JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 85 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZWŁASZCZA ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ CZĘŚĆ WYSPY JAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAWAJSKI to:

język z rodziny języków austronezyjskich, którym posługuje się około 85 mln osób zamieszkujących zwłaszcza środkową i wschodnią część wyspy Jawa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 85 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZWŁASZCZA ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ CZĘŚĆ WYSPY JAWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.512

KOCZKODAN NIEBIESKOLICY, BRĄZÓWKA, GÓWNOJAD, EUTEKTYKA, SILNIK REPULSYJNY, CZUJNIK GENERACYJNY, PLASTYKA, TURNIURZYK GRUBODZIOBY, FERMENTOR, FILOLOGIA SERBSKA, MAŁA GASTRONOMIA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, WISKACZA, KRĘPNIK MALUTKI, SPEDYTOR, KOMPENSACJA WERBALNA, BUK, GEREZA OLIWKOWA, PTERION, NIESPIESZNOŚĆ, AMPUŁKA, FORUM, PIĘKNOŚĆ, WYCHODZTWO, ORKIESTRA KAMERALNA, TUŃCZYK, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, CYPROHEPTADYNA, JUGOSŁOWIAŃSKI, STRZĘPLICA POLSKA, CHOROBA GAMSTORP, STRESIK, WANNANOZAUR, OSET KĘDZIERZAWY, PLANKTON, SZANIEC, MAFIA, PODGORZAŁKA, NOŚNIA, GRA POJEDYNCZA, KOSZULKA WODNA, KOLCOSTERNIK MALGASKI, KRĘPACZEK RUBINOBREWY, PUDER BRĄZUJĄCY, SMUKLICA ZWYCZAJNA, WĘZEŁ ZARODKOWY, ANGLISTYKA, KWATERUNEK, RUCH, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, BRZOZA, FERRIMAGNETYK, PIŁA DROBNOZĘBNA, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, WODOCIĄGOWNIA, KRÓTKOSZ WYBLAKŁY, ONE-STEP, ŻABA ROGATA, DILPAK, PERKOZ OLBRZYMI, MOSKWICZ, WIELOCUKIER, PEKAN, KUJA CZUBATA, NIM, TELEKOMUTACJA, DŁAWIGAD, KUTER TORPEDOWY, DENTYSTA, HARUSPIK, MUSTEL GWIAŹDZISTY, BRUDNIAK, PODATEK MAJĄTKOWY, TRACZE, KAPUSTNA PALMA, PACZKA, FAZA ANALNA, KROKODYL AUSTRALIJSKI, KAZASKI, RĘCZNOŚĆ, DŻINN, SAMOLOT, WŁOCHACZ, PRANKO, KORPUS, FIZYKA, JUDASZ, PIECHOTA, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, PIERÓG KARELSKI, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, PETREL ANTYLSKI, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, OCEANNIK SZAROGRZBIETY, MBIRA, ZAPIS, TRÓJLIST VASEY'A, BATERIA, RZODKIEWNIK, ZWROTNIK, FRANKLINA, KAMORA, WOLARKA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, GAZELA LODERA, INDYGOWIEC, ESTRAGON, ŻYWOTOPISARZ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ELEKTROCHIRURGIA, NIEOPANOWANIE, ANTYCYPACJA, TUNICZKA, TURNIURZYK CZERWONOOKI, PODKOWIEC DUŻY, NAKRYCIE, OPASTUN, KORNUTKA DŁUGOCZUŁKOWA, MYSZOSKOCZKI, WILK WĘGIERSKI, ANALIZATOR, BIKINIARZ, OTORYNOLARYNGOLOGIA, LOGIKA PRAWNICZA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, FLAMING CHILIJSKI, NAUKA JAZDY, STOKŁOSA MADRYCKA, DWUSETKA, PEKARI WAGNERA, PÓŁKULA MÓZGOWA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, CELIBAT, EKIPA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WYRĘB, NORZYCA, ATAK, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GRADACJA, OSZCZEPISKO, NAJA, ALKANNA BARWIERSKA, PARASOLNIK, LOGOGRAF, WYKLINA WIOTKA, AMFIUMA TRÓJPALCZASTA, JASNOTA GAJOWIEC, ZDOBYWCA, EDIAKAR, NERKA RUCHOMA, CENTURIA CZERWONA, PETREL SZAROBRZUCHY, KSIĘGA WÓJTOWSKA, PANOWANIE, GREKA, SET, ROŚLINA, STOJACZEK PUNKTOWANY, BOROWCE, KOPALNIA, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, PODKŁAD KOLEJOWY, CHRUPKOŚĆ, ARTYSTKA, TOWOT, SŁUŻBA, BIAŁE NOCE, ŁOŻYSKO TOCZNE, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, CRASHTEST, WRÓBEL POŁUDNIOWY, PANNA NA WYDANIU, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, FORMACJA, OPRYSZCZKA, BANKSTER, NAWAŁNIK RELIKTOWY, FILOZOFIA PRZYRODY, NOSOROŻEC CZARNY, SAJMIRI, FILM WOJENNY, TRZON MACICY, OSAD, SOK JELITOWY, SNIFTER, BROMOLEJ, TRZMIELAK, PODKARMIACZKA, DWUSTRONEK NIEDOSTĘPNY, KRÓTKODZIOBEK BRĄZOWAWY, EKSTRADYCJA, MAZUREK, PROLIFERACJA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, BOROWIK SZLACHETNY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, LIŚCIANEK SEKTORNIK, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, PRZEKOPNICA AUSTRALIJSKA, JABŁOŃ DZIKA, HISZPAN, TREN, PLASTROM, SZKAPLERZ, NEWTON, BYSTRZYK BARWNY, SANZINIA MADAGASKARSKA, OSTROLOTEK MAŁY, RAKOWIEC, KRZAKÓWKA BIAŁOBRZUCHA, STRUNOWCE, POMPA TŁOKOWA, PRZESIĘK, JODŁA NIKKOŃSKA, APEKS, PAS, EKONOMIA NORMATYWNA, MIODOJADY, SIERPOŃ, ZGNILIZNA DREWNA, PONCHO, OWCA, PROSOWIANKA, SŁOWACKI, POMPA ŁYDKOWA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, BYSTRZYK KOPELANDA, OSPILEN JADALNY, DELFIN, NARZĄD ŁZOWY, GLIZA, KOŃ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, HAFTARNIA, SOSNA PINIA, WIDŁOGONEK, PRZĘSŁO, WODA PODSKÓRNA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, ODRUCH KOLANOWY, KAFEJKA INTERNETOWA, BRZANKA LATAJĄCA, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ANTYPERTYT, KOLBOWIEC OLSZOWY, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, KRAINA NEOTROPIKALNA, STEROWANIE KRZEPKIE, CZAPLA CZCZONA, KASTRAT, CIEMNOGRÓD, APOSTOŁ, JEŻ AMURSKI, BAWÓŁ MINDORSKI, MARUDA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ŁADA KROPLICA, PRĄTNIK MEKLEMBURSKI, IMID, PRZYGODA, PUNKT, SZMOTŁOCH PROSTOLISTNY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ROZŚWIETLACZ, ZOOFAGIA, CZEK IMIENNY, SZYBKOWAR, MODROPLAMEK, GŁOGOWIEC, KRUCZYNA JARZĘBATA, PICOWNIK, CYKL, BREAKDANCE, PEJZAŻYSTKA, BIZNESMEN, WRODZONY BRAK NOSA, CHLEBOWIEC, REGENERAT, WIĄZANIE JONOWE, MIODOPOIK BIAŁOGARDŁY, MIKROPRZEŁĄCZNIK, ELEMENT, ŚLUZOWNICA LIPOWA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, KIESZEŃ, GRZYB ZAJĄCOWY, CHOMIK, DERKACZ, SKUA, ORTOPTYK, LWIA CZĘŚĆ, TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK, BIURO LUSTRACYJNE, BĄCZEK, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, ?PRETEKSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 85 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZWŁASZCZA ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ CZĘŚĆ WYSPY JAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 85 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZWŁASZCZA ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ CZĘŚĆ WYSPY JAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAWAJSKI język z rodziny języków austronezyjskich, którym posługuje się około 85 mln osób zamieszkujących zwłaszcza środkową i wschodnią część wyspy Jawa (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAWAJSKI
język z rodziny języków austronezyjskich, którym posługuje się około 85 mln osób zamieszkujących zwłaszcza środkową i wschodnią część wyspy Jawa (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 85 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZWŁASZCZA ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ CZĘŚĆ WYSPY JAWA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 85 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZWŁASZCZA ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ CZĘŚĆ WYSPY JAWA. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x