TYTUŁ NADAWANY PRZEZ PREZYDENTA RP OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA JUŻ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO, PRZEZ TO JEST SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI, MA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM ORAZ POSIADA POWAŻNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, W TYM W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYTUŁ NAUKOWY to:

tytuł nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego, przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYTUŁ NADAWANY PRZEZ PREZYDENTA RP OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA JUŻ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO, PRZEZ TO JEST SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI, MA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM ORAZ POSIADA POWAŻNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, W TYM W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.648

KONKURENCJA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, BARWA OCHRONNA, WOJNA CELNA, OBUPŁCIOWOŚĆ, ZNAK LEGITYMACYJNY, TŁO, HERBATA, TRZYMADŁO, PŁYCINA, RYZYKO OPERACYJNE, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, DRZEWO MASTYKSOWE, KARP PO POLSKU, MĘTNOŚĆ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DEKIEL, TRAMWAJ, KOMBINEZON, ECHOSONDA, ŚWIAT, GETER, SZENILA, KREOLKA, POBIAŁKA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ROZBUDOWA, GUMA, NADZÓR OCHRONNY, POTOK, OKNO, FILODENDRON, BEZBOLESNOŚĆ, PARAFRAZA, BUDA, DELFIN BIAŁOBOKI, BŁONA DOPOCHWOWA, ZABYTEK RUCHOMY, JĘZYK LONGOBARDZKI, SKAFANDER, HAPEK, WALEC ELIPTYCZNY, POWYWRACANIE, BĄK, HEKSAPLOID, AFERA, DEZETKA, ANALIZATOR, PIRYDOKSAL, ENTEROBAKTERIA, TRÓJZĄB, PRZYCHYLNOŚĆ, OSTATNI MOHIKANIN, DWUDZIESTY SZÓSTY, KARŁOWATOŚĆ, ZNACZNIK, TUNDRA, PARTNERKA, GRZYB MODRZEWIOWY, PRAWNICTWO, RENOWACJA, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, KAPITAŃSTWO, NADJAŹŃ, DANIE KOSZA, JEŻYNA, SZUM, ZAKRĘT, KOD, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, PRZEKŁADKA, KONTRWYWIAD, ROUYN, CZUBATY PAWIAN, TAPIR INDYJSKI, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, RENESANSOWOŚĆ, BIBUŁA, CHOROBA ZWIERZĄT, POLIMER, KREDYT STUDENCKI, RYT, SUROWICA, LAJKONIK, MPA, EMBRIOGENEZA, BUKMACHERKA, WRÓBEL POLNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, GŁOWA, MIKROSKOP SKANINGOWY, COSTER, APERTYZACJA, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, SYGNIFIKATOR, LUZACKOŚĆ, PIGUŁKA, ŚRODEK, WINIARZ, LALKARSTWO, FILTR CZEBYSZEWA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ZYSK, OCHWEŚNIK, PLATFORMA CYFROWA, CIOSNA, JĘZYK PIKTYJSKI, DWÓJNIK, ULEGŁOŚĆ, SARATI, LEGOWISKO, NAREW, SYRENA, POWYWRACANIE, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, ALLEGROWICZKA, TARNOWIANKA, DUCZEK, ZAWŁOKA, RESPIRATOR, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, ZAUROPSYDY, INWALIDA WOJENNY, OLEJ Z OLIWEK, CIĘŻKIE DZIAŁA, SINIAK, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, WASZA WYSOKOŚĆ, ŻEL, SALATERKA, LOKAL SOCJALNY, TEUTON, OZONEK, RZEŹBA GLACJALNA, KOŁO HISTORII, KASETON, CZARNA MAGIA, ROZBRATEL, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, HIPISKA, BARWNIK, NARZECZONA, POGOTOWIE, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BOOT, KOMBAJN, CZYSTA FORMA, KOMPLEKS ŻYTNI, REAKTOR, STRYCH, FERMENTACJA PROPIONOWA, NAGOŚĆ, PŁONNOŚĆ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, PEŁNOMOCNIK, CHORĄŻY, BODZIEC WARUNKOWY, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, SZLAUF, BROŃ MIOTAJĄCA, BUTLA, SALA, DYPTYK KONSULARNY, PANKREATYNA, KOMPRES, MAGISTER, DONIESIENIE, SZARLOTKA, ÚLAIRE, RADIOODTWARZACZ, KLUCZ KODOWY, ZROŚLAK, WISIOREK, KOLOR, PARAFRAZA, DOMINANTA, SYGNATARIUSZ, ODSTĘP, KONOPIOWATE, PINGLE, NANDU ANDYJSKIE, GRUPA ELIMINACYJNA, BŁONICA GARDŁA, EMENTALER, TWIST, GRAFIKA RASTROWA, HURYSA, PŁUCZKA WIERTNICZA, GLEJCHENIOWCE, ETERYCZNOŚĆ, SALWA BURTOWA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, HISZPAN, PRZEDSZKOLE, CHODNICZEK, KELOWEJ, CZUB, TUKA, BABA, OPASKA, SPUST, MIKRORESTRUKTURYZACJA, SIARCZEK, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, BALETKA, KRAWATKA, PODRÓŻ, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, TAPER, MANTYLA, PIĘTRO, SKRZYNIA BIEGÓW, WYDATKI INWESTYCYJNE, ODPŁATA, SPOIWO MALARSKIE, DEINSTALACJA, ANTYDOGMATYZM, MUMIA, KOMBUCZA, KOPISTA, KITAJKA, TASIEMIEC, UNIONISTKA, NIEDORÓBKA, WIĆ ROŚLINNA, LICZI, GEOGRAFIA, RAUT, FUNGICYD, GARDENIA, PRZEKRÓJ DEDEKINDA, IMPROWIZATOR, SERCE, OKA, KATSUDON, GAMBIR, SKRZYDLATE SŁOWO, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, SŁONIOWATE, GHUL, TEST PASKOWY, PIGWA POSPOLITA, ROK GWIAZDOWY, PROSO, MINIATURA, SIEĆ KRYSTALICZNA, OMDLAŁOŚĆ, OBIEKT SPORTOWY, EMISJA, POBOŻNIŚ, SPOWINOWACONY, MAJONEZ, RAZNOCZYNIEC, PRZECIWCIAŁO, CYRANKA ZWYCZAJNA, DYSTANS, DNI OTWARTE, KOCHAŚ, OCZYSZCZANIE, DYPTYK, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, NIZIOŁEK, PANEK, ZAKWATEROWANIE, KAMIZELKA, STOLNIK, TOWIAŃSZCZYZNA, MIECZ SZYBROWY, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, PRĄTNIKOWCOWE, SEKS ORALNY, KET, DZIELNICA, NALTREKSON, FREZARKA KOPIARKA, ŚRUBSZTAK, MANAT AFRYKAŃSKI, HARAD, GŁOS, NAROST, CIASNOŚĆ, TRANDOLAPRYL, KADZIDŁOWIEC, RĘKAW, BEŁT, GRODZISZCZANKA, WYDATKI, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, MROK, NIEGUSTOWNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, MIKOZA, KARABINEK GALLAGERA, FANTAZJA, ?FUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.648 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYTUŁ NADAWANY PRZEZ PREZYDENTA RP OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA JUŻ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO, PRZEZ TO JEST SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI, MA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM ORAZ POSIADA POWAŻNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, W TYM W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYTUŁ NADAWANY PRZEZ PREZYDENTA RP OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA JUŻ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO, PRZEZ TO JEST SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI, MA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM ORAZ POSIADA POWAŻNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, W TYM W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYTUŁ NAUKOWY tytuł nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego, przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYTUŁ NAUKOWY
tytuł nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego, przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej (na 12 lit.).

Oprócz TYTUŁ NADAWANY PRZEZ PREZYDENTA RP OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA JUŻ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO, PRZEZ TO JEST SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI, MA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM ORAZ POSIADA POWAŻNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, W TYM W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - TYTUŁ NADAWANY PRZEZ PREZYDENTA RP OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA JUŻ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO, PRZEZ TO JEST SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI, MA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM ORAZ POSIADA POWAŻNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, W TYM W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x