PRACA POLEGAJĄCA NA SŁUŻENIU KOMUŚ, CZEMUŚ LUB POŚWIĘCENIU SIĘ JAKIEŚ IDEI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁUŻBA to:

praca polegająca na służeniu komuś, czemuś lub poświęceniu się jakieś idei (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁUŻBA

SŁUŻBA to:

wojsko lub inna instytucja użyteczności publicznej, która zajmuje się jakąś określoną dziedziną (na 6 lit.)SŁUŻBA to:

osoby wykonujące pracę służacego/służącej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACA POLEGAJĄCA NA SŁUŻENIU KOMUŚ, CZEMUŚ LUB POŚWIĘCENIU SIĘ JAKIEŚ IDEI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.313

CHROMANIE PRZESTANKOWE, OBIONE, REGIMENTARZ, GEODEZJA, PROTEZOWNIA, NATASZA, IMITACJA, PYCHA, DRABINA, CYRK, POLITYKA ZDROWOTNA, FIKCJA LITERACKA, ELEKTROKOAGULACJA, PAPROTNIK, MIKROMACIERZ DNA, OZONEK, UDŹWIG, ANTOCYJANIDYN, ZDZIADZIENIE, PODKÓWECZKA, ŚWISTUŁA, KUKLIK SZKARŁATNY, DIABEŁEK, KAWAŁEK, OBRĘCZ, KRÓL ZWIERZĄT, HEJT, DZIEWIĄTA FALA, AŁMA ATA, WAŻNIK, IPSYLON, KOKSIAK, TEORIA INFORMACJI, POTRZEBA, NIEWYDOLNOŚĆ, WODODZIAŁ, TYROMANCJA, DIVA, SUPERNOWA TYPU IC, KRAJNIK, ZBIÓRKA, SZYP, STANOWISKO PRACY, BASILEUS, CZERWONE, NARCIARZ DOWOLNY, TECHNIKA ANALOGOWA, ADAMITA, PALMA, ZADRAPNIĘCIE, ODGAŁĘZIACZ, CYRK LODOWCOWY, BIAŁY ŚPIEW, WYWIAD, KOSZT KONTROLI, KREDKA OŁÓWKOWA, KURACJA WSTRZĄSOWA, KURNIK, FTYZJOLOG, WIATRACZEK, CZEPLIWOŚĆ, STARA MALEŃKA, ORBITA, WISZNICA, ZESPÓŁ TUMARKINA, PANEWKA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, SKRZYDŁO, STRAJK GŁODOWY, FLANSZA, TIOMERSAL, PRZYBYTEK, PRÓŻNIAK, PODPORA, WIDZOWNIA, PAKA, TRYMER, KALANDER, CINGULUM, ZDANIE PYTAJĄCE, JĘZYK DUNGAŃSKI, LUGIER, DOMY, SZKŁO LABORATORYJNE, DIAMAGNETYZM, POCHŁANIACZ, EUTEKTYK, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, NOSACZ SUNDAJSKI, OBORA DWORSKA, JAZDA, WINA, PRAŻMO, DRUK AKCYDENSOWY, PUSZCZALSKA, RAJTUZY, ATAWIZM, SZEW, KNYSZ, ROZKŁAD, TŁUMACZ, STATEK, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, POZYCJA, BADACZ, DWORZANIN, BEDŁKA FIOLETOWA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, AUSTRIACKI, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, SKÓRZAK, OBRĘB EWIDENCYJNY, WISIELCZY HUMOR, MASKOTKA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, KOCHAŚ, ŻUBR WĘGIERSKI, MŁYNEK DO ODPADÓW, MOIETY, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, UROLOGIA, ŻACHWA, FILET, ZAŁOM, CZAS ZIMOWY, DWUKROTNOŚĆ, KLUBOWIEC, BUŃCZUK, LEGISLATYWA, WAŁKOŃ, KASYNO, PROMINENT, NARKOTYK, TŁOKA, ŻYDOWSKOŚĆ, PRZEJEMCA, SYLWETA, PLATAN, NALEPKA, BEZAWARYJNOŚĆ, CZYNNIK NIECENOWY, ŚWINIA CELEBESKA, PIERWSZEŃSTWO, ZACIERKA, CIENNIK, SŁONICA, PRZESTWORZE, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, SALAMI, BROKAT, AZYTROMYCYNA, GŁÓD, KOSZYKARSTWO, SLALOM SPECJALNY, WODNIAK, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, WĄŻ, AMBRAZURA, ESENCJA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KALOSZEK, COCKNEY, ŻYTO, PREPARATYKA, OGRANICZONOŚĆ, DESIGNERKA, BOZA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KLEJÓWKA, TANATOPSYCHOLOGIA, KRET, TANDEM, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, ECHOLOKACJA, OCHOTNIK, KONTRAMARKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, WOTUM, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, POMÓR, PRZEMYSŁ HUTNICZY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, MIĘCZAK, POLONEZ, WOK, STROICZKOWE, ABNEGAT, NERW, SHIMMY, SŁODZIAK, APRETURA, KABEL, SŁUCHAWECZKA, BOJER, PODATEK TONAŻOWY, PORODÓWKA, PALEOZOOLOGIA, JAKOŚĆ, NAMOLNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, PIRAMIDKA, FLOTA, CYSTERNA, WIOŚLAK, LIŚĆ ZARODKOWY, PROTOZOOLOGIA, FROTTE, POSŁANIE, MANEŻ, WESELNIK, SOLISTA, SODÓWKA, GAŁKI, CHIRURGIA ESTETYCZNA, OBŁOK SREBRZYSTY, PARÓWKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, FLAGSZTOK, SONAR, FILM DROGI, WYSYP, GEN WĘDRUJĄCY, PILATES, PEJORATYW, RDZEŃ, TRASA ŚREDNICOWA, SER, ŚWIĄTYNIA, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, NARODOWOŚĆ, OPŁATA STOSUNKOWA, FENICKI, PRZEPOJA, LASKOWANIE, FIGURA, MINOGOWATE, ELEGIA, POKRYWA, ZNAMIĘ BECKERA, SKAŁA GŁĘBINOWA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ZAKOŃCZENIE, PATRONKA, TKANKA MIĘŚNIOWA, PIERWOTEK, OŚLE UCHO, PRZEKŁADNIA, DOBA, FOSFATAZA KWAŚNA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, MAGNES, ODWIETRZNIK, TEST, JEZIORO LODOWCOWE, GŁOWOCIS, POMOC, INTELEKTUALIZM, PĄCZEK, TEMPERATURA NÉELA, OTWORZENIE SERCA, TENIS STOŁOWY, SOFCIK, ODRĘTWIENIE, SALWINIOWCE, ŻYDOSTWO, PLATER, IZBA, KARTEL NARKOTYKOWY, ODBIJANIE, MOTYW, GEOMETRIA ANALITYCZNA, NAUKI PENALNE, NAWAŁNICA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, REKWIZYCJA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, TRENCZ, KOCIOŁ EWORSYJNY, BRUTALIZM, WYCZARTEROWANIE, TENIS ZIEMNY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, ROZTRUCHAN, MARCHWIANE RĘCE, KOSTIUM, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, TAŚMA, ŹDZIERSTWO, ALABASTRON, KONIECZNOŚĆ, LANDRYNKA, TRANSFORMATORNIA, WYSPA BARIEROWA, ZIARENKO, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, LINIA LOTNICZA, ?OKRES WEGETACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACA POLEGAJĄCA NA SŁUŻENIU KOMUŚ, CZEMUŚ LUB POŚWIĘCENIU SIĘ JAKIEŚ IDEI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACA POLEGAJĄCA NA SŁUŻENIU KOMUŚ, CZEMUŚ LUB POŚWIĘCENIU SIĘ JAKIEŚ IDEI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁUŻBA praca polegająca na służeniu komuś, czemuś lub poświęceniu się jakieś idei (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁUŻBA
praca polegająca na służeniu komuś, czemuś lub poświęceniu się jakieś idei (na 6 lit.).

Oprócz PRACA POLEGAJĄCA NA SŁUŻENIU KOMUŚ, CZEMUŚ LUB POŚWIĘCENIU SIĘ JAKIEŚ IDEI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRACA POLEGAJĄCA NA SŁUŻENIU KOMUŚ, CZEMUŚ LUB POŚWIĘCENIU SIĘ JAKIEŚ IDEI. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x