ORNAMENT ROŚLINNY W KSZTAŁCIE WIJĄCEJ SIĘ LUB SPIRALNIE SKRĘCAJĄCEJ SIĘ ŁODYGI Z LIŚĆMI LUB KWIATAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĆ ROŚLINNA to:

ornament roślinny w kształcie wijącej się lub spiralnie skręcającej się łodygi z liśćmi lub kwiatami (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORNAMENT ROŚLINNY W KSZTAŁCIE WIJĄCEJ SIĘ LUB SPIRALNIE SKRĘCAJĄCEJ SIĘ ŁODYGI Z LIŚĆMI LUB KWIATAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.157

GNIOT, STYL JOŃSKI, KWAS, TREŚĆ, RADIACJA, KĄT, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, STRZAŁKA, SZTYFT, OMACNICA, DŁUGIE RĘCE, CZAS ZIMOWY, OCZOJEBKA, DROGI, WSPARCIE, MACIEJ, PIERWSZA DAMA, MIZOPEDIA, ALBULOKSZTAŁTNE, MASER, GATUNEK AGAMICZNY, BULWARÓWKA, DREWNO, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MYRMEKOLOGIA, DZIEWIĘTNASTY, AGENCJA RATINGOWA, TRAF, MASŁO, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, VOTUM, RODZIMOŚĆ, BAK, NANSUK, PRODUCENT, PEGMATYT, PODATEK GRUNTOWY, CEPISKO, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ELEW, STRAŻ, BBS, PARAFRAZA, OSAD, NARWAL, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ABNEGATKA, EFEKT BOGACTWA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, STRZAŁOWY, MISTRZ, TYMPANON, MANEŻ, JEDNOSTKA, NOWOROCZNIK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ANGORA, FIGURA SŁÓW, BASEN, CZIRLIDERKA, ZAPARZACZKA, BAŃKA, GLOTTODYDAKTYKA, LUDZKIE ZOO, MONTAŻOWNIA, KOMPLEKS ŻYTNI, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, OSZCZĘDNIŚ, DUSZA, GRUBIANIN, OSŁONKA, WODA PO KISIELU, ABSORPCJA, LIZ, REWIZOR, WINNICKI, TRINIA, ZNAK, BRZYDAL, ŻEBERKA, UJĘCIE, KROPKA, HELING, PINGWIN, PĘTLA NEFRONU, SZABER, GALISYJCZYK, SNIFFER, LIST, DAWKA, BERŻERKA, MASKARON, MIKSER, PUŁK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, KARAFKA, LENIUCHOWANIE, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, ROGER, WOLNOAMERYKANKA, PRZYPŁYW, DAWCZYNI, KROK SKRZYŻNY, KONFESJONAŁ, ŻYWY TRUP, PASTYLKA, SZAGRYN, MAK OPIUMOWY, LABORKA, JABŁKO ADAMA, IMMUNOHEMATOLOGIA, NIECHLUJNOŚĆ, NARZUT, JĘZYK KIPCZACKI, SERENADA, PANNEAU, PERYSELENIUM, CNOTA, BUTERSZNIT, GOŹDZIENIEC, HOLOWNIK, TELETECHNIKA, OBRONA ROSYJSKA, GRUSZKA, TWARZYCZKA, PARAMENTY, POJEMNOŚĆ POLOWA, AZOTAN, SZKOŁA ŚREDNIA, ORTOPEDA, JESIOTROWATE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, BICIE POKŁONÓW, PSYCHIATRIA KLINICZNA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, GOTOWIEC, SZEWRON, LICZBA WYMIERNA, PAJĘCZYNÓWKA, TEMAT, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, REWERS, OSNUJA, PAZURNICE, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, AMBRAZURA, PARALAKSA, AGREGACJA, WĘDZIDŁO, BIAŁKA WIERZBÓWKA, TOM, ALDEHYD, SZCZOTKARZ, EWOKACJA, WĄŻ, KONCENTRACJA, NEUROBLASTOMA, ZASYP, UŻĄDLENIE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, USUWISKO, ODWARSTWIENIE, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, PORFIROBLAST, KIEP, MORSZCZYNA, LAKIER, NIENOWOCZESNOŚĆ, GAJNIK LŚNIĄCY, ANATOMIA ROZWOJOWA, BARYKADA, WYRAŻENIE, NIGER, BATERIA, TUBKA, ŚWIAT DYSKU, WIECHA, DYSK GALAKTYCZNY, OSŁONA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, PIEPRZ RÓŻOWY, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, SNOBISTYCZNOŚĆ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TUBA, CZEKOLADA, GŁOS, CHMURZENIE CZOŁA, KRYSTALIZACJA, MASKULINIZM, NERKA, PARTIA WIEDEŃSKA, KUKUŁCZE JAJO, ZAMKNIĘCIE CELNE, CHILLI, BRAMOWNICA, KRUŻA, NAKO, ADRES INTERNETOWY, PAWIE OKO, REFORMA ROLNA, MIDAZOLAM, KNEDLIK, DRUT, TAŚMA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, IZBA, LALKARSTWO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DOBRY DUCH, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, REWOLTA, JAN, PRZYBYTEK, GRUNGE, JEDNOSTRONNOŚĆ, CYGARO, PILAW, CZASOPISMO TEMATYCZNE, UCIECZKA, KARCIANE DOMINO, CHRYSTOLOGIA, FINEZYJNOŚĆ, ŻUBR WĘGIERSKI, IKEBANA, DOKUMENTARYZM, OSTATNIA PROSTA, SŁUŻALCZOŚĆ, CICHODAJKA, OPIEKA PALIATYWNA, BEŁKACZEK POSPOLITY, AGNOSTYCYZM, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, KUPA, OLIWA Z OLIWEK, LIKWIDATOR SZKÓD, CZERPAK, GRAMOWID, LAS NAMORZYNOWY, FREZARKA, SAMOWOLA, CHAMEOFIT, PSYCHOBIOLOGIA, ETYKA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, SYFON, WAŁ, GRAFFITI, ALASKAN HUSKY, SKARYFIKACJA, FLASZKA, OBSYPISKO, ZWARCIE, WRAK, WYSTARCZALNOŚĆ, OKRASA, KROK MILOWY, KARATEKA, ZŁOCIEŃ, ANTABA, RYNKA, SÓL ORGANICZNA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, POWIEŚĆ KRYMINALNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, REMONT KAPITALNY, NAMORDNIK, OBRAZ, BAŃKA MYDLANA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ORBITA, DEMONSTRACJA, STAN, KISIEL, CROSSING-OVER, GRZYB PLEŚNIOWY, ŚMIECISKO, MIKSER, RATUSZ, OBRÓT, ESKADRA, CZESKI BŁĄD, PODPIS CYFROWY, ŁACINA, AMFIBIJNOŚĆ, KAWA Z MLEKIEM, CHIRURGIA DZIECIĘCA, NALOT, WIECZÓR, MARKIZA, NIEZBIEŻNOŚĆ, PIŁKARZ, OCZKO, ŹRÓDŁO, HIERARCHIA, PEPINIERA, SZPARNICOWATE, ?CHRYZOFITY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.157 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORNAMENT ROŚLINNY W KSZTAŁCIE WIJĄCEJ SIĘ LUB SPIRALNIE SKRĘCAJĄCEJ SIĘ ŁODYGI Z LIŚĆMI LUB KWIATAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORNAMENT ROŚLINNY W KSZTAŁCIE WIJĄCEJ SIĘ LUB SPIRALNIE SKRĘCAJĄCEJ SIĘ ŁODYGI Z LIŚĆMI LUB KWIATAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĆ ROŚLINNA ornament roślinny w kształcie wijącej się lub spiralnie skręcającej się łodygi z liśćmi lub kwiatami (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĆ ROŚLINNA
ornament roślinny w kształcie wijącej się lub spiralnie skręcającej się łodygi z liśćmi lub kwiatami (na 11 lit.).

Oprócz ORNAMENT ROŚLINNY W KSZTAŁCIE WIJĄCEJ SIĘ LUB SPIRALNIE SKRĘCAJĄCEJ SIĘ ŁODYGI Z LIŚĆMI LUB KWIATAMI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ORNAMENT ROŚLINNY W KSZTAŁCIE WIJĄCEJ SIĘ LUB SPIRALNIE SKRĘCAJĄCEJ SIĘ ŁODYGI Z LIŚĆMI LUB KWIATAMI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast