GRZYBICZA LUB WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN OBJAWIAJĄCA SIĘ CIEMNYMI (CZARNYMI LUB BRĄZOWYMI) PLAMAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAMISTOŚĆ to:

grzybicza lub wirusowa choroba roślin objawiająca się ciemnymi (czarnymi lub brązowymi) plamami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRZYBICZA LUB WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN OBJAWIAJĄCA SIĘ CIEMNYMI (CZARNYMI LUB BRĄZOWYMI) PLAMAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.869

PRZEDNÓWEK, KOSZARKA, WIZYTA DOMOWA, EKONOMISTA, AKORD, CHINE, RYBOJASZCZURY, MIŁOŚĆ, NADNOSIE, NAWAŁNICA, MASZT, PAJĘCZAK, ORBITA, HEGEL, OZONOSFERA, METALIK, GRA POJEDYNCZA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, WSZY, EPIC TRANCE, STARY MALUTKI, UROLOGIA, CYKL MIESIĘCZNY, DRUT, PARAMAGNETYZM, BI, CIS, HALO, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ZALESZCZOTEK, TEORIA KATASTROF, JAMRAJ, WIELOPŁETWIEC, WYMÓG, TOLERANCJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, WIKIPEDYSTKA, SKUPYWACZ, CIĄGNIK KOŁOWY, EDYKUŁA, SKAUT, SUSZARKA, ABSYDA, WIĄZANIE, POPRZEDNIK, HAK, DUSZA TOWARZYSTWA, SAUNAMISTRZ, CENA DETALICZNA, DREDNOT, ZDANIE, CIAŁKO, IZBA, ASPIRANT, TRZMIEL, MOTYW, TECZKA, KOMORA, KRYSTALOFIZYKA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, RETROGRADACJA, CHOROBA WHIPPLE'A, STRUKTURA FUNKCJONALNA, BYLICA SZTYWNA, ANGORA, MAŁŻEŃSTWO, AKT, WYGŁAD LODOWCOWY, TALMUDYSTKA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, TUMBA, FRAZA, ZŁOŻENIE BRONI, RELIGIOZNAWCA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, NASKALNIK, PRZEWÓD JEZDNY, HLAK, MINIATURA, ŁOPATACZ, KARA, LATARNIA, PRZEDPRĄTNOŚĆ, KOPS, SZCZOTECZKA, OŚCIEŻNICA, ROZROST, ŚLIZGAWKA, ROZKŁAD, MICHAŁ, SIAD TURECKI, KOLEBKA, PASTISZ, OFICER NAWIGACYJNY, PORĘBA, GŁOWNIA, ZIARNOJAD, KAMIKAZE, BAZYLIKA WIĘKSZA, OBIONE, ANTYPETRARKIZM, DOLOT, TYTUŁ NAUKOWY, CISZA PRZED BURZĄ, MAK, NEWTON, COKÓŁ, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KARB, CHELAT, OTWORZENIE DUSZY, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, FOKSTROT, GAJ, DRABIK DRZEWKOWATY, TEKSTYLNY, OSOBISTOŚĆ, PORCELANA STOŁOWA, INTROJEKCJA, NEOGOTYK, KANTYLENA, PIEC INDUKCYJNY, REKREACJA, NORMALIZACJA, CHOROBA NAXOS, BARANEK, TOCZENIE, JĘZYK STAROEGIPSKI, ATREZJA JELITA GRUBEGO, FORMA DRUKOWA, POPRAWIACZ, GABINET LUSTER, KARIN, CHOROBA FORBESA, ŁUK, OBSADA, BEZGRANICZNOŚĆ, OBLICZNOŚĆ, PRYMUS, MUSZLOWCE, KLIMAKS, HEDONIZM ETYCZNY, GLORIA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, CHIROPTEROLOG, INSTAGRAMER, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, AGREGACJA, WŁADZUCHNA, CYKL GRANICZNY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KOLEGIUM, DWUDZIESTY TRZECI, PARTIA ANGIELSKA, SAMOISTNOŚĆ, KICHLARZ, TERRANIE, GŁOWNIA GUZOWATA, ŻAL, POUSSIN, GRZECHOTKA, IMITATOR, MĄCZKA KOSTNA, BUCHTA, WYŻYNKA, PŁYWACZ, WARIACJE, TŁO, PRYNCYPIALISTKA, BROMOLEJ, REAKCJA ORIENTACYJNA, ZUPA ŚMIECIOWA, SZLAUF, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, WŁÓKNO, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, RODZAJ, ANGARIA, ŚMIESZKA, SYNINGIA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KADUK, NEGATYWA, ŻYWOTOPIS, WĘDRÓWKA DUSZ, KOLA, RADIOTECHNIK, KOMPARATYSTYKA, DZIECINNOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, OSYPISKO, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, ROLA, PARNOŚĆ, CYCEK, FALKA, BROKAT, AUDYTORIUM, SPEŁNIENIE, ŚWINIA CELEBESKA, TEST, PORFIROBLAST, STYLIKOWCE, PEŁNE MLEKO, KOJEC, WYKRĘTAS, KRATKA ODPŁYWOWA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, SKOCZNIA, GŁUCHY TELEFON, ASEKURANT, STARA DUPA, EKOLOGISTYKA, PIEPRZ RÓŻOWY, MORESKA, JAPONKI, DZBANEK DO ŚMIETANY, WĘZEŁ CIEPLNY, FISZA, KOŻUSZEK, MERENGA, FALA BALISTYCZNA, KYZYŁ, REMONTANTY, MAJĄTEK, EKONOMIA DOBROBYTU, RAWA, SELEKCJA, LABORANT, ŻAGIEW, DEKLARACJA, SZEWRON, BEZCELOWOŚĆ, LUTNIARZ, PUSZKARZ, CYTRUS, PREPAID, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, MAŁOPOLSKOŚĆ, SZAMOTANINA, WARZELNICTWO, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, MEDYCYNA PERSONALNA, OPAR, OBLICÓWKA, KIERKI, BACIK, SCENARIUSZ, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, FINEZYJNOŚĆ, WYNACZYNIENIE, BIURO PERSONALNE, KOSMATKA BLADA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, ZEWNĘTRZE, POMNIK, FLAGRUM, WANNA, RAUT, ROBOT PRZEMYSŁOWY, TONIKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, MASIELNICZKA, AUTOMOBILISTA, ARTEFAKT, ZAŁOŻENIE PARKOWE, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, POSOBOROWIE, OSTRYGOJAD, PAŹ KRÓLOWEJ, BAZAROWICZ, DWÓJKA, OPCJA WALUTOWA, PUNKT, SECESJONISTA, STARZENIE MORALNE, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOSZARY SZYJOWE, MUZYKA PROGRAMOWA, KILOBAJT, ANEGDOTA, DUPOLIZ, DEGENERACJA, CZĄSTECZKA, GRA LOGICZNA, BIOLIT, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, FIZJOPATOLOGIA, SMAROWNICA, KAZAMATA, EMPIRE, CZASZA, ZBRODNIARZ WOJENNY, BROGSY, SKARYFIKACJA, ?LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRZYBICZA LUB WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN OBJAWIAJĄCA SIĘ CIEMNYMI (CZARNYMI LUB BRĄZOWYMI) PLAMAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRZYBICZA LUB WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN OBJAWIAJĄCA SIĘ CIEMNYMI (CZARNYMI LUB BRĄZOWYMI) PLAMAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAMISTOŚĆ grzybicza lub wirusowa choroba roślin objawiająca się ciemnymi (czarnymi lub brązowymi) plamami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAMISTOŚĆ
grzybicza lub wirusowa choroba roślin objawiająca się ciemnymi (czarnymi lub brązowymi) plamami (na 10 lit.).

Oprócz GRZYBICZA LUB WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN OBJAWIAJĄCA SIĘ CIEMNYMI (CZARNYMI LUB BRĄZOWYMI) PLAMAMI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - GRZYBICZA LUB WIRUSOWA CHOROBA ROŚLIN OBJAWIAJĄCA SIĘ CIEMNYMI (CZARNYMI LUB BRĄZOWYMI) PLAMAMI. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x