PISMO CECHUJĄCE SIĘ ZNORMALIZOWANYM KSZTAŁTEM I KĄTEM POCHYLENIA LITER, UŻYWANE DO NAPISÓW NA RYSUNKACH TECHNICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISMO TECHNICZNE to:

pismo cechujące się znormalizowanym kształtem i kątem pochylenia liter, używane do napisów na rysunkach technicznych (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PISMO TECHNICZNE

PISMO TECHNICZNE to:

konwencja graficznego przedstawiania urządzeń mechanicznych, szczególny przypadek rysunku technicznego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PISMO CECHUJĄCE SIĘ ZNORMALIZOWANYM KSZTAŁTEM I KĄTEM POCHYLENIA LITER, UŻYWANE DO NAPISÓW NA RYSUNKACH TECHNICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.933

CANOSSA, GÓRNICTWO OTWOROWE, TŁUK PANCERNY, SEKSTOLA, STADIALNOŚĆ, ŚWINKA MORSKA, DRAGA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, STOPOFUNT, MONTAŻYSTKA, SNIFTER, BARWICA DREWNA, MACZANKA KRAKOWSKA, SŁUŻBISTKA, NATURYZM, KRACH, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PRZĘDZIWO, FUNT GIBRALTARSKI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, LARYNGOFON, GRZYB ATOMOWY, KENOZOIK, TRZMIEL DRZEWNY, KOKTAJL, SZKŁO OPTYCZNE, PIGWA POSPOLITA, REJESTR, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KARTAGIŃSKI, GRAFIKA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, BIAŁA DAMA, HARMONIJKA USTNA, PENITENCJA, FALOWNIK NAPIĘCIA, FONDUE MIĘSNE, PAŁANKA MIODOJAD, TRANSSEKSUALISTKA, PONCZOWNICA, GRUSZKA, ROTATOR, HEREZJA, PRZEJAZD, WJAZD, MACIEJKA, REPOWNIA, ŻONA LOTA, ANGLISTYKA, CHALDEJSKI, DYDAKTYKA OGÓLNA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, MESJANIZM, RAFIA, JĘZYK ŁACIŃSKI, MAZANINA, UKROP, IMPAS, STULEJARZ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, NAPŁYW, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KOLEJ ŻELAZNA, OOLITYT, BAŁYK, NAWALANKA, SKRZYDŁO, MAGNETOSTATYKA, RZUT RÓWNOLEGŁY, STRONA, KONIKI MORSKIE, TENDENCJA, ELEMENT, SYNEKURZYSTA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PRZEKŁADACZ, SZLAUF, ALTERNARIOZA, OKRĄGŁY STÓŁ, HIPNOTYK, TOWARZYSZ PANCERNY, FILA, ŁOPATKA, FACET, MERYSTEM, ZMARZLUCH, ROZRABIACZ, KRENAL, FRAKCJA, HARMONIA, KORPUS, SEKRET, DWUBÓJ KLASYCZNY, MONOPOL, ŻYWNOŚĆ, MORZE AZOWSKIE, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, LOGIKA MATEMATYCZNA, VOLLEY, PODKARMIACZKA, SNICKERS, LAICKOŚĆ, LASKA, OKLUZJA, FASZYSTA, NEKROFAG, GÓWNOZJADZTWO, TELEGRAFIA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, OBSUWISKO, BUDOWNICTWO WODNE, KURTYNA ZERO, NERW MIĘDZYŻEBROWY, FERNAMBUK, CZANKA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, IDENTYFIKACJA, LEWOSKRZYDŁOWY, IGLICA, SROMOTA, WYWÓZKA, TRIMER, BRAT, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, FASETA, GAWORZENIE, HAMULEC NAJAZDOWY, BETONOWE BUTY, SEROHEMATOLOGIA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, JASKÓŁKA, TEMAT FLEKSYJNY, SKARGOWOŚĆ, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KTOŚ, PĘTLA NEFRONU, FATAMORGANA, DROŻDŻOWNIA, SKAŁA GŁĘBINOWA, EKSPLOZJA, SKIBKA, KATAKAUSTYKA, NACHLANIE SIĘ, INGRESJA MORZA, JAPOK, CIEMIĘŻYCA, WOODSTOCK, AUTOSANIE, BAWÓŁ MINDORSKI, ZWARCIE SZEREGÓW, MIKROSKOP SKANINGOWY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, KNAGA, ODCIEŃ, DOKUMENT, KAMPUS, PERIOD, WZROST GOSPODARCZY, CENTRUM KONFERENCYJNE, BEZCZELNIK, PODKOWA, ZŁOTY BLOK, FILM MUZYCZNY, ELDAR, DEKOMPENSACJA, MOHORYCZ, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, TORBACZE, KURS, JĘZYK AJNOSKI, SUKA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, JAKUBKA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SEN NA JAWIE, UPADEK, CZARNA REAKCJA, SPŁYW GRAWITACYJNY, SOCZEWKA, KLUCZ, PRZEDMIOT, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, ODEZWA, KNOCKDOWN KARATE, MINERAŁ ALLOGENICZNY, CUDOTWÓRCA, SEKWOJA OLBRZYMIA, DAMA DO TOWARZYSTWA, PRECESJA, PŁYTA, PISMO URZĘDOWE, KSIĘGOWOŚĆ, FAŁD GŁOSOWY, DERBY, GRA NIESKOŃCZONA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KOMBUCZA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, GANGSTER, KRYZA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, KOMORNIK, NARYS KLESZCZOWY, PRYSZNIC, STEREOTYPIA RUCHOWA, WŁÓKNIAK TWARDY, ZBIORKOM, ELIKSIR ŻYCIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, NIEUKONTENTOWANIE, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, NÓŻ, MRÓWKA SMĘTNICA, FILOLOGIA ROSYJSKA, BULDOG, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, ACENA ARGENTYŃSKA, PRAŻNIA, EUCHARYSTIA, MIESIĘCZNICA, WĄŻ, BORDER, PACHNOTKA UPRAWNA, MECHANIKA TEORETYCZNA, TANKINI, ASCEZA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PERLICZKA, MORDOBICIE, SKARYFIKACJA, KOLORYSTA, CNOTLIWA ZUZANNA, WETKA, CYFRA, SYNDROM WILKOŁAKA, SĄD OPIEKUŃCZY, GEOPATIA, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, SEZONOWIEC, OFICYNA DRUKARSKA, MUCHA, FILOZOFIA, ŚMIGACZ, WOJOWNICZOŚĆ, BICZ, JASZCZURKA WĘŻOWATA, OTWÓR WYLOTOWY, PRINCESKA, ROŻEK, SKLEPIENIE PALMOWE, STRATYFIKACJA, KOŃ LOKAJSKI, MAZUT, ORIJA, BRYZG, ERPEG, FIN DE SIECLE, DELFIN, FALA, SENTYMENTALNOŚĆ, USZYSKO, POLONIZATOR, BASETLA, PSYCHOBIOLOGIA, ZDJĘCIE STYKOWE, STANIĘCIE, DENIALIZM, ZĄBEK, RODZINA PATCHWORKOWA, ŻELE, WYTRAWERSOWANIE, ANDROPAUZA, OSTOJA, NEOREALIZM, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ORZEŁ, PÓŁMISEK, ROZSZCZEP WARGI, POZER, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, NAJDUCH, DYNAMIKA, POKER DOBIERANY, DERMATOGLIFIKA, MŁODZIEŻÓWA, KNOCKOUT, TWIERDZENIE, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, CYKL MIESIĘCZNY, PROTETYKA, SZKLANKA, OPIEKA SPOŁECZNA, ?DZISIEJSZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PISMO CECHUJĄCE SIĘ ZNORMALIZOWANYM KSZTAŁTEM I KĄTEM POCHYLENIA LITER, UŻYWANE DO NAPISÓW NA RYSUNKACH TECHNICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PISMO CECHUJĄCE SIĘ ZNORMALIZOWANYM KSZTAŁTEM I KĄTEM POCHYLENIA LITER, UŻYWANE DO NAPISÓW NA RYSUNKACH TECHNICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISMO TECHNICZNE pismo cechujące się znormalizowanym kształtem i kątem pochylenia liter, używane do napisów na rysunkach technicznych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISMO TECHNICZNE
pismo cechujące się znormalizowanym kształtem i kątem pochylenia liter, używane do napisów na rysunkach technicznych (na 15 lit.).

Oprócz PISMO CECHUJĄCE SIĘ ZNORMALIZOWANYM KSZTAŁTEM I KĄTEM POCHYLENIA LITER, UŻYWANE DO NAPISÓW NA RYSUNKACH TECHNICZNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PISMO CECHUJĄCE SIĘ ZNORMALIZOWANYM KSZTAŁTEM I KĄTEM POCHYLENIA LITER, UŻYWANE DO NAPISÓW NA RYSUNKACH TECHNICZNYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x