OSOBA UMIESZCZANA W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE DOMOWYM ZE WZGLĘDU NA SWOJE PRZEKONANIA POLITYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ LUB POGLĄDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLITYCZNY to:

osoba umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne, działalność lub poglądy (na 10 lit.)WIĘZIEŃ POLITYCZNY to:

osoba umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne, działalność lub poglądy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA UMIESZCZANA W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE DOMOWYM ZE WZGLĘDU NA SWOJE PRZEKONANIA POLITYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ LUB POGLĄDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.216

ZAWISAK, KASZTEL, NIEŁUPKA, MANIERYZM, DOPŁATA EKSPORTOWA, KLAKIER, KARAFECZKA, INTERWAŁ, KUSTOSZ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, NÓŻ, DRABIK DRZEWKOWATY, KORONA DROGI, SMAK, CHOMIK, ARON, APOLOGIA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ROPUCHA BLOMBERGA, FARMAKOTERAPIA, OKARYNA, SĄD KAPTUROWY, MUZYKA, UCZESTNIK, POMOC, ŻACHWA, CZEKOLADA, DYSPENSER, ŻEBERKA, MUSZLOWCE, ZNAK LICZBY, SPISYWACZ, ZĄB, KAZAMATA, DOWÓD, ŚLEPA AMUNICJA, ALBUMIK, PIANKA, NAPÓJ, SZTOKHOLM, SZCZEP, WIEŚ PLACOWA, CZARODZIEJSTWO, PASSACAGLIA, IMMUNOSUPRESOR, WYKUPNE, WAGON TAROWY, RIKSZA, COKÓŁ, POŻYTEK PUBLICZNY, KOMBINATORYKA, SPADKODAWCA, PENITENT, KOSMOGONIA, ZAŁOGANT, SONG, KOPISTA, BLIŹNIACZOŚĆ, KUKIEŁKA LESSOWA, CHŁOPIEC DO BICIA, TEOGONIA, WANIENKA, LOKACJA, SOLANKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, BROSZURKA, BRZDĄC, WINIAN, WIERSZ, WPŁATA, FOSFORYT, KWASICA, EMISJA WTÓRNA, PIERWSZA POMOC, CZASZA, TRANSPORTOWIEC, MRÓWA, CZWARTY, OPAR, REMIKS, BULAJ, BLUES, KOLOR OCHRONNY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, WEŁNIAK, BROŻEK, UŻĄDLENIE, SAFARI, ZIOMEK, DOROBEK, MAKART, CAPRICCIO, TRADER, BATON, CHEMOATRAKTANT, PAS, IMITATOR, REFORMATORSTWO, UKŁAD WIELOKROTNY, MAKRO, SZWABSKI, POLEWKA, CZABAN, OSPAŁOŚĆ, CZAPKA SPORTOWA, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, ROZDZIAŁKA, TRAŁ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, PRYSZNIC, OGNIWO SREBROWE, GOŁĄBECZEK, KREDYT KONTRAKTOWY, KŁAMCZUCH, MIŚ, TORII, WIELOKULTUROWOŚĆ, PIERÓG KARELSKI, LEŃ, HOLOWNIK, FARMACEUTA, ALIT, GÓRY PIERŚCIENIOWE, ALBUM, KIEROWNICTWO, PODŁOGA, BARWA, OBRUS, KONDOMINIUM, OPASANIE, PRZECIWNIK, MISJE, GAZ BOJOWY, SIEROTA ZUPEŁNA, GŁUPSTWO, KLON, PRZYWÓZ, IDIOM, AMINOKWAS, PRZEDZIAŁ CZASOWY, GENDER, CZTEROTAKT, INSTAGRAMER, SIŁA, DILER WALUTOWY, DIAKONIA, DETAL, CZAJKA, OWADOŻERNOŚĆ, TARNOWIANIN, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, PŁACA, ASOCJACJA, OSOBA, DĘTKA, PRZĘDZA, CZWÓRKA, TAROCISTA, GRZECHOTKA, GLAZURA, SKRZYPEK, CHAŁWA, EGIDA, SPŁONKA, ZRAZ, IZOLACJA, ŻYŁKA, GADAJĄCA GŁOWA, CHARAKTER, KRYZA, TERAPIA SZOKOWA, OBJAW ZASŁONOWY, KONOTACJA, KRYSZTAŁEK, CZŁON SKŁADNIOWY, HARACZ, MARMURKOWANIE, GUMNO, PRZERWANIE CIĄŻY, ADRES, MASZYNA, WIZJONER, TOM, CZOŁÓWKA, GAUGUIN, KARTA, RZEZALNIA, ORGAN, SERWETKA, KOMPILACJA, DOM, DOBROSĄSIEDZTWO, OBIEG, STATUS SPOŁECZNY, PŁAWKA, SANDWICZ, REPUBLIKA FEDERALNA, AKCENT, PASTEL, SPOIWO BUDOWLANE, OBUCH, CYZELATORSTWO, HEDONIZM ETYCZNY, KREMOGEN, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ZABAWKA, PÓŁSKÓREK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ONEIRONAUTA, INSTRUMENT, AS ATUTOWY, WILCZY BILET, PIERWSZY OFICER, KACZKA KRAKWA, POCISK ARTYLERYJSKI, PROTETYKA, RAJSKI PTAK, CHOROBA ZAKAŹNA, EPISTOŁA, SPACERNIAK, GENIUSZ UNIWERSALNY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, PRANIE PIENIĘDZY, WĄTEK, DIABEŁ WCIELONY, PLUS, KURATORKA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, GANGSTERSTWO, ELEWATOR ZBOŻOWY, MEGATSUNAMI, POPULACJA, UNISONO, TRINIA, ROLA, ATREZJA POCHWY, GILOTYNA, KREACJA, HIPODROM, N-GRAM, KONTROLER, WELIN, BEZGŁOWOŚĆ, KARZEŁ, MNICH, RAKSOLOTY, IMPLEMENTACJA, POSZEWKA, MATECZNIK, STARTER, STANOWISKO, PŁAT, SEKULARYZACJA, PUSTAK, TARTINKA, PREMIERA, SĄD PODKOMORSKI, CUG, BARUDI, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PIANOGUMA, SALCESON, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, GUMKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, SĘKACZ, REWOKACJA, JESIOTROWATE, POWIEŚĆ S-F, LUWERS, ŁUPEK BENTONITOWY, WYROBNICA, LODÓWKA, TEKST JAWNY, SĄD, KOSMATOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, OBRÓBKA, KAPLICA LORETAŃSKA, ZAPALENIE, PARAROTACYZM, DRUŻYNA, ŁUPEK ROPNY, GWIAZDARZ, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, WIZA POBYTOWA, DUCH OPIEKUŃCZY, KĄT WYPUKŁY, PIKOTKA, ASFALT, NIHILIZM, FRAZEOLOGIZM, ZASTRZALIN, ZAPORA OGNIOWA, EMANACJA, LEPIARKOWATE, PYCHOTA, ?INWENTARZ ŻYWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA UMIESZCZANA W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE DOMOWYM ZE WZGLĘDU NA SWOJE PRZEKONANIA POLITYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ LUB POGLĄDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA UMIESZCZANA W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE DOMOWYM ZE WZGLĘDU NA SWOJE PRZEKONANIA POLITYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ LUB POGLĄDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLITYCZNY osoba umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne, działalność lub poglądy (na 10 lit.)
WIĘZIEŃ POLITYCZNY osoba umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne, działalność lub poglądy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLITYCZNY
osoba umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne, działalność lub poglądy (na 10 lit.).
WIĘZIEŃ POLITYCZNY
osoba umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne, działalność lub poglądy (na 17 lit.).

Oprócz OSOBA UMIESZCZANA W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE DOMOWYM ZE WZGLĘDU NA SWOJE PRZEKONANIA POLITYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ LUB POGLĄDY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - OSOBA UMIESZCZANA W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE DOMOWYM ZE WZGLĘDU NA SWOJE PRZEKONANIA POLITYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ LUB POGLĄDY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x