WYDZIELONY OBSZAR PAMIĘCI OPERACYJNEJ (CACHE) ZAREZERWOWANY DLA DANYCH SZCZEGÓLNIE CZĘSTO WYKORZYSTYWANYCH, DZIĘKI CZEMU SKRACA SIĘ CZAS ICH DOSTĘPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAMIĘĆ BUFOROWA to:

wydzielony obszar pamięci operacyjnej (cache) zarezerwowany dla danych szczególnie często wykorzystywanych, dzięki czemu skraca się czas ich dostępu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONY OBSZAR PAMIĘCI OPERACYJNEJ (CACHE) ZAREZERWOWANY DLA DANYCH SZCZEGÓLNIE CZĘSTO WYKORZYSTYWANYCH, DZIĘKI CZEMU SKRACA SIĘ CZAS ICH DOSTĘPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.284

PRZEDROŚLE, SAMOGRAJ, CYBERNETYZACJA, AGERAZJA, CZTEROSUW, ROŚLINA AKWARIOWA, LIŚĆ ŁODYGOWY, FERMA, SERDUSZKA OKAZAŁE, MARTWE POLE, WYCINEK, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, KORPUS, CHONDRA, ERGASTULUM, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SKALA RANKINE'A, PLEBEJKA, GAZOWY OLBRZYM, MIKSER, FIGÓWKA, POCHŁANIACZ, SOLIDARYZM, PRAWO JOULE'A, MURŁATA, ZMYWACZ, KLEJÓWKA, DECENTRALIZACJA, RYJEC, WYŁADOWANIE KORONOWE, ZAPALCZYWOŚĆ, MEDYCYNA PERSONALNA, PODUSZKA, DEDUPLIKACJA, POPYT ELASTYCZNY, FRONTALNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, CNOTA, ADEPTKA, SCENA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, CYKLON, POLIMODALNOŚĆ, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, EMBLEMAT, CHARAKTER PISMA, MOTYLEK, KUBEŁ, FAZOWNIK, UCHAL, PM, NOŚNIK DANYCH, GNIOTOWNIK, WAR, USTAWKA, IZBA ROZLICZENIOWA, ZAPALNOŚĆ, BRAHA, WYPALANKA, CEROWNIA, MĄDRALIŃSKI, SOCZEWKA, KIERZNIA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, PRZESTRZEŃ, TOKARKA KŁOWA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WOREK SPOJÓWKOWY, ZBIÓRKA, BIBLIZM, MIGDAŁOWIEC, ŻABA NILOWA, ZHAFTOWANIE SIĘ, WIĄZANIE JONOWE, UWAGA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, GRZBIETOPŁAT, TERMOOBIEG, CRACKER, KANAŁ HAVERSA, PATENA, TRÓJDŹWIĘK, KOŁOWROTEK, ZORBA, ZŁÓG WAPNIOWY, NATURALIZM, NOSACZ SUNDAJSKI, FOLK, STAROHISZPAŃSKI, ZAPASY, MAJOWY PRACOWNIK, UPOMNIENIE, DZBANEK, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, KAMIEŃ KOTŁOWY, DEPILACJA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, ODBYTNICA, BUDA, TRASA, OŚ PORTALOWA, ALBUMIK, WIDZENIE CENTRALNE, BANK KOMERCYJNY, OKRES AMAZOŃSKI, TEATROMAN, LEISZMANIOZA TRZEWNA, GARŚĆ, MIEJSKOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZIMNO, DOCHÓD WŁASNY, KAPLIN, FUSYT, KIKUTNICE, SKLEPIENIE KLASZTORNE, WARUNEK LOKALOWY, SEMITA, MIECZ OBROTOWY, PINTA AMERYKAŃSKA, MOLOSOWATE, TRUNKOWY, MARKETING INWAZYJNY, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, SZAJBUSKA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, STOKŁOSA, KOTNIK, PUSTAK, TALENT, SŁUŻĄCY, CENZOR, BŁONA MIĘŚNIOWA, OGIEŃ, MINIMALIZM, BŁĘDNIK KOSTNY, SKRZYNKA, PODKOWA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, ŚMIGŁO, CHOROBA SOMATYCZNA, LETARG, DWUBÓJ KLASYCZNY, KRĘGOWIEC, CIEKŁY KRYSZTAŁ, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, ŻARTOWNIŚ, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, OBRAZ, JĄDRO ŚLIMAKOWE, KOPALINA POSPOLITA, OSZOŁOM, NIETOPERZE, GYNYCEUM, CIEMNOTA, OSIEMNASTKA, IMMUNOGLOBINA E, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SPLOT, INTERWIZJA, JOGIZM, GASTROENTEROLOGIA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, PLEBISCYT, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, WYNURT, SAŁATKA SZOPSKA, AKROBACJA POWIETRZNA, KARCYNOLOGIA, DOMINACJA PEŁNA, CEDET, PROFESOR, JASZCZUR, FLASZOWIEC, PALLASYT, INFLACJA JAWNA, ŚWIADOMOŚĆ, BUSINESSMAN, TESLA, UNYTKO, STRĄGA, HARD PORNO, SILNIK ASYNCHRONICZNY, SPEAKER, ENERGIA WYMIANY, STOJAK, TAMANDUA, RÓJKA, GONIOMETRIA, GORYCZKA CHMIELOWA, BANKSTER, MOSAD, PRZYGARŚĆ, CRO-MAGNON, KĄT UJEMNY, OSIĄG, AUTOCASCO, CIĄG, GOŚĆ, PRZEDMIOT, ŁYKOWATOŚĆ, SŁOWNICTWO, MACHANIE RĘKĄ, PLOTKARSTWO, ZATOKA, INDEKS, ŚWIĄTYNIA, CORRIENTES, KREWETKA ATLANTYCKA, POSTAĆ BIBLIJNA, KOMEDIANT, KADŹ ZALEWNA, DASZEK OKAPOWY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, MODLITEWNIA, ŻUCHWA, MYJNIA, UZBRAJANIE SIĘ, SAMOCHODZIARZ, WIĘZIENIE, ANALIZA FUNDAMENTALNA, METALOGIKA, TOR, EPILEPTOLOG, BATERIA GALWANICZNA, BUREK, WAŁ, KOMETA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, CASH BACK, PŁYTKA CHODNIKOWA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ROPOMOCZ JAŁOWY, LAZARET, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KROK DOSTAWNY, IMMUNITET FORMALNY, KUBAS, SZCZEP, CZUBATKA, HIENA CMENTARNA, IRYZACJA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, ZAKRĘT ZĘBATY, WOLTYŻER, ZAPYTANIE OFERTOWE, STARY MALUTKI, TEMPO, KĄT DEPRESJI, OBŁOK OORTA, SNYCERZ, ŁACIŃSKOŚĆ, PRZESTRZEŃ FAZOWA, LINIA, LUDY TURAŃSKIE, DAMARA, KARETA, NIEREGULARNOŚĆ, ALGEBRA LINIOWA, PAPROĆ DRZEWIASTA, WIBROAKUSTYK, KWAS, URLOP ZDROWOTNY, KONIEC, DUR POWROTNY, EPIMYTHION, ŁĄKA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, SZAMKA, ZIELONA GRANICA, KOŃ, JASŁO, GRZEBACZ, WYSTĘPOWANIE, EMANACJA, GONDOLA, FESTYN, OBIJACZKA, SZYJA, PAŃSTWO PRAWNE, ADRES WZGLĘDNY, RODNIK, KOALA, POCIĄG EKSPRESOWY, DOLOT, GRIECZANINOW, STOPKA, IMPULS, PILARZE, OGLĄD, ZATOKA NIŻOWA, ZŁOTY DEWIZOWY, RANA WYLOTOWA, VIANI, WYCHOWAWCA, CZŁON POŚREDNI, ?FAŁD GŁOSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.284 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONY OBSZAR PAMIĘCI OPERACYJNEJ (CACHE) ZAREZERWOWANY DLA DANYCH SZCZEGÓLNIE CZĘSTO WYKORZYSTYWANYCH, DZIĘKI CZEMU SKRACA SIĘ CZAS ICH DOSTĘPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONY OBSZAR PAMIĘCI OPERACYJNEJ (CACHE) ZAREZERWOWANY DLA DANYCH SZCZEGÓLNIE CZĘSTO WYKORZYSTYWANYCH, DZIĘKI CZEMU SKRACA SIĘ CZAS ICH DOSTĘPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAMIĘĆ BUFOROWA wydzielony obszar pamięci operacyjnej (cache) zarezerwowany dla danych szczególnie często wykorzystywanych, dzięki czemu skraca się czas ich dostępu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAMIĘĆ BUFOROWA
wydzielony obszar pamięci operacyjnej (cache) zarezerwowany dla danych szczególnie często wykorzystywanych, dzięki czemu skraca się czas ich dostępu (na 14 lit.).

Oprócz WYDZIELONY OBSZAR PAMIĘCI OPERACYJNEJ (CACHE) ZAREZERWOWANY DLA DANYCH SZCZEGÓLNIE CZĘSTO WYKORZYSTYWANYCH, DZIĘKI CZEMU SKRACA SIĘ CZAS ICH DOSTĘPU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WYDZIELONY OBSZAR PAMIĘCI OPERACYJNEJ (CACHE) ZAREZERWOWANY DLA DANYCH SZCZEGÓLNIE CZĘSTO WYKORZYSTYWANYCH, DZIĘKI CZEMU SKRACA SIĘ CZAS ICH DOSTĘPU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x