W ONOMASTYCE TAKA NAZWA MIEJSCOWA, KTÓRA MA SWOJE ŹRÓDŁO W UKSZTAŁTOWANIU TERENU LUB JEGO WŁAŚCIWOŚCIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAZWA TOPOGRAFICZNA to:

w onomastyce taka nazwa miejscowa, która ma swoje źródło w ukształtowaniu terenu lub jego właściwościach (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ONOMASTYCE TAKA NAZWA MIEJSCOWA, KTÓRA MA SWOJE ŹRÓDŁO W UKSZTAŁTOWANIU TERENU LUB JEGO WŁAŚCIWOŚCIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.307

EPISTEMOLOGIZM, CERATA, UMOWA KOMPENSACYJNA, GRANAT, ZAGRANICZNOŚĆ, METODA DELFICKA, CZTERDZIESTKA, MECHANIZM, PLUDRY, TYTANIAN, KAMIEŃ OZDOBNY, WIESZAK, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, PROTETYKA, GOMBROWICZ, GEORGE, SZAFARZ, OSIEMDZIESIĄTKA, ADMONICJA, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, WODA ŚWIĘCONA, CZARNOBREWKA, BASILEUS, GŁOSICIEL, STOŁP, JELEŃ, TOR, RUCH IZOSTATYCZNY, WARIATKA, KRWAWNIK, ZASADA HUYGENSA, WICEDZIEKAN, JEZIORO GLACJALNE, POLIGAMICZNOŚĆ, GALARETA, PEPIK, WĄSONÓG, GUFFA, OBSERWACJA, PODSTAWA, RASA PANÓW, STOPA DOCHODU, MOŁOTOW, RABA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ADRESAT, POTOK, KRYJÓWKA, JAŚMIN, FOTORECEPTOR, ABRAZJA, PODSŁUCHIWACZ, METRYKA, SERENADA, DRZEWO ŚWIATA, SUBSTANCJA AKTYWNA, CHORY NA GŁOWĘ, WIEWIÓRKA, LODOWNIA, DIETA CUD, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, MAŁPI GAJ, OSAD DELUWIALNY, GARDZIELEC, STANOWISKO, ZAGĘSTNIK, FUNKCJANA, WIOSŁO, GWAREK, PROSIAK, MARKER GENETYCZNY, KURWIARZ, ZIARNOJAD, KASZA JAGLANA, KOCIE OKO, RESTART, HANGAR, WISZNICA, BLICHARZ, JAŹŃ, TETRIS, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, MARKIZETA, RESORT, STRAŻNIK, PAGINATOR, DEMÓWKA, AKT STRZELISTY, KOT, SAGOWCOWE, KUBRAK, NEUROPRZEKAŹNIK, TEOGONIA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, RIAL, NAPPA, DOKTOR, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, SALADA, KAMIENICA, PERSPEKTYWA, ŁUPINA, ESTETYKA, SIEDLISKO, SODA, CIS POSPOLITY, KUGUAR, CUG, METABAZA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, POWĄTPIEWANIE, MŁOT KAFAROWY, POPARZENIE, WOLTER, KNAJPIARZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KOPISTKA, ANTYSZTUKA, MARATON, HYBRYDA, HOBBISTA, ZIARNIAK, BRAHMS, OBRUS, EWANGELIZATORKA, SŁONOROŚL, PŁATEK, ZAGADKA, OBDZIERACZ, INTERLINGUE, KARCICIEL, MALARZ, MENTOR, ROLA, KOBIERZYN, PODMIOT, KUSKUS, NIEWIERZĄCY, M, JASKÓŁKA, MUSZKA, NEKROPOLIA, ZEBROID, FASETA, KROK, PRADZIAD, WYŻYNKA, DOK, PLURALIZM, PÓŁMETAL, ŻMIJA, EPISJER, ZAŻALENIE, DETERMINIZM, LEJEK, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, KONTUR, ZAWAŁ SERCA, SYLABA OTWARTA, BRZEG, PAROWANIEC, POJEMNOŚĆ POLOWA, PIESIO, PERYKARP, HUBA SIARKOWA, KRĘPACZKI, TONAŻ, LÖFFLER, KANAŁ, POMNICZEK, SZPARA, KAMIENIARZ, SARNA, DEKALKOMANIA, ODPRAWA POŚMIERTNA, BYTOWNIT, WYROCZNICA, CZAS PRZESZŁY, ROZGRZESZENIE, ĆWICZENIA, RUCH PRZYŚPIESZONY, POPRAWIACZ, DOMINATOR, WZGLĄD, UŻYTEK, BIZNES WOMAN, SPODECZEK, SZCZUR ŚNIADY, BINDA, HUSYTKA, STRAPONTEN, OBRAMIENIE, ORTOPTYSTA, DIAGRAM KWIATOWY, WADA KONSTRUKCYJNA, GRAFIKA WEKTOROWA, CZYNNIK PRODUKCJI, SUROWOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, GALANTYNA, AUTOTEMATYZM, MONOPOLISTA, ANORAK, POSEŁ, ZWIERCIADŁO, ŻEBRO, GAMA, HISTORIA, OPONA PNEUMATYCZNA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, CZŁONEK, SPORT ZIMOWY, RAZBORA, KOPARKA WIELOCELOWA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, ZAIR, ANONEK, GRANITA, DOBRODZIEJKA, MELUZYNA, OPONENT, POLSKI, WIELKOMIEJSKOŚĆ, WOLT, WODNIAK, POBUDZICIEL, RYTUAŁ, LEWAR, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, ROZPUSZCZALNIK, VIRGA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, TELESKOP, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, KONTROLA PASZPORTOWA, WYRAZY, DZIADZIENIE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PĘTLA, RELACJA, ORBITA GEOSTACJONARNA, SĄSIEDZKOŚĆ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, MONETKA, PRZYŚPIEW, EKSTREMOFIL, ALMARIA, PARTIA, STOŻEK DEPRESYJNY, PRUSKI DRYL, ZATYŁ, KATAPULTOWANIE, EMISJA WTÓRNA, ZAWRÓT, KOMISJA REWIZYJNA, BRYJKA, DROBNOUSTEK, STRÓŻÓWKA, AKSAMITEK ROZPIERZCHŁY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KONFISKACJA, BENTO, AQUAFABA, WELUR, KALCEOLARIA, ZIELENICE, PRANIE MÓZGU, ELASTOMERY, OBLĘŻENIE, KOŁPAK, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, NACISK, AURA WITALNA, FORMA DRUKOWA, TANIEC LUDOWY, DIAGNOSTA, KATAR SIENNY, HEADHUNTER, RELIKWIA, KOLEKTOR, RADAR GEOLOGICZNY, GRZYWNA, KŁAK, PRZEWÓD, KRATA KSIĘCIA WALII, ZOONOZA, PALATYNKA, SZKARADA, BISTOR, TRAGEDIA, CYCERON, DWUDZIESTY, KARTANA, IPP, PLUJKA, PROFESOR, PODKŁAD GEODEZYJNY, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, DRAJWER, ?LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ONOMASTYCE TAKA NAZWA MIEJSCOWA, KTÓRA MA SWOJE ŹRÓDŁO W UKSZTAŁTOWANIU TERENU LUB JEGO WŁAŚCIWOŚCIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ONOMASTYCE TAKA NAZWA MIEJSCOWA, KTÓRA MA SWOJE ŹRÓDŁO W UKSZTAŁTOWANIU TERENU LUB JEGO WŁAŚCIWOŚCIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAZWA TOPOGRAFICZNA w onomastyce taka nazwa miejscowa, która ma swoje źródło w ukształtowaniu terenu lub jego właściwościach (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAZWA TOPOGRAFICZNA
w onomastyce taka nazwa miejscowa, która ma swoje źródło w ukształtowaniu terenu lub jego właściwościach (na 18 lit.).

Oprócz W ONOMASTYCE TAKA NAZWA MIEJSCOWA, KTÓRA MA SWOJE ŹRÓDŁO W UKSZTAŁTOWANIU TERENU LUB JEGO WŁAŚCIWOŚCIACH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - W ONOMASTYCE TAKA NAZWA MIEJSCOWA, KTÓRA MA SWOJE ŹRÓDŁO W UKSZTAŁTOWANIU TERENU LUB JEGO WŁAŚCIWOŚCIACH. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x