GÓRNA CZĘŚĆ NIŻSZEGO BUTA (SIĘGA NIECO ZA KOSTKĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOLEWKA to:

górna część niższego buta (sięga nieco za kostkę) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHOLEWKA

CHOLEWKA to:

euf. cholera - wyraz używany jako wykrzyknik, gdy coś nie wyjdzie (na 8 lit.)CHOLEWKA to:

Craterellus cornucopioidaes - gatunek grzyba z rodziny pieprznikowatych; grzyb jadalny, ma jednak mierne własności smakowe i ze względu na coraz rzadsze występowanie nie powinien być zbierany (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNA CZĘŚĆ NIŻSZEGO BUTA (SIĘGA NIECO ZA KOSTKĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.348

PLASTRON, KAZIMIERZ, JABŁKO NANERCZOWE, JARZMO, ISKIERNIK, PODKORA, ĆWIARTKA, WYJEC PŁASZCZOWY, OPUSZKA, RZEPKA, SZPILKA, GRZBIET, SKŁADOWA, GÓRNICA, BYLICA PONTYJSKA, ŚWINKA MORSKA, LITOSFERA, GROT, JASIENICA, LEJEK, PAPUA, WIĄZADŁO, POCHWA, KĄT WIELOŚCIENNY, FACJATA, ŁYŻKA, MOSTEK, KOMORA, MAKSIMUM, ŁUK AORTY, PIĘTA, GĄSIENICA, KORONA, NABIEGUNNIK, ZAĆMIENIE, GLIZA, JĘZYCZEK, OSET KĘDZIERZAWY, PĘTELKA, ULICA, REPRYZA, GŁOWOTUŁÓW, KWASKOWATOŚĆ, KNOWIE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, STRZEMIĘ, TARANTAS, WĘZINA TARCZYCY, DUSZA, NAPIERŚNIK, TERMINATOR, STOJAK, SKRZYDEŁKO, RUFA, NAGŁOWIE, MILIMETR SZEŚCIENNY, KLATKA PIERSIOWA, KIL, ZALĄŻNIA, GODZ, GAZELA, CZĘŚĆ, ZESPÓŁ, CZEP, KADR, SABOT, OWOC, KATOLICYZM, PRIORYTET, ACHTERDEK, NACISK, WPUST, CZASZA, SEKEL, GANEK, KONTAKCIK, OBSZAR, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WIEK, UCHO ZEWNĘTRZNE, KONTAKT, DASZEK, NACZYNIE CHŁONNE, FOLA, DZIELNICA, KOTLINA, SYMETRIA, EFOD, SPAŁA, ŁAM, GAŁKA OCZNA, GONIEC, MUNTENIA, KONSTRUKCJA NOŚNA, OKRYWA KWIATOWA, KARNER, STANIK, ŻABA TRAWNA, SPÓJKA, CZAPKA TEKTONICZNA, KORBKA, SIEDZISKO, NAGRZBIETNIK, FILECIK, GNIAZDO NASIENNE, PRYZMA, KARAFUŁKA, BLIŹNIAK, , PREDELLA, MIEDNICA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, PŁAT CZOŁOWY, WIDNOKRĄG, RAMIENISKO, ŁOŻE, OKULARY, PUCHACZ ZWYCZAJNY, SADZ, OBSŁUGA, KUFA, PRZESUWNIK, DUPKA, NAĆ, ĆWIARTKA, BALKON, KRWAWNIK POSPOLITY, BYLICA POSPOLITA, GORS, WAFEL, BATYMETRIA, KREWETKA WIŚLANA, CZUBEK, KUBEŁ, SAMOLUBNY DNA, BRZOSKWINKA, MASKA, PIERŚ, KUPER, BRZUCHORZĘSKA, SPRYCHA, SYBERIA, SIŁA ROBOCZA, DONOŚNIK, DZIÓB, DZIOBIEC, KONTYNENT, CIĄGNIK, TWARDZIEL, ATOM, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ŁOŻYSKO, ESCHATOLOGIA, PUKU, SZPONDER BRZEŻNY, ZERWA, JURA KRAKOWSKA, SKRZYDŁO, KARWIA, CZARA, NAWAŁNIK POPIELATY, CHRAPA, FORMA, KORA SOCZEWKI, LOTKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, CZESKI, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, HEŁMIATKA, ROŚLINA KORZENIOWA, OKRUCH SKALNY, RESZTÓWKA, MAŁŻOWINA, POTAŻ, STROJNICA, TARCZA, ZABYTEK NIERUCHOMY, KRĄGLIK, SKLEPIENIE, RDZEŃ, KRĄGŁOŚĆ, WĘGLÓWKA, RELATOR, ŁOPATONOGI, PRACA SEZONOWA, OWOCNIA, SUFIT, KULMINACJA, JELCZ, WELS, POLE, SZCZYT, PRZEKRYCIE, NADBUDOWA, KADŁUB, LEMIESZ, OWOCNIK, WILKES, JEDNOSTKA ALOKACJI, PŁYWAK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KOMORA NABOJOWA, OSÓW, CHOLEWKA, NIMFA, PODSTAWY, KĄT TRÓJŚCIENNY, KAPSUŁA RATUNKOWA, PREZBITERIUM, ŁYŻKA, CZWARTA CZĘŚĆ, NAKRÓJ, KAWAŁEK, PAS, REZERWA OBOWIĄZKOWA, PROSPEKT ORGANOWY, GOSPODARSTWO KRAJOWE, WYROŚL, NOWICJAT, SZNUR TYLNY, PIĘCIORNIK NISKI, WRZESZCZ, TELOM, SŁONIARNIA, POŁUDNIE, LOTNICTWO WOJSKOWE, JAWAJSKI, SZTYLPA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, KLAMRA, TEOGONIA, GEM, BRYNÓW, BUTA, MOHER, SIRO, PISZCZAŁKA, WIOSKA, HAITI, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, ŁĘK, CIAŁO SZKLISTE, PRZYĆMIENIE, DUJKER MODRY, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, DOBRO POŚLEDNIE, KROK, CZAPLA MODRA, WIESZCZEK, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, GYNYCEUM, IBIS BIAŁY, DUWAJHIN, ODCINEK, CEWKA MOCZOWA, JELITKOWO, SERŻA, KORPUS, MYKOHETEROTROF, KORPUS NAWOWY, GŁOWNIA, CROSS, BĘBENEK, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ROZBRATEL, BASEN, DUPECZKA, KRĄŻENIE MAŁE, TŁO, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, GRYZIPIÓREK, WIEŚ, PALUSZEK, KŁĘBUSZEK, RUDA PABIANICKA, ODZIOM, PORTYK, SZALKA, SKRZYDEŁKO, MUSZLOWCE, GNIAZDO WTYCZKOWE, EOLIA, AKT, NASADKA, POKRYWA, WARSTWA KULISTA, WACHTA, PANEW, RATA, WOLNY OBSZAR CELNY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, LUNETA, KACZKA HEŁMIASTA, ŁADNA HISTORIA, FAZA, REGENERAT, PARTIA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ?GUZ KULSZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNA CZĘŚĆ NIŻSZEGO BUTA (SIĘGA NIECO ZA KOSTKĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GÓRNA CZĘŚĆ NIŻSZEGO BUTA (SIĘGA NIECO ZA KOSTKĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOLEWKA górna część niższego buta (sięga nieco za kostkę) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOLEWKA
górna część niższego buta (sięga nieco za kostkę) (na 8 lit.).

Oprócz GÓRNA CZĘŚĆ NIŻSZEGO BUTA (SIĘGA NIECO ZA KOSTKĘ) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GÓRNA CZĘŚĆ NIŻSZEGO BUTA (SIĘGA NIECO ZA KOSTKĘ). Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x