WYSOKA, CZĘSTO KILKUPOKŁADOWA NADBUDÓWKA NA DAWNYCH ŻAGLOWCACH (KASZTEL DZIOBOWY I RUFOWY); ZNAJDOWAŁY SIĘ W NIEJ POMIESZCZENIA DLA OFICERÓW I STANOWISKA LEKKICH DZIAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZTEL to:

wysoka, często kilkupokładowa nadbudówka na dawnych żaglowcach (kasztel dziobowy i rufowy); znajdowały się w niej pomieszczenia dla oficerów i stanowiska lekkich dział (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZTEL

KASZTEL to:

zamek lub jego główna część w postaci warownego budynku mieszkalnego, zajmowanego przez kasztelana lub pana feudalnego (na 7 lit.)KASZTEL to:

wysoka, często kilkupokładowa nadbudówka na dziobie lub rufie dawnych żaglowców (na 7 lit.)KASZTEL to:

średniowieczna warownia, gród (na 7 lit.)KASZTEL to:

dawny gród, zamek warowny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSOKA, CZĘSTO KILKUPOKŁADOWA NADBUDÓWKA NA DAWNYCH ŻAGLOWCACH (KASZTEL DZIOBOWY I RUFOWY); ZNAJDOWAŁY SIĘ W NIEJ POMIESZCZENIA DLA OFICERÓW I STANOWISKA LEKKICH DZIAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.973

FUNKCJA ROSENBROCKA, PELARGONIA ANGIELSKA, STAROŻYTNIK, RADIO TAXI, ZRAZ, FRYGOWIE, PŁONNIKI, IDIOM, GONIEC CZARNOPOLOWY, MAJOR, CEWKA, RAJTUZY, OBRONA, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, GAZ ELEKTRONOWY, PRZEWIJAK, SKRYTKA POSELSKA, KIFOZA, KLUSKI, WYDAWNICTWO SERYJNE, GEOTECHNIK, IZDEBNIK, MONTAŻYSTA, SPONTANICZNOŚĆ, METYLOTROFIA, PODOBRAZIE, PÓŁTUSZA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, PARALAKSA, OŚCIEŻNICA, ASTRONOM, KUSZTYCZEK, KRYZA, GÓWNIARZ, KOKTAJL, BIURO LUSTRACYJNE, TEREN, JAJKO PO FRANCUSKU, ZAPOJA, CZUSZKA, KAMIEŃ BUDOWLANY, LORDOSTWO, KORPUS, PODSTEROWNOŚĆ, AKOLITAT, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, NIEUKONTENTOWANIE, GAWĘDA SARMACKA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, PŁYWAK, ZUCHWALSTWO, BRACIA POLSCY, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, LATARNIA UMARŁYCH, OPŁATA, JUMPER, ODBÓJ, WŁÓKA, ROZTROPEK, MOBIL, KAZUISTYKA, LOG, PORZĄDEK KORYNCKI, KORZENIE, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, SYLABA OTWARTA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, GOŁĄBEK, BASEN OCEANICZNY, TECHNIKA CIEPLNA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, MYDLARZ, JĘZYK BRETOŃSKI, GASTRONOMIK, OPIEKUN FAKTYCZNY, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, SWEET, GODZINA MILICYJNA, AKT, CHOROBA BOSTOŃSKA, ŻYDEK, REDOWA, SZYJA, KRÓLICZARNIA, OFLAG, BUTELKA MIAROWA, KRYSTALIZACJA, KRĘGARSTWO, CZARKA, GALLIKANIZM, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, CAL, CUG, SYNEREZA, ŚLIZGAWKA, STACJA ZAKŁADOWA, MORAWSKI, ATRYBUCJA GLOBALNA, OUARKA, AWOKADO, PASIBRZUCH, TENDENCJA, GRAF SPÓJNY, CÓRKA ŚMIECIARZA, ARMIA, HYDROMETEOROLOGIA, PACZKA, ELEKTRYCZNOŚĆ, POPISOWOŚĆ, UŚMIECH SARDONICZNY, SKRĘCENIE STAWU, PRZEZROCZE, ROBUSTA, KÓŁKO, ROLNIK, PARTIA WIEDEŃSKA, PARTIA HISZPAŃSKA, KRYTERIUM WALDA, EKSPOZYCJA, ŚPIĄCZKA, CIĘŻAREK, PLAZMOLIZA, TENOR BOHATERSKI, KOMEDIANTKA, POPLECZNICTWO, DECENTRALIZACJA, REMISJA, OBRONA KERESA, AKCJA, CHŁOPIEC, ALTER EGO, NIENOWOCZESNOŚĆ, BASKINA, CHYTROŚĆ, WYSPA WULKANICZNA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, LAMERSTWO, SKLEP MONOPOLOWY, FIZJOLOGIA, KATECHEZA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, WYRACHOWANIE, LINIA PRZEMIANY, STAROINDYJSKI, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, DŁUGOGŁOWIE, POPRZEDNICZKA, GEOLOGIA HISTORYCZNA, FALKON, SONOMETR, FIRMA, SANKI, PŁASZCZYZNA S, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SAPONINA, HOBBISTA, KAUTOPIREIOFAGIA, BACIK, INTUICYJNOŚĆ, NOC, CUDOTWÓRCA, MAMMOLOGIA, APATIA, PRZEBITKA, WYWIAD SKARBOWY, WODA KAPILARNA, HOTELING, PARALAKSA, ASTROCHEMIA, TRESER, POPRZECZKA, APORT, ZUPA, NASADA, KWATERA ZASTĘPCZA, MATEMA, AŁMA ATA, PARKINGOWY, BLISKOŚĆ, ZAKWATEROWANIE, SĄD GRODZKI, PARKIETNIK, ADAPTACJA SPOŁECZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, DOBB, WIELKA CHOROBA, KWIZ, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ARSENAŁ, PACZKA, DOMINACJA PEŁNA, BENEFIS, DIALIZOTERAPIA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, KANAŁ ENERGETYCZNY, KARTACZ, ASTROFIZYKA, GRZEBIENIARZ, SOSJERKA, JANUSZ, INSTALATOR, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, GALERA, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, PENSJA, PŁYN, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, JASKINIA LODOWA, FLEKTA, ARMIA, WYPRAWIACZ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KASETA, SZTUCZKA, ZGNICIE, STUDNIÓWKA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, ZAPAŁKA, HUBA, PŁYTA, ABAK, CZĄSTKA ALFA, POMYŁKA FREUDOWSKA, ROZBIEŻNOŚĆ, STOLARKA OTWOROWA, METAL CIĘŻKI, KOSMOGONIA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, GEN WĘDRUJĄCY, KOLEBKA, HOSTEL, STIUK, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, STYLIKOWCE, AKATALEKSA, KRYMINALISTYKA, KWARTET, OPOZYCJONISTKA, LATARNIA, CHOROBA KUFSA, WIDEOMAN, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ARAB, RENTGENOLOGIA, GLISTA, ORTOPTYK, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, SPŁYW, WIRTUOZERIA, EKSŻONA, DEKOLT, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, SETKA, RAKIETKA TENISOWA, GEODEZJA WYŻSZA, GŁAGOLICA, PORZĄDEK JOŃSKI, MOPS, SŁUŻBA, TRASZKA PIRENEJSKA, OKUREK, OBSZAR WIEJSKI, ODBIJANIE SIĘ, KRUŻA, KAPANINA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, MOŻNOŚĆ, CHOPIN, KUWETKA, POWIERZCHNIA WALCOWA, KULANKA, PLEŚNIAWKA, SZKOLNOŚĆ, EPEE, DZIOBÓWKA, BURMISTRZYNA, KUZYN, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, HUTNICTWO, ZMYWACZ, PALEC BOŻY, DAMA DO TOWARZYSTWA, POŻAR, WSZYSTKOŻERCA, NADFIOLET, JEŁOP, PRYNCYPIALISTKA, STRUNOWIEC, ROZMIĘKANIE, AMH, ZWYŻKA, ASOCJACJA, OPERATOR KABLOWY, KOLOKACJA, PORĘBA, MAŁOPOLSKOŚĆ, TERMOMETR CIECZOWY, ?KARTOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSOKA, CZĘSTO KILKUPOKŁADOWA NADBUDÓWKA NA DAWNYCH ŻAGLOWCACH (KASZTEL DZIOBOWY I RUFOWY); ZNAJDOWAŁY SIĘ W NIEJ POMIESZCZENIA DLA OFICERÓW I STANOWISKA LEKKICH DZIAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSOKA, CZĘSTO KILKUPOKŁADOWA NADBUDÓWKA NA DAWNYCH ŻAGLOWCACH (KASZTEL DZIOBOWY I RUFOWY); ZNAJDOWAŁY SIĘ W NIEJ POMIESZCZENIA DLA OFICERÓW I STANOWISKA LEKKICH DZIAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZTEL wysoka, często kilkupokładowa nadbudówka na dawnych żaglowcach (kasztel dziobowy i rufowy); znajdowały się w niej pomieszczenia dla oficerów i stanowiska lekkich dział (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZTEL
wysoka, często kilkupokładowa nadbudówka na dawnych żaglowcach (kasztel dziobowy i rufowy); znajdowały się w niej pomieszczenia dla oficerów i stanowiska lekkich dział (na 7 lit.).

Oprócz WYSOKA, CZĘSTO KILKUPOKŁADOWA NADBUDÓWKA NA DAWNYCH ŻAGLOWCACH (KASZTEL DZIOBOWY I RUFOWY); ZNAJDOWAŁY SIĘ W NIEJ POMIESZCZENIA DLA OFICERÓW I STANOWISKA LEKKICH DZIAŁ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - WYSOKA, CZĘSTO KILKUPOKŁADOWA NADBUDÓWKA NA DAWNYCH ŻAGLOWCACH (KASZTEL DZIOBOWY I RUFOWY); ZNAJDOWAŁY SIĘ W NIEJ POMIESZCZENIA DLA OFICERÓW I STANOWISKA LEKKICH DZIAŁ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast