INTERDYSCYPLINARNA NAUKA Z POGRANICZA NAUK EKONOMICZNYCH I FARMAKOLOGII, ZAJMUJĄCA SIĘ EKONOMICZNĄ OCENĄ FARMAKOTERAPII; PODSTAWĄ TEJ OCENY JEST BADANIE RELACJI MIĘDZY KOSZTEM FARMAKOTERAPII, A UZYSKANYMI DZIĘKI NIEJ EFEKTAMI ZDROWOTNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARMAKOEKONOMIKA to:

interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii; podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTERDYSCYPLINARNA NAUKA Z POGRANICZA NAUK EKONOMICZNYCH I FARMAKOLOGII, ZAJMUJĄCA SIĘ EKONOMICZNĄ OCENĄ FARMAKOTERAPII; PODSTAWĄ TEJ OCENY JEST BADANIE RELACJI MIĘDZY KOSZTEM FARMAKOTERAPII, A UZYSKANYMI DZIĘKI NIEJ EFEKTAMI ZDROWOTNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.728

LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KOMA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, KUCHNIA, NIEPOWODZENIE, NEANDERTAL, MAMMOLOGIA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ILUZJA, WITEKS CZCZONY, ULOTKARZ, DAR ZIEMI, BAON, SKIBOB, OLIWKA, FAZA, BINOKLE, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, PARASZKA, TYLCZAK ŁUKOWY, ORGAN SPÓŁKI, JEZIORO RAMIENICOWE, ORTOPTYSTKA, PUSTA STRUNA, POSTĘPAK, EPILEPTOLOG, LOK AGNESI, JAZ RUCHOMY, BARTNIK, GRUCZOLAKORAK, RÓWNIA POCHYŁA, BISKUP POMOCNICZY, EKOLOGIA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PATRYCJUSZ, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, SARI, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, DOGMAT, TYBETAŃCZYK, OSTRY DYŻUR, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, SWOJAK, PRODUKCJA PIERWOTNA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, INDYWIDUALIZM, STOPNICA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, WYSPIARSKOŚĆ, FARMAKOEKONOMIKA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, SUPERNOWOŚĆ, RAMDYSK, ŚWIDER, BOSKA CZĄSTKA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, NIESZABLONOWOŚĆ, PRACOHOLICZKA, GRUPA NILPOTENTNA, FORMALIZM, SETKA, MUTUŁY, ALBEE, OENEROWIEC, BIAŁA DIETA, PRASA, NIEZWARTOŚĆ, CYPRYSIK GROSZKOWY, MECHANIKA PRECYZYJNA, ILUZJA, ANTENA REFLEKTOROWA, ZAMIENIALNOŚĆ, MEDIEWAL, LICZEBNIK, FONDUE, REOFIL, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, NIEWIERNOŚĆ, SONAR, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, CYBORIUM, KARŁOWATOŚĆ, SUPERNOWE, MSZYCZNIK, METALOGIKA, PIESZY, SZRAPNEL, LOGOGRAF, NAZWA POZORNA, PAJĄK, LOGIKA PRAWNICZA, FIGÓWKA, NIEDOWIERZANIE, APARAT STEREOSKOPOWY, MUCHA, DYDAKTYKA OGÓLNA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, CZUŁOŚĆ, SPOINA, NALEŹLINA POSPOLITA, RUMIANEK, RÓG, HALUCYNACJA, AKSJOMAT, PUBLIKA, UCHWYT, HEMATOLOGIA, OSTATKI, GŁOWA, MAGIEL, DIABEŁ WCIELONY, KRÓLOWA NAUK, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, SURFAKTANT, OBRÓT PUBLICZNY, STANDING FINANSOWY, SAPROFAG, KLIKALNOŚĆ, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, WIESZCZBIARNIA, PRĄTNIKOWCE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PARKIETNIK, SADYSTYCZNOŚĆ, INSTRUMENT DREWNIANY, KOLEJ LINOWA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, KAPRYŚNIK, APLEGIER, AGAR, ANONIMOWOŚĆ, POWIDZ, OKRĄGŁOŚĆ, DOJŚCIE, AGRESYWNOŚĆ, BASISTA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, BOBROWISKO, ZAKAŻENIE POKARMOWE, SPEKTROMETRIA, WNIEBOWSTĄPIENIE, SYLWA, CHŁOPAK, ARETOLOGIA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, KOSZYKÓWKA, NAPRĘŻACZ, UDAR, BRZUSIEC, TRZONKÓWKI, NASKÓREK, EGIPTOLOGIA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, PIERWSZAK, STRATUS, USŁUGA OBCA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, BEZKRYTYCZNOŚĆ, RESTAURATOR, LATAWIEC, WAN, POTENCJA, TYKA, KOLIBER, GAWORZENIE, FILOLOGIA ANGIELSKA, AMFORA, BŁONA LOTNA, PALENISKO RETORTOWE, AMEBA, ELBAIT, BŁAZENEK, STRAJK GŁODOWY, JESION, AUDYTOR, OKAZJA, TENOR LIRYCZNY, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, CYTODIAGNOSTYKA, PEDOFILSTWO, SERIA KWALIFIKACYJNA, RĄBEK ROGÓWKI, PROSO, JADOWITOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, DOBRO PRAWNE, RZECZ RUCHOMA, SEKRECJA, BILDUNGSROMAN, DZIELNIK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, EKONOMIK, PAPROTNIKI, MUZYKA KLASYCZNA, TELEWIZJA, OKNO DIALOGOWE, PRZEBIEG, WYBUCHOWOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, NIZIOŁEK, ORZEŁ, POWTARZALNOŚĆ, GIPSORYT, SZYB WINDOWY, ROBAK, WIETLICOWATE, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, RAK AMERYKAŃSKI, DEISTA, ANGIELKI, PAULOWNIA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, LEGENDA, ODLEWNIA, NIEGUSTOWNOŚĆ, KALIPSO, SALA, WEBMASTER, INŻYNIERIA TKANKOWA, HIPSTER, OLEJ SMAROWY, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, KARLIK ŚREDNI, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, WSTRZYMANIE, OCTOWNIA, MODUŁ SERWISOWY, APLIKACJA, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, POMPIER, UKŁAD NIEINERCJALNY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, KARBONATYT, BINDOWNICA, ZARAZOWATE, NEKTARNIK, MAJAK, ŻWAWOŚĆ, FETYSZYZM TOWAROWY, CHOROBA FORESTIERA, KABANOS, ZAKON ŻEBRZĄCY, BIAŁA GORĄCZKA, ASTROFOTOMETRIA, PIĘĆSETKA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ONTOLOGIA, MIESZALNIK, WOLUNTARYZM, ODTLENIACZ, KONTROLING, TATERNIK, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, MECZ TOWARZYSKI, OSIEDLENIEC, ROZMACH, USTNIK, REDA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, POGODNOŚĆ, POPIELICA, BUFOR, RZEŚKOŚĆ, POMIOTŁO, TRADYCYJNOŚĆ, ZNACZENIE, CHRZEST, LISZAJ BIAŁY, DEKANAT, PAŁUKI, SZABROWNIK, ZDRADZIECTWO, MATCZYNOŚĆ, DIAKON, APOSTOŁ, SZTUBACKOŚĆ, MIĘSOŻERSTWO, PRAWO, JACK, CERES, TERMOOBIEG, PIEPRZ, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, OSOBISTOŚĆ, MOLOSY, SKORUPIAKI, SKRĘCANIE, FILER, LEKSYKOSTATYSTYKA, SZALEŃSTWO, WIDEŁKI HERETYKÓW, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, UWERTURA, HELING, ANTAGONISTA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, FANATYCZNOŚĆ, ?CHAŁTURZYSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.728 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INTERDYSCYPLINARNA NAUKA Z POGRANICZA NAUK EKONOMICZNYCH I FARMAKOLOGII, ZAJMUJĄCA SIĘ EKONOMICZNĄ OCENĄ FARMAKOTERAPII; PODSTAWĄ TEJ OCENY JEST BADANIE RELACJI MIĘDZY KOSZTEM FARMAKOTERAPII, A UZYSKANYMI DZIĘKI NIEJ EFEKTAMI ZDROWOTNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INTERDYSCYPLINARNA NAUKA Z POGRANICZA NAUK EKONOMICZNYCH I FARMAKOLOGII, ZAJMUJĄCA SIĘ EKONOMICZNĄ OCENĄ FARMAKOTERAPII; PODSTAWĄ TEJ OCENY JEST BADANIE RELACJI MIĘDZY KOSZTEM FARMAKOTERAPII, A UZYSKANYMI DZIĘKI NIEJ EFEKTAMI ZDROWOTNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARMAKOEKONOMIKA interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii; podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARMAKOEKONOMIKA
interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii; podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (na 16 lit.).

Oprócz INTERDYSCYPLINARNA NAUKA Z POGRANICZA NAUK EKONOMICZNYCH I FARMAKOLOGII, ZAJMUJĄCA SIĘ EKONOMICZNĄ OCENĄ FARMAKOTERAPII; PODSTAWĄ TEJ OCENY JEST BADANIE RELACJI MIĘDZY KOSZTEM FARMAKOTERAPII, A UZYSKANYMI DZIĘKI NIEJ EFEKTAMI ZDROWOTNYMI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - INTERDYSCYPLINARNA NAUKA Z POGRANICZA NAUK EKONOMICZNYCH I FARMAKOLOGII, ZAJMUJĄCA SIĘ EKONOMICZNĄ OCENĄ FARMAKOTERAPII; PODSTAWĄ TEJ OCENY JEST BADANIE RELACJI MIĘDZY KOSZTEM FARMAKOTERAPII, A UZYSKANYMI DZIĘKI NIEJ EFEKTAMI ZDROWOTNYMI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x