CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POTĘPIANY Z POWODU NIEMORALNOŚCI CZYNÓW I CHARAKTERU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUGAWOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest potępiany z powodu niemoralności czynów i charakteru (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLUGAWOŚĆ

PLUGAWOŚĆ to:

cecha czegoś, co odstręcza tym, że jest brudne, ohydne (na 9 lit.)PLUGAWOŚĆ to:

niemoralność, obyczajowa zgnilizna (na 9 lit.)PLUGAWOŚĆ to:

nieszlachetność, nieczystość, cecha czegoś, co zostało splugawione i może splugawić (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POTĘPIANY Z POWODU NIEMORALNOŚCI CZYNÓW I CHARAKTERU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.070

SUBTELNOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, ŁAJDACKOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, KOMBATANT, KARBOKATION, AKCJA IMIENNA, KROWIA GĘBA, HIPOTEZA SUSLINA, FORMA LINIOWA, ROMBOEDR, BEZPŁCIOWIEC, POLITYKA SPÓJNOŚCI, POCHWIAK OKAZAŁY, DURNOŚĆ, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, KWASZENIAK, WIDZ, TAKSIARA, ZAKOPCENIE, OKRĄGŁOŚĆ, ZGODNOŚĆ, GWIAZDA BETLEJEMSKA, SAURON, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, CZĄSTKA CIĘŻKA, WESTERPLATCZYK, PRZODOMÓZGOWIE, JODEK, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, DYMENSJA, NEURON CZUCIOWY, PANSEKSUALIZM, NIEDOKONANOŚĆ, HAMULCOWY, ŻYŁKA, FINITYZM, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, GNOMOLOG, NOSICIEL, WIERZCHOŁEK, JĘZYK TELUGU, DWUCYFRÓWKA, PION, JASNOŚĆ, RYCZAŁT, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CZUBEK, PODDIALEKT, WENESEKCJA, CHALLENGER, KONFIDENCJONALNOŚĆ, NAWA GŁÓWNA, MANIFA, DOSADNOŚĆ, KINAZA BIAŁKOWA, KLĘK PROSTY, LODOWIEC HIMALAJSKI, KAGUAN, SERDECZNIK POSPOLITY, ZAWAŁ BLADY, MAKROKIERUNEK, BANDEROWIEC, CZIRU, GRZYB TRUJĄCY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, MASZYNA INFORMACYJNA, DAR, LUTNIARZ, ŁAGODNOŚĆ, NIEDELIKATNOŚĆ, OBLĘŻENIEC, TYTOŃ, CECHA, PRZEDROST, BONANZA, EGZEMPLARZ, ĆWIARTKA, POCHŁANIACZ GAZÓW, FILOLOGIA WŁOSKA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, PRZEMIANA POLITROPOWA, SYSTEM REPARTYCYJNY, WSPÓŁWYZNAWCA, SPÓJNIK, TYSIĘCZNIK, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CHEDDAR, RONIN, PIASECZNICA, PUŚLISKO, LIMONKA KAFFIR, SZARAK, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, WOODSTOCK, VIRGA, SAMOWŁADZTWO, SAMODZIERŻAWIE, LOTNY FINISZ, MIODOJAD CIEMNY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, OBIJACZ, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, DOLICHOCEFALIA, POSTNIK, OWOC WIELOKROTNY, SAMORZĄDOWOŚĆ, KRETYNKA, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, JAJKO, TYTULATURA, PINGLE, RETROGRADACJA, TWIERDZENIE PITAGORASA, PŁATEK USZNY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, MUSZLA, PRACOHOLIK, SKRYTOBÓJSTWO, JUNAK, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PARTYKULARNOŚĆ, FEDERALIZM, MAKABRYCZNOŚĆ, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, PRĄŻEK, GNIAZDO, MOBIL, OBŁÓG, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, NIEGODZIWOŚĆ, CECHA DYSMORFICZNA, BEZBRZEŻNOŚĆ, POGROBOWIEC, PŁUGOWY, SYSTEMOWOŚĆ, KRAKÓW, NIEŻYWOTNOŚĆ, ARHANT, FOTOTROPIZM, MGŁA WYKŁADNICZA, MLECZAN, OFIARODAWCA, RAMA, CIAPOWATOŚĆ, SKŁAD, STARY KAWALER, FAKTORYZACJA, MEDYCYNA KOSMICZNA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, BEZGRANICZNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, TĘSKNOTA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, OBCY, PIERWSZOŚĆ, KURATOR, ŚCISŁOŚĆ, BŁĄD MATERIALNY, GWICHT, SADYZM, CZĄSTKA ALFA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PUCHAR, CEMENTOWE BUTY, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, KALKA TECHNICZNA, KONCENTRAT, KOSZT KOMPARATYWNY, WPŁYWOWOŚĆ, TOPIELEC, WYCZERPYWALNOŚĆ, ZERO BEZWZGLĘDNE, JĘZYK ARABSKI, EKSPERTKA, BRZYDACTWO, PLAŻÓWKA, MAG, MÓZG, GIRA, BARBARZYŃSKOŚĆ, SWOJAK, MINIWAN, EMULGACJA, NAPASTLIWOŚĆ, WYCINEK KULI, KWAS TLENOWY, RIDER, POWAGA, BATALION RADIOTECHNICZNY, AWANSCENA, DAWNOŚĆ, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, OBŁUDNIK, KOŁNIERZ, ŻYWIENIE, FILOZOFIA, SYJON, OPONKA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, NIEDYSKRETNOŚĆ, PARAFIANIN, REGUŁA TINBERGENA, DZIURAWE RĘCE, NIEPOKORNOŚĆ, MIKOLOGIA, SPRĘŻYSTOŚĆ, KRĄŻEK PRZESUWNY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, WIRTUOZOSTWO, DZIUPLAK, NORMATYWISTA, ANDROGYNIA, ŁĄCZNIK, ENERGIA, OJCIEC, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, GÓWNIANOŚĆ, DZIELNIK NAPIĘCIA, GRADIENT, FIKCJA, SZPARA POWIEKOWA, SKARBNICA, LEMNID, DWÓJKA PODWÓJNA, IMPULS, WYSOKI KOMISARZ, UKŁAD DYNAMICZNY, POLIGEN, RYGIEL, MIODOŻER ZIELONY, NIEPOJĘTOŚĆ, SYNSEPAL, PODSTĘPNOŚĆ, , E-LIQUID, KOŚCISTOŚĆ, FLEGMATYK, LINIA ŚNIEGU, KRAŃCOWOŚĆ, SSAKI JAJORODNE, LUDŹ, PUNKT KARNY, INFORMACJA, CZASZA, BYSTRZACHA, ANON, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, TANINA, JĘZYK MASZYNOWY, PODEJRZANA, ZACHOWAWCA, SKARŻĄCY, AHISTORYCZNOŚĆ, GRUPA IMIENNA, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, BURAK POSPOLITY, ZRZĘDLIWOŚĆ, METYCYLINA, MAGNEŚNICA, NIEZRĘCZNOŚĆ, UŁAMEK WŁAŚCIWY, WOLA, UPOŚLEDZONY, PRZEKONANIE, BEZPARDONOWOŚĆ, IKONICZNOŚĆ, ILLOKUCJA, KATEGORYCZNOŚĆ, SILNIK KWADRATOWY, KOT DOMOWY, PODSZYWACZ, ANTROPOLOGIA, KILOKALORIA, NIEKOMPLETNOŚĆ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, HIPOKRYTA, OLIMPIADA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, MORDA, PISARZ, WILK, WYPRAWA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, PTAK ŁOWNY, STANOWCZOŚĆ, SZYSZKA, MATERIALIZM DZIEJOWY, DEFENSOR, GÓWNOJAD, SZMATA, CZYTELNICTWO, ?DYNAMICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.070 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POTĘPIANY Z POWODU NIEMORALNOŚCI CZYNÓW I CHARAKTERU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POTĘPIANY Z POWODU NIEMORALNOŚCI CZYNÓW I CHARAKTERU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUGAWOŚĆ cecha człowieka, który jest potępiany z powodu niemoralności czynów i charakteru (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUGAWOŚĆ
cecha człowieka, który jest potępiany z powodu niemoralności czynów i charakteru (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POTĘPIANY Z POWODU NIEMORALNOŚCI CZYNÓW I CHARAKTERU sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POTĘPIANY Z POWODU NIEMORALNOŚCI CZYNÓW I CHARAKTERU. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast