LECZENIE WYMAGAJĄCE POBYTU W PLACÓWCE MEDYCZNEJ (SZPITALU LUB SANATORIUM) DŁUŻEJ NIŻ JEDNĄ DOBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE to:

leczenie wymagające pobytu w placówce medycznej (szpitalu lub sanatorium) dłużej niż jedną dobę (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LECZENIE WYMAGAJĄCE POBYTU W PLACÓWCE MEDYCZNEJ (SZPITALU LUB SANATORIUM) DŁUŻEJ NIŻ JEDNĄ DOBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.915

JAN, KONKURENCJA, PADYSZACH, STREFA POŻAROWA, KORYTARZYK, ZAPACH, PRZODOWNIK, TAŚMA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, BIOKOMINEK, LICYTACJA, BROŃ MASZYNOWA, SKALA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KOCIOŁ FLUIDALNY, ALLEGRO, KIEŁBA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, CHWYTACZ, SKRAJNIK, ŁOPATA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OŚWIECICIEL, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ZWORNIK, KOSTKA, OKUPACJA, PEAN, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PIKOT, REGENERACJA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, KAMARYLA, ORLĘ, BRZYDACTWO, LIGATURKA, BYK, CIS, KONFIGUROWANIE, NIECKA WYPADOWA, ANATOMIA, PODSTAWA, IZOLAT, MOST POWIETRZNY, KOMISJA REWIZYJNA, RESKRYPT, VOTUM SEPARATUM, KARBROMAL, SPORT MOTOROWY, BEJCA, KREM, POLICJA, MIŚ, ZOOFAG, TYKA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, PAWĘŻ, ANONEK, CIOS, STATYSTA, WOLNOBIEG, ŻYŁKA, CYSTA BAKERA, SZCZOTKA, NAKO, BENCHMARK, KRÓLIK FLORYDZKI, EFEKT UBOCZNY, POMNICZEK, SZEWRON, SĄCZEK, ŁAPOWNICTWO, AKOMODACJA, UNISONO, STUPOR, BEZLIST, OTWARTOŚĆ, ANILANA, ODMIERZANIE, KOŁO PODBIEGUNOWE, NIEMIASZEK, OLEJ PALMOWY, MUZYKA CERKIEWNA, DAWCZYNI, OKALECZENIE, BUT, PULPIT, SZCZENIACZEK, BRANIE POD WŁOS, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, SYLWETA, KOŁNIERZ, SINGIEL, JEDNOŚĆ, REKOMENDACJA, SCENOPISARSTWO, ŁUG, STRONA INTERNETOWA, KULTYSTA, ORBITAL, GWARA, POGODNOŚĆ, STRZAŁECZKA, NIĆ, BERLACZ, MIKROSATELITA, ROD, OSADA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SZTYCH, DEPORTOWANY, CHOROBA BOSTOŃSKA, ZGRUBIENIE, DZIABKA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PAS, MONITOR, SZYJA, PRÓCHNICZEK, PIONIER, AWIONETKA, BULLA, KOLUMBARIUM, MELASA, PAUTSCH, POMYLENIEC, TRAWERS, ŻABKA, NIEMOŻLIWOŚĆ, MIKROPOR, MIKROSILNIK, RĘCZNE STEROWANIE, POSZKODOWANY, TENOR, OBŁĘD, POWTÓRKA, ŚLEDŹ, SKRYBA, JEJMOŚĆ, PLUS, KOMORA MINOWA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SZEW, OKNO, DACHÓWKA, OBRONA, PRAWO GŁOSOWE, MAZER, LOG, SAŁATA, SKÓRNIK, STAND-UP, MIKROMACIERZ DNA, WYSEPKA, SEGMENT, WYWROTKA, ELEKTROWÓZ, LALKARSTWO, BENEFICJENT, DECHA, BARWA, KALINA, HAPTOBENTOS, PACHOŁEK, DWUDZIESTY DRUGI, SAMOLOT BOMBOWY, CZYSTKA ETNICZNA, OFICER PRASOWY, ŚLISKOŚĆ, KANTOR, BIAŁA KRWINKA, PISMO URZĘDOWE, KONSEKRACJA, KONSERWACJA, TOWARZYSZKA BRONI, HIPNOTERAPIA, KISZKA WĄTROBIANA, NORWESKI, POSOBOROWIE, KAJUTA, OPŁATA ADIACENCKA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, GENERAŁ BRYGADY, EMILY, DZIEDZICZNOŚĆ, KANTOREK, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, SPAMIK, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, FILM DROGI, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MUESLI, NASZYWKA, MISTERIUM, POR, NOWELIZACJA, PRZYDANKA, LIPOLIZA, KREACJA, POJAZD SZYNOWY, PUCHAR, KOLORYSTYKA, MANIPULATOR, INKORPORACJA, CIAPATY, CHÓR, WIDZOWNIA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CIERPLIWOŚĆ, BLUZG, TĘPOZĘBNE, KANTOR, JINFENGOPTERYKS, CHOROBA DZIEDZICZNA, PEPICZKA, LODOWIEC NORWESKI, WYSEPKA, STAWKA, TRAGICZNOŚĆ, SPOT, KARABIN AUTOMATYCZNY, OBSZAR WIEJSKI, CYGANKA, RACJONALIZM, KOZŁEK LEKARSKI, IBERYSTA, OTRUCIE, MAŁŻ, ARMARIA, TYNKTURA, BAJADERA, GABINECIK, KIEŁ, GŁUPTAS, KINO DOMOWE, PRYMITYW, STRZELECTWO SPORTOWE, WYCIĄG TALERZYKOWY, DOLARÓWKA, FONDUE CZEKOLADOWE, INWAZJA, USZAK, FIOLET GENCJANOWY, ADVOCATUS DIABOLI, KILKAKROTNOŚĆ, OBLICÓWKA, LEKCJA, ZEZ ROZBIEŻNY, STYMULACJA ODWIERTU, KATASTROFA, LIDER, FOTOALBUM, SZEŚĆSETKA, ZBOCZENICA, WYŚCIGÓWKA, SAKLA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PODZIAŁ, GITARA, DROŻNOŚĆ, ZEW, KAPOTAŻ, PROTEGOWANY, STAN CYWILNY, ZŁOŻE GNIAZDOWE, WIEŚ PLACOWA, PŁATNIK NETTO, KOMAT, STAN, CIELISTOŚĆ, WABIK, HOMOMORFIZM, POMNIK, SYRENY, STÓŁ, ZAKRĘT, PALCÓWKA, KILOWAT, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MINERALIZACJA, NASTAWA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, GAD, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, NIECZUCIE, POMOST, KLUCZ, DZIECIAK, NOC POLARNA, TRANSMITER, OŁADKA, WOLNA KONKURENCJA, MŁAK, ESZEWERIA, BUTWA, KOZAK, STYPENDIUM SOCJALNE, DRAMAT WOJENNY, ?JAGLANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LECZENIE WYMAGAJĄCE POBYTU W PLACÓWCE MEDYCZNEJ (SZPITALU LUB SANATORIUM) DŁUŻEJ NIŻ JEDNĄ DOBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LECZENIE WYMAGAJĄCE POBYTU W PLACÓWCE MEDYCZNEJ (SZPITALU LUB SANATORIUM) DŁUŻEJ NIŻ JEDNĄ DOBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE leczenie wymagające pobytu w placówce medycznej (szpitalu lub sanatorium) dłużej niż jedną dobę (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
leczenie wymagające pobytu w placówce medycznej (szpitalu lub sanatorium) dłużej niż jedną dobę (na 19 lit.).

Oprócz LECZENIE WYMAGAJĄCE POBYTU W PLACÓWCE MEDYCZNEJ (SZPITALU LUB SANATORIUM) DŁUŻEJ NIŻ JEDNĄ DOBĘ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - LECZENIE WYMAGAJĄCE POBYTU W PLACÓWCE MEDYCZNEJ (SZPITALU LUB SANATORIUM) DŁUŻEJ NIŻ JEDNĄ DOBĘ. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast