MUSTELUS ASTERIAS - GATUNEK DRAPIEŻNEJ RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY MUSTELOWATYCH (TRIAKIDAE); MUSTEL GWIAŹDZISTY ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK (OD WYSP SZETLANDZKICH PO MAURETANIĘ, POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ CZĘŚĆ MORZA PÓŁNOCNEGO, KANAŁ LA MANCHE); REKIN TEN OSIĄGA DŁUGOŚĆ OK. 1 M I WAŻY OK. 12 KG; JEST CHĘTNIE ODŁAWIANY W CELACH KONSUMPCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUSTEL GWIAŹDZISTY to:

Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUSTELUS ASTERIAS - GATUNEK DRAPIEŻNEJ RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY MUSTELOWATYCH (TRIAKIDAE); MUSTEL GWIAŹDZISTY ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK (OD WYSP SZETLANDZKICH PO MAURETANIĘ, POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ CZĘŚĆ MORZA PÓŁNOCNEGO, KANAŁ LA MANCHE); REKIN TEN OSIĄGA DŁUGOŚĆ OK. 1 M I WAŻY OK. 12 KG; JEST CHĘTNIE ODŁAWIANY W CELACH KONSUMPCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.600

DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, NIEPRZYJEMNOŚĆ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SAMOA, WILK Z GÓR CASCADE, MIEDZIORYTNICTWO, JELONEK CZUBATY, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, JASZCZURKA RUINOWA, GETTO, KETEMBILLA, PIERDOŁA SASKA, SZCZECIOSZCZĘKIE, SZABAS, TORFOWIEC DUSENA, SKIOFIT, EMIGRACYJNOŚĆ, ŁOPIAN, WORECZKOWY, PŁASKORUPIEC MALAJSKI, MATEMATYKA STOSOWANA, MAGIEL, DZIERZYK ANGOLSKI, BUSZÓWKA RUDORZYTNA, ROZBUDOWA, TASZKA, OCEANNIKI, ŻABA KRZYŻOWA, PARODOS, ROZWAŻNOŚĆ, JEDWABNICA CIEMNA, TWIERDZENIE WILSONA, KACZKA CZUBATA, PAWIAN OLIWKOWY, ŻÓŁW WONNY, DURNOWATOŚĆ, SYTK, WYSOKOŚĆ, SER EMENTALSKI, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KOLKA JELITOWA, MEWA SREBRZYSTA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, GORCZYCA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, AGREST CHIŃSKI, WERSJA KINOWA, KOŚĆ MIEDNICZNA, MAŁPOŻER, RYBITWA OKOPCONA, SZYSZKOWIEC, GŁOŚNOŚĆ, SOSNA ZACHODNIA, ONTOLOGIZM, ANADYRSKA, DAGLEZJA CHIŃSKA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, DESKA, KROCIEŃ, ŻÓŁW SĘPI, ŻÓŁW OZDOBNY, GŁUPTAK MASKOWY, UTATSUZAUR, HORNSYND, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, MASKA, PIEG, ECHINUS, TRASZKA SYBERYJSKA, KORMORAN ZIELONOLICY, MOKROŚĆ, RESORT SIŁOWY, HAMULEC LUZOWANY, SKALNICZEK, KASA CHORYCH, VALYRIA, ROBUSTA, ŚWIERZBOWIEC PĘCINOWY, BARWINKA CZARNOCZELNA, ZDOBYWCA, OPRZĘDZIK, TRZON TŁOKOWY, PŁASKONOS CZARNOLICY, DZIĘCIOŁ JARZĘBATY, CZAS TERAŹNIEJSZY, DOBRO INWESTYCYJNE, WARAN BIAŁOGARDŁY, HANDEL ŻYWYM TOWAREM, KOMPANIA WARTOWNICZA, KOLEŃ WIELKOOKI, GAJNIK LŚNIĄCY, ŻYWOTNIK POŚREDNI, PRZEMYŚLNOŚĆ, MARKACZKA, BECHTER, DROBNIACZEK BEZZĄB, MŁOTECZEK, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, MAGNOLIA GÓRSKA, KOLEŃ KEWACZO, KOLBA, JODŁA KALIFORNIJSKA, KACZUSZKA AUSTRALIJSKA, GENTELMAN, KREWETKA WIŚLANA, KORMORAN INDYJSKI, CIERNIOGŁOWY, ZAGÓRZANIN, MASZYNA INFORMACYJNA, SUPERRAKIETA, PRAKTYCZNOŚĆ, BŁYSKOTEK SPILAUCHENA, KUBEK, JĘZYK TYBETAŃSKI, AREKA KATECHU, HETERODON PŁASKONOSY, SPOT REKLAMOWY, OGONÓWKA CZARNA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, DAR NIEBIESKI, ZABAWA, TRZCINNIK SZUWAROWY, BŁOTNICA SITOWA, WSZYSTKOWIDZĄCY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, HAMBURGER, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KANAŁ DERYWACYJNY, AZOLLA AFRYKAŃSKA, CHŁODEK, IBIS BIAŁOOKI, AMBYSTOMA TYGRYSIA, PAŁECZNIK, ZBÓJNIK, SIERPOWIEC ZAKRZYWIONY, ZBRODNIA, BEZSENSOWNOŚĆ, KIANG, LITERATURA WAGONOWA, DOMINATOR, TAMANDUA, ŚRÓDMIEŚCIE, WALABIA SMUKŁA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, STOKŁOSA DRŻĄCZKOWATA, PRĄTNIK BAWARSKI, KRYZA, DZIĘCIOŁ WĄSATY, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, BOBROSZCZURY, POMPA ŁYDKOWA, BHARAL, DRZEWOŁAZ ZŁOCISTY, GALAGO OLBRZYMI, PROGRAMOWALNOŚĆ, BRZEGOWIEC, AMINEK WIĘKSZY, DZWONECZNIK KOŃCZYSTY, CZERNICA, PIĘCIORNIK GĘSI, BLEKOT, TRASZKA ZWYCZAJNA, OSZCZĘDNOŚĆ, PALEONISKI, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, BEZROBOCIE UKRYTE, ŁOWIK, GRZBIET, NIESTEROWNOŚĆ, DAGLEZJA MEKSYKAŃSKA, ANAKONDA ZIELONA, WARZĘCHA CZERWONOLICA, WARTOŚĆ, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, SET, ALTANNIK, MINÓG STRUMIENIOWY, KALIPSO, PRYWATNOŚĆ, ŻABA Z JUNIN, WARTOŚCIOWOŚĆ, WIZYTÓWKA, STRZECHWOWIEC HARTMANNA, ŁOMKA ZACHODNIA, SKÓROSKRZYDŁE, CZOŁOCZUB DUŻY, UNIWERSYTET, ŁOTOK, ANTARKTYKA, KRWAWNIK ZIELENIEJĄCY, FAWORYT, DĘBIK KROPKOWANY, RAMIENICA POSPOLITA, HOŁOSZEŃ GŁÓWKOWATY, TARCZYK, GRYZONIE, ŚPIEWACZKA ŻÓŁTOGŁOWA, BUDLEJA, WEBŁO, ÓSMA CZĘŚĆ, DŻIGETAJ, ŁYSAK, PLASTROM, PILOTEK, SYRTA, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOOKI, REKIN, JELEŃ BAWEAŃSKI, NAKOLANEK, WIHAJSTER, WIDZENIE, BOLITA POŁUDNIOWA, SZKARADNOŚĆ, GEOSTERNBERGIA, ŻYCICA SZTYWNA, ZIOMEK, CHOINA KAROLIŃSKA, KRZEWIK, KROCIONÓG, SPAMER, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, SYRENA ALARMOWA, KAPUCYNKA OLIWKOWA, WSPÓLNOŚĆ, DRZEWOŁAZ NIEBIESKI, TUPANDAKTYL, PIANKA POLIURETANOWA, GĘŚ ALASKAŃSKA, MYSZOŁÓW, ROKIET PEŁZAJĄCY, BLIGIA POSPOLITA, KUKLIK, BULANŻERIA, CIECIERZYCA, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, TRACZ CHIŃSKI, GORĄCZKA, BARK, KOSTRZEWA GÓRSKA, MAŚLAK, GIĘCIE, IRAŃSKI, MARKUR, WYPAD, SKRZYDLIK CISOLISTNY, WARTOŚCIOWOŚĆ, GLAUKOZAUR, PIELĘGNICA SZMARAGDOWA, IBIS SZKARŁATNY, SZYP, PATAGONKA, PORTFEL, LICZYDŁO, HUBA, MAKROSKŁADNIK, ŻABA LATAJĄCA MALAJSKA, SKRZYDLIK DROBNY, WANGA ŻAŁOBNA, KILKA, GAŁĘZIAK, BRODEK BEZŁODYGOWY, ŚWIERK SITKAJSKI, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTO-CZARNY, HOKEJÓWKA KRÓTKOPRĘGA, SKOCZEK, KACERSTWO, RODZINA KATYŃSKA, STOPA LODOWCA, SYNINGIA, NOCEK RYBACZEK, GRZYBEK GORZKI, KOORDYNACJA, ŚWIDROWIEC, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, KISZKA STOLCOWA, PODKŁADKA, KANAŁ ŁĄCZNOŚCI, MORŚWIN, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, SKALA LIDYJSKA, BAKTERIE METANOGENNE, NAPIĘCIE KROKOWE, CZARNOGRZBIETKA, AMARANT, KOBRA, ALOES BARBADOSKI, OLEJÓWKA AFRYKAŃSKA, JĘZYK CHIŃSKI, WIGOŃ, KITEL, GRENLANDIA GĘSTA, KUR DIABEŁ, KAPUSTA PEKIŃSKA, DZIERGACZ KASZTANOWATY, SZCZEPIONKA WŁASNA, AUSZPIK, ?WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUSTELUS ASTERIAS - GATUNEK DRAPIEŻNEJ RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY MUSTELOWATYCH (TRIAKIDAE); MUSTEL GWIAŹDZISTY ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK (OD WYSP SZETLANDZKICH PO MAURETANIĘ, POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ CZĘŚĆ MORZA PÓŁNOCNEGO, KANAŁ LA MANCHE); REKIN TEN OSIĄGA DŁUGOŚĆ OK. 1 M I WAŻY OK. 12 KG; JEST CHĘTNIE ODŁAWIANY W CELACH KONSUMPCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUSTELUS ASTERIAS - GATUNEK DRAPIEŻNEJ RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY MUSTELOWATYCH (TRIAKIDAE); MUSTEL GWIAŹDZISTY ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK (OD WYSP SZETLANDZKICH PO MAURETANIĘ, POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ CZĘŚĆ MORZA PÓŁNOCNEGO, KANAŁ LA MANCHE); REKIN TEN OSIĄGA DŁUGOŚĆ OK. 1 M I WAŻY OK. 12 KG; JEST CHĘTNIE ODŁAWIANY W CELACH KONSUMPCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUSTEL GWIAŹDZISTY Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUSTEL GWIAŹDZISTY
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych (na 17 lit.).

Oprócz MUSTELUS ASTERIAS - GATUNEK DRAPIEŻNEJ RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY MUSTELOWATYCH (TRIAKIDAE); MUSTEL GWIAŹDZISTY ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK (OD WYSP SZETLANDZKICH PO MAURETANIĘ, POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ CZĘŚĆ MORZA PÓŁNOCNEGO, KANAŁ LA MANCHE); REKIN TEN OSIĄGA DŁUGOŚĆ OK. 1 M I WAŻY OK. 12 KG; JEST CHĘTNIE ODŁAWIANY W CELACH KONSUMPCYJNYCH sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - MUSTELUS ASTERIAS - GATUNEK DRAPIEŻNEJ RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY MUSTELOWATYCH (TRIAKIDAE); MUSTEL GWIAŹDZISTY ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK (OD WYSP SZETLANDZKICH PO MAURETANIĘ, POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ CZĘŚĆ MORZA PÓŁNOCNEGO, KANAŁ LA MANCHE); REKIN TEN OSIĄGA DŁUGOŚĆ OK. 1 M I WAŻY OK. 12 KG; JEST CHĘTNIE ODŁAWIANY W CELACH KONSUMPCYJNYCH. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast