KOD IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI BĘDĄCEJ STACJĄ NADAWCZĄ - MORSKĄ, LOTNICZĄ LUB KOSMICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYGNAŁ WYWOŁAWCZY to:

kod identyfikacyjny jednostki będącej stacją nadawczą - morską, lotniczą lub kosmiczną (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYGNAŁ WYWOŁAWCZY

SYGNAŁ WYWOŁAWCZY to:

niezbyt długa kombinacja dźwięków, która zapowiada, rozpoczyna jakieś działanie, np. emisję programu radiowego (na 16 lit.)SYGNAŁ WYWOŁAWCZY to:

bodziec, który wywołuje jakąś reakcję w organizmie lub psychice (na 16 lit.)SYGNAŁ WYWOŁAWCZY to:

sygnał nadawany po to, by uzyskać określoną odpowiedź, reakcję, wywołać pewne działanie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOD IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI BĘDĄCEJ STACJĄ NADAWCZĄ - MORSKĄ, LOTNICZĄ LUB KOSMICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.744

KRUCHAWECZKA, MAMAŁYGA, KOGA, AED, SKONIA, OC, PODKŁAD, WAFEL, WYTRZESZCZ, EKSTRUZJA, FILIGRAN, FIM, KANCONA, KISZKA PODGARDLANA, MROZEK, KORMA, WOREK, GETRY, NIEZBĘDNOŚĆ, EMISJA, CEREMONIALNOŚĆ, DROŻDŻE, KOMPENSACJA, ZŁOCISZ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, WIDMO RENTGENOWSKIE, NANOWOLT, TEST PASKOWY, NISKOŚĆ, ALIENACJA, BEŁT, WINDA, METRESA, PROFESJA, POTWORKOWATOŚĆ, ARMATOR, USZAK, MASZKARA, ĆWICZENIE, KALATOS, DEKAMETR, KONCERT ŻYCZEŃ, BOCIAN, STOŁP, LUNETA, KOSMATOŚĆ, PRZEDRUK, KOREGENT, NAWIERZCHNIA, WRZECIONO, BUTLA, BREZYLKA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, PIASKOWNICA, OLAF, WAGONIK, BAGATELA, PŁAT, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, BAKTERIA ŚLUZOWA, ALOES, NPR, SPEAKER, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, NOBEL, KARABELA, TRAIL, ASTRONOMIA, WIEŻA SZYBOWA, WIDMO SYGNAŁU, KRAŃCOWOŚĆ, GHS, TRYMOWANIE, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, GAŁGAN, MYJKA, DYSCYPLINA NAUKOWA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KAPSLA, LEBERWURSZT, SERM, OWRZODZENIE, KĄPIEL, STOPKA, ROLADA, ROZDZIAŁEK, PAPRYKA, KARYKATURALNOŚĆ, CZTEROSUW, DUCHOWY PRZYWÓDCA, PRZECZYSTOŚĆ, INWAZJA, NAROST, SKRZYDEŁKO, HIPOREFLEKSJA, ANTYBIOZA, POST, ROŚLINA OKOPOWA, UMOWA ADHEZYJNA, ŚLĄSKI, DRABKA, PRZEKAZIOR, MIKSER, LUK ŁADUNKOWY, MINIATURA FORTEPIANOWA, MOŁOTOW, MELILIT, MAGNES, ORGANIZM WYŻSZY, INTERPRETATOR, MUZYK, HIPOTROFIA, ŚLIWA WĘGIERKA, KOLOR, OBRONA WŁASNA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, TEMPERATURA ROSY, FLAMBIROWANIE, FOSA, ZIELONE, MAJDANIARZ, SER, POBRATYMSTWO, MATECZNIK, GLORIETA, WALC, DRIBLING, SYMBOLICZNOŚĆ, DRĄGAL, GŁUCHY TELEFON, MARAN, MEDIALNOŚĆ, POWIEŚĆ SCI-FI, FLESZ, PYSZOTA, TERAPIA, SZPULKA, KOSZULKA, KUCHENKA, PHISHING, WELIN, OWALNICA, APANAŻ, BLOKADA, PIĘKNOŚĆ, AKOMODACJA, BARYCENTRUM, FLOTA, PUKLERZ, KURS, CHOŁODEĆ, OKRES, MINERALIZACJA, INWESTYCJA PORTFELOWA, GRUPA ARYLOWA, EMOCJA, NEOPOGAŃSTWO, PŁUŻEK, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, TUBA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PRASA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, WĘGLÓWKA, TRUCHŁO, BAZYLIKA WIĘKSZA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, PAUPER, GARKUCHNIA, HODOWCA, METFORMINA, KOŃ TROJAŃSKI, STRZAŁKA, KONWENT, KULCZYBA, STYLISTKA, CIĄGNIK, WNĘTER, DIVA, GŁOWOCIS, KŁOBUK, ŁYKACZ, APATIA, RZEZALNIA, BABA-CHŁOP, KRYPTOREKLAMA, SPOINA, JEZIORO WYTOPISKOWE, ROTOR, FUTRO, KLAKA, ADAGIO, BARWY NARODOWE, POŁOŻENIE, MAH JONG, MAJÓWKA, PLACÓWKA NAUKOWA, LITEWSKOŚĆ, ORBITA, GORSET, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ORBITA BIEGUNOWA, METYS, CIOTCZYSKO, PIWO, KABLOBETON, DOŚWIADCZENIE, DAM, MEANDER, TETRAMER, EMBLEMAT, WIR PYŁOWY, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, BAT, IMMUNIZACJA CZYNNA, TĘPOLISTKA, WSPÓŁŻYCIE, SŁONECZNIK, PASJA, TURMA, LARGO, ZAPORA OGNIOWA, INWOLUCJA, ZAKON MNISZY, KAŁAMARZ, KAMELIA, WAŁ MORENOWY, GRABINA, MELUZYNA, JARZENIÓWKA, MIKROMACIERZ DNA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, MONETYZACJA, KOK, BEZGUŚCIE, ADIDAS, ABSOLUTNOŚĆ, PRZESIEW, DAWKA PROGOWA, KOSZER, RUBASZNICA, POWAŻNY WIEK, GALISYJCZYK, DAWCZYNI, WRÓBEL POLNY, AMERYKAŃSKOŚĆ, KONSOLA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, JĘZYK SZTUCZNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SIODEŁKOWCE, TEŚCIK, PŁUCZKA, ŁUPEK WĘGLOWY, SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SYMFONIK, FETA, PRESKRYPTYWIZM, ŻYWOPŁOT, PIKA, KONCHYLIOLOGIA, KALCEOLARIA, LAK, HRK, STÓJKA, KAPUŚNIAK, RZECZOWNIK, NIEDOPASOWANIE, ZNOS, LAMINAT, ŻABKA, KLASZTOR, TELEKONWERTER, STROIK, MBIRA, CNY, WERYSTA, EMENTALER, LIGATURKA, FUTERAŁ, HUCUŁ, POPIELNIK, CHAŁWA, SANDINISTA, KACOWE, HUTA, KĄT OSTRY, TKANKA STAŁA, ROZDŹWIĘK, GIGAWOLT, PODSTAWA, USZKO, PAS, ANTURAŻ, BABUŚKA, ŁAWRA, PLUSKWIAK WODNY, ?RENKLODA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.744 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOD IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI BĘDĄCEJ STACJĄ NADAWCZĄ - MORSKĄ, LOTNICZĄ LUB KOSMICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOD IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI BĘDĄCEJ STACJĄ NADAWCZĄ - MORSKĄ, LOTNICZĄ LUB KOSMICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYGNAŁ WYWOŁAWCZY kod identyfikacyjny jednostki będącej stacją nadawczą - morską, lotniczą lub kosmiczną (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYGNAŁ WYWOŁAWCZY
kod identyfikacyjny jednostki będącej stacją nadawczą - morską, lotniczą lub kosmiczną (na 16 lit.).

Oprócz KOD IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI BĘDĄCEJ STACJĄ NADAWCZĄ - MORSKĄ, LOTNICZĄ LUB KOSMICZNĄ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - KOD IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI BĘDĄCEJ STACJĄ NADAWCZĄ - MORSKĄ, LOTNICZĄ LUB KOSMICZNĄ. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x