WYŁĄCZENIE (BEZTERMINOWE LUB CZASOWE) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ Z OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA CZĘŚCI (SPECJALNIE WYNEGOCJOWANEJ) ZOBOWIĄZAŃ PŁYNĄCYCH ZE STOSOWANIA PRAWA UNII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEROGACJA to:

wyłączenie (bezterminowe lub czasowe) państwa członkowskiego Unii Europejskiej z obowiązku wypełniania części (specjalnie wynegocjowanej) zobowiązań płynących ze stosowania prawa Unii (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEROGACJA

DEROGACJA to:

uchylenie części normy prawnej i zastąpienie jej nową (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYŁĄCZENIE (BEZTERMINOWE LUB CZASOWE) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ Z OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA CZĘŚCI (SPECJALNIE WYNEGOCJOWANEJ) ZOBOWIĄZAŃ PŁYNĄCYCH ZE STOSOWANIA PRAWA UNII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.315

KUJTO, KACZY DÓŁ, HUBA SINIAK, SENSUALIZM, PRZYTULIA, RUGBY, TYPOLOGIZACJA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SMILEY, LINUKSIARA, ALERGIA PYŁKOWA, SZTUKA, DRELICH, WODNICZKA, MEBLOWÓZ, WIELOKULTUROWOŚĆ, ANEGDOTA, DOGODZENIE SOBIE, PODWOZIE, ZASTÓJ, KHMERKA, CYGANKA, LODÓWKA, KUM, OBŁĄKANIEC, KAPISZON, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CHÓR, FUTURE, PODWODA, BUTERSZNIT, SŁONECZNIK, PRAWO PUBLICZNE, GŁOWACZ, KARCZOWISKO, OSTENTACJA, ŁAGIEW, PRZYPAŁ, SIEKIERA, OŚLA GŁOWA, WŚCIBSKOŚĆ, PIK, HUCUŁ, SAMOPOMOC, JAŚMINOWIEC OMSZONY, ALFABET MUZYCZNY, CUDOWRONKA, DŻEM, OSTANIEC DEFLACYJNY, TRYGON, ALARM BOJOWY, ŁAJNO, RAJDER, PATRONAT, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, ŚWIAT, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, TWIERDZENIE KRULLA, ŁONO, PODZIAŁ, SEKS ANALNY, SMOLUCH, BOCZNIK, LAMPROFIR, STACJA TELEWIZYJNA, EDWARD, GUMA ARABSKA, TOM-TOM, HEAD-HUNTER, ODPŁATA, SPÓŁKA CICHA, GARKUCHNIA, STAN WOLNY, PETRA, WYDŁUŻALNIK, TYTUŁ PRASOWY, MILITARYZM, REKONSTRUKTOR, DZIELNOŚĆ, NIEPOKALANEK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, AMFITEATR, SILNIK WODNY, ALBAŃSKOŚĆ, SZUJA, PLURALISTA, SET, KRECIK, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, KRAJ ZWIĄZKOWY, JUDASZOWE SREBRNIKI, KACZUGA INDYJSKA, DNI OTWARTE, POLEWKA, MANIERYZM, SEPARACJA, PIĘTKA, TYRANEK, OSŁONA, NIEUMARŁY, WYCZARTEROWANIE, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, GURU, KACZKA, KUTYKULA, GLORIETA, ŚCIANA, PRAWO, PAPIER WELINOWY, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, DRZEWCE, DYBY, MORALIZACJA, BANDAMKA, WYPALANKA, NATRYSK, PIONIER, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ZAMEK, S.A, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, HANYS, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KAJMAKAM, NICI, WICI, GWIAZDA PODWÓJNA, TARANOWANIE, BEAN, SAUNA, SIATKA, OMYŁKA, ŻEBERKA, GWASZ, OGNIWO SREBROWE, LUTNIA, MULTIKULTURALIZM, TRAKTAT, TENIS STOŁOWY, LEKARZ, DYKTAT, KOKSIARZ, SKRYBA, ZAWIESIE, MAROKIN, SZPYRKA, RYM NIEPEŁNY, MARKIZETA, ŁATA, BINOKLE, WRAK CZŁOWIEKA, PODZIEMIE, NIEDOKRWIENIE, KULCZYBA, KROKIET WIOSENNY, DWUSTUZŁOTÓWKA, DWÓJNIK, NORNIK PÓŁNOCNY, MILANEZ, NIESPIESZNOŚĆ, ZIEMNIACZEK, SUWAK, RELIKWIE, ZAKONNICZKA, ŁOPATA, GERMANIZACJA, NOWICJUSZKA, PROMIENIOWANIE, IZBA CZELADNA, EGZAMIN POPRAWKOWY, AWANS, ZŁĄCZENIE, DYSONANS, ZWARCIE, ZRZESZENIE, POLE GOLFOWE, WSTĘŻNICE, POKRĘTKA, POLNIK PÓŁNOCNY, BRATEK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SZAFARZ, KOPALINA STAŁA, PRYMITYWIZM, TURGOR, FONOGRAM, RYNKA, AUDYT, PARAWANING, LEKKOZBROJNY, DIVA, HACJENDA, OWCE, RETRANSMISJA, ZGRUBIENIE, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, CIOS, DOMINANTA, RYNKA, WÓR, ROBOTA, LIŚCIEC, BEATA, CANTUS FIRMUS, PANTOFELNIK, LIST OKÓLNY, PŁETWA STEROWA, NUGAT, PINGWIN SKALNY, KANGGJE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, OKIEP, GŁOWA PAŃSTWA, KARZEŁ, SPORRAN, OLEJEK ABSOLUTNY, SUROWIEC ENERGETYCZNY, BUT NARCIARSKI, BRODZIK, MATOŁEK, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ŁACINNICZKA, SITKO, SZTUCER, WIATROWNICA, KARL, NSUTA, LODOWIEC GRUZOWY, KOSMYK, SKAŁA ALITOWA, RAPTULARZ, SUPERRAKIETA, SMREKUN, GLUKOMETR, ARIZONA, DRAPACZ, KORPUS, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PRODROM, CRO-MAGNON, MINNESOTA, CYKL PERYGLACJALNY, GRZYB PIASKOWY, LAMPA WYŁADOWCZA, ANTYKWARK, BULLA, WYDAWNICTWO SERYJNE, ZBROJOWNIA, STOŻAR, WŁÓCZYKIJ, PLAMISTOŚĆ, CZASZA, PRYSZNIC, PŁATONÓG WĘŻOWATY, WŁADZA SUWERENNA, ULGA PODATKOWA, PŁYTA STOLARSKA, BASENIK, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, WOŁŻSKI, OSTRA AMUNICJA, FORMA, ENERGOELEKTRYK, WOŁOGDA, ZWORNIK, TEREN ZIELONY, OWAD, KURCZAK TIKKA MASALA, ŁATA, HALA MASZYN, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, MAJĄTEK, WYPEŁNIENIE, POBIAŁKA, MIENIE OGÓLNONARODOWE, BEZPANCERZOWCE, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, OSKAR, RELING, CHMURSKO, BIOKOMINEK, ROŚLINA KOPALNA, BEFKA, GUMKA, KONWENT, IMMUNIZACJA CZYNNA, ALPAKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, SKŁADAK, CZYN, KOLEJKA GÓRSKA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PAFOS, NIECHLUJA, OLEJ LNIANY, CIŚNIENIE, ?BOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.315 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYŁĄCZENIE (BEZTERMINOWE LUB CZASOWE) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ Z OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA CZĘŚCI (SPECJALNIE WYNEGOCJOWANEJ) ZOBOWIĄZAŃ PŁYNĄCYCH ZE STOSOWANIA PRAWA UNII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYŁĄCZENIE (BEZTERMINOWE LUB CZASOWE) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ Z OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA CZĘŚCI (SPECJALNIE WYNEGOCJOWANEJ) ZOBOWIĄZAŃ PŁYNĄCYCH ZE STOSOWANIA PRAWA UNII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEROGACJA wyłączenie (bezterminowe lub czasowe) państwa członkowskiego Unii Europejskiej z obowiązku wypełniania części (specjalnie wynegocjowanej) zobowiązań płynących ze stosowania prawa Unii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEROGACJA
wyłączenie (bezterminowe lub czasowe) państwa członkowskiego Unii Europejskiej z obowiązku wypełniania części (specjalnie wynegocjowanej) zobowiązań płynących ze stosowania prawa Unii (na 9 lit.).

Oprócz WYŁĄCZENIE (BEZTERMINOWE LUB CZASOWE) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ Z OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA CZĘŚCI (SPECJALNIE WYNEGOCJOWANEJ) ZOBOWIĄZAŃ PŁYNĄCYCH ZE STOSOWANIA PRAWA UNII sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - WYŁĄCZENIE (BEZTERMINOWE LUB CZASOWE) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ Z OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA CZĘŚCI (SPECJALNIE WYNEGOCJOWANEJ) ZOBOWIĄZAŃ PŁYNĄCYCH ZE STOSOWANIA PRAWA UNII. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x