CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRET to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.)NORZYCA to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 7 lit.)ROPOWICA KŁĘBU to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRET

KRET to:

nazwa zwyczajowa kreta europejskiego (łac. Talpa europaea) - ssaka owadożernego z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha; kret zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej, w Polsce jest objęty ochroną gatunkową częściową (na 4 lit.)KRET to:

choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.)KRET to:

owadożerny ssak o podziemnym trybie życia (na 4 lit.)KRET to:

urządzenie do drążenia wąskich, poziomych kanałów podziemnych w celu drenowania, zakładania itd (na 4 lit.)KRET to:

kopie w ziemi korytarze (na 4 lit.)KRET to:

usypuje kopce na łące (na 4 lit.)KRET to:

ssak żyjący w ziemi (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.998

BUTYL, DOLAR FIDŻI, DOCHÓD WŁASNY, MATEMATYK, PRACE, LIDER, ANGLOFOBIA, TECHNIKA OPERACYJNA, GOTHIC METAL, KROPKA, ASTRAGALOMANCJA, MECENAS, GRUPOWOŚĆ, PROZODIA, TRANSPORT AKTYWNY, KEYBOARD, OPOZYCJONISTA, PŁACZ, HABANERA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, EPIGENEZA, PÓŁSFERA, OBRABIALNOŚĆ, ŚLIZGACZ, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, TEST PUNKTOWY, ALPAGA, LOKATOR, ZARANIE, WDROŻENIOWIEC, WARTOŚCIOWOŚĆ, LOSOWANIE PROSTE, LEKARZ WETERYNARII, ANALIZA WARTOŚCI, BOJÓWKARZ, JACK, WYCHOWAWCA, KLUCZ KODOWY, ZŁUDZENIE, JEŻOWIEC, SENES, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ŁUSKA, NALEWKA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, OPASKA, GORĄCZKA PONTIAC, UNYTKO, EMISJA PIENIĄDZA, OCIOS, WIOSKA, SKALICA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, CHOROBA HISZPAŃSKA, TYMPAN, WIEDENKI, STATYW, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, ANARCHIA, AWIOFON, TRAŁ, POCZTA PNEUMATYCZNA, KOLOR, MŁYNEK, AWANGARDA, SZKLISTOŚĆ, STACJA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, KWATERUNEK, PŁYWACTWO, MUSZLOWCE, DIU, SYSTEM SYMBOLICZNY, SAWANTYZM, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, BŁĄD, BONET, HOTELING, WERSJA REŻYSERSKA, PINGWINARIUM, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, SUBSTANCJA AKTYWNA, LICENCJA PRAWNICZA, WERSJA LEKTORSKA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, HYDROAKUSTYKA, CEFALASPIDY, PALEOORNITOLOGIA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SAŁATA, LÓD FIRNOWY, NORIKER, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, CYGANKA, KRET, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ROZKOJARZENIE, CHITON, LANCRET, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, ORGAN, WARSTWA ABLACYJNA, KULTURA CYKLADZKA, ŚWIADECTWO, IMACZ, DEFENSYWA, DRĄGAL, GUANO, MAGISTER, SUSZARKA, CZWÓRKA, PASZTET, TYRANIA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, MAJĄTEK RUCHOMY, GRZEBIEŃ, CHASERKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PODBRZUSZNIK, RUCHY ROBACZKOWE, DEZADAPTACJA, GRABARZ, OWCZA WEŁNA, ALKOHOLAN, TETRAMER, SINGIEL, DYSPROPORCJA, KRAJANKA, PAKA, LEGALIZACJA PONOWNA, OŚWIECICIEL, TAJEMNICA ADWOKACKA, KLUCZ PARTYJNY, WĘGLOWODAN, FALA, SILNIK UNIWERSALNY, TENISISTA STOŁOWY, SEPTET, KURANT, WYCIĄGARKA, ZAĆMIENIE, PAROBEK, NEUROPRZEKAŹNIK, OBLAK, ALTEMBAS, KISZKA, BODZIEC WARUNKOWY, WISKOZA, LĘDŹWIE, NIESTOSOWNOŚĆ, PIANINO, KUC ŻEMAJTUKA, MARSKOŚĆ, GRUCZOŁ SUTKOWY, DRUK ROZSTRZELONY, ATASZAT, KLAWISZ NUMERYCZNY, KRUPNIK, DAŃ, MIRABELKA, TRZYNASTY, PILARZE, POTWARZ, PRZEPRZĘG, TOLERANCJA WYMIARU, PUSTY DŹWIĘK, SUWNICA POMOSTOWA, MAFIJNOŚĆ, PIEKARNIA, OŚRODEK, SZTUKA UŻYTKOWA, KARTUZJA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, WODA POZAKLASOWA, OPAŁ, AUTOCAMPING, ZIELONE PŁUCA, LATO, GLONY ZŁOCISTE, SKALA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, KIERKI, EON, CEWKA, BADANIE PODMIOTOWE, TBV, WARZYWO, IZOMER KONFIGURACYJNY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ZMARSZCZKA, RAJZERKA, NIBYJAGODA, DZBANEK DO ŚMIETANY, BUKŁAK, PRĘDKOŚĆ, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, WĘZEŁ ZWYKŁY, SKĄPOGUZKOWCE, LENIWIEC PSTRY, ASTRONAWIGACJA, TRANSSEKSUALISTKA, MALKONTENCTWO, BEZIMIENNOŚĆ, KABRIOLECIK, KOŃCZYNA, GAJA, ABOLICJONISTA, LISTA PROSKRYPCYJNA, SZÓSTKA, ŚWIATŁO, MISIAK, IWO, BIOMARKER, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, RAKIETA, ODRĘBNOŚĆ, MASWERK, ALEUCKI, SZKATUŁA, SERM, EURO TRANCE, GUZEK, IMPOSTOR, BARKAN, RZEMYK, JACK, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, UCHWYT ŚLIZGOWY, ZORBA, DYSCYPLINA POKAZOWA, MULTILATERALIZM, IRONIA ROMANTYCZNA, NADPROŻE, ENTODERMA, NOWELIZACJA, SZTYCHARSTWO, MEZOTERAPIA, ANGIELKI, BATYMETRIA, GOL, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, BARYKADA, JĘZYK ALBAŃSKI, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, WETKA, MÓWNOŚĆ, FAKTOR, WĘGLÓWKA, CHÓD, RAK, ŚLEPY NABÓJ, GEORGE, ĆAKRAM, KROSOWNICA WIZYJNA, KOŃ KIŃSKI, RÓŻA, RUPIA INDYJSKA, CENA SKUPU, FEMTOCHEMIA, REKLAMANT, PÓŁNOCNY WSCHÓD, KOBIERZEC, ODDZIAŁYWANIE, PODUSZKA POWIETRZNA, SHORT TRACK, ROMULAŃSKI, SZMER, MATRYKUŁA, WINDA, IMAGE, SALAMI, ZWIERZĘ, PACZKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, MASZT, CHŁOPAK DO BICIA, AGREGAT KRYSTALICZNY, STÓŁ, JEDNORAZOWOŚĆ, LICZBA FERMATA, HEMOROID, ZŁOTOGŁÓW, CHRUPKOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, STUDNIA ABISYŃSKA, ASEKURANT, DIECEZJA, KLESZCZE, MAŁOPOLSKOŚĆ, PODZIEMIE, KOSZYKÓWKA ULICZNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ZDRAJCZYNI, ?BEANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.998 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRET choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.)
NORZYCA choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 7 lit.)
ROPOWICA KŁĘBU choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRET
choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 4 lit.).
NORZYCA
choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 7 lit.).
ROPOWICA KŁĘBU
choroba dotykająca konie, która przejawia się ropnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej, przetokami ropnymi, trudno gojącymi się ranami; umiejscawia się zazwyczaj w kłębie; powstaje poprzez używanie niewłaściwego siodła lub uprzęży (na 13 lit.).

Oprócz CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - CHOROBA DOTYKAJĄCA KONIE, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ROPNYM ZAPALENIEM SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PRZETOKAMI ROPNYMI, TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI; UMIEJSCAWIA SIĘ ZAZWYCZAJ W KŁĘBIE; POWSTAJE POPRZEZ UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWEGO SIODŁA LUB UPRZĘŻY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast