GÓRNA GRANICA WARSTWY GEOLOGICZNEJ, A TAKŻE POKŁADU LUB WYROBISKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STROP to:

górna granica warstwy geologicznej, a także pokładu lub wyrobiska (na 5 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: STROP

STROP to:

sufit wielkiej sali, zwykle ozdobny (na 5 lit.)



STROP to:

w budownictwie: poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku (na 5 lit.)



STROP to:

w górnictwie: warstwy skalne nad wyrobiskiem (na 5 lit.)



STROP to:

górna warstwa pokładu (na 5 lit.)



STROP to:

POWAŁA, SUFIT; także górna część wyrobiska (na 5 lit.)



STROP to:

lina do podnoszenia ciężarów na statku (na 5 lit.)



STROP to:

sufit w dużej sali (na 5 lit.)



STROP to:

sufit, sklepienie (na 5 lit.)



STROP to:

dzieli piętra (na 5 lit.)



STROP to:

sufit w okazałym gmachu (na 5 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNA GRANICA WARSTWY GEOLOGICZNEJ, A TAKŻE POKŁADU LUB WYROBISKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.365

ROŚLINY ZARODNIKOWE, EBOLA, CEROFERARIUSZ, STROP, SZWEDZKI, PATENT, DZIEŃ, LEMING GRENLANDZKI, KAFLARZ, SZUM, BADANIE JAKOŚCIOWE, ZSZYWARKA, DĘTKA, SQUATTER, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, SPRAWUNEK, TRANSLACJA, STAN DEPRESYJNY, REGULACJA CEN, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, PRYMARIUSZ, MARIO, MAGIEL, MODRASZKOWATE, GETRY, PRZYKASÓWKA, DECHA, MIELIZNA, SUWAK, DAMA, WATA, PODPINKA, NIEWOLNIK, KREWETKA PŁYWAJĄCA, CYPRZYN, MUCHINA, CHOROBA PROMIENNA, PREZYDENTKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PIĘTA ACHILLESA, KRES, HANDEL ZAGRANICZNY, SKRZYDLATE SŁOWO, ALLELUJA, DEWELOPER, RUCHY MASOWE, KONTROLA PASZPORTOWA, PROFESJA, PODEJRZLIWOŚĆ, PUSTAK STROPOWY, KROS, TUNIKA, WRZĘCHY, CZWARTY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, DRESSING, SZEKSPIR, KRESKA, PIKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PIERNIK LUBELSKI, NIALA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, CHOINKA, POWÓD, OPODATKOWANIE, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, SAKWA, ZAKON CZYNNY, BRUK, PIEŚŃ, KOMBAJN, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PUSZKA MÓZGOWA, EMISJA, KURANT, URSZULA, ANTECEDENCJA, PAL, PLURALISTA, DAWCA NARZĄDÓW, PRYSZCZARKI, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, WASĄG, OSTOJA, FUZJA, DZIADZIENIE, OBIEKTYWIZM, WĘZEŁ, ANTRYKOT, TRAŁ, ROY, GANG, STANDARD EMISYJNY, DOBRO, CYTOMEGALIA, BATON, ANETA, INFUZJA, NOWALIA, MAZER, ZGĘSTEK, POLIPTYK, ZŁOŻE, DRĘTWA, IDIOMATYZM, MIĘCZAK, KSIĘŻUNIO, DEZABIL, HALOGENEK, ETEZJA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, BYDLĘ, DZWONNICA, DWURURKA, RZEPIK, GARNITUR, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, NASZ CZŁOWIEK, OBSERWATOR, ROZWIDLACZ, STAND-UP, DRELICH, RAJOKSZTAŁTNE, PRZETACZANIE KRWI, EKSTRUZJA, WINIETA, LICENCJA PRAWNICZA, BIOGAZ, MAREMMANO, ZGRUPOWANIE, KRATER METEORYTOWY, LICZBA PRZESTĘPNA, SPRZĄCZKA, WIZUALIZACJA, FETYSZYZM, PATRON, PISEMKO, HIPERWENTYLACJA, KOŁO PODBIEGUNOWE, DOM POSELSKI, FILM SCIENCE-FICTION, EKSYKATOR, HALO, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MIKSTURA, CZAS TERAŹNIEJSZY, KEFALINA, BYTOWNIT, TAPER, MINIMUM EGZYSTENCJI, ŚWIATŁO, PODKŁAD, ĆWICZENIA, KAPITUŁA, NIELEGAL, ROZTOCZE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, STACJA, WZORNIK, MERZYK GROBLOWY, ZYSK, LILA, POPRAWKA, NERCZYŁUSK, GAŁKI, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, RURA BANGALORE, ANATOMIA KLINICZNA, MCHY WŁAŚCIWE, JEDWAB, SIECZKARNIA BIJAKOWA, CZERNINA, TRZECI PLAN, CANTUS FIRMUS, INKORPORACJA, KARB, KONFEDERACJA, OBSZAR WODNY, WIECZÓR POETYCKI, SAMOODNOWA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, LIBERAŁ, KATOLICKOŚĆ, KARABINIER, PREZENTACJA, SATELITA SZPIEGOWSKI, TUBA, ANSAMBL, SALA, BRZYDACTWO, TERCJA, PRZEKAZIOR, JAZ, DYWERGENCJA, DODATEK MOTYWACYJNY, TERMA, BAT MICWA, ŁAŃCUCH, HALA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, MEMBRANA, DOŚWIADCZENIE, OGOŃCZA JAPOŃSKA, GROŃ, NOTOWANIE CIĄGŁE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, STEROWNIK, ABONAMENT, GNÓJ, LIBELA, PRZEPOJKA, KORONKA, GRA NA ZWŁOKĘ, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SZLARA, GRADUAŁ, ŻACHWY, MROZOODPORNOŚĆ, SZYLKRET, KWAŚNICA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TYMPAN, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ŁASKAWCA, BOCIAN, CIENNIK, DŻEJRAN, UKAZ, MŁAKA, KOMISARZ, SREBRO, SKWARKI, ARONIÓWKA, PRÓCHNICZEK, BLOKHAUZ, ADAPTOWANIE SIĘ, FAKTOR, PRZETWÓRCZOŚĆ, PARYTET, JAJA, CZAPRAK, CERATA, FIAKIER, GODZINA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, RÓŻA BAZALTOWA, REAKCJA SPRAWCZA, SZUM, PAPAD, CYTOWALNOŚĆ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, MITOLOGIZM, KOLONIZATOR, NIEWYPARZONY PYSK, ZAIMEK, SYMFONIK, MÓL BOROWICZAK, LAS, KAPTUR, OPAŁ, COASTER, CHARYZMA, REGULARNOŚĆ, SZYJA, CHUTOR, TURZYCA, SZPONTON, PREFEKT APOSTOLSKI, KOBIETA SPOD LATARNI, KARRUKA, FILIGRAN, RYWALIZACJA, ZASTRZAŁ, FARBA OLEJNA, MIĘTÓWKA, GEOLOGIA HISTORYCZNA, ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ, SALWINIOWATE, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, EGRETA, ŁYŻKA, STUDNIA, NEON, WATA, KOSZÓWKI, INWOLUCJA, ORGANIZM, ALBARELLO, OGRANICZNIK, NAROST, NARYS POLIGONALNY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PIERNICZEK, ?NAKŁAD INWESTYCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNA GRANICA WARSTWY GEOLOGICZNEJ, A TAKŻE POKŁADU LUB WYROBISKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GÓRNA GRANICA WARSTWY GEOLOGICZNEJ, A TAKŻE POKŁADU LUB WYROBISKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STROP górna granica warstwy geologicznej, a także pokładu lub wyrobiska (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STROP
górna granica warstwy geologicznej, a także pokładu lub wyrobiska (na 5 lit.).

Oprócz GÓRNA GRANICA WARSTWY GEOLOGICZNEJ, A TAKŻE POKŁADU LUB WYROBISKA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - GÓRNA GRANICA WARSTWY GEOLOGICZNEJ, A TAKŻE POKŁADU LUB WYROBISKA. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast