DOCHÓD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WPŁYWY Z PODATKÓW, MAJĄTKU, KAR PIENIĘŻNYCH I ODSETEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOCHÓD WŁASNY to:

dochód jednostki samorządu terytorialnego, na który składają się wpływy z podatków, majątku, kar pieniężnych i odsetek (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOCHÓD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WPŁYWY Z PODATKÓW, MAJĄTKU, KAR PIENIĘŻNYCH I ODSETEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.589

OBJEŻDŻACZ, HUMANISTA, PLOTER TNĄCY, FRANCA, GNOJAK, EFEKT LENSE-THIRRINGA, SZCZĘKOT, ODDANIE, HUNGARYSTYKA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, DOTYK, DUSZA TOWARZYSTWA, SŁABEUSZ, ZAPŁON ISKROWY, WIĘZADŁO, POMÓR, OPATRUNEK OSOBISTY, RDZA ZBOŻOWA, DZIEWCZYNA ULICZNA, BRYŁA LODU, KIEP, UKRES, KOŁATANINA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, WŁÓKNIAK TWARDY, DOJŚCIE, PODNÓŻEK, USIŁOWANIE, DORADCA, OCEL, RÓŻOWE OKULARY, TCHÓRZLIWOŚĆ, SZPULA, SZYMEL, BOROWIEC, LUTÓWKA, TRAWA PASTEWNA, PLATFORMA SERWEROWA, MEDYCYNA PERSONALNA, PUSZKA, POKUTA, RARYTAS, SZCZURY WORKOWATE, PETRYFIKACJA, TAMBURYN, TWIERDZENIE PASCALA, KOŚĆ ŁZOWA, ZDZIADZIENIE, WSZYSTKOWIDZĄCA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, SZWARCOWNIK, HYGROPSAMMON, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, UMIEJĘTNOŚĆ, KWADRANS AKADEMICKI, CZEP, PANTOGRAF, B, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, WIEŚNIAK, FRYZ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FASOLA SZPARAGOWA, EPILEPTOLOG, LIGA, MAŁYSZOMANIA, PIERWSZAK, IMIGRANTKA, KWARTET SMYCZKOWY, BASEN OCEANICZNY, CEWKA, KOMBINACJA, GAMELAN, FOWIZM, LITOSFERA OCEANICZNA, POTOP, PRZYLEPKA, ASOCJACJA ROŚLIN, INSTRUMENT SZARPANY, AKTUALIZACJA, SZTYLPA, KASZUBSKI, ŚPIEWAK, BIODOSTĘPNOŚĆ, WÓZ OPANCERZONY, SKŁADANKA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ŁOWCA, EKRAN, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, KORYTO, KONCEPT, SYSTEM NICEJSKI, KULCZYBA, HRABSTWO, ABNEGATKA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KRĘG OBROTOWY, OBSERWACJA, ANTYCYPACJA, GAR, FRYZ ARKADOWY, NAJDA, KALECKI, SURREALIZM, ANATOMIA WARSTWOWA, PRĘGA, HALA TARGOWA, TOPIELICA, WYŁAM, TLENOWNIA, CNOTA, TELEWIZJA PUBLICZNA, SZCZUR PACYFICZNY, GARNUSZEK, WYBUCHOWOŚĆ, KURZYSKO, OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY, GAWORZENIE, CIASNOTA, JUFER, DRUMFILL, ANTYREALIZM, WYKRZTUSZANIE, DOM KATECHETYCZNY, AMEBA, DRUGA NATURA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ŻYWIENIE, OGONICE, ROZMIAR KĄTOWY, SKRZYDŁO, PROSIAK, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, MASZT, ANALIZA TECHNICZNA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, TKANKA MIĘŚNIOWA, PODMIOT ZBIOROWY, ŚWISTUŁA, DEMÓWKA, ZAPISYWACZ, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, SZEŚĆSETKA, ŁYKACZ, ILUZJONIZM, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PŁÓCIENNIK, ABOLICJONISTA, BOJAR PUTNY, OPOŃCZYKOWCE, ZASADA, MUTACJA, DZIEWIĄTKA, PUNICKI, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, DOJŚCIE, AKWIZYTOR, AUDIOTEKST, RZUT OSOBISTY, DWUMECZ, OSŁONKA, SILNIK SKOKOWY, DRYBLING, ROZPISKA, MUNDŻAK CHIŃSKI, ROPUCHY NOSATE, FIGURA SŁÓW, AZYL, KINO DROGI, HEBRA, WODA PODSKÓRNA, POLAROID, ANTYCYPACJA, KARAFKA, GEOMETRIA CZYSTA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, GERMANISTA, WALKA ODWROTOWA, BABIMÓR, ROZCZAROWANIE, PRZEWROTOWIEC, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, INWERSJA, SZTOS, BAZYLISZEK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, AMFIBIA, LUSTRATOR, SOLARZ, DYNAMIKA, METAL PÓŁSZLACHETNY, SZKOŁA ŚREDNIA, OZONOSFERA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, SERBISTYKA, DASZEK, ULOTNOŚĆ, SEMINARZYSTA, MAPNIK CAGLE'A, WIKTYMIZACJA, OSTATNIA POSŁUGA, NATYWIZM, PŁYN CHŁODNICZY, OPONA, PUSTELNIK, MECENAS, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, LABIRYNT, AGAR, MIKROGAUS, CIELENIE, DNI STUDENTA, NORMA OBSZAROWA, PARTIA ROSYJSKA, KAJMAN KROKODYLOWY, MATERIA, ŻELAZNE PŁUCO, ROZWAŻNOŚĆ, STRESIK, CANZONETTA, DZIECIĘCOŚĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, KAPLICA, RAFA, NERKOWIEC, BIEG, PATRONAŻ, ZASILANIE SIECIOWE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, SKRZYPŁOCZE, CHRONOMETR, SZYB WINDOWY, LOGIKA MATEMATYCZNA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, OTWARCIE SERCA, CIĘTOŚĆ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, GOTYK WENECKI, GRECKI, NIESTACJONARNOŚĆ, MARCELIN, KATECHUMEN, AKOLITA, OPOZYCJONISTA, REDYNGOT, NIEBIOSA, RAJD, RÓJ, DOJNICA, WĘZEŁ, BIAŁY CZŁOWIEK, GŁOSICIEL, POSTERUNEK RUCHU, WIECZORÓWKA, SPREJ, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, OBROTOWY, POKOLENIE, AMAZONKA, SKLEP WARZYWNY, DZIAD, ŚLEPY NABÓJ, SZYBKOWAR, WIRTUOZOSTWO, MAMMOLOGIA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, FILOLOGIA CHORWACKA, KORKOCIĄG, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, IMMUNOGLOBINA E, ŻUŻEL, DRUGOROCZNIAK, NEUROGERIATRIA, ZUPA Z GWOŹDZIA, CHOROBA NASU-HAKOLI, TRANSMISJA, MANIERYSTA, ORTOPTYK, JĘZYK KRASNOLUDÓW, OPENER, HRABINI, FONOLOGIA LEKSYKALNA, METAMERIA, RODZINA PATCHWORKOWA, DWUTAKT, OFICYNA WYDAWNICZA, ELITARYSTA, SAPROFAG, ŹDZIEBLARZE, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, KANAPKA, IZBA, DYSKURSYWNOŚĆ, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ?WNYKARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOCHÓD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WPŁYWY Z PODATKÓW, MAJĄTKU, KAR PIENIĘŻNYCH I ODSETEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOCHÓD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WPŁYWY Z PODATKÓW, MAJĄTKU, KAR PIENIĘŻNYCH I ODSETEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOCHÓD WŁASNY dochód jednostki samorządu terytorialnego, na który składają się wpływy z podatków, majątku, kar pieniężnych i odsetek (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOCHÓD WŁASNY
dochód jednostki samorządu terytorialnego, na który składają się wpływy z podatków, majątku, kar pieniężnych i odsetek (na 12 lit.).

Oprócz DOCHÓD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WPŁYWY Z PODATKÓW, MAJĄTKU, KAR PIENIĘŻNYCH I ODSETEK sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - DOCHÓD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WPŁYWY Z PODATKÓW, MAJĄTKU, KAR PIENIĘŻNYCH I ODSETEK. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast