ZAŁOGA, GRUPA WOJOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ NP. ZAMKU I JEGO MIESZKAŃCÓW LUB OKRĘTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSADA to:

załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSADA

OSADA to:

mieszkańcy małej miescowości pozbawionej praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

niewielka miejscowość, nieposiadająca praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.)OSADA to:

coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.)OSADA to:

główny pęd kwiatostanu (na 5 lit.)OSADA to:

rowek w tylnej części drzewca strzały dostosowany do grubości cięciwy w łuku (na 5 lit.)OSADA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.)OSADA to:

Ósemka wioślarzy (na 5 lit.)OSADA to:

sioło, wioska (na 5 lit.)OSADA to:

wioślarska ósemka (na 5 lit.)OSADA to:

regatowa czwórka (na 5 lit.)OSADA to:

team wioślarski (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAŁOGA, GRUPA WOJOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ NP. ZAMKU I JEGO MIESZKAŃCÓW LUB OKRĘTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.195

KIEŁBACHA, TAJSTRA, PARK PRZEMYSŁOWY, PEŁNOŚĆ, SZCZEP, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DYPTYK, KUREK, POMNIK, SPÓD, KONWERGENCJA, HELIOFIT, MORWA, ORANŻADA, PRZYDZIAŁ, DWUDZIESTKA, SEKSIZM, PORWAK LODOWCOWY, POCHODNIK, STAL, DIABEŁ, DYKTAT, INTERIOR, KILOMETR ZEROWY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PIEŚŃ, DYNAMIZM, CHRUST, NOWOTWÓR ŁAGODNY, SYLWETKA, AUDIOBOOK, GŁOWNIA, FRAMUGA, HULK, SONIFIKACJA, TABLICA EPITAFIJNA, JARZYNA, FILM OBYCZAJOWY, WIEŻA SZYBOWA, FARMA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, POMOC DROGOWA, IN MEDIAS RES, CHOINKA, SEZAMEK, RAMA, MANGANIAN, NADRUK, BAMBUS, SCHULZ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PASCAL, CHIŃSKOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ŁĘG, NAŚLADOWNICTWO, HORDA, MASKARON, PIRACTWO INTELEKTUALNE, TEATRZYK, TEST ATOMOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, NAKRĘTKA, ZABURZENIE UROJENIOWE, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, ZAPOJKA, VOTUM, POSEŁ, SZYBKOŚĆ, PLEWKA, SZPONA, PATRON, EMISJA WTÓRNA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, TRANSPORTER, ARMATOR, DROGI, TEST PSYCHOLOGICZNY, KRAB, TRASZKA GÓRSKA, ŚCIEŻKA, DRABIK DRZEWKOWATY, AMBASADORKA, IMMUNOSUPRESOR, UKŁAD NIEINERCJALNY, HETEROZJA, MUZYKA CERKIEWNA, DZIELNOŚĆ, OKRĘT TRANSPORTOWY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, DŹWIGARKA, GRUSZE AZJATYCKIE, SZMATA, CZERNINA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, OPERACJA, DOSTOJEŃSTWO, ARKUSZ DRUKARSKI, BRAMSEL, ŁUNA, BAŁAGULSZCZYZNA, NÓŻKA, KLATKA SCHODOWA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, HRABINA, OPASKA BRZEGOWA, STACJA POMP, CZOŁO, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KARIOLKA, TOWARZYSZKA BRONI, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ZNAJDEK, POŚWIST, BANT, PARAROTACYZM, WINDA, SCENARIUSZ, KATAKUMBY, WIZYTOWNIK, SATYRA, SAMOLOT BOMBOWY, TYRAŃSTWO, SMOLT, MIENIE, BOCZEK, DEGENERACJA, DWURÓG, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, NIBYPESTKOWIEC, ADIDASEK, BEZWŁADNOŚĆ, POCZWARA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, IWASZKIEWICZ, ZMYWACZ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ANEROID, UKONTENTOWANIE, SYMFONIK, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, SZWAGROSTWO, KARMELEK, DOBROSĄSIEDZTWO, BRZOZA CZARNA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, OSTROKÓŁ, ZRZUT, WIĄZKA, OSTOJA, WZIERNIK, SEGMENT RYNKU, STOŻEK NAPŁYWOWY, SMAKOŁYK, KASZTAN, BECZUŁKOWIEC, KUBEK, PIŁKA MECZOWA, LIDER, PRZYDAWKA, BĘBEN, PROGRAM, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, NIEODZOWNOŚĆ, BOTNET, ROLETKA, URSZULA, HEJT, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, NANSUK, TONDO, SPECGRUPA, REKWIZYT MUZYCZNY, UKRYCIE, TRESA, IPSYLON, RYKSIARZ, BIEG, SIUSIUMAJTEK, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, NADPROŻE, ROZGAŁĘŹNIK, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, OPIEKUŃCZOŚĆ, RUCH IZOSTATYCZNY, OBRAZ, BLISKOŚĆ, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KRASNOJARSK, REKUPERATOR CIEPŁA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, WIDOWISKO, MANIERYZM, WILKOM, SPÓD, HAZARD, DRUGI PLAN, MONITOR, BACIK, CIĄGNIK SIODŁOWY, SARKOFAG, TWIERDZENIE CEVY, NIETZSCHEANISTA, DOLARÓWKA, FLACHA, DZBANEK, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ZAWŁOKI, PEWNIAK, DROBINA, MATELOT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KUWETA, MISZCZU, ZAŁOGA, CHOWDER, SKRZYNKA POCZTOWA, ZASIŁEK POGRZEBOWY, WINDA, DESPOTYZM, SKÓRNIK, BASEN, STOPA ZWROTU, PEAN, KOPUŁA PANCERNA, NIEPOKALANEK MNISI, TYMPANON, RENA, ZACIERKA, POLIMER FLUOROWY, PAPIER, KOD GENETYCZNY, AFERA, DELEGACJA, MUFKA, LYCRA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PAS, DOLNOSAKSOŃSKI, MAINE, EFEKT BOGACTWA, LUFA, ŻOŁNIERZ, INFORMACJA, STARA DUPA, STARZĘŚLA, SINIAK, BISIOR, ICHTIOFAUNA, OSŁONA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, WYWIAD, PUSTELNIA, ROZDZIAŁEK, REPREZENTACJA, SPÓŁKA POWIĄZANA, KADZIDŁOWIEC, TYGIELEK, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, WARSZTAT, GERMAŃSKI, MANIERKA, KĄT PROSTY, FETYSZYSTA, NAROST, AUTOCHTONICZNOŚĆ, UŻYTEK ZIELONY, PRACE KONSERWACYJNE, FALANGA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, EXTRAKLASA, ZAKŁAD, NIEPOKOJENIE SIĘ, SKOŃSKI, DOM, LATARNIA MORSKA, KONTRASYGNATURA, BRODAWKA STÓP, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, ETYL, SEKULARYZACJA, DOCHTÓR, KOMPENSATOR CIEPLNY, BARCZATKA PUCHOWICA, KOŁO PODBIEGUNOWE, BIAŁA SALA, RURA OGNIOWA, CYNIA, GRUPA, KOMPOTIERA, NORMALIZACJA, WĘGIER, STRONA TYTUŁOWA, NOC KAIRU, ?KARABELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAŁOGA, GRUPA WOJOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ NP. ZAMKU I JEGO MIESZKAŃCÓW LUB OKRĘTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAŁOGA, GRUPA WOJOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ NP. ZAMKU I JEGO MIESZKAŃCÓW LUB OKRĘTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSADA załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSADA
załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.).

Oprócz ZAŁOGA, GRUPA WOJOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ NP. ZAMKU I JEGO MIESZKAŃCÓW LUB OKRĘTU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZAŁOGA, GRUPA WOJOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ NP. ZAMKU I JEGO MIESZKAŃCÓW LUB OKRĘTU. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast