W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA DWA WIĄZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka dwa wiązania (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUWARTOŚCIOWOŚĆ

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

sprzeczność uczuć, dwoistość myśli i sądów (na 16 lit.)DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA DWA WIĄZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.262

DOSTAWCA, WOLAK, WĘDROWNICZEK, FROTKA, WICEHRABIA, INTERWENCJA HUMANITARNA, MALARSTWO TABLICOWE, EKSPERT, SPALINKA, OKRĄGŁOŚĆ, OLEANDER, BAZYLIKA WIĘKSZA, TYRANIA, TONAŻ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, KWAS GIBERELINOWY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, BOMBER, GEEK, KRUCHOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, GRUBOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, BITLES, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, TRANSMUTACJA, OKRĄGŁOŚĆ, NIEPODZIELNOŚĆ, ROMANSOPISARZ, MALINOTRUSKAWKA, POEMAT HEROICZNY, CESARSTWO, NIEMODNOŚĆ, FILTR WĘGLOWY, SŁODYCZ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PLUGAWOŚĆ, SZACHRAJ, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, BABRAŁA, PRZEGRANY, ANOMALIA POLANDA, ROCZNICA, SN, CZARODZIEJ, MISIEK, PODSYP, LATAJĄCY DYWAN, PAŃSKOŚĆ, PEŁNOLETNIOŚĆ, KARDAN, RZĄDNOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, GAZ GENERATOROWY, WOLA, ZIÓŁKO, KOZIOROŻEC, LUJ, NITROAMINA, MISJA DYPLOMATYCZNA, DEKLAMATOR, WIELKOŚĆ, METKA, KLAROWNOŚĆ, PODZIAŁKA, NIKCZEMNOŚĆ, GŁOSICIEL, NOWOZACIĘŻNY, ALGONKIN, KABOTYN, KIJ, RUS, NATARCZYWOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, FAWORYT, KRAŃCOWOŚĆ, CIĄG DOKŁADNY, ZESZYT, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, WŁOSKOWATOŚĆ, ZDOLNOŚĆ, PATRYCJUSZ, POJEMNOŚĆ POLOWA, AKORD NONOWY, NARÓW, SZEWC, TEKSTUALNOŚĆ, MOSTEK, GŁAGOLICA, URZĄD SKARBOWY, VIRGA, MALINA ZACHODNIA, JĘZYK MARTWY, OKREŚLONOŚĆ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, PRAWO ZATRZYMANIA, OTWÓR DRZWIOWY, STARAJĄCY SIĘ, FUNDUSZ PŁAC, PRONIEMIECKOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, PAZERNOŚĆ, GRUPA FUNKCYJNA, SZATA TYPOGRAFICZNA, KURIA DIECEZJALNA, UPADŁY ANIOŁ, BRYŁOWATOŚĆ, CYKORIA KORZENIOWA, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, AKCENTUACJA, PRZYCZYNKARZ, MANIERYSTA, NIEUMARŁY, OPĘTANIE, MEDIANA, METALICZNOŚĆ, GASKOŃCZYK, WIRTUOZERSTWO, CUDZOŚĆ, UMIAR, ENANCJOMER, HRABINA, ZAGRABICIEL, WYMAGANIA SYSTEMOWE, MLASKOT, NIEAKTYWNOŚĆ, KAPUŚCIANA GŁOWA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, UKOŚNIK, KOKPIT, WOSKOWATOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, WYWROTOWIEC, WYBORY POŚREDNIE, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ZAPISYWACZ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KIEROWCA, MIODOJAD ZŁOTOLICY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WETERAN, MODRZEW, ASTRONOM, USZYSKO, K.K, ZAGADKOWOŚĆ, CIĘŻKOŚĆ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, RADIOTA, KONTRAKT TERYTORIALNY, RUMIANEK, GĄSZCZAKI, PRZEDSZKOLANEK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PREPARATYKA, GŁADKOŚĆ, ŚWIADECTWO, ŻYWY TRUP, OLDBOY, KONFESJA, PIERWSZOROCZNIAK, SZKARADNOŚĆ, MDŁOŚĆ, WAHACZ WZDŁUŻNY, CZYHAK SZEŚCIOOKI, JESIOTR OSTRONOSY, ZIMNA KATODA, FIZJOGNOMIKA, NEURON RUCHOWY, GNOJOWNIK, UPORCZYWA TERAPIA, OJCIEC, ZAKOP, WIRTUOZERIA, BYSTROŚĆ, DEMAGOG, ORYGINALNOŚĆ, WINA NIEUMYŚLNA, PRZEKŁADNIA CIERNA, SUBTELNOŚĆ, HALON, CHCIWOŚĆ, SZEW, CECHA PROBIERCZA, ROZMEMŁANIE, WICHROWATOŚĆ, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ZATRZASK, DYSGRAFIK, DZIECINNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, TRYB BEZPRZETARGOWY, GWAŁTOWNOŚĆ, CHRZEST, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, ADAPTOR, BUTA, DRAPIEŻNOŚĆ, CZAS STREFOWY, GRUNT, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, KANCIASTOŚĆ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, LEMING, GERMANISTA, ŁĄCZE ABONENCKIE, NAUCZYCIEL MIANOWANY, MODERN, SZCZERKLINA PIASKOWA, SWOBODA, SC, ATOMOWOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ZAŁAM, BRIT POP, CZĘŚĆ ZDANIA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, BEZWODNIK KWASOWY, WIZJER, OGÓR, RACJONALNOŚĆ, HIPIS, PUŁAP PRAKTYCZNY, ĆWICZENIA, EMBRIOGENEZA, SYFEK, WYLĄG, LUZAK, TRANSKRYPCJA, OBJAW ZWIASTUNOWY, ETERYCZNOŚĆ, ALARM, ESPERANTYDA, KAPITAŁ, MONET, MIĘSISTOŚĆ, ELEMENT TOCZNY, KWADRAT, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PAS, SYSTEM POZYCYJNY, LEMNID, UNISTA, BRĄZ, FRAJERSTWO, TAUTOLOGICZNOŚĆ, WODNIAK, POSTRZYŻONY, PLOTER SOLWENTOWY, WSZYSTKOWIDZĄCA, PEDAGOG SPECJALNY, LUŹNOŚĆ, NISKOŚĆ, BETABLOKER, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, WYJĄTEK, SNIFTER, KĘDZIERZAWOŚĆ, STRATEGIA, POLE, WIRTUOZOSTWO, ZAPAŁECZKA, KOGUT, EKSLIBRIS, CHOKER, RUCH WZGLĘDNY, APARAT STEREOSKOPOWY, ZALEŻNOŚĆ, MAMUT WŁAŚCIWY, MANIPULATOR, WYLEW, BENZOCHINON, DELIKATESOWOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, KOD GRAYA, PREDYKATYWNOŚĆ, AMATORSKOŚĆ, TEORIA GRUP, ŚLIWA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, INTRUZJA, INFORMACJA, BAKI, SILNIK TURBOODRZUTOWY, ZMOWA CENOWA, KARKOŁOMNOŚĆ, PIGMALIONIZM, REKTOR, NOODLE, BIEGACZ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, FAKSYMILE, ?NIEKOMPETENTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.262 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA DWA WIĄZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA DWA WIĄZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUWARTOŚCIOWOŚĆ w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka dwa wiązania (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka dwa wiązania (na 16 lit.).

Oprócz W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA DWA WIĄZANIA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA DWA WIĄZANIA. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x