CZĘŚĆ ŁUSKI NABOJOWEJ ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE NABOJU W KOMORZE NABOJOWEJ I MIEJSCE ZAHACZENIA PAZURA WYCIĄGU, UŁATWIAJĄC USUNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ PO ODDANIU STRZAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYZA to:

część łuski nabojowej zapewniająca prawidłowe położenie naboju w komorze nabojowej i miejsce zahaczenia pazura wyciągu, ułatwiając usunięcie łuski z komory nabojowej po oddaniu strzału (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYZA

KRYZA to:

sztywny, fałdowany, znacznej wielkości, okrągły kołnierz, popularny był w XVI i XVII w (na 5 lit.)KRYZA to:

względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz, występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj zwężki, cienka tarcza, dysk z otworem w środku wmontowywany w przewód w taki sposób, że oś otworu pokrywa się z osią przewodu, stosowana do dławienia przepływu w przewodzie (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 5 lit.)KRYZA to:

tarcza z otworem w środku umieszczana w przewodzie rurowym do tłumienia przepływu czynnika np. ciepłej wody (na 5 lit.)KRYZA to:

marszczony lub fałdowany kołnierz z koronki noszony do ubiorów kobiecych i męskich w XVI-XVII w - KREZA (na 5 lit.)KRYZA to:

dawny sztywny kołnierz (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz łączący rury (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ŁUSKI NABOJOWEJ ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE NABOJU W KOMORZE NABOJOWEJ I MIEJSCE ZAHACZENIA PAZURA WYCIĄGU, UŁATWIAJĄC USUNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ PO ODDANIU STRZAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.325

FRONT, ADRES, ROZMNAŻALNIA, KOŚĆ GŁÓWKOWATA, GEM, PRIORYTET, MASA, STARCIE, SETKA, PREDELLA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, SZALA, DOMY, NURKOWANIE TECHNICZNE, SKŁAD CELNY, NACZYNIÓWKA, ODWODNIENIE, AORTA BRZUSZNA, OCZKO, ANOLIT, CZAKRA, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, CZARNA GODZINA, KAPLICA, PRZĄŚLICA, DZIÓB, BABINIEC, SZÓSTA CZĘŚĆ, PIOTROWO, TWÓR, WARIACJA, OSOWO, ZERWA, NAKARCZNIK, BIODROWA, SERAJ, CIĄG, PODUSZKA, FAZOWNIK, PARKING ROWEROWY, FUNDUSZ MIESZANY, MAŁOPOLSKA, JORDANEK, DZBANEK DO KAWY, NASADKA, KIELICH, JĄDRO GALAKTYKI, WYRĘB, DOM PRZYSŁUPOWY, SIEDLISZCZE, POŁOŻENIE, GALERIA SŁAWY, ZALĄŻNIA, STROJNICA, DOJŚCIE, OTOK, TAKSON PARAFILETYCZNY, ATRIUM, ODWÓD, DENITRYFIKATOR, KAMICA MOCZOWA, KOLANO, HAITI, GRZEBIEŃ, ANTROPOSFERA, WIERZCHNICA, SZCZĘKA, TYBINKI, PUSTELNIA, TARGI, GŁOWICA, PŁOZA, ZADZIOR, SKOLEKS, PRZEJEŻDŻAJĄCA, ROZETKA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, MIEJSCE KULTU, LABIRYNT, PARTIA, WYCHODNIA, ŚWIĘTOJANKA, ATTACHAT, PRZYŁĄCZE, PIĘTA, CIAŁKO SZKLISTE, LOTNY FINISZ, EWANGELIA, TUŁACZKA, BATYPELAGIAL, MROCZEK BRUNATNY, ŚRODEK, NOC ASTRONOMICZNA, ZMIERZCH, HAK ABORDAŻOWY, SIODŁO, PŁATEK, KUPLET, UJŚCIE, OGNISKO, NARZĄD KOPULACYJNY, FRYZJER, MONTREAL, RAMIĘ, EMPORIUM, RZUT, CZŁON SKRAJNY, STYK, WYTAPIALNIA, SZEKLER, LOKACJA ATELIEROWA, KWADRATURA, GONDWANA, SPACERNIAK, BURDON, ŁĄCZNIK, BRZUSIEC, KŁĄB, BINARKA, ZRAZOWA, PATELNIA, SKORUPA, KATAKUMBY, FORTE, LEMUROWATE, SUMIK, KADŁUB, , ZACHÓD, BILET POWROTNY, HALF-PIPE, PŁASZCZ, WIWARIUM, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PODSTAWY, ŹRÓDŁO, ODLEWARKA, BANITA, SCHRONISKO, WÓŁ PIŻMOWY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, RÓWNINA ZALEWOWA, OCZKO, STELLARATOR, POMPA ŁYDKOWA, STROFA, MAJTKI, CZAPLA MASKOWA, RÓŻANKA, PALESTRA, NAUKI GEOGRAFICZNE, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, BIEGNIK, TRZON, SEKTOR PRYWATNY, STRĄGA, LEVEL, DONOŚNIK, INKUBATOR, CZYNNOŚĆ ŻYCIOWA, NIERUCHOMOŚĆ, DUPAL, JĘZYK, RACHUNEK FINANSOWY, BARIERA JĄDROWA, KAIRUAN, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, CHWOST, SPĘKANIE, WYSEPKA, BIELIZNA POŚCIELOWA, BIOGAZOWNIA, SEKTOR, PUNKT KATECHETYCZNY, KWARTAŁ, KARNER, TWARDZIEL, KATOLICYZM, UZIOM, WYLĘGARNIA, WYŻYNY, KRUSZARNIA, CIĄGNIK, RURA, HARAM, TOCZYSKO, BARK, PAREO, ECHINUS, BEZPOŚREDNI WTRYSK PALIWA, ROZWIDLENIE, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, LEJ, BYLICA PONTYJSKA, IMAK, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, TWÓR GRZYBNIOWY, OSTROGA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, WZGÓRZE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KOŃCZYNA, KOCZOWNIK, ZIEMIA OBIECANA, MOGIŁA, LIMBUS, STOPKA, ARESZT, PĘTLA HENLEGO, WYRĘBISKO, PRZYSIEK, BAR, KWADRATURA, TAMTEN ŚWIAT, RUFA, POŁOŻENIE, REGLAN, KORONA SŁONECZNA, KARCZUNEK, BRÓDKA, REPUBLIKA JAKUCKA, OWOCNIA, NOWA HUTA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, STUŁA, PRZEPRAWA, FORMACJA DEFENSYWNA, CMENTARZ, LIKWIDACJA, RĘKAW, POZNER, MILIMETR SZEŚCIENNY, COKÓŁ KONTYNENTALNY, ZNAMIĘ, JAZDA, MUR, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, WARSTWA KULISTA, POLIGON DOŚWIADCZALNY, JAŚNIA, MIEJSCE, PLAC APELOWY, WRZESZCZ, SUPORT, KASA, WSPÓLNIK, WOLNE SOŁECTWO, ZBIORNICA, KSIĘSTWO, PÓŁFRAK, DOLA, WORECZEK ŁZOWY, SKRAJNIK DZIOBOWY, PODSEKTOR, OBŁUSZYN, LOŻA HONOROWA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, SOCYNIANIZM, CHOLEWKA, MARZANA FARBIARSKA, PÓŁSFERA, PISZCZAŁKA, WARGA, CZUB, RURA OGNIOWA, HALIZNA, MIĘDZYWĘŹLE, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, RYNEK CENTRALNY, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, TARAS, PRACA SEZONOWA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, AGENCJA, JĘZYK PIKTYJSKI, ŚLIZG, GONIEC, STANOWISKO, SZPIGIEL, PUPA, KAPSUŁA POWROTNA, SPAŁA, STANOWISKO, MUNSZTUK, PUSZKA MÓZGOWA, KLATKA PIERSIOWA, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, RAMIENISKO, KURIA, PATRYSTYKA, UDO, WÓZEK, ŻYCIE WIECZNE, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, KOMORA WULKANICZNA, ŁYŻKA, PERKOZ RDZAWOSZYI, ?PODRÓŻ SŁUŻBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.325 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ŁUSKI NABOJOWEJ ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE NABOJU W KOMORZE NABOJOWEJ I MIEJSCE ZAHACZENIA PAZURA WYCIĄGU, UŁATWIAJĄC USUNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ PO ODDANIU STRZAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ŁUSKI NABOJOWEJ ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE NABOJU W KOMORZE NABOJOWEJ I MIEJSCE ZAHACZENIA PAZURA WYCIĄGU, UŁATWIAJĄC USUNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ PO ODDANIU STRZAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYZA część łuski nabojowej zapewniająca prawidłowe położenie naboju w komorze nabojowej i miejsce zahaczenia pazura wyciągu, ułatwiając usunięcie łuski z komory nabojowej po oddaniu strzału (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYZA
część łuski nabojowej zapewniająca prawidłowe położenie naboju w komorze nabojowej i miejsce zahaczenia pazura wyciągu, ułatwiając usunięcie łuski z komory nabojowej po oddaniu strzału (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ŁUSKI NABOJOWEJ ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE NABOJU W KOMORZE NABOJOWEJ I MIEJSCE ZAHACZENIA PAZURA WYCIĄGU, UŁATWIAJĄC USUNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ PO ODDANIU STRZAŁU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ ŁUSKI NABOJOWEJ ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE NABOJU W KOMORZE NABOJOWEJ I MIEJSCE ZAHACZENIA PAZURA WYCIĄGU, UŁATWIAJĄC USUNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ PO ODDANIU STRZAŁU. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast