KOŁNIERZ, KTÓRY JEST DŁUGI I ZWĘŻA SIĘ KU OBU KOŃCOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁNIERZ SZALOWY to:

kołnierz, który jest długi i zwęża się ku obu końcom (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŁNIERZ, KTÓRY JEST DŁUGI I ZWĘŻA SIĘ KU OBU KOŃCOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.056

ADAPTACYJNOŚĆ, PRELUDIUM, WENTYL, PRZYZWOITOŚĆ, UBOGOŚĆ, PÓŁMISEK, REALNA GOSPODARKA, MAKROPIERWIASTEK, SANDINISTA, PRZEDSCENIE, KAMBUZ, MIERNIK CYFROWY, BŁĄD, EKONOMIA POLITYCZNA, CZECHOSŁOWACKI, SNOBISTYCZNOŚĆ, ŻYWOTOPISARZ, TYCZKARZ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, AKCJA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, RUDERA, GŁOSICIEL, APLEGIER, GARNCZEK, PROTROMBINA, OXFORD, FARMACEUTA, PRYMITYWIZM, WNĘKA, ARABIZOWANIE SIĘ, ABORCJONISTKA, FOTOTROPIZM, SEN ZIMOWY, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, CHAŁUPNIK, ANGIELKI, REDYNGOT, JAŁMUŻNIK, ZNAMIĘ SUTTONA, LEGHORN, WYWIAD, KOLANO, WŁOSEK, JEDWABNIK, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, BIEDRONKA, ŻABA, STOLARZ MEBLOWY, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, NADWYŻKA KONSUMENTA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, WARMIŃSKI, PALEOKLIMATOLOGIA, TRANSPOZYCJA, PROMINENCJA, IMPROMPTU, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, WARSTWA KOLCZYSTA, ZESPÓŁ BEHRA, ARANŻER, AUTENTYCZNOŚĆ, HETEROMORFIZM, DIABEŁ WCIELONY, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, WYKONANIE, ROBER, JEZIORO SUBGLACJALNE, GRÓB CIAŁOPALNY, REP, ZGODNOŚĆ, PIECHUR, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, OSOBISTOŚĆ, SOCJOPATOLOGIA, HIPOPOTAM, KOŃ WIELKOPOLSKI, SZŁYK, PRACOHOLIK, MIKROPRZEŁĄCZNIK, KRATOWNICA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SŁUŻBA, PTASZNIK GOLIAT, WARZELNICTWO, KONGREGACJA, ANTYUTLENIACZ, MŁODZIEŻÓWA, RAMFORYNCHUSY, JUDASZ, MANIACZKA, RONDO, ODWIETRZNIK, KACZKA PO PEKIŃSKU, STRONNICTWO, LODOWIEC ZBOCZOWY, MANIERYSTA, EWANGELIZATOR, BUDDA, OŚLARZ, BAŚNIOPISARZ, ROŚLINY OSIOWE, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, TRANSAKCJA TERMINOWA, UCHO WEWNĘTRZNE, PRZESTARZAŁOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, RADAR GEOLOGICZNY, ROSYJSKOŚĆ, SAMOREALIZACJA, NIESZLACHECTWO, BINDA, MCLAREN, STRETCH, PRZESTRZEŃ, ELEKTROSTATYKA, GŁOS, NOTARIUSZ, ŚMIECIARZ, PARASOLNIK, ROZWORA, STER, MASZT, WOLAK, KOTWICZNIKOWCE, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, WOLARZ, AUTOMOBILISTA, WOREK, UT, SKOCZNIA MAMUCIA, KAPUCHA, RAJFURSTWO, ZABUDOWA, PŁÓCIENNIK, WULWODYNIA, NEOFITA, KONWENT, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ZAMKNIĘTOŚĆ, KOSTUR, TRÓJNÓG, GOTHIC METAL, ŻONGLER, NIEDOMYKALNOŚĆ, ENERGETYKA JĄDROWA, JELEŃ DAVIDA, SULFACETAMID, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, NIETAKTOWNOŚĆ, JAZDA, MADONNA, OKAZJA, NAGOŚĆ, KOSTIUMERNIA, GALOPANT, MIEDNICA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, WIERNI, WYCIĄG, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, ŻYTO, PUCHAR, GRĄD SUBATLANTYCKI, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, CIEMNOGRÓD, JEZIORO MEZOTROFICZNE, EDESTYDY, DORYCKI, AGREGATOR TREŚCI, PANŚWINIZM, KOZA SAANEŃSKA, MIS, ĆWIARTKA, KARTRIDŻ, ALT, CHYTROŚĆ, DŁAWIEC, ADEPTKA, IRRADIACJA, AUTOALARM, WEBDESIGNER, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, MARA, FUNDUSZ MIESZANY, PRZEDSIĘBIORCZYNI, GIDRAN, ZGNIŁY KOMPROMIS, SKÓRZAK, ŚWIĘTOKRADZTWO, RDZEŃ, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, CZARNOSECINIEC, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, SOSNOWE, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, GÓWNOZJAD, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, PRECEPTOR, BANK INWESTYCYJNY, SKWAPLIWOŚĆ, MUNSZTUK, PRĄD ZAWIESINOWY, NIEPOPRAWNOŚĆ, SĄD GRODZKI, DALMATYKA, WSZECHMOCNOŚĆ, BRAMKARKA, WOODSTOCK, WIR, SIŁA NOŚNA, NAPŁYW, BIAŁA SALA, NERWOWOŚĆ, WARZYWNIK, STUPAJKA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, PODWÓJNY AGENT, ZMARSZCZKA, OBEJMA, PIRAMIDA FINANSOWA, PARAGENEZA, KACZKA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, GORYCZAK, BRĄZOWY PODKARZEŁ, POBIAŁKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WYBITNOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, DOBA, UNIŻANIE SIĘ, TWIERDZENIE SINUSÓW, NIENOWOCZESNOŚĆ, PLATFORMA SERWEROWA, JĘZYK KARYJSKI, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, MARCÓWKA, ZBYWCA, MARCOWY KAWALER, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, STROFA ALCEJSKA, ZBOŻE OZIME, GODZINA POLICYJNA, LUBIEŻNOŚĆ, PŁASZCZKA NAGA, WASAL, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, UKŁAD SŁONECZNY, ROZDZIELCZOŚĆ, RÓŻNICA, GANGSTERSTWO, KATAKAUSTYKA, KRZYŻYK, ARDEN, MARABUT, BIAŁORUTENISTYKA, BOYS BAND, MALOWANIE, KORZEŃ, SZACHRAJ, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, STAROINDYJSKI, DOKŁADNOŚĆ, KAGANIEC, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, WINA NIEUMYŚLNA, WOLNY STRZELEC, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, OPONKA, GALARETKA, METAMERIA, SEKCJA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SAMOGŁOSKA DŁUGA, FREZARKA, ŚWIT CYWILNY, SIATKÓWKA PLAŻOWA, RAK, FELOPLASTYKA, PISANKA, ZWÓJ RDZENIOWY, PIERWOTNIAK, FAŁ, OCTOWNIA, WATA CUKROWA, JEDNOLATEK, PEDIATRIA, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, BOCIAN, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, MOMENT MINSKY'EGO, ?NIZIOŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.056 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŁNIERZ, KTÓRY JEST DŁUGI I ZWĘŻA SIĘ KU OBU KOŃCOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŁNIERZ, KTÓRY JEST DŁUGI I ZWĘŻA SIĘ KU OBU KOŃCOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁNIERZ SZALOWY kołnierz, który jest długi i zwęża się ku obu końcom (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁNIERZ SZALOWY
kołnierz, który jest długi i zwęża się ku obu końcom (na 15 lit.).

Oprócz KOŁNIERZ, KTÓRY JEST DŁUGI I ZWĘŻA SIĘ KU OBU KOŃCOM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - KOŁNIERZ, KTÓRY JEST DŁUGI I ZWĘŻA SIĘ KU OBU KOŃCOM. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast