FRAGMENT NIEKTÓRYCH MASZYN I ICH CZĘŚCI, OKALAJĄCY JE, ZAZWYCZAJ BĘDĄCY ELEMENTEM, KTÓRY JEST PODSTAWĄ DLA INNEJ CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIENIEC to:

fragment niektórych maszyn i ich części, okalający je, zazwyczaj będący elementem, który jest podstawą dla innej części (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIENIEC

WIENIEC to:

część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec (na 7 lit.)WIENIEC to:

ruszt ułożony na ścianach nośnych budynku w poziomie stropu (na 7 lit.)WIENIEC to:

barwna poświata wokół tarczy Słońca lub Księżyca powstająca wskutek dyfrakcji światła w warstwie chmur lub mgły (na 7 lit.)WIENIEC to:

zewnętrzna część powierzchni koła zębatego, ciernego łańcuchowego (na 7 lit.)WIENIEC to:

część świdra między jego złączem a szyjką (na 7 lit.)WIENIEC to:

drewniana rama obudowy szybu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT NIEKTÓRYCH MASZYN I ICH CZĘŚCI, OKALAJĄCY JE, ZAZWYCZAJ BĘDĄCY ELEMENTEM, KTÓRY JEST PODSTAWĄ DLA INNEJ CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.338

ODCHYLENIEC, PSALTERIUM, CZERWONKA, MAKROKOSMOS, WYDAJNOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, BŁYSTKA OBROTOWA, TARŁO, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, STREFA PRZYGRANICZNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, MISKA, DISCO POLO, OLA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, PUSZCZALSKA, DEASEMBLACJA, SKLEP ZOOLOGICZNY, PIROELEKTRYK, JABŁKO NANERCZOWE, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, MORA, PIEC MUFLOWY, RAMA, NIEPORZĄDNOŚĆ, HIPOSTYL, SPALINOWÓZ, PIEPRZYK, KANCLERZ, ROKPOL, KANAŁ DERYWACYJNY, SOLUBILIZACJA MICELARNA, EKSPRES KOLBOWY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, URODZENIE ŻYWE, TUNBERGIA MYSORSKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, SKAUT, POŁYKACZ, TRAWERSOWANIE, JĘZYK TAMILSKI, KIEŚ, CHŁYST, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, SPECJAŁ, NADZIEWKA, UNISTOR, BUDKA LĘGOWA, MĘTNOŚĆ, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, AUTOKOD, LEGWAN GŁUCHY, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, CUDOWNY OWOC, SPRAWDZIAN, ROSŁOŚĆ, BRZĘKADŁO, ZAGĘSTNIK, ZACIĘTOŚĆ, PRZEMIANA POLITROPOWA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, SITWA, NOŚNIK FUNKCJI, WSZECHMOC, TERIOLOGIA, KOPROSTANOL, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, STULETNIE JAJO, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ZWIĄZEK ORGANICZNY, GIAUR, BIUROKRACJA, POŚWIĘCENIE, SAMOUCZEK, JEŚPAN, ODBÓJ, CZTERNASTKA, MECH JAWAJSKI, MAGNETON JĄDROWY, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, KAMIONKA, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, PUDOŻ, ODWAR, BALECIK, FORMACJA, BUŁGARYSTYKA, NOOBEK, STRZAŁKA, GOALKEEPER, KOGUT, KOREKTOR, WOLNOAMERYKANKA, BŁOTNIARKA, ANNAŁ, POMOC SPOŁECZNA, KAZUISTA, MOTYLEK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, KORMORAN ŻAŁOBNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WYKONAWCA, GRZYB ZAJĄCOWY, SKANDYNAWSKOŚĆ, DYSKRYMINACJA CENOWA, AGERAZJA, BEZŁAD FRIEDREICHA, WYCHOWAWCA, AKOLITAT, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, POŚWIADCZENIE, OGIER, GRYZIEL ZACHODNI, SAMOGRAJ, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, PLURALIZM, AZOR, JEŁOP, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, NOCEK WĄSATEK, NERWICA NIEDZIELNA, KOSZULA, GEODYNAMIKA, NOWY, MASKA, PODKŁADKA, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, STARORUSKI, GŁOS DORADCZY, SUFRAGANIA, GWÓŹDŹ, MINISTER BEZ TEKI, METATEKST, GRZEBACZ, UGHELLI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KOŁNIERZYK, MEKLEMBURGIA, JASTRZĘBI NOS, NIEPOKALANOŚĆ, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, BAZA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, NORZYCA, JANCZAR, TOMBEAU, FYKOLOGIA, KRUPCZATKA, LIBERO, OLEJ Z OLIWEK, ZNACZNIK, AZA, NOTOZIERO, KĄT ROZWARTY, STRONA POWODOWA, BIAŁA, CZUŁOŚĆ, SYFON, CHORDOFON, INTERPRETATOR, MUSZKA, SPERKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BEDŁKA MUCHOMOR, ROLWAGA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KOLOKATOR, DACH MANSARDOWY, MŁODZIEŻOWIEC, ALFABET MIGANY, MAKAK JAPOŃSKI, DIORAMA, BIZNESMEN, KIERAT, MIECZ SZYBROWY, JAZGOT, CHIRURGIA URAZOWA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, SALADA, LICZEBNIK GŁÓWNY, BIOGRAFIZM, WYŚMIENITOŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, ZARZĄDZAJĄCY, SZEWC, AUSTRALOID, PODWYMIAR, MIKOŁAJÓW, KOLORATURA, NARZĄD ŚWIETLNY, BRYŁA LODU, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, ALTERNATYWA, TAŁAS, DOŁEK, PRZEMYŚLNOŚĆ, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, REPASAŻ, WOJSKO, MELON, WIETRZENIE MECHANICZNE, PC, SYNDYK, KOWALNOŚĆ, ŻERDNIK, KWAS ŻÓŁCIOWY, JESIOTR ROSYJSKI, UŁAMEK PROSTY, DZIERGACZKA, UKOŚNIK, PILŚŃ NERWOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, WTYCZKA, DOM, MINIATURZYSTA, KRET EUROPEJSKI, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BAŁKAŃSKOŚĆ, ROPOWICA KŁĘBU, SĘP, AHISTORYCYZM, BARWY, ETOLOGIA, ETAP, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, SONDA MOLEKULARNA, RUMIENIAK, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, GMERK, ILOCZYN WEKTOROWY, ARHANT, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ŻYCIODAJNOŚĆ, EKSPEKTATYWA PRAWNA, NEOTENIA, ŚWIERK, ZAPORA MINOWA, INTENDENT, PRZYCISK, DOGMAT, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, GRUPA LIEGO, PAŁAC, DZIOBACZ, PAMIĄTKOWOŚĆ, BOCIANIE GNIAZDO, BAK, WSZETECZNOŚĆ, PUSTA STRUNA, INWENTURA, PODSZEWKA, ZAMEK, PĘPAWA, ANTOCYJAN, KATAFRAKTA, OZONOSFERA, WESTERPLATCZYK, DWA OGNIE, DŁUGOSZ KRÓLEWSKI, WIETRZNIK, ROZWAŻNOŚĆ, FILTR BESSELA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PIESZCZOTA, STOPIEŃ ETATOWY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, DINGS, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, METABOLIT WTÓRNY, COLEMANIT, INTENCJONALIZM, SĄD OGÓLNY, KODEKS, SPRAWNOŚĆ, CHODNIKOWIEC, WIENIEC, CANAVERAL, WZMACNIACZ, KOPARKA PODPOZIOMOWA, HIPISKA, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, RZEŹWOŚĆ, GNOJOWNIK, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MAJONEZ, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, ZWODNICZOŚĆ, INDYKATOR, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, PODSKARBI NADWORNY, RZEŹBA KRASOWA, BARANI ŁEB, SER EMENTALSKI, GAMBIT PRZYJĘTY, NOMADA, MUZYKA ORATORYJNA, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, ?LODOWIEC CYRKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT NIEKTÓRYCH MASZYN I ICH CZĘŚCI, OKALAJĄCY JE, ZAZWYCZAJ BĘDĄCY ELEMENTEM, KTÓRY JEST PODSTAWĄ DLA INNEJ CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT NIEKTÓRYCH MASZYN I ICH CZĘŚCI, OKALAJĄCY JE, ZAZWYCZAJ BĘDĄCY ELEMENTEM, KTÓRY JEST PODSTAWĄ DLA INNEJ CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIENIEC fragment niektórych maszyn i ich części, okalający je, zazwyczaj będący elementem, który jest podstawą dla innej części (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIENIEC
fragment niektórych maszyn i ich części, okalający je, zazwyczaj będący elementem, który jest podstawą dla innej części (na 7 lit.).

Oprócz FRAGMENT NIEKTÓRYCH MASZYN I ICH CZĘŚCI, OKALAJĄCY JE, ZAZWYCZAJ BĘDĄCY ELEMENTEM, KTÓRY JEST PODSTAWĄ DLA INNEJ CZĘŚCI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - FRAGMENT NIEKTÓRYCH MASZYN I ICH CZĘŚCI, OKALAJĄCY JE, ZAZWYCZAJ BĘDĄCY ELEMENTEM, KTÓRY JEST PODSTAWĄ DLA INNEJ CZĘŚCI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast