JĘZYK, KTÓRY WŁAŚCIWIE JEST ODMIANĄ FRANCUSKIEGO LUB KREOLEM NA BAZIE FRANCUSKIEGO, UŻYWANY W KANADZIE, WE FRANCUSKOJĘZYCZNEJ PROWINCJI QUEBEC (STĄD JEGO ORYGINALNA NAZWA: QUÉBÉCOIS); JĘZYK WZBOGACONY O SŁOWNICTWO Z ANGIELSKIEGO I NARZECZY RDZENNEJ LUDNOŚCI KANADY, UWAŻANY ZA MAJĄCY UPROSZCZONĄ GRAMATYKĘ W PORÓWNANIU DO OGÓLNEGO FRANCUSKIEGO I CHARAKTERYSTYCZNĄ WYMOWĘ, JEDNAK W KANADZIE ROZPATRYWANY JAKO POSIADAJĄCY REJESTR WYSOKI I NISKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

QUEBECKI to:

język, który właściwie jest odmianą francuskiego lub kreolem na bazie francuskiego, używany w Kanadzie, we francuskojęzycznej prowincji Quebec (stąd jego oryginalna nazwa: Québécois); język wzbogacony o słownictwo z angielskiego i narzeczy rdzennej ludności Kanady, uważany za mający uproszczoną gramatykę w porównaniu do ogólnego francuskiego i charakterystyczną wymowę, jednak w Kanadzie rozpatrywany jako posiadający rejestr wysoki i niski (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓRY WŁAŚCIWIE JEST ODMIANĄ FRANCUSKIEGO LUB KREOLEM NA BAZIE FRANCUSKIEGO, UŻYWANY W KANADZIE, WE FRANCUSKOJĘZYCZNEJ PROWINCJI QUEBEC (STĄD JEGO ORYGINALNA NAZWA: QUÉBÉCOIS); JĘZYK WZBOGACONY O SŁOWNICTWO Z ANGIELSKIEGO I NARZECZY RDZENNEJ LUDNOŚCI KANADY, UWAŻANY ZA MAJĄCY UPROSZCZONĄ GRAMATYKĘ W PORÓWNANIU DO OGÓLNEGO FRANCUSKIEGO I CHARAKTERYSTYCZNĄ WYMOWĘ, JEDNAK W KANADZIE ROZPATRYWANY JAKO POSIADAJĄCY REJESTR WYSOKI I NISKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.207

NOCEK ALCATHOE, MOZAIKA, TEST CIS-TRANS, KOLEJKA, CHOINKA, MODEL, CZARNA MOWA, BRZOZA OJCOWSKA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, ORANŻADA, DYMKA, WIĄZANIE PEPTYDOWE, ŚRUT, GROŃ, KLEPISKO, SPRZĄGLE, DZISIAJ, CIERŃ, SPRAY, POLARYZACJA JONOWA, OWAD, SEKSTET, TRANSPARENTNOŚĆ, DARNIÓWKA, MEROZAUR, NALEWKA, CECHA PODZIELNOŚCI, KAPELUSZ KARDYNALSKI, PIDŻYN, PLAKAT, GOSPODARSTWO TOWAROWE, CZUBAJKA, SILNIK BOCZNIKOWY, LEWAR, MARMOZETA, MIARKOWNIK SPALANIA, ODBITKA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, TWIERDZENIE WILSONA, SZKRAB, MOL, KALWARIA, JĘZYK BASKIJSKI, ZATRUDNIONY, PLIK MULTIMEDIALNY, JASTRZĘBIE OKO, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, AKTYWNOŚĆ, DIAFANOSKOPIA, PRUS, DRAJREP, AKSAMITEK DROBNOKWIATOWY, PUBLIC RELATIONS, PROMIENNOŚĆ, POSTAWA ZASADNICZA, SATYRA, EMALIA, ALNICO, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, NARZĄD KRYTYCZNY, GRUSZECZKA, SŁUPISKO, RÓŻOWA LANDRYNKA, GEORGE, CYNK, RAFAŁ, BOMBER, KACERSTWO, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, GRUPA, STREFA PODMIEJSKA, POCHWALSKI, PRZYPAŁ, DON KISZOT, REPRESJA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, SYMPTOMAT, BETA-BLOKER, AWIZO, BENIAMINEK, PODKŁADACZ, BENTO, LUGER, OBSTRUKCJA, NAFCIARSTWO, TEOLOGIA PASTORALNA, GAMBIR, LIST PASTERSKI, SSANIE, MAKART, FILM HISTORYCZNY, WRONA, OKNO DIALOGOWE, PRZEKŁAD, AFERA, BATALION WARTOWNICZY, WERSOLOGIA, HENDRIX, PRZEKŁADNIA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, ZBIOREK, PUŁAP, KAMERTON GWIZDKOWY, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, SIDARA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, CHWYTAK, LEGWAN GŁUCHY, MRÓWKA RUDNICA, DRWINA, KASZTAN, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ODWAGA, GIERKA, GABLOTA, REZONATOR, PIASECZNIK, NIEZBIEŻNOŚĆ, PIEC PŁOMIENNY, BRZESZCZOTEK, CENA SPRZEDAŻY, UROSTOMIA, STANDARDBRED, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, SANDBOX, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, PAŃSZCZYZNA, OLDBOY, ROZCINACZ, GŁOS, MIŁOŚĆ, OZNAJMIENIE, GNIAZDO PROCESOROWE, ESPERANTYSTA, KAMIZELKA KULOODPORNA, SKRZYDLATE SŁOWO, MEMORANDUM, PIERWSZOŚĆ, PŁOMYK, SZTUKATERIA, BERKELEY, KANCONETA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, STELMACH, SIEĆ KOLEJOWA, CHOKER, MECENAS, PIĘTRO, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ŻYTO, CHALDEJCZYK, PASO PERUANO, WILCZEK, RZECZPOSPOLITA, CZASOWNIK MODALNY, PAJĄCZEK, WETERAN, ABERRACJA, LODOWIEC REGENEROWANY, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, ORLI NOS, WIRTUOZERIA, KLAPECZKA, CYPR, ADEPT, ANTYKOAGULANT, APLA, MANIERA, NAŚLADOWCA, LATEKS, PISTOLET, GALIA, SKRZYNKA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, LĘK, PAUTSCH, KOT, WALENCJA, IZOTROPOWOŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, MEDYCYNA PRACY, PRZEWAGA, MIKOZA, MUNSZTUK, RYGIEL, BASKINA, MIKROSOCZEWKA, PACHCIARZ, WANGA MASKOWA, NOWY, SZLACHAR, POZYTYWIZM, ETYKIETKA, BEZKLASOWOŚĆ, JĘZYK ŁEMKOWSKI, CEROFERARIUSZ, FORK BOMBA, NIEHUMANITARNOŚĆ, KUJNOŚĆ, MAKROPLATA, GREGORIANKA, ZĘBORÓG, CIOTCZYSKO, SNIFFER, OKUCIE, TRASA WYLOTOWA, UMBRA, EMBLEMAT, RADA ROBOTNICZA, ŻYD, PRZYCZYNA CELOWA, NEWRALGICZNOŚĆ, KILKAKROTNOŚĆ, ELEKTROMAGNES, FAGOCYTOZA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ALUMINIUM, PAKIET, LISEK, KLUZA, WIZJA, WYRAZ POKREWNY, KALIBRACJA, PRZEZORNOŚĆ, FRANCUZ, BIDŁO, DZIWUSZKA PURPUROWA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, LAMUCKI, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, AUSZPIK, SNIFFER, OLEJ Z OLIWEK, ŁOTEWSKOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, HIMALAJE, PAŁKA, BAGAŻ, KOLENDRA, INTERFEROMETR LASEROWY, KRESKA, WYSTAWNOŚĆ, DANE TELEADRESOWE, PERŁOWIEC, CZYN SPOŁECZNY, ŁOŻNIK, LITEWSKI, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, TYTUŁ, UPADEK, GŁOS SUMIENIA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KLISZKA, ŁACINA, RELACJA, SNICKERS, GOTYK BRABANCKI, BARWINEK POSPOLITY, DOLAR ETIOPSKI, GERMAŃSKI, HOTENTOTKA, POJAZD LATAJĄCY, IROKEZKA, WYCHWYT, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, MORYNA, INWALIDA WOJSKOWY, DOBRO LUKSUSOWE, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, CERKIEWNY, OMEGA, INTENCJONALIZM, KOTLINA KŁODZKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, ZMAGANIA, KLEMATIS, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, MUSZTRA, SPREJ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, MIKROMETR, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KWAS BURSZTYNOWY, NOWOHEBRAJSKI, KONICZYNKA, MODULARNOŚĆ, IMPOTENCJA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, NIEŚPIESZNOŚĆ, KRIONIKA, PODAŻ ELASTYCZNA, BAGAŻOWY, SUMER, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, KSIĘGA PARAFIALNA, LAK, OZONEK, NUTRIA, ?SEKRECJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓRY WŁAŚCIWIE JEST ODMIANĄ FRANCUSKIEGO LUB KREOLEM NA BAZIE FRANCUSKIEGO, UŻYWANY W KANADZIE, WE FRANCUSKOJĘZYCZNEJ PROWINCJI QUEBEC (STĄD JEGO ORYGINALNA NAZWA: QUÉBÉCOIS); JĘZYK WZBOGACONY O SŁOWNICTWO Z ANGIELSKIEGO I NARZECZY RDZENNEJ LUDNOŚCI KANADY, UWAŻANY ZA MAJĄCY UPROSZCZONĄ GRAMATYKĘ W PORÓWNANIU DO OGÓLNEGO FRANCUSKIEGO I CHARAKTERYSTYCZNĄ WYMOWĘ, JEDNAK W KANADZIE ROZPATRYWANY JAKO POSIADAJĄCY REJESTR WYSOKI I NISKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓRY WŁAŚCIWIE JEST ODMIANĄ FRANCUSKIEGO LUB KREOLEM NA BAZIE FRANCUSKIEGO, UŻYWANY W KANADZIE, WE FRANCUSKOJĘZYCZNEJ PROWINCJI QUEBEC (STĄD JEGO ORYGINALNA NAZWA: QUÉBÉCOIS); JĘZYK WZBOGACONY O SŁOWNICTWO Z ANGIELSKIEGO I NARZECZY RDZENNEJ LUDNOŚCI KANADY, UWAŻANY ZA MAJĄCY UPROSZCZONĄ GRAMATYKĘ W PORÓWNANIU DO OGÓLNEGO FRANCUSKIEGO I CHARAKTERYSTYCZNĄ WYMOWĘ, JEDNAK W KANADZIE ROZPATRYWANY JAKO POSIADAJĄCY REJESTR WYSOKI I NISKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
QUEBECKI język, który właściwie jest odmianą francuskiego lub kreolem na bazie francuskiego, używany w Kanadzie, we francuskojęzycznej prowincji Quebec (stąd jego oryginalna nazwa: Québécois); język wzbogacony o słownictwo z angielskiego i narzeczy rdzennej ludności Kanady, uważany za mający uproszczoną gramatykę w porównaniu do ogólnego francuskiego i charakterystyczną wymowę, jednak w Kanadzie rozpatrywany jako posiadający rejestr wysoki i niski (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

QUEBECKI
język, który właściwie jest odmianą francuskiego lub kreolem na bazie francuskiego, używany w Kanadzie, we francuskojęzycznej prowincji Quebec (stąd jego oryginalna nazwa: Québécois); język wzbogacony o słownictwo z angielskiego i narzeczy rdzennej ludności Kanady, uważany za mający uproszczoną gramatykę w porównaniu do ogólnego francuskiego i charakterystyczną wymowę, jednak w Kanadzie rozpatrywany jako posiadający rejestr wysoki i niski (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓRY WŁAŚCIWIE JEST ODMIANĄ FRANCUSKIEGO LUB KREOLEM NA BAZIE FRANCUSKIEGO, UŻYWANY W KANADZIE, WE FRANCUSKOJĘZYCZNEJ PROWINCJI QUEBEC (STĄD JEGO ORYGINALNA NAZWA: QUÉBÉCOIS); JĘZYK WZBOGACONY O SŁOWNICTWO Z ANGIELSKIEGO I NARZECZY RDZENNEJ LUDNOŚCI KANADY, UWAŻANY ZA MAJĄCY UPROSZCZONĄ GRAMATYKĘ W PORÓWNANIU DO OGÓLNEGO FRANCUSKIEGO I CHARAKTERYSTYCZNĄ WYMOWĘ, JEDNAK W KANADZIE ROZPATRYWANY JAKO POSIADAJĄCY REJESTR WYSOKI I NISKI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - JĘZYK, KTÓRY WŁAŚCIWIE JEST ODMIANĄ FRANCUSKIEGO LUB KREOLEM NA BAZIE FRANCUSKIEGO, UŻYWANY W KANADZIE, WE FRANCUSKOJĘZYCZNEJ PROWINCJI QUEBEC (STĄD JEGO ORYGINALNA NAZWA: QUÉBÉCOIS); JĘZYK WZBOGACONY O SŁOWNICTWO Z ANGIELSKIEGO I NARZECZY RDZENNEJ LUDNOŚCI KANADY, UWAŻANY ZA MAJĄCY UPROSZCZONĄ GRAMATYKĘ W PORÓWNANIU DO OGÓLNEGO FRANCUSKIEGO I CHARAKTERYSTYCZNĄ WYMOWĘ, JEDNAK W KANADZIE ROZPATRYWANY JAKO POSIADAJĄCY REJESTR WYSOKI I NISKI. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x