SYSTEM ZNAKÓW UMOŻLIWIAJĄCY PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI W SPOSÓB ODPOWIEDNI DLA DANYCH CELÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD to:

system znaków umożliwiający przekazywanie wiadomości w sposób odpowiedni dla danych celów (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOD

KOD to:

ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania składnikom wiadomości (np. znakom pisma) (na 3 lit.)KOD to:

ciąg znaków, które coś oznaczają, jeśli odczytać je według określonej zasady (na 3 lit.)KOD to:

odtwarzalne schematy, wzorce postępowania (na 3 lit.)KOD to:

specjalny system znaków (na 3 lit.)KOD to:

38-500 Sanok (na 3 lit.)KOD to:

cyfry na kopercie (na 3 lit.)KOD to:

system znaków (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZNAKÓW UMOŻLIWIAJĄCY PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI W SPOSÓB ODPOWIEDNI DLA DANYCH CELÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.370

UCZELNIA, LAKONIZM, MONTAŻ HORYZONTALNY, BATERIA, STEREOGRAM, SYSTEMAT, IKONA, GWAJAKOWIEC, ROZGAŁĘŹNIK, TMT, DOWÓD REJESTRACYJNY, BIAŁE SZALEŃSTWO, ŻÓŁTA KARTKA, CAMPANILE, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, BBD, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, BUDKA LĘGOWA, PIRAMIDA TROFICZNA, ŻYLETA, BRANIE POD WŁOS, WOKALIZM, OKRĘT ARTYLERYJSKI, DETAL ARCHITEKTONICZNY, REGRESJA, DIAGRAF, UJĘCIE WODY, RWF, ARENA, BEKADŁO, OSZCZĘDNOŚĆ, PARODIA, KITEL, KUC AMERYKAŃSKI, SZALOWANIE, DZIAD, PARKINSONIZM, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, TRYBUNA, DYKCJA, ORGANIZACJA, BAT MICWA, OPĘTANIE, PODPIS CYFROWY, SYSTEM SZWAJCARSKI, BGN, SYNDROM PARYSKI, ŻYWIK, SDG, GNOZA, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, PINI, ARMATA, APANAŻE, JASZCZURKA SARGANTANA, FITOFAGIA, BUDKI, PREPROCESOR, BIAŁA ŚMIERĆ, SMERFETKA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ZIBI, BIGOS, ŻONA , PISMO WĘZEŁKOWE, BRODZIK, WAPITI, ZAKŁAD POPRAWCZY, PARLANDO, POWIEŚĆ RZEKA, KAMORA, KOTEW, LEKTORIUM, PETARDA, PODWODA, RABARBAR, SPONTANICZNOŚĆ, TWARDE LĄDOWANIE, DOSIA, JĘZYK, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, POETYKA, SPOSÓB, DONŻUANERIA, WYPAD, KOMBINACJA, POLICENTRYZM, ILOCZYN MIESZANY, RÓŻOWE OKULARY, JĘZYK, MŁODZIEŻÓWA, ORBITAL, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, STATYSTYKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, LOGIKA KONSTRUKTYWNA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ŻELAZNE PŁUCO, DUO, KITEKAT, ZGRYWA, PLATFORMA, SPEKTROGRAFIA, FIM, RYSUNEK, LAMA, PERYSKOP ODWRACALNY, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, STRÓJ, FRANCZYZA, NAWA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, TEKST POBOCZNY, DOM WIELORODZINNY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, CEL, KONTROLA PARZYSTOŚCI, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PAJAC, PAS, PODOBRAZIE, MASECZKA, FILANDER RUDAWY, SPRAWOZDAWCA, SPRAWOWANIE, MANDRAGORA, WIMPERGA, MATCZYNOŚĆ, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, POMPELA, ŁOŻYSKO, BURMISTRZYNA, STAROIRLANDZKI, SIODŁO, SZKOŁA WYŻSZA, SELEKCJA, PŁYTA DVD, PIRAMIDA EKOLOGICZNA, MATECZNIK, BIOLOGIA, ALUMNAT, DOM POSELSKI, UCZESANIE, KANAŁ WAPNIOWY, OBJAZD, ZMIANA WSTECZNA, SKOTOPASKA, HONOROWY GOL, POSIEW, DRAPERIA, KERO, TALMUDYZM, WIDEO, DRUMFILL, STOPER, ETIOPKA, ŚRODOWISKO, ZDECHLINA, MAPA EWIDENCYJNA, AKT MOWY, RACHUNEK CAŁKOWY, PINYIN, POMNIK, NUTRIA, NIEREGULARNOŚĆ, PORCYJKA, MOWA NIEZALEŻNA, SAIMAA, TROFEUM ŁOWIECKIE, POŁOŻENIE, NIM, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, CZARNY KOŃ, ANTYMON, WYBIEG, CACHE, SYSTEM KAPITAŁOWY, ASPEKT, INSTRUKCJA, UTRAKWIZM, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, LOŻA PRASOWA, BYR, MASOWOŚĆ, ZMK, MALARSTWO, RUDA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, WĘGIERSZCZYZNA, ZAPYLACZ, KMF, SARSAT, GŁOS, CZYNNIK BIOTYCZNY, SMOCZEK, SPOSÓB, AMERYKAŃSKOŚĆ, REPREZENTACJA GRAFU, KOMUNIKACJA, KRĄŻEK, ACENA BUCHANANA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, RUTOWANIE, MURŁATA, OWAL CASSINIEGO, PRZETARG, STAŁA LOGICZNA, SUSZARKA, RZEŹ, DWÓJKA, REA, STROIK, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, SMUTY, PAMIĘĆ BĘBNOWA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, NAPIWEK, PRZENOŚNIK, LAWENDA, CYNKOGRAFIA, PRAWIDŁO, DYSGRAFIA LICZBOWA, MIKOLOGIA, DATEK, MEDIUM, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, SKŁONNOŚĆ, KOD, URLOP SZKOLENIOWY, KLUCZ, MAD, SEMAFOR, ODGAŁĘZIACZ, WYWIAD, PLATFORMA SATELITARNA, TELEDACJA, STOPA, PŁYN, DYSKRYMINACJA, PLON REFERENCYJNY, ELEKTRA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, URZĄDZENIE, MASZYNA MATEMATYCZNA, PŁYTA, JOD, USŁUGA MATERIALNA, MINIPIŁKA, TAJEMNICA SKARBOWA, DAR ZIEMI, ŻYCIE PRYWATNE, KANN, KRYMINAŁ, SNAJPERKA, RAJD DAKAR, CHOROBA FORBESA, WIGOŃ, TO COŚ, SFERA, CEWKA PUPINA, KLIN, NORMA, ELITARNOŚĆ, ŚWIADCZENIE, SIDLISZ PIWNICZNY, MIEJSCE NOCLEGOWE, AKT EREKCYJNY, INTERWIZJA, BANTUSTAN, STOSUNEK WODNY, LUF, WARIATKOWO, BŁYSZCZYK, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, RUSKOŚĆ, STOPIEŃ ETATOWY, DESKA KLOZETOWA, LOTNY FINISZ, ZEWNĘTRZE, TERAPIA, ACAN, TYKA, MEDIALNOŚĆ, PRZEKAŹNIK, BIOLOG MOLEKULARNY, MASOŃSTWO, KUCZBAJA, GALICYJSKOŚĆ, SPRAWA, NORKI, MUZYCZNOŚĆ, KANAR, UTYLITARYZM, HRK, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, LANDRYNKA, PROKSEN, ARENDA, ?FRANCUSZCZYZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.370 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM ZNAKÓW UMOŻLIWIAJĄCY PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI W SPOSÓB ODPOWIEDNI DLA DANYCH CELÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZNAKÓW UMOŻLIWIAJĄCY PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI W SPOSÓB ODPOWIEDNI DLA DANYCH CELÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD system znaków umożliwiający przekazywanie wiadomości w sposób odpowiedni dla danych celów (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD
system znaków umożliwiający przekazywanie wiadomości w sposób odpowiedni dla danych celów (na 3 lit.).

Oprócz SYSTEM ZNAKÓW UMOŻLIWIAJĄCY PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI W SPOSÓB ODPOWIEDNI DLA DANYCH CELÓW sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - SYSTEM ZNAKÓW UMOŻLIWIAJĄCY PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI W SPOSÓB ODPOWIEDNI DLA DANYCH CELÓW. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast