CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRET to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.)NORZYCA to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 7 lit.)ROPOWICA KŁĘBU to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRET

KRET to:

nazwa zwyczajowa kreta europejskiego (łac. Talpa europaea) - ssaka owadożernego z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha; kret zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej, w Polsce jest objęty ochroną gatunkową częściową (na 4 lit.)KRET to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.)KRET to:

owadożerny ssak o podziemnym trybie życia (na 4 lit.)KRET to:

urządzenie do drążenia wąskich, poziomych kanałów podziemnych w celu drenowania, zakładania itd (na 4 lit.)KRET to:

kopie w ziemi korytarze (na 4 lit.)KRET to:

usypuje kopce na łące (na 4 lit.)KRET to:

ssak żyjący w ziemi (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.998

ROZRABIACZ, PIĄTKA, ANTYPERSPIRANT, EKRAN AKUSTYCZNY, TĘPOZĘBNE, METAL NIEŻELAZNY, NIMFOMANKA, ANALIZA LOGICZNA, WIELORÓDKA, BARWNIK NATURALNY, GALARETA, LUFA, ANTYCYKLON, RYGORYSTKA, FIZYK, MÓR, GOŁĄBEK, WRÓBEL POLNY, UZDA, TORBA, TOREBKA, PROJEKT TECHNICZNY, NEOPOGAŃSTWO, FANEROFIT, ORDYNUS, PISARZ POLNY, KARBAMINIAN, FTYZJATRA, ROŚLINA FIKCYJNA, KAPISZON, SAMORZĄDCA, NASADA, BÓG, DEPUTAT WĘGLOWY, ŻYŁKA, MOCZYMORDA, ARCUS SINUS, INSIMBI, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KULTURA AZYLSKA, WŁÓKA, MANDŻURSKI, ZDERZENIE CZOŁOWE, ŻAŁOBA, ANTENA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, DIADEM, LOKAL SOCJALNY, PODWÓJNA HELISA, ORLICZKOWATE, EKSFOLIACJA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, MANDARYŃSKI, MONTAŻYSTKA, ZIMOWISKO, NEKROPOLA, ZADRAPNIĘCIE, CIĄŻA JAJOWODOWA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, WÓZKOWY, STRZĘP LUDZKI, PODREGION, BAKAS, OPAŁ, JEZIORO LODOWCOWE, CHOINKOWOŚĆ, DYSZKANCIK, POŻYTECZNOŚĆ, WROCŁAWSKOŚĆ, KOMPRADOR, BICIE POKŁONÓW, SAŁATA DŁUGOLISTNA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, IDIOM, KOŃ BERBERYJSKI, DEPOZYCJA, KONFISKATA, SYMPTOM, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PIJAŃSTWO, HADIS, JELEC, TEKA, ANGLIK, NOTARIUSZ, METAMORFIZM WSTECZNY, DRWINA, KLEKOTKA, KARZEŁ, JEŻOWIEC, KASTYLIJSKI, PASTYŁA, MUNSZTUK, BASEN, KURA DOMOWA, DZIEWKA, RACA, LICO, GAPA, OPOŃCZA, SZATA, GRUSZKA, ZIEMIA NICZYJA, TENOR DRAMATYCZNY, KANAPA, ARTUR, GENDER, MAGIERA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, REGENERACJA, SZTYLPA, ŻAGIEW, TREND ROZWOJOWY, MIKROPRZEŁĄCZNIK, ODDZIELANIE, SILNIK STRUMIENIOWY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZATOKA, JAŁÓWKA, TURBINA CIEPLNA, KASA ZAPOMOGOWA, CACKO, DERYWACJA PROZODYCZNA, POLICJA DROGOWA, MIESZANKA, PLAŻA, GULASZ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, NEFROSTOMIA, BAZA, MUZA, WZÓR JAWNY, IDENTYFIKACJA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, OKRĘT LINIOWY, ISTOTA, SKÓRZAK, DIABEŁ WCIELONY, OSTINATO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GODZINA PRAWDY, JAPOŃSKI, STÓŁ, POLICJA POLITYCZNA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KOŁO, HIPERDŹWIĘK, DRAMATYCZNOŚĆ, ŻABA ŚMIESZKA, WOREK SPOJÓWKOWY, KUC CONNEMARA, KAPAR CIERNISTY, DZWONNICA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, OKRUSZYNKA, KARCICIEL, POWIASTKA FILOZOFICZNA, GOMBROWICZ, GEKON PASKOWANY, GOSPODARKA KOMUNALNA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, PASO DOBLE, CHOROBA BUSCHKEGO, TYTOŃ, KSIĘSTWO, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ANGLOSASKA, PAUPER, PLUJ-ZUPKA, HUBA SIARKOWA, OŚWIADCZENIE, PAROWIEC, CYBERNETYZACJA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, BLUSZCZ, LIPODYSTROFIA, SUPERNOWA TYPU II, LEISZMANIOZA TRZEWNA, GŁÓWKA, PRZETWÓRSTWO, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, DYSTANS, KREDYT BALONOWY, JEDNOSTKA, ATAK, WIADOMOŚĆ TEKSTOWA, OKUPACJA, SMOK, AEROGRAFIA, NYLON, BAGATELA, STULEJARZ, SER TOPIONY, BARBAKAN, SKLEROTYZACJA, GLINA ZWAŁOWA, BARCHAN, RADIOMAGNETOFON, SUCHORYT, FIGHTERKA, ODCISK, HYDROFON, PANORA, SAMOSIA, RADIOODTWARZACZ, GAZ, DYMA, ANTROPOLOGIZM, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KOPROFAG, ZĘBY NOWORODKOWE, OWAD, STROPNICA, PELENG, KOKILARZ, ŁĄCZNIK, POCZĄTEK, PROFIT, KORDONEK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SCENARIUSZ, ZWAŁA, SAMOCZYSZCZENIE, SOCZEWKA SCHODKOWA, KROPLA W MORZU, TUBA, RYNEK DETALICZNY, TAPETA, BALKONIK, BEZWŁAD, HETERODYNA, BRODAWKA, SERPENTYNA, SPĄGNICA, CUD, MARS, BEZGRANICZNOŚĆ, TAŚMA, KOMA, BĘBEN TAKTOWY, PŁUCZKA WIERTNICZA, BOCIAN, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, STATEK KOSMICZNY, BŁYSK, TRUST, BEHAWIORYZM, MSZA, PIĄTKA, STRONA WWW, LONGER, ROŚLINA DWUPIENNA, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, HIPOTEZA KNUDSONA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ZABAWA, BZYGI, FUNDATOR, ODGAŁĘZIACZ, LICZNIK ISKROWY, SEJM, WYCHÓD, UMIEJSCOWIENIE, KREPA, KROTON, POKŁAD GÓRNY, BEZJĘZYKOWE, ŁOTEWSKOŚĆ, GRZEBIEŃ, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, DAN, OKRES AMAZOŃSKI, LATAWICA, GOSPODARKA MIESZANA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, AKCJA, SZAMA, BERCEUSE, POTRZEBA, STANOWISKO, KORKOWIEC, PRAWO GŁOSOWE, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, WAHACZ, MINUTNIK, ZASTAWKA, ANKUS, WĘGLÓWKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DRUGA NATURA, BROKAT, MOL, OTWÓR STRZAŁOWY, RANEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.998 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRET, choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.)
NORZYCA, choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 7 lit.)
ROPOWICA KŁĘBU, choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRET
choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.).
NORZYCA
choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 7 lit.).
ROPOWICA KŁĘBU
choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 13 lit.).

Oprócz CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY inni sprawdzali również:

cecha dźwięku ,
najgłębsze jezioro w Finlandii, na Pojezierzu Fińskim, pow. 900 km , gł. do 102 m ,
porcja czekolady - napoju ,
jednostka układu CGS odpowiadająca pojemności 10E+9 farada (1000000000 F lub 1 gigafarad (GF)); ta bardzo duża jednostka jest używana wyłącznie w terminologii medycznej ,
konny orszak złożony z jeźdźców lub powozów ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
WYCIĄG; urządzenie do spuszczania na wodę i wyciągania z niej małych statków ,
haemangiosarcoma - złośliwa postać naczyniaka krwionośnego ,
zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe, a w pewnym stopniu i niemajątkowe, między równorzędnymi podmiotami prawa ,
pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś ,
cienka skóra na rękawiczki ,
możliwość korzystania z czegoś lub z czyichś usług, np. spotkania się z kimś ,
myśliwy, który wykorzystuje sokoły do polowań ,
zajęcie, którego ktoś się wyuczył, praca, fach ,
obserwator; osoba, która nie bierze w czymś udziału, nie angażuje się, tylko obsejwuje coś z boku ,
spotkanie - najczęściej jakiegoś ugrupowania politycznego - w celu określenia najważniejszych celów i sposobów ich realizacji ,
przeciwciało skierowane przeciwko składnikom jądra komórkowego, takim jak DNA, histony, rybonukleoproteiny, RNA jąderkowe, białka niehistonowe ,
miasto w środkowej Holandii, 40,4 tys. mieszkańców (1985r.) ,
anglo-amerykański poeta (1907-73), liryka o tematyce społeczno-moralnej ,
osoba ważna, licząca się, wielki gracz na rynku, bogacz ,
ustalony prawem okres zwolnienia od płacenia podatków (głównie podatku dochodowego) dla firm rozpoczynających działalność ,
drobny element konstrukcji budowlanych, stanowiący osłonę wejścia do kanału oraz drogę, przez którą dostają się do niego zanieczyszczenia ,
mieszkańcy danej, określonej wsi ,
William Sydney (1862-1910), pisarz amerykański, powieści i nowele z życia Dzikiego Zachodu i Nowego Jorku ,
wyrób papierowy ,
kopczyk kontrolny w robotach niwelacyjnych ,
E123 - organiczny związek chemiczny z grupy barwników azowych; syntetyczny, nieziarnisty, ciemnoczerwony spożywczy barwnik smołowy, zakazany w niektórych krajach ,
rozumowanie logiczne, polegające na wykazywaniu fałszywości hipotezy ,
Polak mieszkający na emigracji, członek społeczności polonijnej ,
jedna z wielkości fizycznych

CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x