W DAWNYCH FORTYFIKACJACH POJEDYNCZA BUDOWLA LUB ZESPÓŁ BUDOWLI FORTYFIKACYJNYCH; WZNOSZONO JE PRZED OBWODEM OBRONNYM O NARYSIE BASTIONOWYM LUB POLIGONALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEŁO FORTYFIKACYJNE to:

w dawnych fortyfikacjach pojedyncza budowla lub zespół budowli fortyfikacyjnych; wznoszono je przed obwodem obronnym o narysie bastionowym lub poligonalnym (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DAWNYCH FORTYFIKACJACH POJEDYNCZA BUDOWLA LUB ZESPÓŁ BUDOWLI FORTYFIKACYJNYCH; WZNOSZONO JE PRZED OBWODEM OBRONNYM O NARYSIE BASTIONOWYM LUB POLIGONALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.805

POLIMER FLUOROWY, DELIRKA, BANNER, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, BANIECZKA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, NIEBOSKŁON, PAPROCIE, STEROLOTKA, MAKARON, AGATA, OWOC, MASKOTA, BARSZCZ, PIĘTA ACHILLESA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, MONK, DEMOBILIZACJA, WARTA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, WSPÓLNOTA, LATRY, RÓŻA, KONSTYTUCJA, SIARKOSÓL, AMBONA, AUREOLA, BARETKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, SKUP, MIRABELKA, WYLOT, TAPETA, KASZA, ARABICA, WŁAM, ISKIERNIK OCHRONNY, AGLOMERACJA, CIEPLICA, LINA, BASEN, KOMAT, ŚWIATŁO, ABERRACJA, DZIEŁO POETYCKIE, COASTER, APLIKACJA, EGZONUKLEAZA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KANWA, ROZSTĘP, PORTUGALSKOŚĆ, SPODECZEK, ŚWINIARKA, BULWAR, ABAJA, ANDANTINO, LEBERWURSZT, KOSZARKA, LOTERIA PROMOCYJNA, OPŁATA KONCESYJNA, STRZAŁKA, DESNOYER, NASADKA, SZAGRYN, EWA, NIEPOKALANEK MNISI, PODGATUNEK, IMMUNOSUPRESOR, WAFELEK, RING, FORMACJA SKALNA, RESET, DZIABA, LARGO, WYLEW, CHIMICHANGA, SZNAPS, LEK PRZECIWBÓLOWY, DRACHMA, OTWARTOŚĆ, ŻEBERKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ODMIANA UPRAWNA, KLINKIER, POMYŁKA, POPRAWIACZ, PUNKTUALNOŚĆ, KROSNO, CHOROBA GENETYCZNA, PRYMITYW, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, OMER, KERO, PEIRESKIA, POLE BITOWE, NAWIS, ODGROMNIK, DOMEK DLA LALEK, WIENIEC, ŁAJNO, KLEROMANCJA, ROZKRUSZ, TITR, ŁAWRA, TŁUMACZ, ARABESKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, KOŹLAK, KRZYŻYK, STOŻEK, PALACZ, GARMAŻERIA, DOCHTÓR, INGA, ŁUPEK PARAFINOWY, SZUBIENICA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ZIARNECZKO, CHIŃSKOŚĆ, JUMPSALING, BEZWODNIK, KOPOLIMER, TĘPAK, SZTUKATERIA, ODCHYŁ, LICZKO, JAPOŃSKI, TETRAMER, KORDYLINA, BATERIA WODOCIĄGOWA, NIEREGULARNOŚĆ, TREŚĆ, BLACHOWNIA, TAPER, TERAPIA REINKARNACYJNA, POLIPTYK, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SKOPEK, PEDAGOGIKA, PROGRAM, HETERODYNA, POMURNIK, PASZTETÓWKA, TACA, TERCJA OBRONNA, PŁATEK, SKWAPLIWOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, REWERS, PROROCTWO, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, MOC, RETRAKCJA, TANDEM, GRUCZOŁ KUPROWY, FLAUBERT, RZEKOTKA KRZYŻOWA, AUTOMAT TELEFONICZNY, ZESPÓŁ, TRZECI PLAN, SZWEDZKOŚĆ, SZYB, FLOTA, CUGOWIEC, SONDA, OBROŃCZYNI, AEDICULA, EKLER, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PRĄD BŁĄDZĄCY, RĄCZNIK, ŻÓŁW NATATOR, KOD IDENTYFIKACYJNY, ETERYCZNOŚĆ, DRAMAT HISTORYCZNY, SKUTER, KACZKA DZIENNIKARSKA, ODCIEK, CYGANKA, MASKA POŚMIERTNA, MAŁPI GAJ, KAJMAKAM, ORGAN, RYZYKO KURSOWE, SKOPEK, POCHODNA, PRAWO DEWIZOWE, SZYKANA, STRONA INTERNETOWA, KAPRALSTWO, EMISJA, PRZEBÓJ, STOSUNEK PRZERYWANY, CIASTO PIASKOWE, PANEL ADMINISTRACYJNY, DZIAŁOWIEC, FIOLET GENCJANOWY, WIERSZ, TYLOZOID, AMIGA, GALAKTOLIPID, PALIWO SILNIKOWE, CHOROBA EULENBURGA, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, STARZĘŚLA, POWIEŚĆ S-F, UKŁAD NIEINERCJALNY, PRÓBNIK, PODATNOŚĆ, OSAD, SYLWETA, KOLCZAKOWATE, TECHNOFOBIA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, MALIMO, PANKREATYNA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, UKŁAD PLANETARNY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, STARA GWARDIA, ANKA, GAŁĘZIAK, LAS, DEKORTYKACJA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, OBCOWANIE PŁCIOWE, KOLORY PAŃSTWOWE, BARKAS, ENCEFALOPATIA WERNICKEGO, ADWOKAT DIABŁA, BŁONA LOTNA, SEMAFOR, WŁAMANIE, IMITATOR, ZŁĄCZE, ŁAŹNIA, STAW, WYTRZESZCZ, ŁOWIECTWO, DERESZ, ZAPRZĄG, KOTWA, FILTR, ZESPÓŁ NEZELOFA, LOKATA DYNAMICZNA, SLAJS, ŁACINA, GRETING, HULAKA, ZUPA, KREWETKA ATLANTYCKA, TAKSON, MELON, FRUSTRACJA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, BAGNIAK ZDROJOWY, KAPAR, KONEW, NIESPAW, ROZPAD, ODSTĘPSTWO, SKUTEK PRAWNY, PARAWAN, MOKIET, MAKRO, PRZECHYŁKA, OBROŻA, ZIELE, PŁASZCZ, KLIMAKS, KOSZ SSAWNY, PERSPEKTYWA, LICZEBNIK ZBIOROWY, WIDLICZKA, SYNAPIZM, CZYNOWNICTWO, BULAJ, PALUCH, LESZCZYNA, GARY, ŻUŻEL, SZKAPLERZ, IRANIZACJA, WARZYWNIK, TWARDA DUPA, BASEN, WISIOREK, HAMULEC, GODZINA PRAWDY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, LIBRA, DELICJA, NIEBOŻĘ, LICHWIARSTWO, FUGA, DYMARKA, SERENADA, ?WAPNIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DAWNYCH FORTYFIKACJACH POJEDYNCZA BUDOWLA LUB ZESPÓŁ BUDOWLI FORTYFIKACYJNYCH; WZNOSZONO JE PRZED OBWODEM OBRONNYM O NARYSIE BASTIONOWYM LUB POLIGONALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DAWNYCH FORTYFIKACJACH POJEDYNCZA BUDOWLA LUB ZESPÓŁ BUDOWLI FORTYFIKACYJNYCH; WZNOSZONO JE PRZED OBWODEM OBRONNYM O NARYSIE BASTIONOWYM LUB POLIGONALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEŁO FORTYFIKACYJNE w dawnych fortyfikacjach pojedyncza budowla lub zespół budowli fortyfikacyjnych; wznoszono je przed obwodem obronnym o narysie bastionowym lub poligonalnym (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEŁO FORTYFIKACYJNE
w dawnych fortyfikacjach pojedyncza budowla lub zespół budowli fortyfikacyjnych; wznoszono je przed obwodem obronnym o narysie bastionowym lub poligonalnym (na 20 lit.).

Oprócz W DAWNYCH FORTYFIKACJACH POJEDYNCZA BUDOWLA LUB ZESPÓŁ BUDOWLI FORTYFIKACYJNYCH; WZNOSZONO JE PRZED OBWODEM OBRONNYM O NARYSIE BASTIONOWYM LUB POLIGONALNYM sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - W DAWNYCH FORTYFIKACJACH POJEDYNCZA BUDOWLA LUB ZESPÓŁ BUDOWLI FORTYFIKACYJNYCH; WZNOSZONO JE PRZED OBWODEM OBRONNYM O NARYSIE BASTIONOWYM LUB POLIGONALNYM. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast