AMBONA; PRZYŚCIENNA TRYBUNA WYKONANA Z KAMIENIA, DREWNA LUB METALI CZĘSTO BOGATO ZDOBIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAZALNICA to:

AMBONA; przyścienna trybuna wykonana z kamienia, drewna lub metali często bogato zdobiona (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAZALNICA

KAZALNICA to:

w budownictwie sakralnym miejsce służące do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań (na 9 lit.)KAZALNICA to:

skałka wypreparowana z grzbietu górskiego lub (rzadziej) ze zbocza lub wierzchowiny i zrośnięta z podłożem tylko podstawą (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AMBONA; PRZYŚCIENNA TRYBUNA WYKONANA Z KAMIENIA, DREWNA LUB METALI CZĘSTO BOGATO ZDOBIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.515

GRADACJA, NIESPIESZNOŚĆ, PRZEŁYKANIE, DYPTYK KONSULARNY, FASOLA, LICHWIARSTWO, KUKIEŁKA LESSOWA, TRĘDOWNIK, OBÓZ DOCHODZENIOWY, SORBET, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, PRZEMYSŁÓWKA, SIEKANIEC, PŁYTA STOLARSKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POGOŃ ZA RENTĄ, BLASZKA, KOCIE OKO, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ZESTAWIK, INEZ, GOSPODARZ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, OSOBA, PRZEMYSŁ DRZEWNY, WYBUCHOWOŚĆ, BYDLĘ, KOLONADA, PODATEK DOCHODOWY, ODGAŁĘZIACZ, KAPUSTA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MUESLI, WSPARCIE, NIECHLUBNOŚĆ, KRAN, INSTRUMENT FINANSOWY, CHŁODNIK LITEWSKI, GŁADŹ TYNKOWA, PRODUKT UBOCZNY, HAMBURGER, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, SENSUALIZM, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, JEHOLOPTER, KOMARNICA, WIDEO, LICENCJA OTWARTA, AMBONA, KARTA MOBILIZACYJNA, PIESIO, NIERÓWNOŚĆ, WYROCZNICA, EMALIA, TEST, TEMPERA, ROZBÓJNICTWO, KOMA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KOTERYJNOŚĆ, NIEMIEC, SOLITER, KOTLARNIA, ZWARCIE, PREFIKS, ARABICA, BEZPIECZNIK, STRZAŁECZKA, BRODAWKA STÓP, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, STAL, SAMOGRAJ, POSEŁ, OBROŻA, CHARAKTERYSTYKA, PRZEWÓD, ŁUSKA, SAMOCHODZIARZ, ŻURNALISTA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, CEMENT ANHYDRYTOWY, SZATRA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KAFEL, KĄT PEŁNY, SER, SYMPATYKOMIMETYK, SIKAWKA, BIERWIONO, WILK, HANTEL, KWOKA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, MINBAR, KIEŁ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, BANDAMKA, TAROK, WYPĘDZENIE, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, KAKEMONO, GANC POMADA, AGNOZJA TWARZY, DYFERENCJA, WOLNY, RELIKWIA, ŻABA SZTYLETOWATA, EKSTREMOFIL, MAMAŁYGA, GWAŁT, COTELE, BYLINA, GAMA, ODNALAZCA, NIEDOPASOWANIE, PARKAN, CZEP, SIEDLISKO, MŁOT, WILCZE STADO, BĘBEN, WAŁ, OFICJAŁ, DELFIN PLAMISTY, IMPRESJA, OPOŃCZA, STANICA WODNA, GAŁĄŹ, WPUST, TOCZENICA, TUMULUS, KOJEC, DEPORTOWANY, BRZYDACTWO, DYSCYPLINA NAUKOWA, FITONCYD, BZYGI, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, BICZ BOŻY, REZYGNACJA, PODGŁÓWEK, PLAFON, WOBLER, ZEBROID, PRZESTRZEŃ HILBERTA, CZWOROLIST, PATON, MATRYLINEARNOŚĆ, STACJA POSTOJOWA, KONTRABANDA, CIEMNOŚĆ, REPOZYCJA, KARTUSZ, TRANSEKT, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, HUTNICTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, GÓRALSKI, SYNTEZA, KUCHNIA GAZOWA, HEROD-BABA, PROSEKTORIUM, NAZWA RODOWA, GRODŹ, KRUSZYNA, KONTRAKT TERMINOWY, AC, ODBITKA, POJEDYNEK, POJAZD KOLEJOWY, FLOTA, TRUKCZASZY, KREW, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, NAPŁYW, WAHADŁO, KARABELA, ALAIN, TRESA, TYTUŁ PRASOWY, GROŹBA, OSINA, INDUKTOR, ADIDAS, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PODWOIK, DERMOKOSMETYK, GLIF, CHIRURGIA ESTETYCZNA, CHAŁTURSZCZYK, MERZYK OBRZEŻONY, WERSJA BETA, ZENDRA, DANDYZM, CERAMIKA SZNUROWA, PAMPUCH, TRZYDZIESTKA, PRZYKURCZ, REGISTER, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, NANDO, CZARCIE NASIENIE, AUTOMOBILKLUB, PROGRAM, DRUK, ASFODEL, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, LOBOTOMIA, JEŻOWIEC, NIECKA BASENOWA, ZEBRANO, DZIEŁO, BURDA, CUGANT, WEKTOR, UNISONO, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ZAJĄCZEK, NAWÓZ MINERALNY, OTWARTOŚĆ, LURA, SZEW, KOREKTOR, EKSKLAWA, PIEROGI, STARA GWARDIA, ZŁA PRASA, CEMENT, WŁÓKNO, SURDYNKA, USTAWKA, EMBARGO, BIAŁY, INWIGILACJA, URAZ, LUKARNA, MASA KAJMAKOWA, SZEŚCIAN, DZIANET, PRZESZUKANIE, KANAŁ, DERESZOWATA, ELEMENT, WISZER, KRWIŚCIĄG, TRASZKA GRZEBIENIASTA, WYPEŁNIENIE, KAMIEŃ, DRABKA, NUMER, GEN SPRZĘŻONY, MER, ŁUPIEŻ PSTRY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ORŁORYB, INWESTYCJA PORTFELOWA, EPISKOPAT, DANE TELEADRESOWE, OSTOJA, KANAŁ LATERALNY, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PIRANIOWATE, POLEWKA, GÓRNICTWO, ARSYNA, PRÓBA JĄDROWA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, WYCHODŹSTWO, METODA FEULGENA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, WIKOL, ANTENA MIKROPASKOWA, SAMIEC, PRZEZWISKO, TOPIEL, KRUSZEC, ĆWICZENIE, KOMORA, SZCZELINA BRZEŻNA, KRYZA, KABESTAN, PŁATNIK, FORMA, KASETKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, IZBA, SZWEDZKOŚĆ, WAPNIAK, FAJECZKA, ŁOŻE, KAWALERIA, ?RATING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.515 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AMBONA; PRZYŚCIENNA TRYBUNA WYKONANA Z KAMIENIA, DREWNA LUB METALI CZĘSTO BOGATO ZDOBIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AMBONA; PRZYŚCIENNA TRYBUNA WYKONANA Z KAMIENIA, DREWNA LUB METALI CZĘSTO BOGATO ZDOBIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAZALNICA AMBONA; przyścienna trybuna wykonana z kamienia, drewna lub metali często bogato zdobiona (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAZALNICA
AMBONA; przyścienna trybuna wykonana z kamienia, drewna lub metali często bogato zdobiona (na 9 lit.).

Oprócz AMBONA; PRZYŚCIENNA TRYBUNA WYKONANA Z KAMIENIA, DREWNA LUB METALI CZĘSTO BOGATO ZDOBIONA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - AMBONA; PRZYŚCIENNA TRYBUNA WYKONANA Z KAMIENIA, DREWNA LUB METALI CZĘSTO BOGATO ZDOBIONA. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast