TALMUDYSTKA, KAMIEŃ KOTŁOWY, SIŁA, FOKSTROT, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, TELEGRAFIA, POSTRZEGALNOŚĆ, KĄT PEŁNY, WIATROWNICA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KOLEJ LINOWA, ŻÓŁW MALOWANY, NAUKI POLITYCZNE, OPĘTANIE, FRONT STACJONARNY, WYPALANKA, BIEGUN, NAWŁOĆ, UDRY, ROZWÓJ ZALEŻNY, BUKIET, KOMEDIA NISKA, RETROGRADACJA, NUTRIOWATE, ŚRODKOWOŚĆ, START ZATRZYMANY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KOSZULARZ, OKRĄGŁY STÓŁ, MĄŻ ZAUFANIA, ŻUŻLAK, OPATRUNEK OSOBISTY, RZUT WOLNY, PRZYZWYCZAJENIE, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, PORTE-PAROLE, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, POGODNOŚĆ, SZACHY BŁYSKAWICZNE, PIRYDOKSAMINA, WAHACZ WZDŁUŻNY, WAGA SZALOWA, SYLABA OTWARTA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KOŃ FIŃSKI, OSOBA, CHOROBA GAMSTORP, LAMINAT, INFORMATYKA, NARCYZ, TERIOLOGIA, PROGRESJA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, ŁOWCZY, TYFUS, SWAWOLNIK, TŁUMACZ, KACZKA PO PEKIŃSKU, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, OBLAK, LIPOATROFIA POINSULINOWA, PARÓWKA, OŻENEK, TURBINA AKCYJNA, SAMOZAPALENIE SIĘ, GOŁĘBICA, MITSUKURINA, SITAR, CENTRALA RYBNA, BIURO PODAWCZE, ZACHŁYST, WURŚCIK, POŁOŻENIE, LIPODYSTROFIA, FUNK ART, FATALIZM, PANEW, BARIERA JĘZYKOWA, TONIKA, PROLETARIAT, MEDYCYNA LOTNICZA, KLERYK, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, MATECZNIK, PSYLOFIT, UNIŻONOŚĆ, ARARAT, UCHO ZEWNĘTRZNE, LINORYT, PEDOFIL, GRZYB NIEJADALNY, ZWIERZĘ, SNIFFER, CELULOZOWNIA, POJAW MASOWY, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, MIRAŻ, CHOROBA BECHTEREWA, JĘZYK POLSKI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, FORMA PRENEKSOWA, ORNITOLOG, NENCKI, KOMUNIA, DOMINACJA PEŁNA, KLERK, BOHATER POZYTYWNY, OŚLICA BALAAMA, STREFA CZASOWA, ŁAŃCUSZEK, TARANTELLA, ROZPIĘTOŚĆ, SIATKA, JOGURT, TV, BAKTERIOZA, TOPIELEC, PLAMIEC AGREŚCIAK, ZMIANA, KRWIOBIEG, KASZA, ASTROBOTANIKA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, BAGNO, TACHION, SEKWENCJA PALINDROMOWA, NAWÓZ KATALITYCZNY, DOROŻKARSTWO, ZASADA DOMINA, TRUTEŃ, GEOMETRIA AFINICZNA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, PAPU, UMBRA, PŁYTKI TALERZ, SPÓR, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, POLEROWNIK, ANTROPOLOGIZM, FILOLOGIA ROSYJSKA, ORBITA, LINIE OCEANICZNE, RAJTUZY, OKULISTYKA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, REAGINA, KOŃ TORYJSKI, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, HARFA CELTYCKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, MLECZARZ, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, HOŁDOWNIK, LABORKA, ALIENACJA RODZICIELSKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SUKCESYWNOŚĆ, ELEKTROCHIRURGIA, TRANSGRESJA LODOWCA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ULICA, HAMLETYZM, PLICHTA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, WIZAŻYSTKA, ZWARCIE, NERWIAK OSŁONKOWY, SSAKI NIŻSZE, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, JURYSDYKCJA, LINIJKA, JĘZYK ROMAŃSKI, TRAFIKA, FAHRENHEIT, CZERNIAWKA SPADZIOWA, FLUWIOGLACJAŁ, POKŁAD GŁÓWNY, EGALITARYZM, SKAŁA OSADOWA, KURA DOMOWA, ŚWIĘTOKUPCA, WOREK, SŁUCHAWKA, KAMORRA, DIAGNOZA, OSPA WIETRZNA, BLUSZCZ, CHOROBA PERTHESA, MITOSPOROWE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, RZEP, ROMANISTA, ZAPŁATA, FEDERACJA, LANGE, BARWNIK, HUMANIORA, TLENEK ŻELAZOWY, KOŃ KABARDYŃSKI, SKRZYDŁO, BATY, STRZAŁKA, OBŁĘD UDZIELONY, ŻÓŁTLICZKA, ADAT, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, UNIŻANIE SIĘ, MUCHA, UCINKA, GÓWNOZJADZTWO, ZJAWISKO KURZAWKOWE, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, ANATOMIA PATOLOGICZNA, BOSS, PODKATALOG, MINUSY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PORĘCZ, FUNDUSZ SOŁECKI, BERŻERETKA, GONDOLA SILNIKOWA, MILICJA, CANZONA, GEOLOGIA NAFTOWA, TROCZEK ZGINACZY, ANTENA DOOKÓLNA, KARELIA, MOGISYGMATYZM, ASFALTOBETON, CZARKA, ZABAWIACZ, ZNAMIĘ SUTTONA, LIRA, CIAŁO JAMISTE, KOMBAJN ŚCIANOWY, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, GORE-TEX, AEROFOBIA, POST, MUSZLOWCE, ŻACHWA, TEOLOGIA MORALNA, MORDOKLEJKA, TARTAN, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, CHOROBA WRZODOWA, OSIEDLE, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, CHOROBA AFEKTYWNA, PUŁAPKA KREDYTOWA, SARKOIDOZA, KROK SKRZYŻNY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, HOSTEL, FILOLOGIA POLSKA, ZOOMETRIA, ŻABA KATOLICKA, OPCJA BARIEROWA, FANATYZM, WZGÓREK NASIENNY, WESZ MORSKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, OCHRONA REZERWATOWA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, ?GRZYBEK JAPOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.481 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA BAKTERYJNA KRTANI, KTÓREJ OBJAWY TO ZWĘŻENIE SIĘ SZPARY GŁOŚNI (OBRZĘK I NALOT NA STRUNACH GŁOSOWYCH), STALE NASILAJĄCA SIĘ DUSZNOŚĆ, GŁOŚNY, SZCZEKAJĄCY KASZEL, NARASTAJĄCA CHRYPKA (ZMIENIAJĄCA SIĘ W BEZGŁOS W KOŃCOWYM STADIUM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA BAKTERYJNA KRTANI, KTÓREJ OBJAWY TO ZWĘŻENIE SIĘ SZPARY GŁOŚNI (OBRZĘK I NALOT NA STRUNACH GŁOSOWYCH), STALE NASILAJĄCA SIĘ DUSZNOŚĆ, GŁOŚNY, SZCZEKAJĄCY KASZEL, NARASTAJĄCA CHRYPKA (ZMIENIAJĄCA SIĘ W BEZGŁOS W KOŃCOWYM STADIUM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁONICA KRTANI choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 13 lit.)
DŁAWIEC choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 7 lit.)
KRUP choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁONICA KRTANI
choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 13 lit.).
DŁAWIEC
choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 7 lit.).
KRUP
choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium) (na 4 lit.).

Oprócz CHOROBA BAKTERYJNA KRTANI, KTÓREJ OBJAWY TO ZWĘŻENIE SIĘ SZPARY GŁOŚNI (OBRZĘK I NALOT NA STRUNACH GŁOSOWYCH), STALE NASILAJĄCA SIĘ DUSZNOŚĆ, GŁOŚNY, SZCZEKAJĄCY KASZEL, NARASTAJĄCA CHRYPKA (ZMIENIAJĄCA SIĘ W BEZGŁOS W KOŃCOWYM STADIUM) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CHOROBA BAKTERYJNA KRTANI, KTÓREJ OBJAWY TO ZWĘŻENIE SIĘ SZPARY GŁOŚNI (OBRZĘK I NALOT NA STRUNACH GŁOSOWYCH), STALE NASILAJĄCA SIĘ DUSZNOŚĆ, GŁOŚNY, SZCZEKAJĄCY KASZEL, NARASTAJĄCA CHRYPKA (ZMIENIAJĄCA SIĘ W BEZGŁOS W KOŃCOWYM STADIUM). Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x