ELEMENT SKŁADNI OKREŚLONEGO JĘZYKA PROGRAMOWANIA, SŁUŻĄCY DO WYODRĘBNIANIA W KODZIE ŹRÓDŁOWYM OKREŚLONEGO ELEMENTU: JEDNOSTKI LEKSYKALNEJ, INSTRUKCJI LUB BLOKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGRANICZNIK to:

element składni określonego języka programowania, służący do wyodrębniania w kodzie źródłowym określonego elementu: jednostki leksykalnej, instrukcji lub bloku (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OGRANICZNIK

OGRANICZNIK to:

coś, co ogranicza (na 11 lit.)OGRANICZNIK to:

urządzenie elektryczne służące do regulowania służący do ograniczania maksymalnych wartości przebiegów elektrycznych, np. napięcia czy natężenia (na 11 lit.)OGRANICZNIK to:

układ elektroniczny, stosowany w niektórych urządzeniach (np. komputerach), służący do regulowania wielkości fizycznych, np. napięcia, natężenia, prędkości (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT SKŁADNI OKREŚLONEGO JĘZYKA PROGRAMOWANIA, SŁUŻĄCY DO WYODRĘBNIANIA W KODZIE ŹRÓDŁOWYM OKREŚLONEGO ELEMENTU: JEDNOSTKI LEKSYKALNEJ, INSTRUKCJI LUB BLOKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.241

POTENCJAŁ DZETA, HEBRAJSKI, LUZAK, PALATALIZACJA, FUSY, MUSZTARDA, JEDYNKA, NAROŻNIK, TRANSKRYPCJA, ŁYCHA, OBEJMA, REPLIKA, DEKA, USZAK, GAJ, HOMOGENAT, KOLCOROŚL, KOSODRZEWINA, MECENAT ARTYSTYCZNY, KICAJ, KORYFEUSZ, PESTYCYD, RANA, ZEWŁOK, STRZELEC WYBOROWY, POMAZANIEC, EPISTOŁA, WYSYPKA, EGZOCENTRYZM, SYNDETIKON, ECHOMETR, DUBELTÓWKA, EMAKIMONO, PACJENT URAZOWY, OKSYTAŃSKI, REZONATOR KWARCOWY, IGLICA, STRATYFIKACJA, PRZEBÓJ, LOGIKA ZDAŃ, POŁYKACZ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KULA, BEMBO, WAŁ, PROWINCJA, ŁAWRA, FOSA, OSTROMLECZ, IGŁA, ADIANTUM DELIKATNE, PRZYNIESIENIE, TOPIK, AKTYWNOŚĆ, BARWA, NOODLE, AMERYKAŃSKI, KOREKTOR, HYDROFON, BRYTFANNA, CZOŁOWNICA, SPRAWNOŚĆ, MYDELNICZKA, INFUZJA, JON CENTRALNY, JAMES, PIRACTWO, PYTANIE, TARNOWIANKA, SYLWETA, KLAUZULA UMOWNA, GROŹBA KARALNA, UDAR, PARTIA, PROTETYKA, MIESZACZ, MURZYSKO, ANGINA MONOCYTOWA, STRES, DIADEM, BLENDA, DOMINANTA STYLISTYCZNA, BULION, MANIPULATOR, LOT, DZIEWIĄTY, GRUPA CYKLICZNA, SŁUP, PRAGERMAŃSKI, TARAN, TYRAŃSTWO, BIAŁORUSZCZYZNA, KUMULACJA, DOSTAWCA, KREDKA ŚWIECOWA, DZIELNICA, CIASNOŚĆ, KOMORA NABOJOWA, EMERYTURA POMOSTOWA, WROTKARSTWO SYNCHRONICZNE, ROZTRUCHAN, LALA, PIASTA, BAK, KONIK, TEST, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, KALWARIA, ZAKRES ZNACZENIOWY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ADOPCJA, INTELEKTUALIZM, SAGAN, KOZIOŁ, ARYBALLOS, FARBA DRUKARSKA, KSYLOFON, DRAJREP, TRASA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, GASTRO, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PRZEGRYZEK, FRASZKA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, OPADY, DETAL, SAMOGŁOSKA NISKA, JON, ZĄB, ELEMENT, UZALEŻNIENIE, URSZULA, CZAS PÓŁTRWANIA, PROCES INWESTYCYJNY, EUTEKTYKA, MUSZLA, SKARPA, ROZSTĘP, CEROFERARIUSZ, RZEPKA, ŻABKA, WIHAJSTER, TYSIĄC, SPADOCHRONIARZ, OKRAJKA, CZOPIK, BARCHAN, ZBROJENIE, RODAMINA, WÓZ STRAŻACKI, KRÓLEWNA, WYRAŻENIE, KAPISZON, GAD, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, IDEAŁ PIERWSZY, KAFETERIA, UGRUPOWANIE, RUSKOŚĆ, FIBRYL, JARZYNA, BONOŃCZYK, OSTOJA, GATUNEK ZBIOROWY, KRWIOŻERCZOŚĆ, TRZMIEL, ŻUŻLOBETON, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, KOPROFAGIA, CEMBROWINA, PLOTER PŁASKI, WARSZTAT STRATEGICZNY, KOLEJ LINOWA, LEJ, PERSPEKTYWA, KOLOR LUKOWY, ISTOTA ŻYWA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, OPCJA TERMINOWA, KWADRUPOL, KOŁTRYNA, NORMALIZACJA, ZASTOINA, LATANIE PRECYZYJNE, NIERUCHAWOŚĆ, KAREL, BIERWIONO, POROZUMIENIE, CZARNA KSIĘGA, TEST, ZGŁAD, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, AMPUŁKA, BRYZOL, PRZEPRAWA, KASZKIET, ZIELE, KOŃ TROJAŃSKI, POLITYKA, BACIK, PAŃSZCZYZNA, METYS, ZATOKA, RANWERSY, DANE TELEADRESOWE, KASZA, TRYPTYK, BIELMO, STREFA POŻAROWA, NASIONNICE, TILAKA, KRWAWNIK, POLSKI, PROTEGOWANY, WAŁ MORENOWY, POJAZD SILNIKOWY, MAŁŻ, CASTING, NAWIS, WIKING, MASZKARON, WYTRZESZCZ, TARANTELA, PODATEK, MAJĄTEK, MASTYKS, UŻYTEK ZIELONY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ROZŁUPKA, KRATKI, GOUDA, OVERCLOCKING, SUPERKUTER, BODMERIA, LEGOWISKO, ROTMISTRZ, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, DECYMA, KONTROLKA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, RACZYNA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, DEKLARACJA, KIERAT, KONSOLETA, BARYCENTRUM, CHWYTNIK, STAN POSIADANIA, WOJNA, RZECZY OSTATECZNE, PRZEBITKA, WRAK CZŁOWIEKA, RUMPEL, DELEGACJA, KOŁNIERZ, LITERATKA, PORTFEL, PROFANATORKA, LEK, PUSTAK, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, KRĘG, KAFEL, PRZYNALEŻNOŚĆ, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, PRZECZULICA SKÓRNA, SZLAUCH, POMPA OBIEGOWA, ANTYEGALITARYZM, FAUL, PERFUZJA, FULAR, EFEKT MNOŻNIKOWY, KANCELARYZM, PUŁAP, HYDROPŁAT, SALAMI, POTWORKOWATOŚĆ, MARGARYNA, POCIĄG DROGOWY, LOGIKA HOARE'A, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, RUCHY EPEJROGENICZNE, KULT, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, LAMINAT, BABA-CHŁOP, MANIERYZM, BORIS, WILK, WINA NIEUMYŚLNA, ŚWIDEREK, APARTAMENT, SIMON, ?MIKROPRZEDSIĘBIORCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.241 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT SKŁADNI OKREŚLONEGO JĘZYKA PROGRAMOWANIA, SŁUŻĄCY DO WYODRĘBNIANIA W KODZIE ŹRÓDŁOWYM OKREŚLONEGO ELEMENTU: JEDNOSTKI LEKSYKALNEJ, INSTRUKCJI LUB BLOKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT SKŁADNI OKREŚLONEGO JĘZYKA PROGRAMOWANIA, SŁUŻĄCY DO WYODRĘBNIANIA W KODZIE ŹRÓDŁOWYM OKREŚLONEGO ELEMENTU: JEDNOSTKI LEKSYKALNEJ, INSTRUKCJI LUB BLOKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGRANICZNIK element składni określonego języka programowania, służący do wyodrębniania w kodzie źródłowym określonego elementu: jednostki leksykalnej, instrukcji lub bloku (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGRANICZNIK
element składni określonego języka programowania, służący do wyodrębniania w kodzie źródłowym określonego elementu: jednostki leksykalnej, instrukcji lub bloku (na 11 lit.).

Oprócz ELEMENT SKŁADNI OKREŚLONEGO JĘZYKA PROGRAMOWANIA, SŁUŻĄCY DO WYODRĘBNIANIA W KODZIE ŹRÓDŁOWYM OKREŚLONEGO ELEMENTU: JEDNOSTKI LEKSYKALNEJ, INSTRUKCJI LUB BLOKU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ELEMENT SKŁADNI OKREŚLONEGO JĘZYKA PROGRAMOWANIA, SŁUŻĄCY DO WYODRĘBNIANIA W KODZIE ŹRÓDŁOWYM OKREŚLONEGO ELEMENTU: JEDNOSTKI LEKSYKALNEJ, INSTRUKCJI LUB BLOKU. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x