FIZJOLOGICZNY STAN ODRĘTWIENIA ORGANIZMU OBJAWIAJĄCY SIĘ OKRESOWYM SPOWOLNIENIEM PROCESÓW ŻYCIOWYCH U NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH, POZWALAJĄCY PRZETRWAĆ IM TRUDNE WARUNKI ZIMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAPAUZA ZIMOWA to:

fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy (na 14 lit.)SEN ZIMOWY to:

fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIZJOLOGICZNY STAN ODRĘTWIENIA ORGANIZMU OBJAWIAJĄCY SIĘ OKRESOWYM SPOWOLNIENIEM PROCESÓW ŻYCIOWYCH U NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH, POZWALAJĄCY PRZETRWAĆ IM TRUDNE WARUNKI ZIMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.383

GARŚĆ, MUNSZTUK, OSTATNIA POSŁUGA, SPIKER, SONDA, ROZPIERACZ, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ŁĘG OLSZOWY, OSKARŻENIE, PEJZAŻYSTKA, WARSTWA EUFOTYCZNA, GARNEK, POZŁOTNIK, JĘZYKI KAUKASKIE, TEREN ZIELENI, PERYMETR, PIERŚCIEŃ, HALLOTRON, ZGROMADZENIE NARODOWE, CIAŁKO MRÓWCZE, LOBELIOWE, ANTOCYJANIDYN, NUDZIARZ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, TĘTNICA SKRONIOWA, SHAKER, RZEŹNIA, HURTNICA ZWYCZAJNA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, WĘZEŁ ZARODKOWY, PRÓŻNIAK, TUTORIAL, TRZEŹWOŚĆ, MECHANIK, PUCH, WOLNY ZAWÓD, KOŃ ANDALUZYJSKI, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, GRUBY ZWIERZ, SYNDROM, AMAZONKA, PÓŁROZKROK, DRÓBKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, WIEŻA CIŚNIEŃ, ŚMIECH, WAGA SZALOWA, KUBIZM ORFICZNY, ANTYPERTYT, ADRESAT NARRACYJNY, PATELNIA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, MIKROWENTYLACJA, KĄPIEL, SINICA, WĘZEŁ, KOSIARKA ROTACYJNA, TOLERANCJA WYMIARU, ANEROID, TRÓJKĄT, SAPER, OSPAŁOŚĆ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, JEDNOSTKA ALOKACJI, OPOZYCJONISTA, PUŁAPKA, ROCK PROGRESYWNY, TABORYTA, OSAD ABYSSALNY, PRZEBŁYSK, TOPIELEC, PŁYTKA CHODNIKOWA, CYBORIUM, HISTORYZM, NERKA, SAMORZUTNOŚĆ, GAŚNIK, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, EPIKUREIZM, CESARZ, ESTETYZM, POWRÓT, OSTRONÓG, GAWĘDA SARMACKA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, GAZ ELEKTRONOWY, ROZBRATEL, PANOPTICUM, JEZIORO MEZOTROFICZNE, BOMBA GŁĘBINOWA, UJŚCIE, DASZEK, DESZCZOCHRON, RADIOGALAKTYKA, SERGIPE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, WALKA Z WIATRAKAMI, KOŁNIERZ, DZIENNIK, TEGOROCZNOŚĆ, MAGNETOSTATYKA, FURA, ZMOTORYZOWANY, DZIEŻA, PŁETWA, ADMIRALICJA, NARCYZ, DUCH, FUTRO, OPRYSZCZKA WARGOWA, DRABINA, KLESZCZE, GÓRNICTWO MORSKIE, GLORIETKA, NEKROFILIA, MONTAŻ HORYZONTALNY, MAMUT KOLUMBIJSKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, METYZACJA, MIARKA, POLICJA OBYCZAJOWA, PRZEPITKA, RUMIAN SZLACHETNY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, NAUKI GEOLOGICZNE, INSTAGRAMER, STAN NATURY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, KLIPA, DRES, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, PLANETA WEWNĘTRZNA, KĄT, ANION HYDROKSYLOWY, PRZELOT, CAŁUSEK, TEMPERATURA, GARDEROBA, PARTIA ANGIELSKA, PETREL, HIPOPOTAMOWATE, FELOPLASTYKA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, OŚCIEŻNICA, BÓJ SPOTKANIOWY, CELEKOKSYB, PRAWICA, BILTONG, SKUPSZTYNA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, TOPSPIN, WIELOFAZOWOŚĆ, WIEWIÓRKA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, ROZBIERACZ, PLICHTA, GERIATRIA, HARTOWNOŚĆ, ORGANKI, KNAJPA, MATOWOŚĆ, PRZECINACZ, EPIMYTHION, GEOGRAF, SEZON, NIEOKREŚLONOŚĆ, ASYMILACJA FONETYCZNA, KANION PODMORSKI, KUPA, ŚCIGAŁKA, LIEBIG, SIATKA, DEKANTER, HETEROMORFIZM, ZDANIE LOGICZNE, BŁONA PODSTAWOWA, PINGWIN RÓWNIKOWY, NIEDOTYKALSKI, KONWERGENCJA, CAŁUSEK, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, BRZYDAL, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, ZOONOZA, WYBIELENIE, HEBAN, SZAMA, DZIDZIA PIERNIK, KSYLOFON, TERROR, POJAZD SILNIKOWY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KOLOR, BORSUK, KONSONANS, OBRONA FRANCUSKA, AUTO KOMPAKTOWE, SPŁYW BŁOTNY, JEŁOP, STYL ARTYSTYCZNY, ŚLIMAK, BIZNESMEN, STAN WYJĄTKOWY, PAROKSYZM, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, OGNIOMUR, FILC, ALIGATOROWATE, HARLEKIN, BEZCZYN, FITOGEOGRAFIA, KODEKS PRACY, WIKARYZM, NAPIERŚNIK, JELEŃ WIRGIŃSKI, SKLERODERMIA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, PRALKA, IBISOWATE, BOMBA ATOMOWA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WIEK NIEMOBILNY, SKRZYDEŁKO, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, BISKUPKA, ZADRZECHNIA, IOWA, MACHNIĘCIE KOZŁA, ADMIRALICJA, ARENGA PIERZASTA, KAMARAN, POCZĄTEK, HEIMAT, DYDAKTYKA OGÓLNA, SECESJONIZM, GRANICA, FEDERACJA, KWAS KAMFOROWY, SZLAUF, KOTWA, RUCH, DOMEK NA DRZEWIE, ŻYWNOŚĆ, ZWARCIE, PRZEŚLIZG, JĘZYK ŁACIŃSKI, SAMOZAPŁON, KICHLARZ, PANCERNIK SZCZECINIASTY, SKRUPULAT, GÓRNICTWO WĘGLOWE, CUKIER LODOWY, GOSPODARKA WODNA, NEOTENIA, OGIEŃ, RZEŹBIARNIA, SPIĘTRZENIE, POLSKI, TRANSPOZON, INTERPOZYCJA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, KRYSTALIZACJA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ŁZA, RZEPIK, MIASTECZKO, ZAPAS, GRAPTOLITY, KŁOBUK, NAGAR, ZMARŹLAK, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, RURA CROOKESA, MATEMATYKA, METALMANIA, KORYTO, HIEROTOPOGRAFIA, PINGWIN BIAŁOOKI, MIKROFON LASEROWY, RUCH, MIKROSKOP ŚWIETLNY, HIBERNACJA, PAPILOTKA, MLECZ, WICIOKRZEW, MYDLARZ, SZCZUR POLINEZYJSKI, HARD PORNO, ŁUPEK DACHOWY, TEST SPRAWNOŚCIOWY, MAGDALENKA, HODOWLA PIERWOTNA, NIERZĄDNICA, EKSPRES, SPĘD, BALANS, ?BARONIĄTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIZJOLOGICZNY STAN ODRĘTWIENIA ORGANIZMU OBJAWIAJĄCY SIĘ OKRESOWYM SPOWOLNIENIEM PROCESÓW ŻYCIOWYCH U NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH, POZWALAJĄCY PRZETRWAĆ IM TRUDNE WARUNKI ZIMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FIZJOLOGICZNY STAN ODRĘTWIENIA ORGANIZMU OBJAWIAJĄCY SIĘ OKRESOWYM SPOWOLNIENIEM PROCESÓW ŻYCIOWYCH U NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH, POZWALAJĄCY PRZETRWAĆ IM TRUDNE WARUNKI ZIMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAPAUZA ZIMOWA fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy (na 14 lit.)
SEN ZIMOWY fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAPAUZA ZIMOWA
fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy (na 14 lit.).
SEN ZIMOWY
fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy (na 9 lit.).

Oprócz FIZJOLOGICZNY STAN ODRĘTWIENIA ORGANIZMU OBJAWIAJĄCY SIĘ OKRESOWYM SPOWOLNIENIEM PROCESÓW ŻYCIOWYCH U NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH, POZWALAJĄCY PRZETRWAĆ IM TRUDNE WARUNKI ZIMY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - FIZJOLOGICZNY STAN ODRĘTWIENIA ORGANIZMU OBJAWIAJĄCY SIĘ OKRESOWYM SPOWOLNIENIEM PROCESÓW ŻYCIOWYCH U NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH, POZWALAJĄCY PRZETRWAĆ IM TRUDNE WARUNKI ZIMY. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x