TO, ŻE KTOŚ JEST OJCEM LUB MATKĄ, POZOSTAWANIE RODZICEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RODZICIELSKOŚĆ to:

to, że ktoś jest ojcem lub matką, pozostawanie rodzicem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ JEST OJCEM LUB MATKĄ, POZOSTAWANIE RODZICEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.150

WOTUM, WYROBISKO GÓRNICZE, ROZPRUWACZ, TONACJA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, HALO, MARŻA HANDLOWA, TRYNITARIANIZM, CZEMPION WSZECHWAG, ŁYŻECZKOWANIE, ATOL, PŁUCZKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PÓŁKOLONIE, ZGŁAD, WAPIEŃ MUSZLOWY, SILNIK GAZOWY, KURANT, BURKA, NALEGANIE, NOTABL, PILATES, AKCENT, FILM HISTORYCZNY, WIDLICZKA, PART, APRETURA, ZBROJA PEŁNA, DOMENA MAGNETYCZNA, PAWILON, HIPERFOKALNA, HIPODROM, BERA, MARIO, POZIOMNICA, TRANDOLAPRYL, TELEGRAF CHAPPE'A, NIEWOLNIK, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, WIGOŃ, BAT, ZGIEŁK, UCZESANIE, ADIANTUM DELIKATNE, MIKROOTWÓR, GATUNEK SYNCHRONICZNY, GRANICA, AWANTURA, MAJEUTYKA, SZKARADNOŚĆ, EKSPRES, PIANA, PIĘKNO, ZASOBY, ZDARZENIE PRAWNE, PIERWSZA JASKÓŁKA, LANE KLUSKI, JAGLANKA, IMIONISKO, KRĘPACZKI, KONTROLA, WYJĄTEK, GRACJALISTA, KRYTERIUM CAŁKOWE, EMBRIOGENEZA, KŁUSAK FRANCUSKI, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ŁUPACZKA, DEGRAS, FIGURACJA HARMONICZNA, SKIP, REKUPERATOR CIEPŁA, SZKIELET, STAN POSIADANIA, DOMICYL, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, LEPIARKOWATE, KOREK, KIJ, BYSTRZAK, SKALA RANKINE'A, ZARAZA, BROŃ BIOLOGICZNA, WODA PODSKÓRNA, WSZETECZEŃSTWO, PRZEDMIOT, WYBRANIEC, CUKIER, PANNICA, SIODEŁKOWCE, SMAK, KOSKINOMANCJA, TON, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, TEMAT, NEOKATECHUMENAT, MROCZEK POSREBRZANY, HUMORESKA, KOJARZENIE, WPŁATA, ATUT, TURNIA, KOREK, PRZEMYT PLECAKOWY, PRZEMYSŁÓWKA, GERMANIZACJA, KOMBINACJA, WYCHÓD, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SIECZKA, UTRATNIK, PLOTER GRAWERUJĄCY, ILUSTRACYJNOŚĆ, SZABAS, SOKOLE OKO, DESEREK, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, CHOLINOLITYK, AZYDEK, ZADZIORNOŚĆ, ZNAK LEGITYMACYJNY, WICIOKRZEW, WSOBNOŚĆ, WERBLISTKA, OŚWIETLENIOWIEC, ZESZYT, PRÓBA NUKLEARNA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, CIOTCZYSKO, KONFIRMACJA, KASZA JĘCZMIENNA, PACHCIARZ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, BOCIANIEC, UTAGAWA, MISKA KLOZETOWA, PLEJADY, STREFA EURO, EMPIRYZM, PORA, PODTYBINKA, OKRĘT FLAGOWY, KUBEK, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, KONTRAFAŁ, PROFIT, MELIORACJA WODNA, WĄSONÓG, JANE, STOŁP, ZBRODNIA STALINOWSKA, DURNOŚĆ, EKONOMIK, SZYBKI BILL, LUDZKA SZMATA, WELUR, SZORY, AUTOSZCZEPIONKA, SZCZELINA BRZEŻNA, SZTUBAK, KORZENIE, PRZYJEZDNA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, KŁOBUK, WIZJONER, BLOCZEK, KRYNOLINA, NASZELNIK, OCZY, STOŻEK USYPISKOWY, CHYTRY LIS, FUJARKA, KIEŁ, BUŁA, PORCELANKA, ALBAŃSKOŚĆ, POLE GOLFOWE, ZJAWISKO NATURALNE, REGENERAT, ZAŚPIEW, SKLEP, JALAPENO, ZAPIS, ALOZA NIEBIESKA, HETEROATOM, DZIARSKOŚĆ, WSPÓŁWŁADCA, WYGIĘCIE, PAŁĄCZEK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PAPIER, TONAŻ, ALARM LOTNICZY, WIĄZ, PASTEL, SPADOCHRON HAMUJĄCY, TROLLING, STOS, WELWET, PROSTOŚĆ, RAMKA ODCZYTU, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, NIECHLUBNOŚĆ, OCEMBROWANIE, CYWIL, ZGNIATACZ KCIUKÓW, TRĘDOWNIK, TAKSON, SCENARIUSZ, LODOWIEC WISZĄCY, POSŁUCH, JUDAIZM, AGREGATOR TREŚCI, MASŁO, BÓR BAGIENNY, TUSZ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, OBRONA, BATERIA, FORMACJA, KLAMRA, MADREPORA, SKOPEK, PODEJŹRZON MARUNOWY, ANTENA KIERUNKOWA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KOD PRZEDROSTKOWY, KOLEUS, STENWANTA, MAMICIEL, PEONIA, PROSO, KALWARIA, ZDZIERSTWO, ZABYTEK RUCHOMY, TEOGONIA, WYZWANIE, PRZERWANIE CIĄŻY, NIEWYRAŹNOŚĆ, DOLINA V-KSZTAŁTNA, MONITOR, PRZEKAZIOR, PRZEKOZAK, MANIAK, NIESTAWIENNICTWO, ENERGIA ELEKTRYCZNA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KWAS NAFTENOWY, ZJAWISKO THOMSONA, KRUPON, PORZĄDNOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, LAGUNA, NAGOŚĆ, AUTOKEMPING, FILM S-F, PASYWNOŚĆ, OLEJEK, EKSPRES, NAMASZCZENIE CHORYCH, SEJSMOGRAF, ODNALAZCA, ODRZYNEK, SZLACHAR, MERZYK GROBLOWY, PRACOHOLIK, ZROZUMIAŁOŚĆ, FATAMORGANA, SERIA, NIEUCHRONNOŚĆ, DZIAŁANIE, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PIEKŁO, PRZECIER, USTAWKA, CIEMNA KARTA, NASIONNICE, WĄTŁOŚĆ, OBRABIALNOŚĆ, DZIELNICA HISTORYCZNA, DEFICYT, REAKCJA, ARON, WYRAŹNOŚĆ, TWÓR, RYWALIZACJA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, RELISZ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, JODEK, UKRAIŃSKOŚĆ, PRYMITYW, RURKA INTUBACYJNA, ABISAL, OPTIMUM EKONOMICZNE, ?POTWÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.150 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ JEST OJCEM LUB MATKĄ, POZOSTAWANIE RODZICEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ JEST OJCEM LUB MATKĄ, POZOSTAWANIE RODZICEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RODZICIELSKOŚĆ to, że ktoś jest ojcem lub matką, pozostawanie rodzicem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RODZICIELSKOŚĆ
to, że ktoś jest ojcem lub matką, pozostawanie rodzicem (na 14 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ JEST OJCEM LUB MATKĄ, POZOSTAWANIE RODZICEM sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ JEST OJCEM LUB MATKĄ, POZOSTAWANIE RODZICEM. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x