CECHA CZEGOŚ, DZIĘKI CZEMU, W RAMACH CZEGO MOŻLIWA JEST KOMUNIKACJA - POROZUMIEWANIE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMUNIKACYJNOŚĆ to:

cecha czegoś, dzięki czemu, w ramach czego możliwa jest komunikacja - porozumiewanie się (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMUNIKACYJNOŚĆ

KOMUNIKACYJNOŚĆ to:

możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce (na 15 lit.)KOMUNIKACYJNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest zrozumiałe, czytelne, nie sprawia problemów odbiorcy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, DZIĘKI CZEMU, W RAMACH CZEGO MOŻLIWA JEST KOMUNIKACJA - POROZUMIEWANIE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.084

CZEREŚNIAK, SILNIK BENZYNOWY, KARDIOCHIRURGIA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, PORCYJKA, DAR, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, WYSMUKŁOŚĆ, TATERNIK, TRAGICZNOŚĆ, TETRAMER, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, SZARAK, SZEŚĆSETLECIE, KABRIOLET, FANFARON, BUDOWNICTWO, SZPITAL ZAKAŹNY, POMROWICOWATE, HYPERBATON, GABINET LUSTER, NUMER DOSTĘPOWY, TUBKA, GRZYB TRUJĄCY, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ALTANNIK ARCHBOLDA, TOWARZYSTWO, TRZPIEŃ, PERKOZ, TRZECIORZĘDNOŚĆ, MAGNI, WĄŻ, ANTYWZORZEC, FOSFATYDYLOCHOLINA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, WYROŚLE, DWUSTRONNOŚĆ, GÓWNOZJADZTWO, GUARANA, MROCZEK POZŁOCISTY, UNIWERSYTUTKA, ŚMIETANKA, GRUPA PRZEMIENNA, IMMUNOPATOLOGIA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, NASOSZNIKOWATE, PAPROTNIKI, DRĘTWA, GHEE, ŚMIETNIK, KIBLA, KANAŁ BURZOWY, KRATER BOCZNY, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, OBSERWACJA, ROZDZIAŁKA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, WIGOŃ, UZDOLNIENIE, KONTYNGENCJA, PRALKA, FEDERACJA, BŁYSKOTLIWOŚĆ, ANALIZA FRAZOWA, GREJ, FIRCYK, RÓŻA PUSTYNI, ŚMIECIOWISKO, ZSYP, MIKROSKOP SKANINGOWY, DUŃSKI, DYMENSJA, JARZYNIAK, CHOROBA SOMATYCZNA, OFICJEL, ALEGORYCZNOŚĆ, KARCYNOLOGIA, NIEŚMIAŁOŚĆ, LIŚĆ ZŁOŻONY, WATA CUKROWA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, KLATKOWIEC, POTRÓJNOŚĆ, KUCHNIA MOLEKULARNA, TRZMIEL PARKOWY, ENUMERACJA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, KARTUZJA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PAMIĘĆ, OOLITYT, TAUTOLOGICZNOŚĆ, WARCHOŁ, MA, KOŁEK, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KODOWANIE PREFIKSOWE, SPRAWDZIAN, PASTWA, ZOOMETRIA, REWERENCJA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, OBYCZAJNOŚĆ, ROSZCZENIOWOŚĆ, UPADŁOŚĆ, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, CROSSING-OVER, ANTECEDENCJA, LICZI, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, GÓWNIARSTWO, WĄS CZUCIOWY, NADZIENIE, AMINOPENICYLINA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PORUSZENIE, WIDZENIE OBWODOWE, BIEG, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PRZYCISK DZWONKA, FRAJERSTWO, PACHISI, KOCIAK, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PRZEKAZ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, WYCIĄGARKA, POWTÓRZENIE, INTELIGENCKOŚĆ, KOTEW, FINEZYJNOŚĆ, ESPERANTYSTA, KOSZATNICA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, KILBLOKI, PROSCENIUM, TERAŹNIEJSZOŚĆ, SYLOGIZM, KIERZANKA, FRONTALNOŚĆ, EGZEKUTOR, KLIMAT, FAŁSZYWY PROROK, STOPA, WODA, WOLNY, MARUDZTWO, OSTATNIA, KRANIEC, SŁONIOWATE, ICHTIOSTEGOWCE, KONDOR KRÓLEWSKI, EUROSTREFA, MASOWOŚĆ, PLAMA, SZUM, ALTANNIK FIOLETOWY, ASOCJACJONISTA, TYFLOLOGIA, TRAWERS, KONSTRUKCJA SOCHOWA, MATA, POMPA WYPOROWA, ŚPIĄCZKA, TECHNIKA ANALOGOWA, GRUBIAŃSTWO, ZJAWISKO KURZAWKOWE, CHIROPTEROLOGIA, NEUTRALNOŚĆ, BECHER, OGRÓD DENDROLOGICZNY, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, PRZEWROTNIK, TERAPENA KAROLIŃSKA, KOZIOŁ, UMOWA KOMPENSACYJNA, PANOPTIKON, PODWÓJNA HELISA, ASTROGRAFIA, DERBY, ZWIĘZŁOŚĆ, FASOLKA SZPARAGOWA, KRATOWNICA, GZA, MAŁY REALIZM, SZLACHETNOŚĆ, ŚPIĄCZKA, FRA, MARA, TRIANGULACJA, ODWSZAWIANIE, AGREGATOR, GRĄD SUBATLANTYCKI, WYSTAWNOŚĆ, PRZEŚMIECHY, POŻYTECZNOŚĆ, DZIENNIK OKRĘTOWY, ENHARMONIA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, BIOLOGIA SYSTEMOWA, BATUTA, KOŃCZYNA, POKRZYWKA, GLIZA, SZYK TOROWY, BÓL DUPY, TANIEC, SATELITA SZPIEGOWSKI, ATOMOWOŚĆ, KOKLUSZ, BIUROKRACJA, NAMPULA, ZAWIS, ŻURNALISTA, CZŁOWIEK PIÓRA, GEODETA, PLANISFERA, WĘZEŁ SA, ZWIERCIADŁO, SEITAN, RUCH, WARIAT, WILCZE STADO, MAFIJNOŚĆ, ZGRAJA, BYSTROŚĆ, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, SEKWENCJA CHI, MOSTEK TERMICZNY, PODSADKA, DELFIN GRUBOGŁOWY, LAMPAS, REFORMATOR, MALAKOLOGIA, MASTYKS, KOMITET KOORDYNACYJNY, OSPAŁOŚĆ, KRUŻA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, DEMONOLOGIA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, GROTESKA, KANAPA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, DESKA KLOZETOWA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, WIDZENIE PERYFERYJNE, RADIOMETRIA, OBCISŁOŚĆ, FRANCA, PODKOWIEC MAŁY, SYLABA ZAMKNIĘTA, KROPLÓWKA, PORÓD LOTOSOWY, SMERFETKA, ŁASZT, KUC CONNEMARA, NADZIEWKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, CHOROBA STRÜMPLLA, KOMPANIA WARTOWNICZA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PATENA, ŁUPEK, BRANIE ROZWODU, SŁOWIANIN, CZUŁOŚĆ, FLAGRUM, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, BLOK SOCJALISTYCZNY, ADRESAT NARRACYJNY, SADOWNICTWO, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, SŁOWO, ATRAKCYJNOŚĆ, KOKTAJL, PRZEBIEGŁOŚĆ, HORMON STERYDOWY, PŁETWOJASZCZURY, KIEP, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PROTETYKA, FLETNIA, PUB, PĘTLA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, PĘCHERZYK, BRZYDACTWO, CZASOCHŁONNOŚĆ, WIGILIA, WAPIENNIK, PARA UPORZĄDKOWANA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, SOSNOWE, ?GLUKOZOAMINOGLIKAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, DZIĘKI CZEMU, W RAMACH CZEGO MOŻLIWA JEST KOMUNIKACJA - POROZUMIEWANIE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, DZIĘKI CZEMU, W RAMACH CZEGO MOŻLIWA JEST KOMUNIKACJA - POROZUMIEWANIE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMUNIKACYJNOŚĆ cecha czegoś, dzięki czemu, w ramach czego możliwa jest komunikacja - porozumiewanie się (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMUNIKACYJNOŚĆ
cecha czegoś, dzięki czemu, w ramach czego możliwa jest komunikacja - porozumiewanie się (na 15 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, DZIĘKI CZEMU, W RAMACH CZEGO MOŻLIWA JEST KOMUNIKACJA - POROZUMIEWANIE SIĘ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, DZIĘKI CZEMU, W RAMACH CZEGO MOŻLIWA JEST KOMUNIKACJA - POROZUMIEWANIE SIĘ. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast