ZABURZENIE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBNIŻONYM NASTROJEM, NIEMOŻNOŚCIĄ ODCZUWANIA PRZYJEMNOŚCI, UCZUCIEM ZMĘCZENIA, BEZSILNOŚCI; STANOWI SAMODZIELNE ZABURZENIE LUB CZĘŚĆ CHOROBY PSYCHICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEPRESJA to:

zaburzenie charakteryzujące się obniżonym nastrojem, niemożnością odczuwania przyjemności, uczuciem zmęczenia, bezsilności; stanowi samodzielne zaburzenie lub część choroby psychicznej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEPRESJA

DEPRESJA to:

obszar lądu położony poniżej poziomu morza (na 8 lit.)DEPRESJA to:

ośrodek obniżonego ciśnienia atmosferycznego (na 8 lit.)DEPRESJA to:

faza w koniunkturze występująca po kryzysie ekonomicznym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBNIŻONYM NASTROJEM, NIEMOŻNOŚCIĄ ODCZUWANIA PRZYJEMNOŚCI, UCZUCIEM ZMĘCZENIA, BEZSILNOŚCI; STANOWI SAMODZIELNE ZABURZENIE LUB CZĘŚĆ CHOROBY PSYCHICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.544

HUBA SIARKOWA, ŚLIWKA, POTENCJAŁ, RAKIETKA TENISOWA, LIFTING, CUDZOZIEMSKOŚĆ, EKONOMISTA, SUMAK, DZIAŁ WÓD, PILOT DOŚWIADCZALNY, GACEK WIELKOUCH, RDZEŃ, CZECZOTA, SZKOŁA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ARENA, PRĘGA, CYBORIUM, EDYKUŁA, PANNEAU, KOŁO HERMENEUTYCZNE, CYTYDYNA, STACCATO, FLORYSTA, OFICJALNOŚĆ, INOKULACJA, MIŚ, RADCA, POŻEGNANIE, ZNAK ZODIAKU, CIERNIOPLĄT, AMALAKA, GŁOWICA, ŻABA KRZYKLIWA, RAMIENICOWE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KANCELARYZM, DRELICH, OBSERWATOR, SILNIK INDUKCYJNY, ZAWÓR, AGAMA PERSKA, TRAWELEBRYTA, ZAWŁOKA, ATOMOWOŚĆ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, WILCZY GŁÓD, PŁACHTA, ADHEZJA, PUNKT PODSŁONECZNY, LAICKOŚĆ, MAŁOWODZIE, PRZYKASÓWKA, MATEMATYKA, POTOP, GRA W KARTY, PIĄTA CZĘŚĆ, ZAKRYSTIA, DOROTA, TURNIA, GENERAŁ, AKCELERATOR CYKLICZNY, KUSZYK, MIJANY, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ODLEWACZ, POGOTOWIE, MARŻA HANDLOWA, WIADRO, BĄBEL, MASIELNICZKA, PRZEKRASKA, FIZYKA, TARAN, JUMPER, STATYK, STOŻEK DZIOBOWY, SATYNA, BRANIE POD WŁOS, PANTOGRAF, WZORNIK, HAITAŃSKI, ABSOLUT, PIĘKNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, BOHEMISTYKA, SOK, PLAKAT, PŁAZY OGONIASTE, RANGA, ISKRA ELEKTRYCZNA, FLESZ, DYBUK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, TOR WODNY, PAS, CIAŁO MIGDAŁOWATE, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, ŁUSKA, PARZONKA, ARYTMETYKA MODULARNA, CZŁONECZEK, PUB, APOLOGETA, ZESPÓŁ, PYLON, MATURZYSTA, KAFLARZ, AUDIOTEKST, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, DEMOTYWATOR, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ŻOŁDAK, CEKOTROFIA, ARTUR, DEWALUACJA, DOGRYWKA, ODPŁYW, BATON, LĘK DEZINTEGRACYJNY, POSREBRZANIE, PAPROTKOWATE, OPARCIE, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, SKÓRZAK, GÓRY KOPUŁOWE, TASZYZM, IRRADIACJA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, TOWARZYSZ PANCERNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, LUZAK, DRUT, ROZDZIELCA, CYTADELA, KODYFIKATOR, LIST OTWARTY, FARMAKOGENETYKA, FLOTA, KLINIEC, OPÓR WZNIESIENIA, ELEKTROMEDYCYNA, DRUT, AZJATYCKOŚĆ, POSZUR, SADOWISKO, DIABEŁEK, WYDATEK RZECZOWY, SZACHT, OSŁONICE, BURDA, POWSTANIE LISTOPADOWE, POŁUDNIE, KĄT WIELOŚCIENNY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, JEZIORO POLITROFICZNE, BANAT, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, JĘZYK ŻYWY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, NIEZADOWOLENIE, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, SZALKA, PARASOLNIK, JARZENIÓWKA, PIERÓG, WYDAWNICTWO, LOTNE PIASKI, PLEMIĘ, WALOSZEK, OSTATNI SAKRAMENT, MAJAK, PLAC APELOWY, PODKOWA, STANCA, PŁOZ, MODEL AMERYKAŃSKI, KLOAKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, OKNO KROSNOWE, MECENAS, OKRĘŻNICA ESOWATA, LEJNIA, KONCERT, PROCES BIOLOGICZNY, TOREBKA BOWMANA, DRĄGAL, BARWNIK SPOŻYWCZY, WYŻYNKA, KREWNY, KRÓL, PODKATEGORIA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, UŚMIECH, HANIEBNOŚĆ, GATUNEK ZAWLECZONY, STYLIKOWCE, INWESTOR, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, MOSTEK SCHERINGA, HEBAN, LORA, PRZEDSTAWIENIE, TERMOS BUFETOWY, GALARETA WHARTONA, WIR PIASKOWY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SMAROWNICA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, ŁUSKA, KOMANDO, KARTEL NARKOTYKOWY, FOTEL GINEKOLOGICZNY, DRĄŻEK POGO, LATO, SZPIC, KABINA STEROWNICZA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, NARKOTYK MIĘKKI, MUCHOMOR BULWIASTY, ANTENA YAGI, KOROWAJ, ŁUPACZKA, POROŚLE, CZARNY LUD, ROZETKA, BABA-CHŁOP, WIELOBÓJ, LIRA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, GENE, WYKONANIE, POLIMER, PODKŁAD, MATECZNIK, PILOT, SZCZĘKOWIEC, JAZDA, KONIEC, HEGEL, MARGARYNA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, TYKA, ODPOWIEDŹ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, BANDYCTWO, CZASZA LODOWA, ZHAFTOWANIE SIĘ, HEROD-BABA, WZROK, ROLADA, PRZYŁĄCZE, BEZDNIA, LAMPA CROOKESA, KONFIRMACJA, PAS RADIACYJNY, DESOCJALIZACJA, BOMBARDA, CYPRZYN, WESTFALKA, KARCZMA PIWNA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, NEURON LUSTRZANY, REKURS, SPIRYTUS, SOŁTYSOSTWO, PODATEK IMPORTOWY, PUNKT, WAGA, SIEDZIBA, NIALA, ANTABA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, EKSKLAWA, MIARKA, ŁĘG JESIONOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, REALIZM NAIWNY, WOODSTOCK, BOM, EPICYKL, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, REGRESJA PROBITOWA, ŁOM, ASZKENAZYJCZYK, UNIA REALNA, REJTERADA, KASZTANEK, ZANIECZYSZCZENIE, WĄTEK, PIEC WAPIENNY, BIAŁORUSZCZYZNA, ?PAWILON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.544 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBNIŻONYM NASTROJEM, NIEMOŻNOŚCIĄ ODCZUWANIA PRZYJEMNOŚCI, UCZUCIEM ZMĘCZENIA, BEZSILNOŚCI; STANOWI SAMODZIELNE ZABURZENIE LUB CZĘŚĆ CHOROBY PSYCHICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBNIŻONYM NASTROJEM, NIEMOŻNOŚCIĄ ODCZUWANIA PRZYJEMNOŚCI, UCZUCIEM ZMĘCZENIA, BEZSILNOŚCI; STANOWI SAMODZIELNE ZABURZENIE LUB CZĘŚĆ CHOROBY PSYCHICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEPRESJA zaburzenie charakteryzujące się obniżonym nastrojem, niemożnością odczuwania przyjemności, uczuciem zmęczenia, bezsilności; stanowi samodzielne zaburzenie lub część choroby psychicznej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEPRESJA
zaburzenie charakteryzujące się obniżonym nastrojem, niemożnością odczuwania przyjemności, uczuciem zmęczenia, bezsilności; stanowi samodzielne zaburzenie lub część choroby psychicznej (na 8 lit.).

Oprócz ZABURZENIE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBNIŻONYM NASTROJEM, NIEMOŻNOŚCIĄ ODCZUWANIA PRZYJEMNOŚCI, UCZUCIEM ZMĘCZENIA, BEZSILNOŚCI; STANOWI SAMODZIELNE ZABURZENIE LUB CZĘŚĆ CHOROBY PSYCHICZNEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZABURZENIE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBNIŻONYM NASTROJEM, NIEMOŻNOŚCIĄ ODCZUWANIA PRZYJEMNOŚCI, UCZUCIEM ZMĘCZENIA, BEZSILNOŚCI; STANOWI SAMODZIELNE ZABURZENIE LUB CZĘŚĆ CHOROBY PSYCHICZNEJ. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x