CZĘŚĆ ŚWIDRA MIĘDZY JEGO ZŁĄCZEM A SZYJKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIENIEC to:

część świdra między jego złączem a szyjką (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIENIEC

WIENIEC to:

część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec (na 7 lit.)WIENIEC to:

fragment niektórych maszyn i ich części, okalający je, zazwyczaj będący elementem, który jest podstawą dla innej części (na 7 lit.)WIENIEC to:

ruszt ułożony na ścianach nośnych budynku w poziomie stropu (na 7 lit.)WIENIEC to:

barwna poświata wokół tarczy Słońca lub Księżyca powstająca wskutek dyfrakcji światła w warstwie chmur lub mgły (na 7 lit.)WIENIEC to:

zewnętrzna część powierzchni koła zębatego, ciernego łańcuchowego (na 7 lit.)WIENIEC to:

drewniana rama obudowy szybu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ŚWIDRA MIĘDZY JEGO ZŁĄCZEM A SZYJKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.538

PRZĘSŁO, SKALA, WIENIEC LAUROWY, DYSPROPORCJA, GACEK SZARY, INTERSTYCJAŁ, PAS MIEDNICOWY, WYPADEK DROGOWY, MARKER NOWOTWOROWY, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, MIÓD SZTUCZNY, JĄDRO ZIEMI, ZRĄB, REGLAN, ZAWAŁ SERCA, USZTYK, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DREPANOZAUR, MINA, ISLAM, KRYMINALISTYKA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, MÓZG EMOCJONALNY, MLEKO, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, LUSTRO FENICKIE, BIODOSTĘPNOŚĆ, CZAPKA TEKTONICZNA, SZTUKA, SPACJA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, TRZON, MIERZYN, WOJNA, PREPARAT CHEMICZNY, ATAWIZM, EWANGELIA, TAGER, TERAPIA STRUKTURALNA, KAWIRAM, KOŃ APPALOOSA, KONICZYNKA, FUGA, KORONKA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, TRÓJMECZ, WIERZCHOWINA, DENNICA, STOLIK, BERYL, AREN, NAWAŁNIK POPIELATY, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, KONSUL, OKRĘŻNICA, LEJ, ANEROID, ZBLIŻENIE, STRESZCZENIE, WACHTA, PONTICELLO, NARYS KWIATOWY, MAGISTRALA, SPENCER, ŁYSINKA, MAGNETON JĄDROWY, PUCKA, SZEREG HOMOLOGICZNY, DRZEWO KAKAOWE, INTERWENCJA PROCESOWA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, JĘZOR LODOWCOWY, KABOTAŻOWIEC, MUNSZTUK, KAPITAŁ LUDZKI, DYSTORSJA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, BEKON, SZEREG HARMONICZNY, ISKIERNIK OCHRONNY, TUMBA, ALPUHARA, NAKRÓJ, UDO, SKRZYDŁO, MASKA, REJON, PŁAT, ECHIN, PIANO, IMPROWIZATOR, ZWIERCIADŁO, ZABUŻE, DUSZA, OPTYKA KWANTOWA, EKRAN, PRÓBA REPREZENTATYWNA, METRYKA, GRZYWA FALI, PODSADKA, GETTO, ATRIUM, GOLONKA, SZYJKA UDOWA, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, PALEC, ZAGÓRZANIN, SKORPION CESARSKI, WNĘKA WĄTROBY, NAPIERŚNIK, WARSTWA KULISTA, PARÓWKA, BIBLIA HEBRAJSKA, PIĘTKA, MARTWY PRZEPIS, ARYSTOTELES, STUDIO NAGRANIOWE, WARTOŚĆ LOGICZNA, KOOPERACJA, PĘTLA HENLEGO, WELON, NALEPA, PLEBEJUSZ, OPUSZKA WĘCHOWA, ASKEPTOZAUR, ŚRÓDPOŚCIE, ZAUROZUCH, OBIEG OKRĘŻNY, SIATKA, MIKRONEZJA, KARAPAKS, GUMNO, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, WRĘGA, KLON, ŚWINIA DOMOWA, SPÓDNICZKA, SZCZĘKOWIEC, ZIMNY PRYSZNIC, EKSKLAWA, PERKOZ RDZAWOSZYI, PARTER OGRODOWY, PIĘTA, NOTKA, KURURO, ŚW. AUGUSTYN, LAPTOPIK, PRAWO WIELKICH LICZB, TAKT, KOMITET CENTRALNY, RUMPEL, ODCINEK, CIEMNOBLASZEK, OMDLAŁOŚĆ, ZABYTEK RUCHOMY, MIESZAK, KLIN PODATKOWY, STOSINA, OKRES WEGETACYJNY, LIST PROSKRYPCYJNY, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, WIDOWNIA, OCZKO, OJCZYZNA, ŁOPATKA, OPÓR ELEKTRYCZNY, RYNEK TERMINOWY, PODBRÓDEK, CYPR, JEDNA CZWARTA, ARYTMOMETR, BASZTA ALKIERZOWA, PŁAT CZOŁOWY, URLOP TACIERZYŃSKI, TUNER, JAMESA, MOST, MROCZEK POSREBRZANY, SOLFUGI, PRAWO TALIONU, LUNONAUTA, PÓŁPOŚCIE, OSAD, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, REGRESJA LINIOWA, DYSTORSJA, GODŁO MAPY, BIOMETRIA, LUFA, BIEŻNIK, GNIAZDO SIECIOWE, FIZJOGNOMIKA, DREWNO, OKTANT, NIEBO, BRÓDKA, SUMATOR, GYYZ, PRZEDPOLE, BLUZA, PAŁANECZKA MAŁA, TENORKI, HUSYTKA, FORMACJA DEFENSYWNA, BERKELEY, UCIĄG, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, KULTURA ŚWIDERSKA, TABLICA ROZDZIELCZA, SZPARNICOWCE, CIĄGNIK, SAMOOBRONA, RECEPTYWNOŚĆ, PRZĄŚNICA, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, RDZEŃ, TEZA, JAŁOWIEC, LIBONEKTES, ZWIERZĘ DOMOWE, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, ANDANTINO, PRZEDSCENIE, PSYCHOHIGIENA, CAŁY TON, DZIÓB, KOSZTORYS NAKŁADCZY, HIPOTEZA POMOSTOWA, EPOKA LODOWCOWA, PROGRESIZM, TEMAT FLEKSYJNY, OBUCH, PISTOZAUR, PROFILAKTYKA JODOWA, AKT, TABLICZKA ZNAMIONOWA, BĘBEN, TARAS, KĄT TRÓJŚCIENNY, BAAL, SKÓRZAK, NASADKA, CIAŁO SZKLISTE, STAROGRECKI, ACHTERPIK, FARMAKOEKONOMIKA, PEJORATYW, PI, AZJA, JELITKOWO, PERYKARP, DEMARKACJA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, DWUKADŁUBOWIEC, DODATEK PIELĘGNACYJNY, ORCZYCA, CROSSING-OVER, NIEHUMANITARNOŚĆ, NAZWA TOPOGRAFICZNA, WOJNA SUKCESYJNA, ZALĄŻNIA, INTENSJONALNOŚĆ, PISZCZAŁKA, ANTYNATURALIZM, LEJBIK, ŁUSKA, OBRONA, PLAMA BARWNA, OBCOWANIE PŁCIOWE, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, ŻEBRO, BIOZA, ZESZYT, FIZYKA, ROZDZIAŁKA, KARCZEK, TASZKA, KWATERA, STAROPOLSKI, SZOŁDRA, JERYCHO, CYZELER, KOLBA, EWALUACJA BIEŻĄCA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, FARTUCH, KWINTA, UKŁAD SYMPATYCZNY, GRACILIZUCH, ŁUK KLASYCZNY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PAS MIEDNICZNY, WSTRZĄS, WACHTA, PLATON, CISTECEFAL, PLEZJOPLEURODON, ?KOKPIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.538 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ŚWIDRA MIĘDZY JEGO ZŁĄCZEM A SZYJKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ŚWIDRA MIĘDZY JEGO ZŁĄCZEM A SZYJKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIENIEC część świdra między jego złączem a szyjką (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIENIEC
część świdra między jego złączem a szyjką (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ŚWIDRA MIĘDZY JEGO ZŁĄCZEM A SZYJKĄ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZĘŚĆ ŚWIDRA MIĘDZY JEGO ZŁĄCZEM A SZYJKĄ. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x