UWARUNKOWANA GENETYCZNIE CHOROBA O TYPIE DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SKŁONNOŚCIĄ DO WYSTĘPOWANIA NAPADOWYCH ZABURZEŃ RYTMU O TYPIE CZĘSTOSKURCZU KOMOROWEGO, KTÓRY MOŻE USTĄPIĆ SAMOISTNIE LUB PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W MIGOTANIE KOMÓR I DOPROWADZIĆ DO NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I ŚMIERCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA BRUGADÓW to:

uwarunkowana genetycznie choroba o typie dziedziczenia autosomalnym dominującym, charakteryzująca się skłonnością do występowania napadowych zaburzeń rytmu o typie częstoskurczu komorowego, który może ustąpić samoistnie lub przekształcić się w migotanie komór i doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UWARUNKOWANA GENETYCZNIE CHOROBA O TYPIE DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SKŁONNOŚCIĄ DO WYSTĘPOWANIA NAPADOWYCH ZABURZEŃ RYTMU O TYPIE CZĘSTOSKURCZU KOMOROWEGO, KTÓRY MOŻE USTĄPIĆ SAMOISTNIE LUB PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W MIGOTANIE KOMÓR I DOPROWADZIĆ DO NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I ŚMIERCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.030

DEPRECHA, BÓBR RZECZNY, SPUSZCZENIE, SŁUCHOWISKO, OPERA, KIOSK, TUNIKA, PIECUCH, ZIELE, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, PRZEŚWIETLENIE, CZARNA OSPA, BITELS, WYBITNOŚĆ, ZNACHOR, NEUROCHEMIA, PAKLON, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, MAHOŃ, PAMIĘĆ BUFOROWA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, ODPŁYW, DERESZOWATA, LITERATURA FAKTU, GATUNEK SEMELPARYCZNY, PLACÓWKA RODZINNA, WELON, GAROWY, WYWIAD, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, KLIMAKTERIUM, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, HERETYK, WARIACJA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, METAMERIA, PLURALIZM, MANEWR PRINGLE’A, ZJADLIWOŚĆ, BIURO LUSTRACYJNE, TUSZKA, AEROGRAFIA, WIZA IMIGRACYJNA, PŁYN INFUZYJNY, FITOASOCJACJA, MUSLIM, ZJAWISKO KURZAWKOWE, LANE CIASTO, WOREK, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, NOTORYCZNOŚĆ, TUMBA, KUGUAR, PINGWIN ANTARKTYCZNY, NAKŁUCIE, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, MENZURKA, EKSPLOATATOR, JĘZYK ROMAŃSKI, INTROJEKCJA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, PROCES ODWRACALNY, PUŁAP, DWUBÓJ KLASYCZNY, DYSTRYBUTOR, PERSYFLAŻ, JĘZYK GEOGRAFICZNY, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ŻONA LOTA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ARENDA, TELETECHNIKA, ORGANOLOGIA, PONTICELLO, KICZUA, KOMBINACJA ALPEJSKA, IRYZACJA, NIEGOSPODARNOŚĆ, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SŁOIK, METALICZNOŚĆ, YOUTUBE, ŚMIEĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, AŁUN, BANK ZRZESZAJĄCY, CHŁOPAK DO BICIA, KAFETERIA OTWARTA, KONCERT, PERKAL, UBÓJ, OPASKA, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, BOMBARDA, WIEŃCE, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KACOWE, LIMFOSCYNTYGRAFIA, MACERACJA, KATAPULTA, PARWENIUSZ, MAGIERKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, WESTERN, CIENNIK, WICIOWCE, KURIA DIECEZJALNA, WŁÓKA, VOLLEY, OBRAZOBURCA, ŚMIERTELNIK, GEN RECESYWNY, ROOIBOS, ZAĆMA NASTĘPOWA, NERWIAK ZARODKOWY, ORBITA PARKINGOWA, GÓWNIARSTWO, KANCONETTA, PŁYWACZEK, HERMA, PRINCESKA, MALARZ, NIEMOŻEBNOŚĆ, NEKROPOLA, EUROCZEK, REWIZOR, PNEUMATOLIZA, AMBRAZURA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SPOIWO BUDOWLANE, KSIĘGOWOŚĆ, MASIELNICZKA, SZACHOWNICA PUNNETTA, BADYL, SYSTEM ALARMOWY, EPITET, LUKA STRATYGRAFICZNA, FORNALKA, ZAPAŁECZKA, MIĘSOŻERCA, SZPULKA, WYPAD, FILM BARWNY, SALCESON, FILM DROGI, BOMBARDON, WYWALENIE SIĘ, BYSTRZE, CZORT, BELWEDER, DYKTATURA, KRYZA, SNOWIDZ, PODATEK IMPORTOWY, DOBRA STRONA, MARSZ, DZIECIACZEK, RELACJA BINARNA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, TEREN, DYSZA WYLOTOWA, TOŃ, REDUKCJA, JĘZYK MARTWY, CZAS URZĘDOWY, NAUKI O POZNANIU, LAWOWANIE, DROZD, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, TOROMISTRZ, IRAK, WIELOBÓJ, BARIERA WYJŚCIA, OŚWIETLACZ, REALIZM NAIWNY, KULTURA WIELBARSKA, PAS WŁĄCZENIOWY, STOŁP, TRANSPORTER, SZLACHCIURA, PRZEPRAWA, SPOWINOWACONY, OKRES ZALICZALNY, CHOROBA ZASADOWA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, PALPACJA, MORZE CZARNE, KONCENTRACJA, CYFRA, KURZYSKO, POIMEK, ALARM, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, WITEKS CZCZONY, ANTENA DIPOLOWA, KÓŁECZKO, BŁĄD PROCEDURALNY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, METAMORFIZM, UKRAINISTYKA, HEDONIZM ETYCZNY, OSPA WIETRZNA, ANALIZA FUNKCJONALNA, PŁASKOZIEMIEC, KARCYNOGEN, PUSZCZYK, TALIB, MRÓWNIK, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KONSULTANT, AFERA, HOT DOG, MODYFIKACJA, PĘTLA HENLEGO, OCZKO, JEZIORO WYTOPISKOWE, DIAKONIA, DETAL, OWADZIARKI, KLERK, WYKRZYKNIENIE, TŁUSZCZAK, POROZUMIENIE PŁACOWE, KASA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, POTENCJAŁ DZETA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, CZYŚCIOSZKA, NOGA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, OKRES AMAZOŃSKI, CHOWANIEC, TYTUŁ NAUKOWY, POLIGAMISTA, ADAPTOWANIE SIĘ, SONIFIKACJA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, KLINOLIST, SOBÓR, TELIGA, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, KRWAWNIK, GRAF PŁASKI, KOŃCÓWKA, POTWORKOWATOŚĆ, MIEJSCÓWKA, ANGIELSKA FLEGMA, POWIJAK, KRAKELURA, PRÓBA GENERALNA, SZCZYTÓWKA, BATALION, SZCZOTKA, ZIELSKO, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, AWAL, LOGIKA ZDAŃ, SZŁAPAK, MARMURKOWANIE, HISTA, RODZICIELSKOŚĆ, ROŚLINA KOPALNA, WIĄD RDZENIA, DZYNDZEL, DIRCIK, KISZKA STOLCOWA, KIESZONKA, ODPRAWA POŚMIERTNA, INGUSZ, MIEDNICZKA, KARA ŚMIERCI, DOBÓR GENETYCZNY, UŁAMEK PIĘTROWY, NIHILIZM, UPOJENIE SENNE, ŁĘG OLSZOWY, PM, SZARPANINA, NOTARIUSZ, NIESTOSOWNOŚĆ, ODLEWACZ, RUCH BEZWIZOWY, GAL, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KRUCHOŚĆ, KOSZMAR, PŁOMIEŃ, PRZĘSŁO, PAWICOWATE, FOXTROT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, LAMA, UCZELNIA, ?TANGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UWARUNKOWANA GENETYCZNIE CHOROBA O TYPIE DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SKŁONNOŚCIĄ DO WYSTĘPOWANIA NAPADOWYCH ZABURZEŃ RYTMU O TYPIE CZĘSTOSKURCZU KOMOROWEGO, KTÓRY MOŻE USTĄPIĆ SAMOISTNIE LUB PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W MIGOTANIE KOMÓR I DOPROWADZIĆ DO NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I ŚMIERCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UWARUNKOWANA GENETYCZNIE CHOROBA O TYPIE DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SKŁONNOŚCIĄ DO WYSTĘPOWANIA NAPADOWYCH ZABURZEŃ RYTMU O TYPIE CZĘSTOSKURCZU KOMOROWEGO, KTÓRY MOŻE USTĄPIĆ SAMOISTNIE LUB PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W MIGOTANIE KOMÓR I DOPROWADZIĆ DO NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I ŚMIERCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA BRUGADÓW uwarunkowana genetycznie choroba o typie dziedziczenia autosomalnym dominującym, charakteryzująca się skłonnością do występowania napadowych zaburzeń rytmu o typie częstoskurczu komorowego, który może ustąpić samoistnie lub przekształcić się w migotanie komór i doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA BRUGADÓW
uwarunkowana genetycznie choroba o typie dziedziczenia autosomalnym dominującym, charakteryzująca się skłonnością do występowania napadowych zaburzeń rytmu o typie częstoskurczu komorowego, który może ustąpić samoistnie lub przekształcić się w migotanie komór i doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci (na 15 lit.).

Oprócz UWARUNKOWANA GENETYCZNIE CHOROBA O TYPIE DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SKŁONNOŚCIĄ DO WYSTĘPOWANIA NAPADOWYCH ZABURZEŃ RYTMU O TYPIE CZĘSTOSKURCZU KOMOROWEGO, KTÓRY MOŻE USTĄPIĆ SAMOISTNIE LUB PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W MIGOTANIE KOMÓR I DOPROWADZIĆ DO NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I ŚMIERCI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - UWARUNKOWANA GENETYCZNIE CHOROBA O TYPIE DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SKŁONNOŚCIĄ DO WYSTĘPOWANIA NAPADOWYCH ZABURZEŃ RYTMU O TYPIE CZĘSTOSKURCZU KOMOROWEGO, KTÓRY MOŻE USTĄPIĆ SAMOISTNIE LUB PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W MIGOTANIE KOMÓR I DOPROWADZIĆ DO NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I ŚMIERCI. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x