ORGANIZACJA ZAWODOWA, ZRZESZAJĄCA PRZESTAWICIELI DANEGO ZAWODU, STARAJĄCA SIĘ REGULOWAĆ SPRAWY Z NIM ZWIĄZANE, BRONIĆ INTERESÓW TEJ GRUPY ZAWODOWEJ LUB DBAJĄCA O ICH INTERESY W INNY SPOSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZBA to:

organizacja zawodowa, zrzeszająca przestawicieli danego zawodu, starająca się regulować sprawy z nim związane, bronić interesów tej grupy zawodowej lub dbająca o ich interesy w inny sposób (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IZBA

IZBA to:

pomieszczenie, najczęściej takie, w którym się mieszka; przeważnie w odniesieniu do chaty wiejskiej (ale nie tylko) (na 4 lit.)IZBA to:

organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę (na 4 lit.)IZBA to:

pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki; pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaje się za izby) (na 4 lit.)IZBA to:

wysoki urząd administracji państwowej, np. Najwyższa Izba Kotroli (na 4 lit.)IZBA to:

POKÓJ, pomieszczenie mieszkalne (na 4 lit.)IZBA to:

piwniczna lub Wojtusiowa (na 4 lit.)IZBA to:

... przyjęć - w szpitalu (na 4 lit.)IZBA to:

w chacie - bielona (na 4 lit.)IZBA to:

niższa lub wyższa w parlamencie (na 4 lit.)IZBA to:

... wytrzeźwień (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZACJA ZAWODOWA, ZRZESZAJĄCA PRZESTAWICIELI DANEGO ZAWODU, STARAJĄCA SIĘ REGULOWAĆ SPRAWY Z NIM ZWIĄZANE, BRONIĆ INTERESÓW TEJ GRUPY ZAWODOWEJ LUB DBAJĄCA O ICH INTERESY W INNY SPOSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.313

RUCH PRECESYJNY, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, FURA, GEKON PASKOWANY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PAMIĘTNIK, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZBROJENIE, KŁAK, HISZPAŃSKIE BUTY, TYTOŃ, TRUP, OKSYTAŃSKI, SZPIEGÓWKA, RUSZT, RADIOMETRIA, DRZEWO, STOŻEK PASOŻYTNICZY, FASOLA SZPARAGOWA, KOLUMNA, NAKRYCIE GŁOWY, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, OBSŁUGIWANIE, SENTYMENT INWESTYCYJNY, TCHÓRZLIWOŚĆ, HUN, KRĄG POLARNY, KRYZYS, SAMOLOT, WŁAMANIE, STRAŻ OGNIOWA, MAJMA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, NABIEG KORZENIOWY, KLUB, IMPLANT ŚLIMAKOWY, ZBIÓR, MROZOODPORNOŚĆ, TRANSFERAZA, AMANT, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PRZECIWSTOK, GALERIA HANDLOWA, ZAPLOT, ŁUK SKRZELOWY, ROPUCHY NOSATE, SKRZYPY, PRZEŚLIZG, MISIEK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, HIPOTEKA, JACHT, GRUSZA, MŁYN, REALIZM, KRATKA VICHY, KRĄŻNIK, METRYKA, CIĄG, OCZKO, TRAMWAJ WODNY, CELA, FAN CLUB, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DRAM, TEFILIN, ZNAMIENITOŚĆ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, SZAGRYN, KALIKO, OŚWIETLENIE, TRIO, WIGILIA, KASA, TROPONIMIA, POLEWA, ŚWIAT DYSKU, UPRAWIACZ, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, BOJÓWKARZ, RADA, PLASTYKA, NOUMEN, TALERZE, PALMA KRÓLEWSKA, GRZECH POWSZEDNI, BĄBELEK, KONTRALT, CEWKA, NIEMIECKI, FIŃSKI, LATYN, KONWIKT, OPUSZCZENIE, PAMIĘĆ, FIGA, TERAPIA, WELUR, KASZANA, SERIAL TELEWIZYJNY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, INTONACJA, PAT LEGISLACYJNY, JARZĘBIAK, TWARZOWIEC, RAJTUZY, HEKSAMETR, RURALISTYKA, MCHY LIŚCIASTE, PERŁY, NAJDUCH, DRZEWO SOLITEROWE, SYNKOPA, WIDELEC, ODDZIAŁYWANIE, DEBIUT ZAMKNIĘTY, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, METEOR, KOMPENSACJA WERBALNA, TUSZ, CHOROBA THOMSENA, KAUCZUK BUTYLOWY, FIZJOPATOLOGIA, CHAŁUPNICA, PÓŁKA SKALNA, FILOLOGIA NIEMIECKA, DESPOCJA, POSTOŁ, GRAMATYKA GENERATYWNA, ZESPÓŁ CAPLANA, INTERKALACJA, GALERIA, KROPKOWANIE, WAFEL, ALASKAN HUSKY, PALEOPATOLOGIA, LADA, BATALION, ŚWIĘTOKRADZTWO, MAGDALENKA, CIS POSPOLITY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WAŁ, BOM, PROROCTWO, KOTERIA, SKRZYDŁO, REPRESJA, PÓŁKOLONIA, CARSTWO, ABAJA, WYZNANIE, LUDOBÓJSTWO, OBRONA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, ŁUSZCZAK INDYGO, ZEW KRWI, KASZTAN, WICIOWIEC, SEKSTANS, SMERFETKA, NIEOPATRZNOŚĆ, LEJBIK, HAFTARNIA, SONAR, SUKCES REPRODUKCYJNY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, PROSIAK, TACKA, BAZYLISZEK, PIZZER, KUJON, DROGA KROPELKOWA, DAWKA DOPUSZCZALNA, SUCHORYT, KARBROMAL, RYBY WĘDROWNE, POLARYZACJA ATOMOWA, KOBYŁA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, DYPTYK, TYRAŃSTWO, WIELOKULTUROWOŚĆ, BECZKA, WOŁEK, JONON, KOMUNIA, KANCONA, ARCHOZAUR, MINERALIZACJA, WAŁKOŃ, STOPOFUNT, AWIZO, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, KARAWANA, APRIORYZM, AFERA, WAMPIR, BOLSZEWICY, SELEKTOR, SCENARIUSZ, POBYT STAŁY, CIĄGACZ, DZIRYT, KOREAŃSKI, PASTWA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, FUNKCJA GREENA, WŁAŚCIWOŚĆ, ZWIĄZEK REWIZYJNY, PRZEPIS, WIELOETATOWOŚĆ, KATALIZA, PŁOMYCZEK, DYMKA, LEJEK, PYTAJNIK, EURYTERMICZNY ORGANIZM, KOKTAJL KRABOWY, SZCZUR, PIWO, RELIKWIE, KONWIKCJA, ATAWIZM, TRANSPORTÓWKA, PSZENŻYTO, BOHATER LIRYCZNY, NEON, KORELACJA ELEKTRONOWA, PASTORALE, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, HYDROKSYBENZEN, TOPIELISKO, BIAŁORUSKI, KLON, ABONAMENT, GOTOWIEC, JAZ RUCHOMY, KRYSTALOCHEMIA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, CIĄGNIK, WEKSEL WŁASNY, STAW, PYSZCZEK, NADBUDÓWKA, TSUNAMI, BRUSONECJA, SZUBIENICA, KATECHUMEN, KANAŁ, MAHAJUGA, KUSZYTA, KAZAMATA, EWENKA, TRICHLOROMETIAZYD, WOJNA DOMOWA, KIEŁBA, PINCZER, HELLEŃSKOŚĆ, CALABAZA, ODRUCH KOLANOWY, DOTHRACKI, MALARSTWO, ŻRONKOWATE, WNIEBOWSTĄPIENIE, KONSERWA, SIEDMIOBÓJ, ROSZPONKA, MONOFAGI, SPYCHACZ, ZAMYKANIE USZU, SYGNAŁ, KUFF, RELACJA DWUCZŁONOWA, ROZKAZ PERSONALNY, BLASZKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OŚNIK, WYPRZEDAŻ, TŁUMIK, HEAD-HUNTER, SEMITA, DEZASEMBLER, BAJKOWOŚĆ, PLEMIĘ, MNICH, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, PROFESOR, KOD IDENTYFIKACYJNY, GRA, CYPROHEPTADYNA, ASYSTENTKA, ESTRADA, KAPOTAŻ, TOPOLOGIA SZYNOWA, PARODIA, LECZENIE CHIRURGICZNE, ?KICAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZACJA ZAWODOWA, ZRZESZAJĄCA PRZESTAWICIELI DANEGO ZAWODU, STARAJĄCA SIĘ REGULOWAĆ SPRAWY Z NIM ZWIĄZANE, BRONIĆ INTERESÓW TEJ GRUPY ZAWODOWEJ LUB DBAJĄCA O ICH INTERESY W INNY SPOSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZACJA ZAWODOWA, ZRZESZAJĄCA PRZESTAWICIELI DANEGO ZAWODU, STARAJĄCA SIĘ REGULOWAĆ SPRAWY Z NIM ZWIĄZANE, BRONIĆ INTERESÓW TEJ GRUPY ZAWODOWEJ LUB DBAJĄCA O ICH INTERESY W INNY SPOSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZBA organizacja zawodowa, zrzeszająca przestawicieli danego zawodu, starająca się regulować sprawy z nim związane, bronić interesów tej grupy zawodowej lub dbająca o ich interesy w inny sposób (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZBA
organizacja zawodowa, zrzeszająca przestawicieli danego zawodu, starająca się regulować sprawy z nim związane, bronić interesów tej grupy zawodowej lub dbająca o ich interesy w inny sposób (na 4 lit.).

Oprócz ORGANIZACJA ZAWODOWA, ZRZESZAJĄCA PRZESTAWICIELI DANEGO ZAWODU, STARAJĄCA SIĘ REGULOWAĆ SPRAWY Z NIM ZWIĄZANE, BRONIĆ INTERESÓW TEJ GRUPY ZAWODOWEJ LUB DBAJĄCA O ICH INTERESY W INNY SPOSÓB sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ORGANIZACJA ZAWODOWA, ZRZESZAJĄCA PRZESTAWICIELI DANEGO ZAWODU, STARAJĄCA SIĘ REGULOWAĆ SPRAWY Z NIM ZWIĄZANE, BRONIĆ INTERESÓW TEJ GRUPY ZAWODOWEJ LUB DBAJĄCA O ICH INTERESY W INNY SPOSÓB. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x