CZĘŚĆ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH OKALAJĄCA SERCE W TAKI SPOSÓB, ŻE PRZYPOMINA ZAPLECIONY WIENIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIENIEC to:

część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIENIEC

WIENIEC to:

fragment niektórych maszyn i ich części, okalający je, zazwyczaj będący elementem, który jest podstawą dla innej części (na 7 lit.)WIENIEC to:

ruszt ułożony na ścianach nośnych budynku w poziomie stropu (na 7 lit.)WIENIEC to:

barwna poświata wokół tarczy Słońca lub Księżyca powstająca wskutek dyfrakcji światła w warstwie chmur lub mgły (na 7 lit.)WIENIEC to:

zewnętrzna część powierzchni koła zębatego, ciernego łańcuchowego (na 7 lit.)WIENIEC to:

część świdra między jego złączem a szyjką (na 7 lit.)WIENIEC to:

drewniana rama obudowy szybu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH OKALAJĄCA SERCE W TAKI SPOSÓB, ŻE PRZYPOMINA ZAPLECIONY WIENIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.538

ZASADA, ONELINER, MOGIŁA, PODODDZIAŁ, UCINKA, KAPNIK, GOLONKA, ŁĄCZNIK DROGOWY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ELEMENT GRZEJNY, MINUTA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, APROBATA, TON HARMONICZNY, SERCE, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, GORS, PISOWNIA, CEWKA PUPINOWSKA, KĄT, GRZYB CHRONIONY, SZYSZKA, POLITYKA ENERGETYCZNA, BEAR, KŁĄB, PAS MIEDNICZNY, KAWA ZBOŻOWA, BELKOWANIE, ISKIERNIK OCHRONNY, ECHIN, RAJA SIWA, BOŻY BOJOWNIK, POZIOM, ABC, MRAD, DUPAL, SIARKA ROMBOWA, ŻOŁDAK, SETKA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, UROCZYSKO, TWÓR GRZYBNIOWY, ŚCIĘCIE, SIŁY POWIETRZNE, WACHTA, KONTYNENT, KONTAKCIK, WIENIEC, PRAWDA, LAKA, KOMISUROTOMIA, PALEMONETKA ZMIENNA, NOS, AWUNKULAT, NITINOL, GONDOLA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, EOLIA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, BRYŁOWATOŚĆ, PRZYŁĄCZE, PRZECHOWALNICTWO, SZCZĘKA, PONUR, SYNKOPA, JAMA BĘBENKOWA, PROSCENIUM, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, ARTYLERIA LEKKA, RĘKAW, KONTENER, DÓŁ PODKOLANOWY, PAŁANKA WĘDROWNA, OSIEMNASTKA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ŁASKOTKI, JĄDRO MIGDAŁOWATE, FAKTURA, ŻEBRO, WAŁ, PIASTA, PUPA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, ŁOŻYSKO, JELEŃ BIAŁOWARGI, MASZYNKA DO GOLENIA, PROSTAK, RECITATIVO, WĘZINA TARCZYCY, NAGOLENNIK, NEONTOLOGIA, FUSYT, PODSTAWA, TUŁÓW, WIZJONER, OSŁONA, ARYTMOMETR, TĘTNICA SKRONIOWA, ZATOCZKA, KRZYŻÓWKA, ŚMIERDZIEL, HEŁMIATKA, KOŚĆ KLINOWA, SCRABBLE, ŻYŁA GALENA, BĘBENEK, PROCES JEDNOSTKOWY, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, ŁAPA, PUPCIA, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, MIEDNICA, EPINICJON, BLIŹNIAK, SŁOWO, PRZETYCZKA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, SKRAJ, GORSET, SERCE, SPECJALIZANT, CACHE, ANTROPOSFERA, PREZBITERIUM, ALLEMANDE, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ÓSEMKA, KOŁOWROTEK, KIKUTNICA, KNOWIE, POJAZD NIEKOŁOWY, SIEĆ, EUROPA, POBOŻNOŚĆ, NANOŚNIK, DZIELNICA, DRUK WKLĘSŁY, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, WYJEC RUDY, EHRHARD, MUNSZTUK, KATECHIZM, SET, STUŁA, CHOROBA VON GIERKEGO, KIER, FALSZKIL, SZCZENIARA, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, MAGAZYN, ZŁĄCZE, WARZYWO, SKRZYDŁO, TWÓR, MAJĄTEK TRWAŁY, SKARPETA, WIEŻA KOŚCIELNA, EKSPRESJA, DRABINA, RAKOWIEC, MARKETING SKOJARZENIOWY, LABIRYNT, FALSYFIKAT, BOKS, PANTOFLE, OBLITERACJA, TEST WYSIŁKOWY, BUFET, CZASOWNIK POSIŁKOWY, GROT, PROSPEKT ORGANOWY, WCINKA, ŁAWA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, KWIZ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KORTYNA, CYBUCH, SOLÓWKA, CZŁON SKŁADNIOWY, KABATY, ACHTERDEK, BAWET, SKOTOPASKA, PŁUŻKA, HIPOTEZA HANDICAPU, TRZON, ŁYSINKA, NACZYNIÓWKA, KESON, LODOWIEC SZELFOWY, CHRAPA, ŚWIAT, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, KOMEDIALNIA, ELITARYSTA, POŁUDNIE, POWRÓT, GŁOWICA, UCZESANIE, WYJEC PŁASZCZOWY, MODEL, WEISS, WELWET, NACZYNIE CHŁONNE, WIELKOROSJA, EURYTMIA, SZKLISTOŚĆ, FUNDAMENT, OKULAR, MOHER, GRUSZKA ŻAROWA, ODWACH, OBRONA STREFOWA, OPUSZKA, JĄDRO GALAKTYKI, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, EMANATYZM, SUSZARKA, SUWAK, KOPIAŁ, TALMUDYZM, GRA, ZAWIĄZEK, PAS, SERCÓWKA, DEDYKACJA, ŁEBEK, SUBFUNDUSZ, SAMOA ZACHODNIE, RÓŻOWE OKULARY, KREDYT PREFERENCYJNY, DEKANAT, OPONA, DŻIHAD, AGADA, BIEŻNIK, SYSTEM SZWAJCARSKI, AKCENT PRZECIĄGŁY, SIMA, ACHTERPIK, GOŚCIU, ZSTĘPNICA, MASA KRYTYCZNA, SKRZYDŁO, SERCE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, KARCZEK, PRZYDANKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, FAJANS, STOŻEK DZIOBOWY, MARTWIAK, PODBRÓDEK, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, ROK, PRZĘSŁO, GOSTEK, NACZYNIAK JAMISTY, UPRAWNIENIE, METODA REPREZENTACYJNA, PREZENCJA, JANUSZ, SMERFETKA, HARMONIZACJA, CYNK, MORALISTA, PRZEKRÓJ, GETTO, AUTOPREZENTACJA, USYTUOWANIE, JĘZYK PIKTYJSKI, SERCE DZWONU, TAJNIAK, STOPKA, SPOSÓB BYCIA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, SZYPUŁKA, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, CHORRERA, MASKA, POTAŻ, BLUZA, DACH, PARTIA, BIROFIL, PIERŚ, KONDYGNACJA, TRAGIZM, NASZELNIK, RECYTATYW, STRAJK WŁOSKI, OBRZĄDEK, WALOŃSKI, OSET KĘDZIERZAWY, MIŚ, ?PUPINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.538 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH OKALAJĄCA SERCE W TAKI SPOSÓB, ŻE PRZYPOMINA ZAPLECIONY WIENIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH OKALAJĄCA SERCE W TAKI SPOSÓB, ŻE PRZYPOMINA ZAPLECIONY WIENIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIENIEC część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIENIEC
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH OKALAJĄCA SERCE W TAKI SPOSÓB, ŻE PRZYPOMINA ZAPLECIONY WIENIEC sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - CZĘŚĆ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH OKALAJĄCA SERCE W TAKI SPOSÓB, ŻE PRZYPOMINA ZAPLECIONY WIENIEC. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast